Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
Nuvele uitate şi regăsite de Gabriel Dimisianu

Pavel Chihaia, Un armăsar mai puţin, Nuvele inedite, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2015, 102 pag.

În textul succint (prin forţa lucrurilor!) pe care mi-l dedică în Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc, Nicolae Manolescu consideră, printre altele, că m-am ocupat, „fără şanse de reuşită”, de recuperarea critică a scriitorilor din „a doua parte a anilor 1940”.

Scriitori pe care azi „nu-i mai citeşte aproape nimeni”. Faţă de ei mi-aş fi jucat, formulează afectuosironic Nicolae Manolescu, rolul de „mamă a răniţilor”. Adică pe acela al unui comentator literar nu prea exigent. Unii cititori ar putea să creadă că m-a supărat proiectarea într-o astfel de postură, ceea ce însă nu s-a întâmplat. „Mama răniţilor”? Doar nu am uitat că în istoria noastră naţională apelativul cu pricina a fost folosit cândva în legătură cu persoana Reginei Maria, soră de caritate voluntară în timpul Primului Război Mondial. În ce mă priveşte, „mamă a răniţilor” în acţiunile de cercetare literară? Doar este un drum pe care l-a deschis, în alt domeniu, ce e drept, mult îndrăgita Regină a României. De ce nu l-aş fi urmat şi eu?

Dar nu despre mine urmează să vorbesc aici, ci despre un exponent al generaţiei de care aminteam mai sus, 1940. Despre Pavel Chihaia am să vorbesc, autorul unui volum de nuvele inedite apărut anul trecut. Le spune astfel, pentru că n-au mai fost publicate şi au fost scrise în urmă cu ani, două în 1945 şi una în 1969. Volumul are titlul uneia dintre nuvele (Un armăsar mai puţin) şi nu ştiu să-l mai fi discutat cineva. Voi încerca să spun aici câteva lucruri despre el şi despre autorul său, Pavel Chihaia. În prezent, la 94 de ani, cred că este singurul dintre noi, muritorii, care mai reprezintă generaţia din care face parte. I s-a spus acesteia, uneori, generaţia pierdută, alteori generaţia războiului.

Sunt anii războiului, într-adevăr, aceia în care generaţia lui Pavel Chihaia a pornit la drum, continuând să se manifeste, literar, în spiritul anilor dinainte, cam în acelaşi spirit până la începutul lui 1948, când cade şi peste cultura noastră ghilotina proletcultismului importat de la sovietici. Dar care era spiritul căruia i se punea atunci capăt? Era spiritul culturii româneşti antebelice, cu libertăţile care încă nu-i fuseseră suprimate, chiar dacă noua guvernare începuse să pretindă alinierea la directivele culturale oficiale,înainte de toate propagandistice. Existau totuşi publicaţii independente, marile ziare („Universul”, „Timpul”, „Adevărul” ş.a.), existau Fundaţiile Regale conduse de Alexandru Rosetti, cu premiile acordate scriitorilor tineri şi cu resurse care îngăduiau publicarea acestora, a unor Geo Dumitrescu, Mihail Crama, Constant Tonegaru. Funcţiona, chiar şi după moartea lui E. Lovinescu, petrecută în 1943, Cenaclul „Sburătorul”, funcţiona „Cercul Literar de la Sibiu”, exista gruparea „Albatros” cu Geo Dumitrescu, Ion Caraion, Dinu Pillat, Ben Corlaciu, Virgil Ierunca, ş.a. Existase câţiva ani „ Asociaţia Mihai Eminescu”, deschis anticomunistă, din care şi Pavel Chihaia făcuse parte. Directiva maioresciană era încă activă în critică prin susţinătorii ei cu tot mai mare prestigiu : G. Călinescu, Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, Vladimir Streinu. Ultimul, după 1959, va face mai mulţi ani de închisoare politică. Apare un roman ca Desculţ al lui Zaharia Stancu, apar nuvelele lui Marin Preda, proze puternic realiste îngăduite cu argumentul că erau critice faţă de vechea societate. Blocada lui Pavel Chihaia, din 1947, este retrasă din librării şi topită, una din primele victime ale ideologizării culturii.

Prima nuvelă din volumul pe carel avem în faţă, Un armăsar mai puţin, este scrisă în 1945 şi este printre primele proze care îşi iau drept cadru şantierul, faptele petrecându-se nu oriunde, ci în mediul de tătari şi lipoveni de pe Dunăre, unde inginerul Horga are de reparat nişte mecanisme care nu mai răspund la comenzi. Ne aflăm în parohia Azaplar, foarte săracă, ni se spune, dar preocupată să repare geamia din Constanţa al cărei acoperiş e şubred şi ciuruit de ploi. Kalida, micul Nuri sunt angajaţi în controverse privitoare la starea precară a ambarcaţiei pe care se află (se va scufunda sau nu?) şi la posibilităţile de a se salva părăsind-o. Un curs aparte ia discuţia dintre inginerul Horga şi domnişoara Tana, aceasta doritoare să-l scoată pe inginer de acolo, dar izbindu-se de căderea acestuia într-un soi de stranie ataraxie: „nu-i mai resimţea voinţa, părându-i mai degrabă un om paralizat, crispat într-o veghe nesfârşită, scăldat succesiv de întuneric şi lumină. «Cât pare de bătrân», gândi automat. «Lupta cu lacul l-a îmbătrânit mult»”. Sunt personaje care trăiesc în lumea specială a lacurilor şi a vecinătăţii mării, atât de familiară în scrierile lui Pavel Chihaia.

A doua nuvelă din Un armăsar mai puţin ne aduce sub ochi cruzimea moravurilor aceloraşi oameni ai mării, cum este acel domn Testea, veterinar care are de făcut o mizerabilă, brutală operaţie, aceea de a castra un tânăr armăsar. Nu este prima de acest fel pe care o întreprinde şi rutina îi dă linişte, dar nicidecum blazare. E împătimit de ceea ce face şi cu o deloc ascunsă satisfacţie : „Agentul veterinar trece aţa de mai multe ori la rădăcina scrotului şi întrerupse orice circulaţie. Apoi făcu două incizii şi aruncă testicolele în nisip. Câinele veni din nou alergînd, la miros, dar nu se atinse de ele. Pe domnul Testea îl mulţumeşte, chiar îl bucură cum au decurs lucrurile. Aşa trebuia procedat şi nu altfel (...) şi-a fixat oaspeţii cu o privire în care se citea triumf. – Un armăsar mai puţin , spuse el şi scuipă”.

A treia naraţiune ne transportă tot în spaţii dobrogene, pe undeva prin vecinătatea Siut-Ghiolului. O familie de oameni bolnavi se încredinţ ează aici naturii pe care o cred atotvindecătoare. Şi aici şi în celelalte nuvele asistăm la o reîntoarcere în ambianţa de trăiri şi de personaje a celui care a scris Blocada.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara