Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:5
(08/02/2008 - 15/02/2008)


Actualitatea:
Muzeul de luat acasă
de Domniţa Ştefănescu

2 ianuarie 2008. Ora (aproape) 12. Bucureşti. Uniunea Scriitorilor. Casa Monteoru. Încă înainte de ora 12 în curte nu mai încap automobilele, iar în S...

Actualitatea:
Istoria în impas
de Marina Constantinescu

Istoria noastră se află, iarăşi, în impas. Print-un act mîrşav şi iresponsabil, arhivele securităţii nu mai pot fi cercetate şi, implicit, nu mai pot ...

Contrafort:
O mătură pentru vrăjitoare
de Mircea Mihăieş

Sapte dintre condeierii de la "Ziua" care au girat în ultimii ani politica lui Roşca-Stănescu au fost daţi afară. Pentru cel puţin unul dintre ei, Gab...

Cronica Pesimistei:
Cel mai..., cea mai...!
de Ioana Pârvulescu

Pe 2 septembrie eram în plină "operaţiune biblioteca", cărţile date jos din rafturi îmi inundaseră camera, iar o mulţime de treburi nerezolvate aştept...

Cronica Ideilor:
Un povestitor remarcabil
de Sorin Lavric

IN gama nuanţelor psihice pe care o carte le poate isca, secvenţa trăirilor estetice este foarte îngustă. Cu alte cuvinte, doar o parte din emoţiile p...

Cronică Literară:
Avangarda şi complexele criticii literare
de Cosmin Ciotloş

Uimitoare, dar nu inexplicabilă, mi se pare tăcerea aproape consensuală din jurul masivului volum al lui Paul Cernat, Avangarda românească şi complexu...

Poezii:
Poezii
de Minerva Chira

Vântul Bocet de apă disperată - marea aprinde ruguri în adîncuri întind mîna după o rază Păianjenul crede că e pentru urzire Se-aude res...

Tropice Surâzătoare:
Brazilia şi rasele (final)
de Mihai Zamfir

Rasismul există pretutindeni în lume, pentru că e, probabil, inerent naturii umane: instinctiv, omul nu este bun. Indivizi excepţionali au creat relig...

In Memoriam:
Teodora Popa-Mazilu
de Tiberiu Avramescu

Către sfârşitul anilor '70 ai secolului trecut în redacţia Biblioteca pentru toţi a Editurii pentru Literatură se lucra cu spor şi entuziasm tineresc,...

Cerşetorul De Cafea:
Idilă
de Emil Brumaru

Lovite lin de melci, printre mărar, Leoarcă de rouă orele tresar. Şi se cristalizează-n buburuze Secundele amiezilor confuze. Căzute jos ca ...

Reacţii imediate:
Barbu Cioculescu, publicist
de Alex. Ştefănescu

Aplauze furtunoase şi coşuri imense cu flori merită toţi scriitorii care după 1989 au făcut publicistică, nelăsând biata limbă română la discreţia zia...

Comentarii Critice:
Tichia de margaritar
de Alex. Ştefănescu

Ca o discuţie în tren Forin Alm|Şan, autorul volumului de versuri Sinuciderea se mai amână (apărut la Ed. Grinta din Cluj), se află într-o situaţie...

Semn De Carte:
Miza spirituală
de Gheorghe Grigurcu

Inceputurile poeziei lui Dan Damaschin vădesc o mare vitalitate, o învolburare a simţurilor "păgînă", aidoma celor ale lui Blaga sau Ioan Alexandru. S...

Comentarii Critice:
O editură, dincolo de manuale
de Ion Simuţ

Există, cam de zece ani, o modalitate sau o stra­tegie sigură de reuşită în activitatea editorială: producţia de manuale. Nu e simplu. Concurenţa e ac...

Comentarii Critice:
Contribuţii de istorie literară
de Teodor Vârgolici

Este un adevăr incontestabil că istoria literară rămâne un teritoriu permanent deschis unor noi explorări, menite să descopere elemente neştiute, să c...

Lecturi la zi:
Manual de supravieţuire
de Tudorel Urian

LA prima vedere, romanul lui Gabriel Chifu, Relatare despre moartea mea este o combinaţie între şaradele epico-narative ale lui Dumitru Ţepeneag (din ...

Comentarii Critice:
Limba română la radio şi TV
de Simona Vasilache

şi ce, nu ne-nţelegem? - o să spună telespectatorul care şovăie din ce în ce mai mult (omul n-a absolvit Literele) între ducându-l şi ducând-ul, ori a...

Prepeleac:
Cele trei fraze memorabile ale prozatorului Paul Georgescu
de Constantin Ţoiu

Pe mentorul ideologic al Gazetei literare îmi pusesem în gând, în anul 1959, - când mă tratase urât, ca pe un sclav, - să-l fac erou într-o noapte, da...

