Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:43
(31/10/2001 - 06/11/2001)


Editorial:
Jonathan X Uranus, "humorist liber"
de Nicolae Manolescu

Puţini ştiu cine a fost Jonathan X Uranus, pe numele său adevărat Mihail Avramescu (1909-1984), preot, poet (avangardist în tinereţe), astrolog,...

Contrafort:
Tarlaua cu prefecţi
de Mircea Mihăieş

Să auzi şi să nu crezi: la doisprezece ani de la căderea lui Ceauşescu, metehnele prim-secretarilor (mă rog, prefecţilor) au rămas identice: d...

Actualitatea:
În vizită la Biblioteca Naţională
de Mihai Vakulovski

A doua staţie de Stat, ca să zic aşa, la care opreşte un intelectual din afară cînd aterizează într-o ţară străină e, de obicei, biblioteca. De o...

Lecturi la zi:
Fire şi noduri
de Roxana Racaru

(Re)povestirile lumii pe care le investighează Roxana Sorescu devin, în analiza minuţioasă la care le supune, hipertexte, sisteme, organizări comp...

Cronică Literară:
Bujor Nedelcovici, reeditat
de Luminiţa Marcu

S-a reeditat de curînd trilogia Somnul vameşului de Bujor Nedelcovici. Romanul a avut o istorie destul de zbucimată. A apărut într-o primă versiun...

Semn De Carte:
Adrian Marino între lumini şi umbre
de Gheorghe Grigurcu

Inaugurîndu-şi activitatea sub auspiciile lui G. Călinescu, Adrian Marino s-a disociat treptat de autorul Principiilor de estetică, în raport cu ...

JE EST UN AUTRE:
Toamna la Berlin - Un oraş necunoscut şi un om cunoscut
de Ioana Pârvulescu

Necunoscutul Un oraş străin e o zeitate necunoscută, te atrage şi te înspăimîntă în acelaşi timp. Berlinul, zeul cu cap de urs, sălbăticiunea r...


Eranos
de Gellu Dorian

(scene din viaţa şi opera Poesiei) I. S-a căţărat în memoria mea, acolo a rămas şi-am văzut-o într-o zi mai fericită decît mi-am închip...

Cerşetorul De Cafea:
Adio, Robinson Crusoe (3)
de Emil Brumaru

Transcriere pentru Cecina, personaj care mi-a interzis să-i mai folosesc "numele"! Apoi a apărut, de data asta într-o amiază, C...

Cronica ediţiilor:
Cazul Anton Golopenţia
de Z. Ornea

Anton Golopenţia, după terminarea studiilor universitare (Dreptul şi Filosofia), a fost "selectat" (vorba lui Ibrăileanu) de prof. Dimitrie Gust...

Document:
O scrisoare a lui Mihail Avramescu
de ---

Văliug, 14 Februarie 1961 Mult iubita mea fiică (mai mică, dar îndeajuns de mare, ca să nădăjduiesc că-nu fără răbdare-ai aşteptat ...


Portret al artistului în tinereţe
de Georgeta Drăghici

Fascinaţia exercitată de memorii, documente, jurnale, scrisori n-a fost epuizată de timp, cum s-au grăbit unii dintre noi să spună, întoarcerea l...


LI-I-I-INA!
de Alexandru Vona

Abea când auzi zgomotul uşii trântite, îi reveni forfota care nu încetase bine în dormitorul de alături, auzi iar vocea ascuţită a femeii care o to...


Ştefan Cazimir - 69 de ani - "Segui il tuo corso..."
de Anonymus Notorius

Îl cunosc pe Ştefan Cazimir de cînd s-a născut şi l-am însoţit în tot cursul existenţei: copilărie, adolescenţă, tinereţe, maturitate. La 69 de ...

Dans:
O gală de balet de mare succes
de Liana Tugearu

Scena Teatrului Odeon din Bucureşti a găzduit de-a lungul anilor '90 o serie de spectacole de dans realizate de Raluca Ianegic, în cadrul Centrul...

Cronica Traducerilor:
Farmecul discret al poeziei
de Iulia Popovici

În anii 70, pe atunci studentul Gheorghe Iorga a obţinut o bursă de studii în Iran. S-a întors de la Teheran după un an, însă literatura persană a...


Curînd totul se va termina...
de Ioan Holban

S-a stins Gellu Naum, una dintre "legendele" literaturii contemporane, printre ultimii supravieţuitori ai generaţiei suprarealiştilor din deceniul ...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Marina Constantinescu

Afară-i vopsit gardu', înăuntru... Farmecul Bucureştiului de altădată. Sigur că acest "altădată" înseamnă pentru fiecare altceva, ca inte...

Prepeleac:
Pîine cu î din i
de Constantin Ţoiu

Tibi, vărul bun al lui Karin, student pe vremuri în Germania la Karlsruhe îi toacă tatălui său toţi banii, deşi este un student eminent, matemati...

Cronica Dramatică:
Viaţa satului
de Marina Constantinescu

Emil Boroghină, fostul director al Teatrului Naţional din Craiova avea un stil aparte de a te invita la o premieră. Stil pe care l-am înţeles în t...

Cronica Plastică:
Portrete paralele
de Pavel Şuşară

(doi artişti elveţieni de origine română) I. Georges Tzipoia Fiu al pictorului Alexandru Ţipoia, Georges Tzipoia s-a născut la Buc...

Cinema:
Bucurii autumnale
de Viorica Bucur

De câţiva ani (e drept nu prea mulţi!) venirea toamnei coincide pentru cinefilii bucureşteni (din păcate doar pentru ei) cu începutul sezonului de f...


"O corabie numită Agonia"
de Rodica Binder

Deşi repetată pînă la saturaţie, de la 11 septembrie încoace, sintagma "nimic nu va mai fi cum a fost" nu şi-a atenuat deloc caracterul de profeţie...


Eminescu în limba ucraineană
de Ion Cozmei

În finalul cronicii domniei-sale la cartea noastră de traduceri din poezia lui Taras Şevcenko (Taras Şevcenko, Poeme, Editura "Mustang", Bucureşt...

Corespondenta din Stockholm:
Nobelul pentru Literatură 2001: frustrări şi spaime
de Gabriela Melinescu

Un european alb, cu măsură colorat, aşa s-ar putea face portretul laureatului Nobel 2001, V.S. Naipaul, prozatorul de origine indiană, născut la Tr...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Poezia macului opiaceu LE MONDE din 12 octombrie face portretul cîtorva dintre apropiaţii lui Osama bin Laden. Braţul aşa-zicînd înarmat al lid...

La microscop:
Ordinea - pe alese
de Cristian Teodorescu

În ultima vreme asistăm la îndesirea "succeselor" autorităţilor împotriva infracţionalităţii. Aflăm de razii, de acţiuni în forţă şi aşa mai depar...


Lista Autorilor din numarul curent