Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:8
(02/03/2005 - 08/03/2005)


Contrafort:
Specialişti, cadre, nulităţi
de Mircea Mihăieş

Un prieten - poate singurul meu cititor atent - mi-a pus o întrebare care m-a făcut să tresar: "Dom'ne"- asta e, în slang-ul lui, un fel de "domnule...

Actualitatea:
Revistele literare
de Gabriel Chifu

Sunt privite, adeseori, ca nişte Cenuşărese. Ori şi mai şi, ca nişte ambarcaţiuni inutile, bune de tras pe mal. Metafore care rezumă statutul acesto...

Literatură:
Poezie
de Dorin Ploscaru

însîngerate pe sîrmă păsări am crezut că vei veni să cîntăm colinde am crezut că vei învinge moartea şi te vei ridica am crezu...

Cărţi noi:
Să sperăm că autorul va descoperi şi alcoolurile lirice tari...
de Alex. Ştefănescu

Bogdan Ulmu, Jurnal inutil de subiecte utile (2003+2004), Iaşi, Ed. Timpul, 2004. 112 pag. Curiozitate intelectuală, temperament, umor şi mai ale...

Lecturi la zi:
O ficţiune teoretică de stânga
de Marius Chivu

Marius Babias este un sucevean emigrat la mijlocul anilor '70 în Germania Federală. Trăieşte la Berlin unde este jurnalist, curator de expoziţii şi ...

Lecturi la zi:
Scriitorul şi măştile sale
de Tudorel Urian

După decembrie 1989, literatura cu substrat autobiografic a dominat piaţa editorială românească. După zeci de ani de minciună propagandistică, revăr...

Plecând de la cărţi:
Uciderea lentă
de Mihai Zamfir

Asasinatele nu au loc doar în închisori şi lagăre de concentrare, ori noaptea în locuri pustii: ele se pot petrece şi la lumina zilei, de faţă cu to...

Cerşetorul De Cafea:
Cîntec pentru Absurdica
de Emil Brumaru

Ai venit la mine ca un înger Cu aripile ascunse-n rochii Erai numai plîngeri şi răsfrîngeri De lumină ce-mi orbeau lin ochii Te-am lăsat să um...

Literatură:
Poeme prozaice
de Ion Stratan

Te văd dormind încet, încet Mă spăl pe faţă cu ape ca o mască. Florentina era în fotografie cu Domnul care încă trăieşte. Nu am memorie...

Semn De Carte:
Umilinţă şi ironie
de Gheorghe Grigurcu

Mircea Petean e unul din poeţii ce mizează pe "infinitul mic". E o poziţie oarecum îndrăzneaţă deoarece modelul dominant al poeziei româneşti contem...

Lecturi la zi:
Străinul din vis
de Simona Vasilache

...

Literatură:
Restituiri
de Iordan Datcu

Profund pilduitor este devotamentul cu care doamna Sanda Golopenţia se ocupă de editarea operei părinţilor săi Anton şi Ştefania Golopenţia, precum ...

Prepeleac:
Perfectul simplu (I)
de Constantin Ţoiu

Adieu, mein kleine garde offizier und vergis mich nicht! Adio, micul meu ofiţer de gardă, şi nu mă uita! - acest marş vechi de operetă din vremur...

Păcatele Limbii:
Dialectal, popular, vorbit
de Rodica Zafiu

Anul trecut a fost publicat un volum remarcabil, extrem de important pentru lingvistica românească: Magdalena Vulpe, Opera lingvistică, I, Dialectal...

Istorie Literară:
Petru Dumitriu într-o ediţie testamentară
de Ion Simuţ

Eugen Simion continuă cu succes, sub egida Academiei Române, seria de ediţii din colecţia "Opere fundamentale" pe care a iniţiat-o în 2000, la Editu...

Literatură:
Un roman fără vîrstă
de Sanda Cordoş

In perioada de după 1990 în care n-a mai publicat literatură, Gabriela Adameşteanu a revenit adesea (nu o dată, sub presiunea reproşurilor de a fi d...

Restituiri:
Avatarurile unui roman
de Elvira Sorohan

Dacă cei preocupaţi intens, astăzi, de problemele intertextualităţii s-ar întoarce la anii '30 ai secolului trecut, ar descoperi un subiect generos,...

Literatură:
Scrisoare din Paris uitată în paginile Vieţii Româneşti - Eugen Ionescu
de ---

(urmare din numărul trecut) Voi avea oare timpul să scriu acolo o nuvelă de vreo sută de pagini, în care să fie înfăţişată o parte din copilă...

Istorie Literară:
Doamnele, între ele...
de Catrinel Popa

Studiile de literatură feminină sunt încă un lucru rar în peisajul literar de la noi. Toată lumea pare să fie de acord că în literatura română (ca, ...

Cronica Pesimistei:
Cruzimile cenzurii
de Ioana Pârvulescu

Este un loc comun că o moarte a unui singur om, pe care o poţi vedea însă cu ochii tăi, te tulbură infinit mai mult decît moartea, abstractă, statis...

Cronica Dramatică:
Charlotte
de Marina Constantinescu

Am plecat în ultimul moment, copleşită de treburi, frămîntată de gînduri şi de tot felul de obligaţii. Ca de cele mai multe ori în ultimii ani. Nici...

Muzică:
Tot mai marginalizaţi...
de Liviu Dănceanu

Tot mai marginalizaţi, mai ostracizaţi, compozitorii seamănă din ce în ce mai mult cu nişte tăciuni care scot mult fum, fără să încălzească şi fără ...

Cronica Plastică:
Un leac împotriva uitării
de Pavel Şuşară

Recent, cu doar cîteva săptămîni înaintea aniversării vîrstei de nouăzeci de ani, dar la capătul unei suferinţe adînci, născută deopotrivă din eroda...

Cronica Filmului:
Muzici şi filme
de Alexandra Olivotto

A existat o vreme în care jazz-ul era un fel de manea, asociată însă nu cu mahalaua, ci cu burghezia. Nu reprezenta "farmecul ei discret", ci trambu...

Meridiane:
Interviu cu Julio Llamazares - "Pentru mine poezia este fundamentală"
de Dana Diaconu

Aţi scris poezie, roman, relatări, cărţi de călătorie, scenariu de film pentru cinematograf şi televiziune, articole de ziar. Ce vă determină opţiunea...

Meridiane:
"Construirea" memoriei
de Dana Diaconu

Ficţiunea romanescă - s-a constatat adesea - revelă mai pregnant o realitate istorică decît lucrările de specialitate . Paradoxala performanţă incit...

Meridiane:
Poeme de Ingeborg Bachmann
de Emil Nicolae

Lucruri obscure Ca Orfeu, cânt moartea pe strunele vieţii şi frumuseţea pământului şi a ochilor tăi care adună cerul, lucruri obs...

Cronica TV:
Din învăţăturile TV
de Dumitru Hurubă

În calitatea mea de sentimental incorigibil, ori de câte ori văd la televizor, sau măcar aud expresii făcând parte din acest gen de manifestare uman...

La microscop:
Ce vrea Marta Petreu
de Cristian Teodorescu

Interviurile îmi plac în reviste, în ziare. Cărţile de interviuri mă plictisesc. Dacă e vorba de o carte-interviu, lucrurile se schimbă. Bine făcute...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Pavel Şuşară

Despre parte ca întreg In mod curent, presa culturală bucureşteană reflectă exclusiv mişcarea artistică din spaţiul de referinţă şi, cu mici ...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara