Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:5
(06/02/2009 - 12/02/2009)


Actualitatea:
Caragiale „liber-schimbist“
de Ştefan Cazimir

Între marii clasici ai literaturii române, cel mai puţin "clasic" se dovedeşte Caragiale. Pentru adevăratul clasic, oamenii sînt mereu egali cu ei î...

Contrafort:
Cum definim normalitatea?
de Mircea Mihăieş

Trăim într-o epocă excentrică, exotică şi egoistă. Oamenii mor pe stradă chiar când noi trecem, triumfător-indiferenţi, pe lângă ei. Degradarea a aj...

Despre literatură cu bucurie:
Dragostea şi Atlantida
de Ioana Pârvulescu

Destinatari: membrii Cenaclului Lovinescu Dragi cenaclişti, Ştiţi ce mă izbeşte pe mine când citesc, cu ochii mei de literată, Platon? Ghici...

Cronica Ideilor:
Legea inefabilă a jurnalului
de Sorin Lavric

În lumea intelectualilor, forma obişnuiă de revoltă împotriva ireversibilităţii vieţii este jurnalul. Cum s-ar spune, singura revanşă pe care o poţi...

Cronică Literară:
Şah mat !
de Cosmin Ciotloş

S-a spus despre Urbancolia că ar reprezenta, între volumele lui Dan Sociu, cea mai flagrantă cacealma. Că, în promovarea ei, Pascal Bruckner - şi nu...

Poezii:
Poezie
de Constantin Th. Ciobanu

Mi-aş fi numai gândul Deja-nvăţasem undeva s-ascult, pe când soseau sunete ciudate, ca din alt auz, deschid un ochi ...

Tropice Surâzătoare:
Privind înapoi spre Brazilia
de Mihai Zamfir

Cel care a privit pentru prima oară cu insistenţă dinspre Portugalia spre Brazilia a fost un iezuit înzestrat cu talent literar covîrşitor, figură b...

Cerşetorul De Cafea:
Să te iubesc, să mă iubeşti, şi să mă ierţi...
de Emil Brumaru

Să te iubesc, să mă iubeşti, şi să mă ierţi, Îmi spui, şi prin păduri să nu mă laşi, Fiindcă mă pierd, mi-s sînii mici şi laşi, Oh, cracii ...

Reacţii imediate:
O carte de zile mari
de Alex. Ştefănescu

În concurenţă cu Mircea Cărtărescu, care a inclus în Orbitor amintiri dinainte de naştere, Mihail Gălăţanu evocă şi el momentul mitic al locuirii în...

Tichia de margaritar:
Titu Maiorescu, Lucian Blaga şi Vasile Şelaru
de Alex. Ştefănescu

A apărut o carte cu un titlu agreabil: Dicţionarul scriitorilor braşoveni şi al veleitarilor de Vasile Şelaru (Braşov, Ed. Şelaru, 2008). Îţi vine s...

Cartea Românească:
Vremuri grele
de Daniel Cristea-Enache

De la un roman la altul, puţine lucruri se modifică - şi într-o măsură nesemnificativă - în lumea ficţională a lui Radu Aldulescu. Excepţia ar fi pu...

Semn De Carte:
Poet şi personaj
de Gheorghe Grigurcu

Nu putem vorbi despre poezia lui Adam Puslojiš fără a ne opri asupra prezenţei d-sale fizice. E un uriaş bărbos, cu un nas proeminent şi ascuţit ca ...

Însemnări:
Cîteva gînduri despre Grigore Vieru
de Nichita Danilov

Funerariile poetului Grigore Vieru au avut pentru românii de dincolo de Prut, şi pentru românii în general, o semnificaţie aparte. Prin faţa catafal...

Lecturi la zi:
Intimism viforos
de Tudorel Urian

Radu Ulmeanu, directorul excelentei reviste de cultură "Acolada" din Satu Mare, şi-a publicat la editura timişoreană Brumar, o consistentă antologie...

Prepeleac:
Un roman ratat
de Constantin Ţoiu

21 noiembrie 1979. Firea omului se moleşeşte de prea mult fantastic şi de fantezie, - adagiul unui moralist ursuz. (Moto) Intriga făcută pe av...

Păcatele Limbii:
Despre table
de Rodica Zafiu

Sub semnul globalizării, al influenţei limbii engleze şi al resurselor electronice, patriarhalele table riscă să devină, prin simplă substituire de ...

În culisele cărţii:
Când lectura se transformă în chin
de I. Funeriu

Suntem invadaţi de cărţi. Cititorul obişnuit nu mai ştie ce să aleagă din pestriţa ofertă editorială, iar reperele lui principale sunt adesea preţul...

Document:
Scrisori din exil
de Simona Cioculescu

Cele câteva scrisori Mircea Eliade - Constantin Vişoianu pe care le oferim cititorilor noştri fac parte din arhiva exilului românesc din New York, a...

Lecturi:
Cartea Micului Print (Şerban Foarţă)
de Constantin Cubleşan

Cu ani în urmă s-a nimerit să fiu convocat la nişte instructaje care se ţineau, fără abatere, lunar, într-o mare sală de şedinţe, în prezenţa factor...

Lecturi:
Cele opt note ale gamei
de Grete Tartler

Poezia Biancăi Marcovici e numai în aparenţă paharul cu emoţii, paharul pe jumătate gol pe care au rămas amprentele sincerităţii: de fapt e vorba de...

Lecturi:
„Gândirea“, fără prejudecăţi
de Geo Vasile

Profesor din 2002 la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii din Suceava, Mircea A. Diaconu (n. 1963, Orţeşti, Neamţ) şi-a d...

Prin anticariate:
Tendinţe
de Simona Vasilache

Cred că titlul plachetei pe care o am în faţă e mai celebru, mult - se întîmplă! - decît cartea. Întoarcerea poetului la uneltele sale va să fie, în...

Arte:
George BANU - Sankt Petersburg, oraş de piatră
de Ileana Littera

Ca un aparatcic al timpurilor noastre înaintez lin pe străzile Sankt Petersburgului, într-o maşină somptuoasă, neagră, care mă duce la hotelul Preba...

Cronica Filmului:
Bătrâneţea şi tinereţea lui Benjamin Button
de Angelo Mitchievici

Cu un scenariu realizat după povestirea lui Scott Fitzgerald filmul lui David Fincher devine provocator nu doar prin story-ul insolit al scriitorulu...

Cronica Plastică:
Cincizeci de ani de artă contemporană
de Pavel Şuşară

Resuscitarea limbajului În primii ani ai deceniului şapte, cînd Andrei Cădere, Ilie Pavel, Teodor Dan, Paul Neagu, Horia Bernea, Marin Gherasim, ...

Meridiane:
Carlos Drummond de Andrade - Amorul natural
de Dinu Flămând

Între cele circa 30.000 de versuri ce constituie abundenta operă poetică a lui Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), cuvântul AMOR revine cu o fre...

Eseu:
Eşecul unui experiment psiholingvistic
de Laura Carmen Cuţitaru

Cercetătorii de orientare darwinistă cred că limba omului este atît de diferită de toate celelalte sisteme de comunicare întîlnite în lumea animală ...

Post restant:
Debut - Alexandru GHEŢIE
de Constanţa Buzea

Dacă se lasă de la o săptămână la alta, dacă de la un număr la altul se amână gândul bun de a oferi spaţiu suficient pentru un debut care să conving...

La microscop:
Copiii
de Cristian Teodorescu

Primeşte Virginia, personal, o scrisoare de la dna învăţătoare din Slobozia. La ea îşi lăsase copiii în gazdă, pînă se aşează cît de cît ea şi Fănic...

Din Cartea cu fleacuri:
În ruptul capului
de Livius Ciocarlie

După duminica orbului, în mai 1990, ieri duminica ologului. Zi de protest împotriva interzicerii, prin Curtea Constituţională, a deconspirării colab...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Cardiograme Nr. 68 al revistei LETTRE INTERNATIONALE conţine atîtea texte remarcabile, încît Cronicarul ar trebui să devină un soi de Argus plin ...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara