Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:42
(24/10/2001 - 30/10/2001)


Editorial:
Lecţia lui Lovinescu
de Nicolae Manolescu

La 31 octombrie se împlinesc 120 de ani de la naşterea lui E. Lovinescu (1881-1943). Este, după Titu Maiorescu, pe care l-a urmat îndeaproape în pri...

Contrafort:
Fii şi alifii
de Mircea Mihăieş

Dl. Văcăroiu, premierul-minune al iliesciansimului din prima fază de descompunere, s-a mai făcut o dată de râsul lumii. După ticurile deja clasiciza...

Actualitatea:
"...M-am prefăcut că sînt prezent"
de Val Gheorghiu

Dacă naivitatea îţi dă tîrcoale, atunci tevatura noastră televizată în jurul Afganistanului te poate face să crezi că, după americani şi, hai, dup...


O posibilă relansare
de Dumitru Avakian

Astăzi Concursul Internaţional "George Enescu" tinde să renască. E greu să repari, e greu să refaci; mult mai greu decât să construieşti dintruîncep...

Lecturi la zi:
Timpul nisiparniţei
de Catrinel Popa

Timpul nisiparniţei La prima vedere, Cartea ceasului de nisip (Das Sanduhrbuch) este doar un fermecător şi erudit eseu despre instrumentele de ...

Cronică Literară:
Poezia optzecistă în stil academic
de C. Rogozanu

Ceea ce surprinde în primul rînd la Andrei Bodiu, în cartea sa Direcţia optzeci în poezia română, este tonul extrem de serios al abordării. Deşi e...

Semn De Carte:
Reflecţiile unui premiat
de Gheorghe Grigurcu

Ca unul care a avut surpriza de-a se vedea distins cu Premiul "pentru opera omnia" al Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2001, am fost pu...

JE EST UN AUTRE:
Nicolaus, cu "c" românesc
de Ioana Pârvulescu

"...Amintirea se poartă ca o prostituată, se lasă cumpărată, nu te poţi bizui pe ea şi n-are memorie". Aceasta este fraza-cheie dintr-un cuvînt îna...


Poezie
de Miron Kiropol

*** întunecat e chipu-n orice joc. Nimic în faţa mea decât latenţa De morţi jucând mereu indiferenţa Fulgerului ce-aruncă pomii-...

Cerşetorul De Cafea:
Adio, Robinson Crusoe (2)
de Emil Brumaru

Dimineaţa desfăceam pe peron toate benzile, desfăceam pe peron toate benzile de telegraf şi făceam pe ele, cu creionul chimic muiat în gură, linii...

Cronica ediţiilor:
Şcoala sociologică de la Bucureşti
de Z. Ornea

e ştia că D. Gusti a petrecut zece ani în Germania pentru studii (facultate şi doctorat), înainte de primul război mondial, în care vreme devenise u...


Octombrie
de Gabriela Ursachi

În articolul Criticul debutanţilor publicat în "Contemporanul" anilor '50, G. Călinescu afirmă categoric necesitatea dublei măsuri în ceea ce pr...

Păcatele Limbii:
"Secănd"
de Rodica Zafiu

Între englezismele recente de largă circulaţie se numără şi sintagma second hand, folosită în genere ca determinant invariabil al unui substanti...

La o noua lectura:
A fi sau a nu fi pe lista lui Nicolae Manolescu
de Alex. Ştefănescu

Un critic mereu la modă Încep să apară sub formă de cărţi - astfel încât vor putea fi consultate, în sfârşit, de toţi cei interesaţi, inclusi...

Avanpremieră editorială:
Memoriile Mariei Cantacuzino Enescu
de Elena Bulai

Memoriile Mariei Cantacuzino Enescu (1879-1968) sunt puse pentru prima dată, integral, la dispoziţia cititorilor prin Editura Aristarc, în ediţie...


ÎN CĂUTAREA ATLANTIDEI
de Mircea A. Diaconu

Nu voi relua acum nimic din prezentarea lui Traian Chelariu, prilejuită de publicarea, în "România literară" (nr. 17, 2001), a cîtorva fragmente de...

Amintiri:
Un cuvânt nou în limba română
de Vlaicu Bârna

Şedinţele de la cenaclul Sburătorul, ţinute Duminica de la patru şi încheiate la orele 22, uneori chiar mai târziu, puteau fi foarte instructive,...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Alex. Ştefănescu

Talk-show literar la Brăila Redacţia revistei România literară, reprezentată de Adriana Bittel, Marina Constantinescu, Gabriel Dimisianu, Nicol...

Prepeleac:
Sincope
de Constantin Ţoiu

31 XII 1976. Fată violată de doi semetişti într-un lan de floarea-soarelui. Întâmplare folosită în Însoţitorul, cu bătaia teribilă aplicată celor do...


Toronto în dialogul lumilor
de Irina Coroiu

Anticipînd parcă întrebările care persistă în nebuloasa din jurul celor două turnuri gemene din inima New York-ului, selecţionerii Festivalului Inte...

Cronica Plastică:
Portretul: artă, filosofie şi morală
de Pavel Şuşară

Referindu-se, în însemnările sale, la momentul imediat următor terminării războiului (anii 1919-1920), Corneliu Baba mărturiseşte fără echivoc: ,,...

Premiul Nobel pentru Literatură:
V.S. Naipaul
de Lidia Vianu

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul (pronunţat nipôl), cunoscut prietenilor ca Vidia, s-a născut pe 17 august 1932, la Chaguanas, Trinidad, din părinţ...


Navigînd pe web-ul englez/american
de Roxana Racaru

De data aceasta ne găsim în chiar patria internetului, unde bazele de date (de linkuri) alcătuite pentru uzul studenţilor, de pildă, depăşesc orice...

Corespondenta din Stockholm:
Lumea Graşilor
de Gabriela Melinescu

Vara care abia a trecut a lăsat urme adânci în memorie. Totul a început cu demonstraţiile violente împotriva întâlnirii ţărilor Uniunii Europene, de...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Desenul din covor Din numărul, ca deobicei excepţional, datat toamna 2001, al revistei LETTRE INTERNATIONALE (ediţia română), am reţinut două a...

La microscop:
Minuni, pelerinaje, moaşte
de Cristian Teodorescu

Nici regiile autonome nu funcţionează la noi atît de prosper ca industria minunilor. La noi plîng icoanele, chipul Maicii Domnului apare unde cu ...


Lista Autorilor din numarul curent