Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:48
(01/12/1999 - 07/12/1999)


Editorial:
Cum am periclitat aderarea României la structurile europene
de Nicolae Manolescu

Titlul editorialului meu nu este, din pãcate, o glumã. Acuzatia pe care el o contine a fost formulatã si a circulat în media româneascã si european...

Contrafort:
Trepãduscheala
de Mircea Mihăieş

Alertat, speriat, înspãimântat (în aceastã ordine, pe mãsurã ce-l parcurgeam) de rezultatul recentelui sondaj CURS, dar îngrozit de-a binelea de rea...

Actualitatea:
Chirurgia sufletului
de Mihai Stoian

Cad frunzele vestejite ca o cortinã vegetalã. Natura pare a fi întristatã de spectacolul strãzii: tineri, multi tineri, majoritatea tineri, sta...

Cronică Literară:
CIMITIRUL VESEL AL LITERATURII ROMÂNE
de Alex. Ştefănescu

Ultimii doi ani de realism socialist LA SIBIU, departe de agitatia sterilã din capitalã, Ana Selejan continuã sã exploreze colectiile de ziar...

Cronică Literară:
Ideea de geniu
de Gheorghe Grigurcu

Critic substantial, de-o seriozitate a informatiei si a afirmatiei ce se cumpãnesc, aproape totdeauna demn de interes si demn de încredere, Cristian...

Lecturi la zi:
Fragmentarium interbelic
de Marius Ţepeş

Nu de putine ori se întîmplã ca în spatele unui titlu spilcuit si solemn sã se afle texte cel putin savuroasse. Este si cazul conferintelor din Arh...

Lecturi la zi:
De la homo europaeus la homo ludens
de Catrinel Popa

Incitant, actual si foarte controversat subiect, identitatea nationalã revine, iatã, în discutie, de astã datã în contextul civilizatiei românesti...

Lecturi la zi:
O lecturã-pedeapsã
de Victoria Luţă

Atunci cînd cineva spune: "scriu pentru mine", este de obicei privit cu ironie suspicioasã. Ipocrizia si falsa modestie nu vor putea acoperi nic...

Alfabetul Domnilor:
Cine e fericit?
de Ioana Pârvulescu

Mincinoasã, capabilã sã perverteascã suflete inocente, masinãrie de creat iluzii, frivolã, îndemnînd spre lene, moliciune, visare si alte asemenea...

Păcatele Limbii:
Limbile Europei
de Ioana Pârvulescu

Întrucît cãrti si articole care sã se ocupe de românã nu apar foarte multe la editurile occidentale si în limbile de largã circulatie, referirile ...

Cronica ediţiilor:
Iudaismul în eseistica lui Fundoianu
de Z. Ornea

Lui Fundoianu, nãscut în 1898, i s-a editat, la noi, mai toatã opera, poezie si eseu, (inclusiv poemele si eseurile scrise în limba francezã). ...

Comentarii Critice:
Douã romane
de Virgil Mihaiu

Afirmat încã din anii '70 ca teoretician literar de prim rang, Mihai Zamfir etaleazã însusiri ce-i fac atât de agreabili pe unii dintre universitar...


Primul critic literar din istoria omenirii
de Gheorghe CeauŞescu

Dacã primul filozof, întelegînd prin filozofie încercarea de explicare a lumii prin rationamente logice în virtutea unei premise, este un nume ...

Eseu:
Despre fizionomie
de Nicu Horodniceanu

(fragment) Suntem o lume de lucruri care se privesc unele pe altele fãrã încetare. Ne chemãm unii pe altii mereu într-un prezent care apartin...


Douã proze
de Sorin Serb

În exil În acea zi, profesorul rãmase mai mult în pat. Simtea o pastã grea bãtînd în tîmple si avea frisoane. Era bolnav. Mica lui familie - ...

Teatru:
Andrei Serban si lumea magicã
de Marina Constantinescu

Una dintre cele mai importante si, totodatã, controversate personalitãti din lumea teatralã a acestui sfîrsit de secol este regizorul Andrei Serba...

Cronica Plastică:
O executie sumarã
de Pavel Şuşară

Despre uniunile de creatie s-a vorbit mult în ultimii zece ani, s-a vorbit în multe feluri si pe cele mai diferite tonuri. Au fost voci care au c...

Cinema:
Dinastia Constantinilor
de Eugenia Vodă

Se întîmplã, în aceste zile, ceva iesit din comun, pentru lumea noastrã teatralã si cinematograficã: cei care l-au admirat pe George Constantin -...

Muzică:
Festivalul International "Chopin"
de Ada Brăvescu

Elisabeth Leonskaia - laureatã la început de carierã a Concursului Enescu, concurs care a fost anuntat si anul acesta n-a mai fost - o individuali...

Prepeleac:
Comedianti fãrã a sti
de Constantin Ţoiu

În volumul de fatã Comédiens sans le savoir apãrut în noiembrie 1845 la Paris, Balzac îl face sã reintre în scenã pe eroul sãu atît de activ în...

Ochean:
Numerele domnului Dan
de Paul Miron

În ziua în care primisem de la Bonn stirea cã administratia federalã nu poate sã mai subventioneze si tiparul proiectului nostru, editia comentatã...

Cartea Straina:
Cele mai frumoase povestiri ale veacului
de Andreea Deciu

La sfîrsitul fiecãrui an apare în Statele Unite un solid volum, îngrijit de un mare scriitor, cu acele scurte povestiri publicate în cele douãsp...


Gary Holcomb: Kleos - Povestea lui Telemah
de Cosana Nicolae

Gary HolcomB este conferentiar la Armstrong Atlantic State University din Savannah, Georgia, Statele Unite, unde predã teorie post-colonialã si ...


Feng Zhichen si literatura românã
de ---

Ziua de 5 octombrie 1999 are o semnificatie deosebitã atât pentru Republica Popularã Chinezã, cât si pentru România, întrucât exact cu 50 de an...


Ieronim si coarnele lui Moise
de ---

Pãtania relatatã de prietenul meu Dumitru Tepeneag în Luceafãrul din 15 septembrie 1999 si în Ramuri din octombrie 1999 în legãturã cu traducerea s...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Orgoliu/ vanitate EUPHORION nr. 100 (10) nu face caz de jubileu ci propune o temã implicatã subtil în chiar împlinirea numãrului rotund: rapo...

La microscop:
Facerea de rãu în procente
de Cristian Teodorescu

În vreme ce sindicatele pun umãrul la cãderea guvernului, premierul si inamicii sãi din PNTCD se luptã la vedere, într-un spectacol la care opozit...


Lista Autorilor din numarul curent