Păcatele Limbii:
Zulitor sau julitor
de Rodica Zafiu

Influenţa turcească asupra limbii române e un su­biect pitoresc şi chiar fascinant. Cărţii funda­men­tale a lui Lazăr Şăineanu (încă nereeditată) - In...

Istorie Literară:
Acasă la Sigmund Freud
de George Ardeleanu

Fara îndoială, una dintre cele mai luminoase figuri ale memorialisticii lui N. Steinhardt este tatăl său, Oscar. S-a născut la Buzău, la 24 mai 1877. ...

Istorie Literară:
Ce (mai) înseamnă "poet naţional"?
de Dan Mănucă

Cum se cunoaŞte, Eminescu este uneori caracterizat drept "poet naţional". După cîte ştiu, nimeni nu a explicitat vreodată această apreciere. Nici chia...

Amintiri:
Un poet uitat
de Ştefan Cazimir

Ninsorile începutului de an ne-au amintit, la scară redusă, de marele viscol din 1954. Ce s-a petrecut atunci nu se poate descrie lesne, şi doar trăit...

Lecturi:
Un romancier al exilului
de Barbu Cioculescu

De la Don Quijote în­coace - de la, adică, naş­terea roma­nului mo­dern, personajul central nu stă locului, chiar dacă, ase­menea erou­lui lui Xavier ...

Lecturi:
Tradiţia unei reviste vorbite
de Al. Săndulescu

Istoricul şi criticul literar Liviu Grăsoiu, autor al unor semnificative studii despre poezia lui V. Voiculescu, Şt. O. Iosif, G. Topîrceanu, Emil Giu...

Teatru:
Despre Victor Rebengiuc
de Marina Constantinescu

Pe desenul uriaş al vieţii, apar, uneori, reliefuri impresionante. Din detaliile delicate, miniaturale, se poate distinge şi citi, uneori, dacă ai nor...

Arte:
Lordul
de Ion Cocora

Andrei PleŞu pune un uriaş punct pe i când îşi explică "admiraţia pentru Victor Rebengiuc" prin faptul "că n-are aerul (şi aerele) unui actor", că "nu...

Cronica Filmului:
Cronica unei morţi anunţate
de Angelo Mitchievici

Departe de ro­manţul din Le­gendele toamnei unde-l putem ve­dea evoluînd pe Brad Pitt în rolul lui Tristan Ludlow ascultînd chema­rea sălbăticiei, Jes...

Cronica Plastică:
Memorie, artă, restauraţie
de Pavel Şuşară

Dedicaţie: închin aceste rînduri sacerdoţilor de la Curtea Constituţională, spre desfătare Comunismul ca mistică (I) ep|Şind cu mult simpla ac...

Meridiane:
Un picaro al lumii dezvrăjite
de Catrinel Popa

Viaţa şi ro­ma­nul sunt o iluzie, iluzia de a te întâlni pe tine însuţi. Oare nu în tine însuţi se află acele lucruri care, câtă vre­me nu se ştie ce ...

Meridiane:
în oraşul de jos vezi ce-ai uitat
de Nora Iuga

Poate că nu prin­tr-o inspiraţie de moment, dar nici căutînd ca Diogene cu lumînarea un om, cunoscutul istoric şi critic literar german, originar din ...

Meridiane:
Deconstrucţie postmodernă
de Codrin Liviu Cuţitaru

Faptul că Robert Louis Stevenson, victorianul scoţian devenit emigrant american, a fost depăşit în popularitate de propriul lui roman ("nuvelă", în un...

Interviu:
Cu istoricul Francesco Guida
de Carmen Burcea

Francesco Guida sunteţi profesor de Istoria Europei Orientale la Universitatea Roma Tre din Italia. Interesul Italiei pentru "cealaltă jumătate a cont...

Actualitatea:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Aici în provincie ne zbatem între impulsul interior de a scrie, aprecierile elogioase ale grupurilor literare pe care le frecventăm şi spaima de velei...

Prin anticariate:
Scurt tratat pentru intelectuali obosiţi
de Simona Vasilache

Pe pagina de gardă a unei cărţi utilitare - un fel de Statele lumii de la 1939, cu geografie, economie şi dinastii, cît să faci impresie în societate ...

La microscop:
Ce-am văzut la mitingul CNSAS
de Cristian Teodorescu

Vreo cîteva sute de persoane. Cinicul din mine îmi spune: "Bine că au fost şi atîţi!" Optimistul: "Dacă nu s-a dat nimic, ce aşteptai?" Evident că m-a...

Polemici:
Amneziile lui Mircea Coloşenco
de Mircea Popa

In numărul 51-52/ 2007 al României literare, cunoscutul autor de mărunţişuri literare, Mircea Coloşenco, a publicat un articol intitulat Debutul absol...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara