Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Arte:
o istorie socială a artei: negustori, dealeri, galerişti de Simona Drăgan

Philip Hook, Escrocii galeriilor de artă, traducere din limba engleză de Mihai Moroiu, Baroque Books & Arts, Bucureşti, 2017, 376 p.

istoriile sociale ale artei au avantajul de a pune în lumină importante mecanisme socio-economice aflate în spatele consacrării valorii artistice. Multe rămân însă necunoscute tocmai marelui public, cel care este actorul vizat şi ţinta celor mai importante mişcări de culise din lumea artei. Arta devine relicvă sacră cel mai adesea prin învestirea ei istorică cu o importanţă dictată de educarea, prin varii conjuncturi, a sensibilităţii şi a nevoii. Dar implicarea într-un astfel de proces a unor mijlocitori cu origini modeste, ei înşişi puţin sau deloc erudiţi şi motivaţi prioritar sau exclusiv de câştigul material, poate părea bizară sau contrariantă pentru privitorul naiv.

Specialist în impresionism şi artă modernă şi expert la galeriile Christie’s şi Sotheby’s din Londra, Philip Hook le-a dedicat recent o carte agreabilă şi instructivă tocmai negustorilor şi dealerilor de artă, numiţi cândva de pictorul romantic Delacroix „finanţiştii misterului“. Escrocii galeriilor de artă (2017) este o carte despre tehnicile de lansare, vânzare şi manipulare sentimentală a artei, dar şi de educare a publicului cu bani sau de impunere a artei ca investiţie printre „moguli neciopliţi, grosolani, căutând să se înalţe doar printr-un unic emolient de fineţe: arta“. Urmărind diferite contexte istorice, Hook vede în portretele analizate produse ale unei istorii inclusiv politice: Revoluţia Franceză şi invaziile napoleoniene, scurta perioadă a Regenţei din Anglia (de la debutul secolului XIX), epoca victoriană, Revoluţia Industrială sunt momente care au atras şi sensibile mutaţii ale polilor culturali, în momentele de ascensiune politică şi dezvoltare economică ale marilor naţiuni.

Astfel, acumulările de capital au decis soarta vânzărilor şi a concentrării marilor colecţii în ţări ca Olanda, Anglia, Franţa, Rusia, Statele Unite, profilând totodată o geografie culturală recognoscibilă până astăzi în marile muzee ale lumii. Astfel, dacă în secolul XVII prospera clasă de mijloc olandeză a dictat ascensiunea picturii de gen, iar câteva mari colecţii istorice s-au disputat între case regale, în secolele XVIII în Anglia şi, respectiv, XIX în Franţa, apar clase sociale care îşi doresc să obţină un statut superior prin artă. Aceste clase au fost şi cele mai expuse escrocheriilor practicate de o nouă clasă socială de înavuţiţi, dealerii de artă, chiar dacă, istoric (şi ironic) vorbind, vânzarea de falsuri a căutat să nu discrimineze pe nimeni. Capitolele dedicate epocilor mai vechi oferă detalii hotărâtoare privind achiziţia, dar şi descoperirea unor picturi celebre (cum ar fi, de exemplu, Fecioara între stânci de Leonardo, în 1798) sau analizează, în capitolul dedicat lui Joseph Duveen, relaţia acestuia cu istoricul de artă Bernard Berenson, care scoate la iveală slăbiciuni şi fapte de corupţie în realizarea unor atribuiri istorice. Aflăm, între altele, cum s-a născut mitul Giorgione şi cam ce opere i se mai pot atribui astăzi cu adevărat pictorului veneţian.

Nu mai puţin dramatice pentru iubitorii artei sunt detaliile privind opere de artă curăţate, repictate, cu straturi noi de luciu supraadăugat (spre a atrage clienţii), altare tăiate bucăţi „ca nişte hălci de carne într-o măcelărie“ sau compoziţii ovale aduse la forme dreptunghiulare mai practice, ca şi exprimările „creatoare“ ale restauratorilor, cum a fost cazul mai multor feţe de dansatoare ale lui Degas (înfrumuseţate, zice-se, întrucât ar fi semănat cu nişte maimuţe).

În fond, o asemenea meserie nu s-a construit pe solide principii morale, iar în secolul al XVIII-lea Diderot încă mai respingea cu dispreţ orice fel de gândire mercantilă în raport cu arta, considerând o asemenea abordare incompatibilă cu oamenii de onoare. Cam în acelaşi timp, în Anglia gentlemanului îi erau refuzate „ştiinţa detaliilor meschine, murdăria mărfurilor şi colbul de pe baloturi“, abia în secolul al XIX-lea afirmându-se, în sfârşit, şi o imagine mai stimabilă a comerţului de artă. Totuşi, pe de altă parte, încă din secolul XVIII, prin alcătuirea primelor cataloage raisonné, ca şi a cataloagelor de licitaţii, negustorii de artă au contribuit la o ştiinţă a artei, oferind date istorice şi chiar argumente privind stabilirea paternităţii operelor.

Până la apariţia fotografiei, merită reţinută şi importanţa copiştilor şi a gravorilor, care realizau desene sau gravuri după tablouri, pentru a le transmite clienţilor în scop informativ sau publicitar. E notabilă şi mişcarea de geniu a lui Ernest Gambart, care, pentru succesul investiţiilor sale de artă, oferă şansa cumpărării „operei“ cu câţiva şilingi în cadrul unor expoziţii în care câştigă de trei ori: expunând opera contra cost, oferind spre vânzare succedanee de mică valoare ale operei, reprezentate de gravuri, iar în cele din urmă vânzând şi tabloul. Iar dacă gestul final devine uneori o donaţie către primele muzee ale lumii moderne, atunci cu atât mai bine; căci în acest nou gest (cu sens publicitar pentru el) se află precedentul marilor donaţii de mai târziu: „După vânzarea atâtor ouă de aur sub formă de gravuri după original, nu mai era un sacrificiu financiar exagerat pentru dealer să dăruiască acea gâscă sleită de puteri unei instituţii publice, în loc să o vândă“.

Urmărind istoricul achiziţiilor, suntem siliţi să recunoaştem că gustul publicului a primat ori de câte ori dealerii l-au putut satisface. În ciuda paradoxului de a fi impus marile curente artistice ale modernităţii, secolul XIX a rămas totodată şi o vastă pepinieră ce a alimentat gustul popular, printr-o ofertă artistică deosebit de bogată. Academismul, prerafaeliţii, realismul fotografic al unor pictori mărunţi sunt exemple, la varii cote de importanţă, ale punctelor de convergenţă sau adaptare la gustul publicului a dealerilor de artă, dar care, odată epuizate, îi împing pe aceştia spre crearea de gusturi noi. Secolul XIX aduce astfel afirmarea unui nou mit cultural, cel al geniului. Epuizarea marilor tranzacţii de artă renascentistă şi modernă timpurie îi determină pe negustorii de artă să parieze pe arta contemporană. Le datorăm, de acum încolo, ascensiunea impresioniştilor, a cubismului, iar în secolul XX a marilor curente artistice americane.

Pe lângă faptul că arta contemporană se impune în conştiinţa clienţilor şi ca fiind mai ferită de falsuri, ea devine în scurt timp şi o investiţie profitabilă, preţul ei crescând în timp la cote inimaginabile. Astfel, dealeri şi galerişti îi susţin, emoţional şi financiar, pe lungi perioade de timp, pe artiştii modernităţ ii: Paul Durand- Reel pe Monet, Pissarro şi pe alţi impresionişti, D a n i e l - H e n r y Kahnweiler sau fraţii Rosenberg pe Picasso şi cubismul, Leo Castelli pe aproximativ jumătate din starurile artei americane (şi curând internaţionale), de la Jackson Pollock până la artiştii anilor 1980. Organizarea de expoziţii, implicarea presei şi a unor strategii de marketing se afirmă ca investiţie privată a galeriştilor, ce contribuie la lansarea de noi curente artistice de ambele părţi ale Atlanticului. Iar odată cu aceste noi metode, se nasc şi generaţii moderne şi educate de investitori şi mijlocitori (cum este cazul receptivei Peggy Guggenheim). Nu întotdeauna, totuşi, flerul negustorilor artei a fost lipsit de greş: Vollard a organizat şi expoziţii pentru artişti astăzi uitaţi, iar Dali a fost respins, de exemplu, de Paul Rosenberg cu explicaţia că galeria sa „este o instituţie serioasă, şi nu destinată clovnilor“.

Astfel, lumea negustorilor artei nu este una în alb şi negru: de la lipsa de ataşament în stare să comercializeze absolut tot (ca Gersaint vânzând inclusiv tabloul în care Watteau îl pictase în semn de omagiu), şi până la ataşamentul aproape obsesiv de tablouri sau adoptarea unor comportamente excentrice, menite mai degrabă a-i pune pe fugă pe clienţi (Ambroise Vollard), de la emiterea de certificate false şi „spălarea de bani culturală“ (metoda Duveen-Berenson) sau interceptarea de informaţii, inclusiv prin servitori, mituirea şi manipularea clienţilor, şi până la revelaţii trăite la descoperirea marilor artişti (Cézanne pentru Ambroise Vollard) ori întemeierea Galeriei Naţionale din Londra (pe care şi-o atribuia cu mândrie William Buchanan în 1824), consacrarea puterii de semnătură (practicată prin reţete comerciale de succes, testate de-a lungul unor adevărate dinastii de negustori de artă) a funcţionat sub cele mai diferite auspicii.

În urma acestor personaje rămâne uneori şi un iz de legendă, nutrit de speranţe cum ar fi cea de a descoperi cândva rezervele de opere de artă ascunse de Wildensteini, colecţiile transportate în secret în Balcani în timpul războaielor sau capodoperele „distruse“ de nazişti; secrete supravieţuiri, în care n-aş spune că e nerezonabil să credem: lumea continuă să fie un rezervor de cotloane secrete, alimentate de iubiri şi patologii dintre cele mai variate.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara