Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:41
(15/10/2003 - 21/10/2003)


Contrafort:
Grup organizat de profanatori
de Mircea Mihăieş

Recentele ieşiri la rampă ale lui Beuran şi Brădişteanu confirmă intuiţia din 2000 – despre care am mai scris – a unui bun prieten, funcţionar înt...

Actualitatea:
În vâltoarea viitorului
de Barbu Cioculescu

Îmbietoare, prin titlu şi conţinut, cartea dlui Lucian Boia, Cum să trăim 200 de ani (Humanitas, 1999), mi-a făcut – cu întârziere faţă de data a...

Lecturi la zi:
Despre cai, oale şi vin
de Magda Teodorescu

Cît de statornice sau interpretabile sînt expresiile în care se codifică înţelepciunea milenară? Regula este mereu subminată de excepţii. Recitiţi ...

Lecturi la zi:
La margine de Bucureşti
de Cătălin Constantin

Diversitatea umană este infinită; dacă vreau să o observ, de unde să încep?“. Întrebării lui Todorov, formulată în Noi şi ceilalţi, Adrian Majuru, i...

Lecturi la zi:
Şansa nefericirii
de Tudorel Urian

Constantin Eretescu este un om norocos. Născut în Basarabia în anul 1937, stabilit în România după cel de-al doilea război mondial şi emigrat în Sta...

Lecturi la zi:
Caruselul cu poliedre
de Laura Guţanu

Personajul s-ar putea numi “Joc”. Cartea din spatele coperţii alăturate ar putea fi ştiinţifică sau beletristică; autorul ei este însă, după cum s...

Cerşetorul De Cafea:
Cred că dînsul ştie sigur că acolo-s chiar păianjeni
de Emil Brumaru

Stimate domnule Lucian Raicu, Raskolnikov îşi dă seama, dar i se pare totuşi incredibil, de la prima ochire că, prin Sv., are în faţa lui pe...

Semn De Carte:
Poezia lui Constant Tonegaru (I)
de Gheorghe Grigurcu

Indiscutabil, Constant Tonegaru a fost o victimă a regimului comunist. Probînd o exemplară verticalitate morală, autorul Plantaţiilor n-a putut a...

La o noua lectura:
Paul Georgescu
de Alex. Ştefănescu

Personaj invizibil, dar influent Cu mulţi ani înainte de a muri, Paul Georgescu (7 noiembrie 1923 - 24 septembrie 1989) s-a retras din viaţa...

Profil:
Poezia lui Iustin Panţa „Ce frumos arde focul tău”
de Mircea Martin

Iustin Panţa ştie să spună cît se poate de frumos ceea ce are de spus. Discursul său este simplu, complicaţiile, confuziile, opacităţile sunt...

Ecouri:
Studii clasice... vechi şi noi
de Liviu Franga

Nu m-aş fi hotărât să reţin atenţia fidelilor (şi nu mai puţin exigenţilor) cititori ai României literare – gazdă, pentru mine, extrem de onorantă a...

Prepeleac:
Situaţia îngerilor
de Constantin Ţoiu

Tot în Talmudul de săptămâna trecută, aflăm că Dumnezeu are un fel de parlament de îngeri dintre cei mai diverşi, de la cohortele faimoase ale celo...

Păcatele Limbii:
Îmbucurat, înnumărat...
de Rodica Zafiu

Prefixul în-, ca mijloc al derivării verbale (mai ales parasintetice), este foarte bine reprezentat în limba română, chiar dacă productivitatea sa a...

Polemici:
Sub semnul ironiei
de Ştefan Cazimir

Lteratura română înregistrează doi V. A. Urechia. Primul dintre ei, Vasile Alexandrescu Urechia (1834-1901), a desfăşurat o amplă activitate ca is...

Ochiul Magic:
Regele nebun şi masacrul inocenţilor
de Pavel Şuşară

Cîteva zeci de purcei de lapte, un număr semnificativ mai mare de suine adulte, aşa, ca să ne exprimăm academic, grămezi de orătănii care au evadat...

Literatură:
cînd nu înţeleg mă joc
de Nora Iuga

Se încheie un ciclu din trecut se întorc acasă proiecte neconsumate şi-ţi zgîrie uşa l’eternel retour cum se gudură creierul la auzul acestor cuvint...

Cronica Optimistei:
Mircea
de Ioana Pârvulescu

Mircea E adolescent, are 15 ani abia împliniţi şi o mătuşă la Tîrgovişte, cu care corespondează o dată la patru ani, pe 29 februarie, cîn...

Cronica Plastică:
Eu, despre pictorul Şerban Foarţă
de Pavel Şuşară

Cu vreo cîţiva ani în urmă, poetul Şerban Foarţă îşi lua prin surprindere cititorii, ba chiar şi pe mulţii dintre oamenii care îl cunoşteau destul...

Meridiane:
Centenar Victor Brauner
de Amelia Pavel

Într-o expoziţie Victor Brauner, venim de la început cu ideea că ne vom întâlni cu un mare reprezentant al suprarealismului. Se mai poate însă a...

Corespondenţă din Germania:
Spectacole noi
de Matei Chihaia

Piesa lui Ibsen Femeia mării a fost rescrisă, fără schimbarea titlului, de către Susan Sontag, aşa cum se ştie. Am văzut-o pusă în scenă recent de M...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Nu ar fi un lucru de mirare ca fiul dvs., şcolar cu merite şi cu imaginaţie spectaculoasă uneori, să devină cu timpul un nume în literatură. Până...

Cronica TV:
Ştiri sportive
de Dumitru Hurubă

Am vizionat meciul de tenis Ecuador-România, m-am bucurat pentru fiecare din ghemele (las’că ştiu eu ce zic*) câştigate de-ai noştri, l-am urât cu ...

La microscop:
Nuntă cu amintiri de la Michi
de Cristian Teodorescu

Urît s-au dat în stambă autorităţile române după scandalul provocat de nunta fiicei minore a regelui Cioabă. Nici n-a apucat să protesteze bine baro...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Din nou, Securitatea Extrem de interesant, numărul 547 din Dilema în care „tema” este, din nou, Securitatea. Sub titlul sugestiv...


Lista Autorilor din numarul curent