Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:51
(28/12/2001 - 08/01/2002)


Interviu:
La sfîrşit de an
de Mihai Minculescu

Redactor: Cum consideraţi că a fost, pentru România literară, primul an din noul secol şi din noul mileniu? Nicolae Manolescu: Amestecat. Pe...

Contrafort:
Federalizarea mafiilor
de Mircea Mihăieş

Ca ardelean lent, fascinat de brownianismul colorat şi steril al regăţenilor, ca bănăţean "vândut miticilor" - după cum îmi reamintesc, gingaş, pri...

Actualitatea:
Ger sclipitor - sărbători îmbelşugate!
de Barbu Cioculescu

Cam 45 de ani de creştere economică susţinută şi rezonabilă ar fi de ajuns pentru ca venitul mediu pe cap de locuitor al românului - paritatea puter...

Lecturi la zi:
Identificări
de Roxana Racaru

Identificări Constituit ca replică (pregnant) românească în cadrul dezbaterii mai largi despre postcolonialism, postcomunism şi discurs identit...

Lecturi la zi:
Elemente de geografie imaginară
de Cătălin Constantin

Elemente de geografie imaginară Studiul lui Larry Wolff Inventarea Europei de Est a fost publicat în 1994. Dacă ar fi apărut cu doar cîţiva ani...

Cronică Literară:
Din bube, mucegaiuri şi noroi
de Luminiţa Marcu

Cred că nu există scriitor mai nepotrivit cu luna decembrie ca Mihail Gălăţanu. Tot ce scrie e atît de impregnat de o blasfemie generalizată, atî...

Cronică Literară:
Sentimentul groenlandez al polemicii
de C. Rogozanu

Jurnalul lui Mihail Sebastian, apărut la Humanitas în 1996, a generat aproape instantaneu un val de articole, polemici, studii. Nimic mai plăcut ...

Profil:
CENTRUL ŞI MARGINEA
de Iulian Boldea

Daimonul şi femeia în roz Traian Ştef e poet şi eseist. Cărţile sale de eseuri (Ridicolul, Despre calitatea umană) au ca punct de plecare un re...


O zi nesfîrşită
de Constantin Abăluţă

1. M-am născut într-o zi nesfîrşită şi-am privit ploaia pe zidul casei fără ferestre de peste drum N-am avut prieteni nu băteam mingea cu cei...

Cerşetorul De Cafea:
Mierea lumii
de Emil Brumaru

Copilandrei Simona Popescu Închisă într-un crin mi-e viaţa, Mîinile-mi tremură-n parfum, Luminile îmi taie faţa. Vai, nu mai ştiu nici cî...

JE EST UN AUTRE:
Muze şi muzee
de Ioana Pârvulescu

Miercuri, 12 decembrie Ora 20. Gérard Mortier ţine, la colegiu, o conferinţă de seară despre seducţia spectacolului de operă. Vestea numirii lu...

Eseu:
Angoase
de Gina Sebastian Alcalay

,,Ange plein de gaîté connaissez-vous l'angoisse,/ La honte, les remords, les sanglots, les ennuis/ Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits,/...

Cronica ediţiilor:
Insolitul Oscar Lemnaru
de Z. Ornea

Oscar Lemnaru ("Oscărel" pentru amici) a fost, în interbelic, un prozator cu producţie puţină, eminent cunoscător într-ale filosofiei (fusese un ne...


Literatura română sub comunism: Proza lui George Bălăiţă, între farsă şi tragedie
de Eugen Negrici

Nici unul din cele două volume de proză scurtă (Călătoria, 1964; Conversînd despre Ionescu, 1966) cu care îşi începe cariera literară George Bălăiţă...

Eseu:
Scoase din uz
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Restul psihologic 1. Oamenii elimină psihologia din vederile lor din chiar momentul în care îi conştientizează adecvarea la o situaţie....


Scrisoare către Daniel Bănulescu: Rugăciune cu ochii deschişi spre lume
de Radu Aldulescu

După ce mi-a încredinţat manuscrisul ultimului său volum de versuri, Daniel al rugăciunii (...prima jumătate a anului), a ţinut să-mi precizeze ...


Pagini de altădată, România dintotdeauna
de Pavel Şuşară

Episcopul Ilarion, slugerul Tudor şi Vodă Caragea ,,Cu cîteva zile înaintea morţii sale, după o bolire de două luni, în care se topea ca cear...


Artificii
de Stelian Tabaras

Iată cum au prevăzut scriitorii evenimentele noului an: *** Ion Neculce: va continua terorismul. "Ossama de cuvinte" *** ...

Scrisori portugheze:
Goa
de Mihai Zamfir

Ar fi greu de găsit astăzi simbol mai elocvent şi concentrat istoric mai trist decît aceste trei litere, G-O-A. Reprezintă un rezumat de civiliza...

La o noua lectura:
PETRU DUMITRIU
de Alex. Ştefănescu

Petru Dumitriu s-a născut la 8 mai 1924 în satul Baziaş, de pe malul Dunării (la intrarea Dunării în România), într-o familie româno-maghiară. Tatăl...


JURNAL INFIDEL
de Bujor Nedelcovici

1 octombrie 1999 * În perioada 20 iulie - 20 septembrie am fost în România. Este prima dată că stau în ţară un timp atît de îndelung...

Inedit:
Noi fragmente din romanul "Marile cariere"
de ---

* * * Dacă n-ar fi fost şoseaua pietruită care oricum ducea spre cea mai apropiată gară, aflată la vreo treizeci de kilometri, ar fi renunţat ...

Studiu:
Istoria ieroglifică sau bătăliile pierdute
de Petru Vaida

Mai toţi istoricii literari care s-au ocupat de capodopera lui Dimitrie Cantemir Istoria ieroglifică au recunoscut dificultatea de a clasifica acea...


Scrisori de la Ioan Alexandru
de Ion Buzaşi

Am arătat în ,,România literară" nr. 2/2001 că Ioan Alexandru a fost invitat adeseori să conferenţieze la Blaj sau să participe la prezentarea şi...


Cătălin Gomboş: Şase schiţe
de Alex. Ştefănescu

Prozator la 24 de ani A apărut un nou prozator! Are un nume din care nu se poate deriva un adjectiv de genul ,,eminescian", ,,călinescian...


Colinde
de Constantin Hrehor

1. ave zic ţie marie frumoasă precum pădurea când tună precum în pădure ninsoarea-nserată tulbure piatră, tulbure piatră o cămaşă plină de gr...


Dana Grigorcea - Musca (scurt metraj)
de Constantin Ţoiu

Dana Grigorcea, care a mai publicat un text spiritual în R.l., intitulat Călătorie în Israel, în 1999, nr. 2 al revistei, prezentată de subsemnatul,...


Decembrie
de Gabriela Ursachi

Cînd Albérès spune despre romanele lui Thomas Mann (Casa Buddenbrook şi Muntele vrăjit) că datorează mai mult lui Beethoven şi lui Wagner decît lui...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Grete Tartler

Din nou la Bucureşti Mi-am regăsit prietenii. Lumea n-are grija zilei, discută viitorul Europei. Am sosit la timp să-i combat pe scepticii cont...

Prepeleac:
Poveste 2002
de Constantin Ţoiu

În amintirea Dorei A fost odată ca niciodată o gărgăriţă ce trăia singură la marginea unei păduri. Riţa - fiindcă acesta era numel ei - locui...

Opera Naţională la 80 de ani:
,,Lacul lebedelor" pe scena Operei
de Dumitru Avakian

În mod cert, ultimele spectacole ale Companiei de Balet a Operei bucureştene sunt condiţionate de dorinţa de revigorare profesională ce poate fi ob...

Opera Naţională la 80 de ani:
La o aniversare
de Elena Zottoviceanu

Luna decembrie a adus în primpalnul atenţiei publice, încălzindu-ne sufletul, marile personalităţi ale artei noastre, acei ,,regi şi regine" care...

Opera Naţională la 80 de ani:
Două publicaţii festive
de Augustin Sandu

Nu numai 3 spectacole de gală (,,Aida", ,,Lacul lebedelor", ,,Traviata") au onorat aniversarea a 80 de ani de la instituţionalizarea Operei Naţiona...

Cinema:
Speranţele Salonicului
de Irina Coroiu

Avînd convingerea că producţia cinematografică mondială va continua să graviteze în jurul aventurii umane cu tot cea ce implică ea - aspiraţie or...

Plastică:
Risipirea lui Alin Gheorghiu
de Pavel Şuşară

La capătul unei îndelungate solitudini autoimpuse, a unei suferinţe impuse invariabil de chiar precaritatea condiţiei noastre umane şi aproape de ca...


ORICE DESPRE VENEŢIA
de Eugenia Vodă

Le-am rămas datoare cititorilor - din toamnă!- cu "ceva" despre Veneţia 2001 şi, pentru că nu vreau să trec datoare în noul an, iată-mă! Mai bin...


Vintilă Horia - Măreţia şi limitele avangardelor europene
de Mihai Cantuniari

Pretutindeni oamenii se ridicau să surpe vechiturile (ROBERT MUSIL) Fragment din volumul Introducere în literatura secolului XX T...

Avanpremieră editorială:
Jonathan Coe - Casa somnului
de Radu Paraschivescu

Pentru amatorul de roman vînos şi suculent, Birmingham este locul unde s-au născut, printre alţii, David Lodge şi Jonathan Coe. Iar pînă la un pu...


Roman Melodul - Condacul al doilea al Naşterii
de Constanţa Buzea

Despre cuviosul Roman Melodul, făcătorul de condace, cam la o mie şi mai multe, cum aflăm din Proloagele, paracliser în biserica din Beirut, apoi ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Scrisorile lui Dinu Pillat În revista 22 nr. 50 pe 2001 (de acum, Cronicarul trebuie să menţioneze, o vreme şi anul, spre a nu da naştere la ...

La microscop:
Bilanţul partidului de guvernămînt
de Cristian Teodorescu

Dincolo de sondajele de opinie, care dau PSD-ul drept marele favorit al alegătorilor, partidul de guvernămînt termină primul an de cînd se află la...


Lista Autorilor din numarul curent