Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:49
(11/12/2002 - 17/12/2002)


Editorial:
Comunism şi naţionalism
de Nicolae Manolescu

În Gîndirea captivă, Czeslaw Milosz analizează concubinajul dintre naţionalism şi comunism într-un moment (la începutul anilor '50) în care celor m...

Contrafort:
Omagiu lui Václav H.
de Mircea Mihăieş

Deodată cu speranţele, visele şi iluziile că în România se va trăi în deplină normalitate au amuţit şi lozincile de la începutul anilor '90. Astăzi ...

Actualitatea:
Umanitatea pierdută a secolului XX
de Gina Sebastian Alcalay

Cînd anchetatorul din Zero şi infinitul, romanul de faimă mondială al lui Arthur Koestler, încerca să-l convingă pe deţinutul politic Rubacioff, al...

Lecturi:
Un subiect imposibil
de Cătălin Constantin

Un subiect imposibil Avertismentul autorilor din prefaţa cărţii pe care o prezint: subiectul ei e imposibil. Şi totuşi e vorba despre o expe...

Lecturi la zi:
Scrisul şi ipotezele
de Roxana Racaru

Georgeta Horodincă ne propune în Ştefan Bănulescu sau Ipotezele scrisului o monografie de un tip special: dintr-o perspectivă din interior a operei,...

Lecturi la zi:
Oftalmologie feministă
de Irina Marin

Oftalmologie feministă Cine spunea că feminismul şi-a pierdut actualitatea, că a fost înlocuit cu alte preocupări în domeniul academic? Cartea La...

Cerşetorul De Cafea:
Catalog de nimfe (1)
de Emil Brumaru

Ploaie cu stropi mari, sparţi în paişpe de geamul parbrizului murdar. Ceartă în maşina salvării: şoferul nu vrea să ia mai mult de cinci externaţi d...

Lecturi la zi:
Livrescul la optzeciştii basarabeni
de Marius Chivu

Probabil că funcţionează la noi destule prejudecăţi în ceea ce priveşte câmpul literar de dincolo de Prut din moment ce am citit cu surprindere două...

Lecturi la zi:
Metamorfoza infernurilor
de Cristian Măgura

Tentaţia de a deveni scriitor" (titlu dat unui pasaj autobiografic din carte) a fost încă o dată prea mare pentru Anatolie Paniş când, la respectabi...

Literatură:
Poezii
de Octavian Doclin

Ape de odihnă După ape de odihnă nu încetezi să tînjeşti o suflete-al meu mult visătorule numai cu înţelepciunea şarpelui şi blîndeţea ştiu...

Semn De Carte:
La antipod, Mihai Şora (II)
de Gheorghe Grigurcu

Această mistificare a lui a fi reprezintă stigmatul demonic al mentalităţii comuniste. Mistificare ce cunoaşte o serie de trepte temporale, de amî...

La o noua lectura:
Adrian Păunescu (II)
de Alex. Ştefănescu

Ieşirea din unghiul mort Din punct de vedere estetic, Adrian Păunescu se situează pe o poziţie incomodă, glorificând valori unanim acceptate....

Literatură:
Convorbiri cu Serge Moscovici
de Lavinia Betea

Recentul volum al colecţiei "Duplex" a Editurii Polirom - Serge Moscovici în dialog cu Adrian Neculau, Urmele timpului. Iluzii româneşti, confirmăr...

Cronica ediţiilor:
Istorie şi literatură
de Cornelia Ştefănescu

Istoria noastră n-a fost sau a fost rău scrisă până acum", iată raţionamentul şi emoţia lui Nicolae Bălcescu, expuse în introducerea lucrării sale...

Prepeleac:
Dizidenţă mentală
de Constantin Ţoiu

Caietul de şcoală cu coperţi negre de vinilin, 13 martie 1959, zi fatidică... Ce-o fi fost atunci? Însemnările nu se referă la nimic important. Rem...

Păcatele Limbii:
"Pleonasmul legiuit"
de Rodica Zafiu

Probabil pentru că a fost normată destul de tîrziu şi nu în temeiul unei autorităţi indiscutabile, ci cu argumente negociate prin lungi şi vii di...

Comentarii Critice:
O istorie a S.S.R.
de Gabriel Dimisianu

I se datorează lui Teodor Vârgolici, neobosit investigator literar, redactarea acestei instructive istorii a Societăţii Scriitorilor Români (apăr...

Document:
Glose la o fotografie: E. Lovinescu ...victimă a mitului eminescian
de Gabriela Omăt

Doamnei Monica Lovinescu. 19 noiembrie, 2002 În La apa Vavilonului şIţ, Humanitas, 1999, poate fi citită o tandră pagină de evocare a unei...

Ochiul Magic:
Marele Acordor
de Nicolae Manolescu

Multă vreme a părut să existe o incompatibilitate între ştiinţă şi religie. Biserica n-a acceptat anumite descoperiri ale ştiinţei, condamnîndu-i ...

Literatură:
Nu poţi vedea curcubeul decât cu spatele la soare
de Alexandru Dohi

după lungul tunel al excitaţiilor-cazarme treceam printr-o pădure de remuşcări lângă mine şedea un poem bătrân nu-mi era clar simţeam că e o i...

Literatură:
Un scriitor uitat - Ion Biberi
de Mihai Stoian

S-au împlinit douăzeci de ani de la editarea unui volum trecut oarecum neobservat: Performanţele clepsidrei al lui Ion Biberi. Multidisciplinarul a...

Polemici:
De ce scriu şi susţin scrierea cu î din i?
de Dumitru Irimia

Despre motivarea ştiinţifică a ortografierii sunetului î prin litera i am scris în mai multe rînduri, începînd cu un articol mai amplu, Despre orto...

Cronica Dramatică:
Portocalele lui Pepino
de Marina Constantinescu

Aceeaşi echipă de creatori, încă un spectacol luminos pentru Teatrul Ţăndărică din Bucureşti: regizorul Cristian Pepino, scenograful Cristina Pepino...

Muzică:
Plictiseală generalizată
de Liviu Dănceanu

Este astăzi totul în muzică posibil? Unii ar răspunde: din fericire, da; alţii: din păcate, este. Şi unii şi alţii îşi dispută la mustaţă atitudin...

Cronica Filmului:
Alţi tineri furioşi
de Eugenia Vodă

Cea mai recentă premieră românească, Furia, impune pe piaţă un nou nume: Radu Muntean. Un tînăr regizor care, după experienţa unor scurt-metraje ...

Dans:
Sub aşteptări
de Liana Tugearu

Cu doi ani şi jumătate în urmă, apreciam primul mare spectacol pus pe scena Operei Naţionale din Bucureşti de Mihai Babuşka, şi anume Don Quijote p...

Cronica Plastică:
Decalogul artistului de mijloc
de Pavel Şuşară

Printre preocupările constante ale românilor este şi aceea de a-şi inventaria darurile genetice. Şi generozitatea matricială, pe lîngă faptul că es...

Interviu:
Cu Mario Vargas Llosa în direct
de Alin Genescu

Bună ziua. Ce mai face "scribul" Mario Vargas Llosa? (În sp. veche "escribidor" - denumire predilectă pe care Mario Vargas Llosa o preferă neologism...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

De Grieg sau de Grig, rochie sau roche, a nopţii umezeală sau a nopţi umezeală? - aceasta ar fi, multiplicată la nesfârşit, întrebarea la care rămân...

Cronica TV:
Plictiseală
de Telefil

Nu, nu e nici o eroare: cronica de azi e semnată Telefil. Deşi părerile cuprinse în ea ar fi putut fi semnate mult mai potrivit de Telefob. Dar e...

Scrisori portugheze:
Coşeriu
de Mihai Zamfir

Scrisoarea cu acest titlu ar putea veni din oricare ţară de pe glob, mai ales dacă ar fi vorba de o ţară de limbă romanică: pentru lingvistica de a...

La microscop:
Corupţia şi adevărul
de Cristian Teodorescu

Se calcă pe picioare serviciile secrete în ţara asta, avem poliţie, avem şi trei feluri de Parchete, iar Corupţia zburdă. Premierul promite măsuri,...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Renaşte spiritul de cenzură În STEAUA nr. 7 (număr apărut cu oarecare întîrziere, ceea ce spune destule despre dificultăţile publicaţiilor cult...


Lista Autorilor din numarul curent