Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
O carte complexă de Gabriel Dimisianu

Radu Cosaşu (Oscar Rohrlich), Viaţa ficţiunii după o revoluţie, Editura Polirom, Iaşi, 2016, 352 pag.

Am în faţă o carte complexă, a lui Radu Cosaşu, apărută de curând, Viaţa ficţiunii după o revoluţie, avertizaţi cumva, în privinţ a complexităţii, încă înainte de a o deschide.

Autorul figurează pe copertă atât cu numele literar consacrat, Radu Cosaşu, cât şi cu acela existent, probabil, în actele de stare civilă ale autorului: Oscar Rohrlich. A mai semnat şi cu alte nume în decursul unei activităţi jurnalistice şi scriitoriceşti care numără multe decenii, începute în anii ’50 ai veacului trecut, din vremea când era militar şi mai târziu redactor la „Scânteia Tineretului” şi la „Cinema” (Radu Costin, Belphegor şi altele), acestea nefigurând pe coperta cărţii de care vorbesc, dar pomenite mereu în interior, ca şi împrejurările în care au fost folosite.

Cele două nume principale, spre a le spune astfel, Cosaşu şi Rohrlich, sunt ale unor personaje cu roluri efective în dinamica naraţiunii, de fapt numele unuia şi aceluiaşi personaj care este autorul. A fost şi martor şi pion al vremurilor evocate. Cele două părţi ale cărţii de care mă ocup, prima intitulată Radu Cosaşu şi fiul său inexistent, iar a doua Oscar Rohrlich şi un fost şef al cenzurii se întâlnesc în înţelesuri , configurând o epocă şi o biografie.

Cărţii i-am putea spune roman epistolar, compusă cum este din scrisori. Ale unei mame inexistente către fiul inexistent, adică, în fapt, ale lui Cosaşu adresate sieşi. Şi nouă, bineînţeles, celor care îl citim pe Cosaşu.

Fiul inexistent, căruia mama inexistentă îi adresează scrisori, este emigrat în Nord, în Groenlanda şi apoi în Islanda, ceea ce-i trimite cu gândul, pe mai vechii cititori ai lui Cosaşu, printre care mă număr, la acel „august pe un bloc de gheaţă” despre care scrisese odinioară. Nordul este un spaţiu de proiecţii simbolice şi morale de regăsit mereu în scrierile lui Cosaşu.

În ce priveşte localizarea în timp, ni se oferă de la început un reper care nu îngăduie speculaţii, din moment ce ni se spune, în prima scrisoare a mamei, că „azi se împlinesc 40 de ani de la asasinarea lui Kennedy”, petrecută, cum se ştie, în noiembrie 1963. De fapt cuprinsul temporal e mai întins, scrisorile purtându-ne în anii tulburi ’50, pentru a reveni, în altele, în cea mai vie actualitate. Ni se aduce sub priviri lumea de ieri şi de azi, a tinereţii militante a lui Cosaşu, în timpurile în care fusese iluzionat să alerge după „un adevăr integral care nu există în nici o revoluţie” şi a unor timpuri de azi în care ar trăi, nu-i aşa ?, în „capitalismul cu chip uman al lui Becali”.

Începusem prin a spune că este complexă cartea lui Cosaşu şi este nu doar pentru că e semnată de două nume ale aceluiaşi autor, ci şi pentru că trimite în tot soiul de direcţii şi ne face să auzim exprimările despre trecut şi prezent ale unor voci pe care nu am prea avut prilejuri să le auzim.

Scrisorile mamei inexistente, şi nu doar acestea, cercetările Georgetei, luptătoare în Piaţa Universităţii, scotocirile prin arhive dau peste scrisoarea ostaşului de odinioară Radu Costin, trimisă „Scânteii”, în care poeta Maria Banuş era învinuită de intimism, dar şi peste scrieri ale lui Radu Cosaşu care înălţase imnuri Bicazului, după cum însă şi peste documentele Congresului tinerilor scriitori în care Cosaşu şi Ţic pledaseră pentru spunerea „adevărului integral”. Urmările? Anii de interdicţie a semnăturii, angajarea ca vitrinier la „Decorativa” până ce se poate înscrie ca student la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu”, revenind astfel în mişcarea literară. Cartea nu doar enunţă aceste întâmplări de demult, ci le recreează în concreteţea lor, astfel cum au fost trăite de cel în cauză în împrejurări care au fost cum au fost. Inexistentului fiu din Groenlanda i se trimit documente vechi xeroxate pentru a-şi face o idee limpede despre cum s-a trăit aici în alte timpuri şi în ţinuturi atât de îndepărtate de reliefurile nordice.

A doua parte a cărţii îi sporeşte, ca să vorbim astfel, complexitatea prin faptul că acela care vorbeşte prin scrisori adresate lui Oscar Rohrlich este nu altul decât domnul Reznicek, şeful de pe vremuri al cenzurii acum pensionar, omul prin faţa ochilor cărora trecuseră, aproape toată viaţa, scrierile lui Cosaşu înainte de a fi ajuns la tipar. Ale lui Cosaşu şi ale generaţiei lui de prozatori, poeţi, dramaturgi, autori de scenarii. Nu doar trecuseră prin faţa ochilor lui Reznicek, dar suferiseră la ordinele acestuia, de nerespins, modificări mai mari sau mai mici, dobândiseră sau nu aprobare pentru a merge la tipar ori pe scenă, în întregime sau mutilate: romanele, piesele de teatru, spectacolele şi atâtea altele.

Complicaţiile vin de acolo că puţină lume gândeşte la fel, prea puţină, la evenimentele care curg. După Ungaria, după Cehoslovacia urmează România cu cea mai sinistră vărsare de sânge. Complicaţiile mai vin din faptul că familiile sunt dezunite. Georgeta, fiica lui Reznicek, va fi, cum spuneam, lider al Pieţii Universităţii, sub privirile la început contrariate ale tatălui, fostul cenzor, care iese până la urmă din joc, înţelegând că timpul său trecuse.

Ar mai fi multe de spus despre această carte complexă, despre ironie şi despre dezamăgire, despre referirile la mătuşile de la Tel Aviv, despre evreitate şi românitate, despre întrebarea şi despre regretul lui Cosaşu privitoare la plecarea lui Lucian Raicu din ţară („un critic literar de o originalitate ieşită din comun”), despre întâlnirile cu superinteligentul şi scepticul Monsieur Paul (Paul Georgescu), despre desele întoarceri cu gândul la ostaşul din anii ’50 care se găsise să condamne o poetă pentru că vorbise prea mult despre sine.

Cartea complexă a lui Radu Cosaşu (sau a lui Oscar Rohrlich, dacă vrem) e de o mare bogăţie faptică, de o nemaiîncercată (de către alţii) sinceritate, captivantă prin stilul direct şi atrăgător. O citeşti fără să o poţi lăsa din mână.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara