Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:46
(21/11/2001 - 27/11/2001)


Editorial:
Sfîrşitul unei ambiguităţi
de Nicolae Manolescu

O declaraţie recentă a premierului a luat prin surprindere autorităţile locale răspunzătoare de atribuirea numelui Mareşalului Antonescu unor stră...

Contrafort:
Trista viaţă a naţionalistului de nicăieri
de Mircea Mihăieş

Nu e nici o noutate că, văzută din America, România nu prea există. Sunt printre puţinii care se bucură că lucrurile stau aşa, avînd în vedere că de...

Actualitatea:
DINU PILLAT - 80 de ani de la naştere: Un destin împlinit?
de Barbu Cioculescu

Citind, din filă-n filă, ampla, excelenta monografie dedicată de Carmen Brăgaru vieţii şi operei lui Dinu Pillat - necesară mai mult ca oricând în a...

Lecturi la zi:
Balcanii între real şi imaginar
de Cătălin Constantin

Balcanii între real şi imaginar Pe parcursul unui studiu de trei sute de pagini, Maria Todorova urmăreşte istoria, atît de paradoxală, a formăr...

Cronică Literară:
Revizionistul numărul unu
de C. Rogozanu

Gheorghe Grigurcu a căzut în capcana adevărului. Tot ce spune domnia sa este adevărat. S-au făcut compromisuri sfidătoare în vremea comunismului. Au...

Semn De Carte:
Un impas al lovinescianismului? (I)
de Gheorghe Grigurcu

S-ar părea că la 120 de ani de la naşterea sa (momentul n-a prilejuit, din cîte ştim, decît un singur articol: cel al lui Nicolae Manolescu, din Rom...

JE EST UN AUTRE:
Jurnal berlinez
de Ioana Pârvulescu

- mici încurcături - Povestea şosetei. Cînd am citit ultimul jurnal al lui Livius Ciocârlie, De la Sancho Panza la Cavalerul Tristei Figuri, ...


Nicolaus Sombart răspunde la "chestionarul lui Proust"
de Ioana Pârvulescu

Duminică 11 noiembrie. Mă duc din nou la Dl Sombart, la discretele lui reproşuri că n-am mai trecut, duminica, pe acolo. De data aceasta îi văd salo...


Poezie
de Valentin Dolfi

Un mare poet Ce faci tu de fapt hai să vedem zice Mihaela te uiţi trei ore la televizor îţi faci de lucru în bibliotecă trei ore citeşti şi ...

Cerşetorul De Cafea:
Pentru cine bat clopotele, Maia?
de Emil Brumaru

Regia: Lucian Pintilie Bat clopotele Maia unde eşti Picioarele albastre şi cereşti în faţa vieţii mele să-ţi lungeşti Bat clopotele Maia unde ...

Cronica ediţiilor:
Ţarul care a europenizat Rusia
de Z. Ornea

Felix Aderca nu-şi prea alegea subiectele cărţilor. El scria despre toate şi tot. N-a scris el, în 1936, o carte despre Cristofor Columb şi, mai tîr...


Momentul literar 1945-1948: Romancierul Dinu Pillat
de Gabriel Dimisianu

Component al cercului de tineri literaţi care au făcut să apară, în 1941, revista ,,Albatros" (şapte numere), Dinu Pillat a publicat în paginile...

Păcatele Limbii:
Neologismul şi purismul
de Rodica Zafiu

Procesul desfăşurat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi care a fost de preferinţă fixat în cultura românească în genere prin formula "ard...


Proza românească sub comunism: Apelul la parabolă
de Eugen Negrici

"Tehnicilor" amalgamării, ale ambiguizării, ale aluziei, ale temporizării conflictelor şi ale suspendării lor "în coadă de peşte", vizibile în proz...


George Călinescu - portret psihologic
de Virgil Sorin

Virgil Sorin (născut în 1926, la Casimcea, în jud. Tulcea) este medic primar neurolog şi psihiatru, autor al unor lucrări ştiinţifice apreciate de ...


Elevul întemniţat
de Alex. Ştefănescu

Poetul Nicu Dascălu (un poet care îi surprinde plăcut, prin talent şi nonconformism, pe puţinii critici care îl citesc) are 74 de ani, dar n-a uita...


Noiembrie
de Gabriela Ursachi

Aşa cum unor damnaţi din Infernul dantesc le este osînda ca vorbele să le îngheţe instantaneu pe buze, abur în cămaşa de forţă a Tăcerii, tot aşa ...

Primim:
Un cataroi în deşert
de ---

Domnului Nicolae Manolescu, director al "României literare" Domnule Director, Întrucât am citit în nr. 42 şi 43 ale "României literar...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Nicolae Manolescu

Un puseu de febră O să ziceţi că temperatura e de vină. Dar vă asigur că nu e aşa. Şi dacă eram bine-merci, filmele televizate în ziua cu prici...

Prepeleac:
Nemo judex in re suaNemo judex in re sua
de Constantin Ţoiu

Adagiul dreptului roman Nimeni nu este judecător în propria-i cauză, valabil din punctul de vedere juridic, în cazul unui proces concret între dou...

Teatru:
Aer proaspăt
de Marina Constantinescu

În serialul TV Memoria teatrului, pe care l-am comentat în diferite ocazii, un document extraordinar, călăuza George Banu face un popas şi la Les Bo...

Cronica Plastică:
Cea de-a patra dimensiune
de Pavel Şuşară

Galeria de artă Ateneele Cărţii, situată la parterul Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti, a fost inaugurată recent printr-o expoziţie semna...

Cinema:
Moralităţi pentru mileniul III
de Irina Coroiu

Într-un secol XXI care se prefigurează ca eră a incredibilului, cineaştii înclinaţi spre meditaţie se refugiază inevitabil în echivoc. De unde şi...

Avanpremieră editorială:
Gabriel Garcia Márquez - Vara fericită a doamnei Forbes
de Tudora Şandru-Mehedinţi

După-amiaza, întorcându-ne acasă, am dat peste un ţipar de mare, exemplar uriaş, ţintuit de gât pe pragul de sus al porţii; era negru şi fosfore...

Corespondenţă din Germania:
O IUBIRE A LUI CIORAN
de Rodica Binder

Emil Cioran înamorat - iată ipostaza inedită, senzaţională, dacă nu chiar uşor scandaloasă (pentru cei tentaţi să-l mitizeze pe "misticul lipsit d...

Meridiane:
Zilele vieneze ale filmului
de Irina Horea

Între 19-31 octombrie a avut loc la Viena festivalul internaţional al filmului, eveniment ajuns la a patruzeci şi una ediţie. ,,Vienala" ...

Meridiane:
,,Dimensiunea europeană a literaturii neoelene"
de Elena Lazăr

Titlul de mai sus reprezintă tema simpozionului internaţional organizat între 5 şi 8 octombrie în Germania, la Würzburg, de Centrul European pentru...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Enervantul Tony Judt Nici n-a apărut bine în The New York Review of Books şi în româneşte, în revista noastră (nr. 44) eseul lui Tony Judt The ...

La microscop:
Bugetul ca piesă de teatru
de Cristian Teodorescu

De mulţi ani încoace Bugetul României provoacă aceeaşi halima parlamentară şi proteste sindicale potrivit aceluiaşi tipic. Opoziţia acuză Puterea ...


Lista Autorilor din numarul curent