Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Semn De Carte:
O discreţie indiscretă de Gheorghe Grigurcu

Traian Ştef ni se înfăţişează agasat de mersul comun al lucrurilor, de banalul pe care totuşi nu-l poate ocoli şi care devine tema recurentă a poeziei d-sale.

În fapt, prefirîndu-l, observîndu- l fie şi cu coada ochiului, trecîndu-l uneori cu naturaleţe în registrul contemplaţiei, îi descoperă nebănuite detalii insolite, ascunse sub pliurile aparenţelor: „M-am săturat/ De cuminţenia despre care/ Un artist spunea/ Că este a pămîntului// De simţurile care îmi dau/ O imagine prea bună/ A realităţii// De jurnalul acesta/ Care arată/ Numai oameni care se aşază/ Mai în spate// De magaziile de tot felul/ De bucăţi/ Pe care ar trebui/ Să le potrivesc” (Odă. În metru hip hop). Conştiinţa e apăsată de senzaţia stagnării, a unui soi de provincialism al realului („locul unde nu s-a întîmplat nimic”). Plictisul, arhicunoscutul se extind exasperant peste marginile existenţei: „Dar totul se lungeşte/ Mai mult decît o viaţă de om/ Într-o înfruntare de stoluri/ Încercuind plecarea” (Laus). E drept, Îngerul salvator soseşte, prezenţa sa e palpabilă, dar situaţia rămîne aceeaşi: „Are miros/ Se lipeşte de mine/ Îmi ţine obrazul în palme/ Îmi absoarbe din clinchetul nervilor/ Îi cresc aripi/ Şi se ridică un praf liliachiu/ Dintre perne/ Şi nu se întîmplă nimic/ Altceva/ Şi nu ştiu ce să mă fac/ În acest loc/ În această etate” (ibidem). Abordînd latura etică a fenomenului, poetul îşi raportează corectitudinea (semn de umilinţă în faţa absconsului), se arată mulţumit de mulţumirea înaltelor instanţe umane, dar nu mai puţin îşi mărturiseşte sacrificiul la care e supus: „Plătesc dobînzi/ Pentru tot ce am dobîndit/ Tot mai mari/ Şi de aceea/ Sunt aşa de prevăzător/ De parcă aş fi vinovat// de aceea/ Mişcările mele sunt mai lente/ Fac lucrurile mai bine/ Şi înaltele feţe par mulţumite/ Ele rup o parte din mine/ Cum rupi din aluatul de pîine/ Şi nu se mai poate lipi/ Ceea ce rup înaltele feţe/ Nu se mai poate încorpora/ Partea singură/ Doar în spinare să mi se pună/ Ca o ciosvîrtă” (Partea). Sorţii vitrege mai e capabil totuşi a-i opune rezistenţă: „Totul/ Este în spinarea mea/ De cal nepotcovit/ şi încă mai pot duce” (ibidem). Viaţa se focalizează pe exerciţiile de supravieţuire în condiţii de avarie. Cu o dispoziţie oarecum kafkiană, Ştef apare îngrijorat de micile mari întîmplări, de misterul părelnic la îndemînă al locurilor comune. Ostentativ, analogiile pe care le face se situează în sfera nepretenţioasă a domesticului. Dar tocmai în această textură se împlîntă cu mai mare efect lama fatalităţii: „Stăm aici la adăpost/ Ca două gălbenuşuri/ În oul cu două gălbenuşuri// E bine/ La rele nu mă pot gîndi/ Nici nu trebuie/ Pînă nu vine cineva/ Să lovească oul de o muchie/ Tare/ De la o tigaie// Abia atunci situaţia devine/ Problematică/ Poate/ Nu vom mai şti/ Nimic/ Unul de celălalt// Dacă/ Vom ajunge tot împreună/ În alt adăpost/ Atunci/ Nu ar trebui să stăm/ Tot aşa/ de liniştiţi” (Stăm aici la adăpost). Încurajările pe care Traian Ştef şi le adresează sieşi sunt inclusiv preventive. Implacabilului i se acordă un statut de paşnică obiectivitate: „Era destul de tîrziu/ Era chiar noapte/ Şi afară începuse iarna/ Adică un viscol cu fulgii/ Care nu mai aveau de ales// Am tot vorbit/ Şi parcă mai rămăsese ceva/ Nespus/ Dar nu mai aveam timp/ pentru viitor” (Un faeton de gală). Recunoscîndu-şi şi o stîngăcie a tentativelor de autoapărare, poetul se mulţumeşte a utiliza, drept instrument esenţial, sinceritatea. E însă o sinceritate crispată, care se fereşte a divulga totul. Abia în finalul textului e inserată o aluzie la altitudinea ţelului ratat: „Mai repede/ La Săvîrşin/ Iar eu ştiu că regele tocmai a plecat” (Fără oprire). Explicabil, un atare eu liric e conservator. Melancolia îşi are faţa îndreptată spre un trecut ce absoarbe prezentul, suspectînd inovaţiile „care deplasează liniile” unui statut resimţit ca imuabil: „Unii o duc foarte bine/ Dar mie precis/ N-o să-mi placă schimbarea asta/ De sens/ Cum nu-mi plac de obicei/ Noutăţile” (Cînd să trec mai departe). În fond, bardul se regăseşte în ritualul cotidian, în tabieturile şi-n micile voluptăţi, id est în banalul respins şi totodată acceptat, sarcastic încondeiat şi totodată adorat: „Poate sunt mai simple toate lucrurile/ în largul lor şi de fapt ţi-e dragă lumea/ Şi-ţi place cafeaua tare scurtă fără lapte/ Şi vorbele fără sensuri grave” (Lumea cea dragă). Insignifianţa pe care o cultivă cu mare dexteritate sensibilă n-are oare un merit colosal, acela de a-şi putea naturalmente înălţa privirea spre grandios? Traian Ştef: un admirabil poet al unei discreţii indiscrete.

Traian Ştef, Laus. Prefaţă de Al. Cistelecan, Ed. Şcoala Ardeleană, 2015, 184 p.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara