Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:7
(24/02/1999 - 02/03/1999)


Editorial:
Cenzura veselă
de Nicolae Manolescu

AM STUDIAT o vreme felul în care a functionat cenzura comunistă a publicatiilor de tot felul, reviste literare, cărti, dar si a spectaco...

Contrafort:
Tehnica desperado nu tine la Stoenesti
de Mircea Mihăieş

CONDAMNAREA lui Miron Cozma, amânată de-o vesnicie, s-a produs într-un moment când n-o mai astepta nimeni. Ea ilustrează, pe de-o parte,...

Actualitatea:
"...Nici tobe, nici trompete..."
de Monica Spiridon

"ÎN COMUNITATEA de spirit a Europei, noi nu venim, se întelege, cu mîinile goale. Venim cu o literatură si cu o artă recunoscute, ca urm...

Cronică Literară:
Poezia dată la maximum
de Alex. Ştefănescu

O editie retrospectivă EDITURA Vinea, specializată - din initiativa mereu entuziastului Nicolae Tone - în publicarea unor cărti de poe...

Cronică Literară:
Psihologie argheziană (I)
de Gheorghe Grigurcu

A DEVENIT un loc comun al comentariului închinat lui Tudor Arghezi consemnarea atitudinilor sale de contestare, frondă, întărîtare, merg...

De la Doamna B. la Doamna T.:
Din vorbă-n vorbă...
de Ioana Pârvulescu

...vorbeste cînd una, cînd cealaltă, de-abia se cunosc si au atîtea să-si spună, este îmbelsugata, nesecata conversatie a femeilor, pare...

Cronica ediţiilor:
Istoria literară ca exegeză
de Z. Ornea

BUNUL, stimatul meu coleg de breaslă dl. Alexandru Săndulescu este un istoric literar cu stagiu si renume cîstigate. A scris monografii sa...


Seninătatea ratiunii
de Cornelia Ştefănescu

CA FOSTI colegi în activitatea stiintifică a Academiei Române si, ceea ce pentru mine are valoare afectivă deosebită, - ca apartinând gr...

Lecturi:
Cronica unei "iepoci"
de Dan Croitoru

"EU NU sunt nici Ioan Grigorescu, nici Păunescu să mă reped acum în fată. N-am făcut-o înainte, ba dimpotrivă. În momentul actual, în mod obiectiv...

Istorie Literară:
O restituire
de Ion Buzaşi

DESPRE Teodor Murăsanu (1891-1966), istoriile literare scriu putin. De aceea încercările de a-l scoate dintr-o nedreaptă uitare sunt binevenit...

Păcatele Limbii:
Cuvinte italienesti
de Rodica Zafiu

PARE o naivitate a te întrista sau a te indigna de greselile de grafie apărute în citarea cuvintelor străine (nume proprii sau comune) î...


Fojgăieli doctrinare
de Dorin Tudoran

VREME de cîteva luni, n-am putut citi România literară. O fac din nou, de cîteva săptămîni, si descopăr un text al d-lui Gabriel Andreescu...


Jean Rousset - O ultimă privire asupra barocului
de Ion Pop

- mică autobiografie a unei aventuri trecute - TEXTUL pe care îl prezentăm în traducere cititorului român este de dată foarte recentă: ...

Teatru:
Cel mai..., cea mai..., cei mai...
de Marina Constantinescu

Un moment asteptat si important în viata unui om de teatru este Gala Uniunii de breaslă, adică a UNITER-ului. Dar pînă atunci, 15 martie...

Cronica Plastică:
Fînul ca furaj estetic
de Pavel Şuşară

ÎN PRECEDENTA sa expozitie de la Galeriile Etaj 3/4, deschisă în 1992, Gheorghe Ilea apărea ca un foarte viguros pictor si atît. Asezat ...

Cronica Filmului:
Moartea în vacantă
de Eugenia Vodă

NăSTRUSNICă idee: Moartea îsi ia cîteva zile de vacantă. Ce face Moartea în vacantă? Vrea să guste din deliciile vietii de muritor. Drep...

Prepeleac:
Arlette
de Constantin Ţoiu

O FATă directă, ageră, cu un aer dîrz, concentrat, de alergătoare de cursă lungă... Putine fraze sincere si călduroase, s-a întîmplat să...

Diaspora la plural:
Scrisoarea LXIV
de Paul Miron

Răgen 186..., luni Graf Odoaker Granitz von Răgen Domnului Enaki von Secară, Hohenheim Stimate domnule Enaki! Vă TR...

Cartea Straina:
Naftalină si lavandă
de Andreea Deciu

TOTI filologii pregătiti de universitătile românesti în ultimii 30, chiar aproape 40 de ani, au ceva foarte important în comun: o viziun...


Germania si "DOCTRINA CULPABILITăTII" - Disputa Bubis-Walser
de Rodica Binder

Cea mai aprigă dispută intelectuală în jurul trecutului nazist, al evaluării sale, pe care Germania a trăit-o după 1986 (cînd a avut loc...


Germania si "DOCTRINA CULPABILITăTII" - Trecutul dincolo de memorie si amintire
de Romanita Constantinescu

Romanul pentru care Martin Walser a primit Premiul Păcii acordat de librarii germani în toamna anului trecut, O fîntînă vie (Ein springe...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Un jălbar de elită Cel mai recent număr al revistei VIATA ROMăNEASCă (9-10/septembrie-octombrie 1998) are 256 de pagini si se deschide cu o memorab...

La microscop:
Miron Cozma si legea
de Cristian Teodorescu

N-A TRECUT prea mult timp de cînd un judecător inamovibil, dl Dinu Marin, l-a condamnat pe Miron Cozma pentru tulburarea linistii public...


Lista Autorilor din numarul curent