Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Arte:
O discuţie fructuoasă de Ştefan Cazimir

„În materie de lecţiuni, toate erorile sunt deopotrivă de vinovate.” (Perpessicius*)

replica domnului Alex Ştefănescu (România literară, nr. 50, 24 noiembrie 2017), în care apreciez cu deosebire tonul de caldă politeţe colegială, stimulează continuarea discuţiei asupra cîtorva aspecte complementare.

Paternitatea lecţiunii „îşi“ în loc de „se“ în versul eminescian „Umbra gîndurilor regii se aruncă-ntunecat“ a rămas, pînă acum, obscură. (Enunţul „cum spun eu“ e ambiguu.) Autorul ar trebui să şi-o asume deschis, spre a fi trecut la locul meritat în istoria eminescologiei.

Adjectivul regiu (f. regie) nu poate fi calificat drept „caraghios“ cîtă vreme derivă din lat. regius (regal, regesc), ilustrat în dicţionare cu exemple din Horaţiu, Cicero, Pliniu, Tit Liviu ş.a., iar Eminescu îl foloseşte de cîteva ori la forma de feminin plural regii.

Ritmul versului în discuţie n-are nimic de suferit prin considerarea lui regii ca adjectiv. (Vezi, în acelaşi sens al perfectei adecvări ritmice, versurile citate, într-o intervenţie anterioară, din poeme ca Murmură glasul mării sau Dumnezeu şi om.) Singura diferenţă fonetică dintre regii (pl. de la rege) şi regii (regeşti) nu este una de accent, care cade constant pe prima silabă, ci exclusiv de ordin vocalic; în primul caz, ii desemnează un i plenison, iar în al doilea – un i plenison urmat de un i scurt (ca în cuvinte precum asedii, colocvii, solfegii etc.).

Există, desigur, în postumele eminesciene, „multe neglijenţe, cuvinte greu lizibile sau ilizibile“, dar niciunul dintre editori n-a remarcat vreuna sau vreunul în versul „Umbra gîndurilor regii se aruncă-ntunecat“. Aşa încît un spor de precauţie ar fi, zic eu, benefic. Mai ales că Egipetul face parte dintre antume ! A apărut prima dată în „Convorbiri literare“ la 1 oct. 1872, iar în cei 145 de ani care s-au scurs de atunci nimeni n-a susţinut că pronumele „se“ ar fi nelalocul lui.

Sfera de competenţă a grafologilor nu se reduce la aspectele menţionate în dicţionare, şi nimic nu ne interzice să apelăm la ei în descifrarea unui text obscur. Asta, bineînţeles, dacă lupa proprie, făgăduită cîndva de preopinentul meu, nu rezolvă mai repede dilema.

Discuţia, fertilă şi instructivă, dintre dl Alex Ştefănescu şi mine poate continua indefinit, spre delectarea cititorilor revistei, pînă cînd cel mai inteligent va ceda. Recunosc, cu toată modestia, că nu eu aş putea fi acela.

Ştefan Cazimir

_______________
* Jurnal de lector completat cu Eminesciana, Casa Şcoalelor, 1944, pag. 264.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara