Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:40
(09/10/2009 - 15/10/2009)


Actualitatea:
B. Fundoianu, 65 de ani de la moarte
de Mircea Martin

Acum 65 de ani, mai precis în 3 octombrie 1944, un mare poet, un strălucit gânditor, un intelectual de o rară calitate umană, purtând numele de Benj...

Contrafort:
Primul Faulkner (II)
de Mircea Mihăieş

Aşa arată Charlestown, mica aşezare din Georgia, unde un straniu cortegiu coboară din tren: un soldat muribund, desfigurat în Franţa, o văduvă şi un...

Despre literatură cu bucurie:
Editaţi sau nu editaţi?
de Ioana Pârvulescu

Destinatari: studenţii de la Masteratul de editare Dragi masteranzi, Să vă semnalez de la bun început un "reper bibliografic" nou: Camilie...

Cronica Ideilor:
Saga cafenelei
de Sorin Lavric

Ţine de o fatalitate a evocării ca, vrînd să faci portretul unui oraş ca Viena, să constaţi că imaginea lui a ajuns la tine iremediabil deformată. E...

Cronică Literară:
Manierisme
de Cosmin Ciotloş

Nu demult, Dan Stanciu şi Iulian Tănase publicau, şi împreună, şi independent, sub egida Editurii Locul Tare. Volume elegante, toate, de un suprarea...

Poezii:
Ermeticale
de Daniel Pişcu

Crepuscul apei Crepuscul apei e sub scutul de privelişti în mal, aflarea pietrei în cub, prefacerea crengii astral. Şipotului duce la vale ...

Tropice Surâzătoare:
Cora Coralina
de Mihai Zamfir

Cora Coralina e numele unei poete braziliene ce s-a stins din viaţă acum două decenii; el sună ca un fel de "Kira Kiralina" uşor modificată, dar nu ...

Cerşetorul De Cafea:
Nu poţi să fii decît în ce-i frumos?
de Emil Brumaru

Nu poţi să fii decît în ce-i frumos? Roua te-ngaimă, fluturii te scurmă Cu áripile lor fără de urmă În aerul supus blînd lui Hristos - Ademenit ...

Semn De Carte:
Bonomie ironică
de Gheorghe Grigurcu

"Genare" (Emil Brumaru, într-o poezie) Ovidiu Genaru aparţine, alături de Emil Brumaru şi Petre Stoica, unei triplete de aur a lirismului nostru ...

Primim:
Aflu surprins...
de Mircea Radu IACOBAN

De curând, a avut loc premiera filmului lui Gabrea intitulat Călătoria lui Gruber. Încă nu l-am văzut, aşa că n-am cum intra în disputa privind legi...

Comentarii Critice:
Securişti pe metru pătrat
de Al. Săndulescu

Noua carte a lui Florin Constantin Pavlovici Frica şi pânda (Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2009) este, în bună măsură, o continuare...

Lecturi la zi:
Cealaltă faţă a comunismului
de Tudorel Urian

Au trecut aproape douăzeci de ani de la căderea regimului comunist. Amintirile încep să se estompeze, zgomotul mediatic şi ritmul trepidant al vieţi...

Prepeleac:
Conduita oglinzii, ca naivitate
de Constantin Ţoiu

(însemnări filozofice) Raportul imagine-gândire. Vezi Sartre: L'Imagination, - Sartre direct influenţat de Husserl. Naivitatea gândirii prag...

Păcatele Limbii:
Panaramă
de Rodica Zafiu

În limbajul familiar-argotic actual, varianta populară panara­mă a căpătat tot mai multă autonomie, îndepărtându-se de forma cultă panoramă. Forma p...

Scriitori în arhiva CNSAS:
A. E . Baconsky urmărit de Securitate
de Ioana Diaconescu

Nimic nu-mi poate şterge amintirea felului special de a-l cunoaşte, la douăzeci de ani ai mei de-atunci (era anul "tezelor din iulie", cumplitul an ...

Document:
Filme româneşti... amintiri despre cenzură
de Maria NEAGU

Prima imagine pe care am asociat-o cenzurii, de care-mi aduc aminte şi mă urmăreşte încă, este din anul 1948. Eram elevă, veneam de la şcoală şi în ...

Interviu:
Alexandru Ecovoiu: „Orice om caută, într-un fel sau altul, să-şi schimbe destinul, atunci când nu-i este prielnic“
de Zoltan TERNER

Zoltan Terner: Domnule Alexandru Ecovoiu, dinainte să vă cunosc personal m-am gîndit la un posibil interviu. Citisem romanul "Sigma". Să îi spunem c...

Lecturi:
Şerban Cioculescu – cronicar dramatic
de Teodor Vârgolici

Până acum, foarte puţin sau aproape deloc nu s-a ştiut că marele nostru critic şi istoric literar Şerban Cioculescu a desfăşurat, o scurtă perioadă,...

Teatru:
Ce este infinitul pentru dumneavoastră?
de Marina Constantinescu

De multe ori, port în minte persoane excepţionale, intuind că mă leagă ceva, undeva, cîndva, mult mai profund decît ştiu. Duc conversaţii scurte -...

Arte:
Începuturile picturii în ulei. Personalităţi şi influenţe
de Edward Sava

Istoria artei occidentale a fost pentru multă vreme o istorie a unui riguros sistem de "învăţături" curgând de la meşter la ucenic, de la o generaţi...

Cronica Filmului:
Trăind decenii de împliniri măreţe
de Angelo Mitchievici

Ultimul film al lui Cristian Mungiu et Co, adică Hanno Höffer, Ioana Uricaru, Răzvan Mărculescu, Constantin Popescu jr., face parte dintr-un proi...

Cronica Plastică:
Feţele lui Bochiş
de Pavel Şuşară

Pictor, sculptor, bijutier, animator, manager, autor de cărţi bibliofile, călător cu maşina, la nevoie cu trenul, dar niciodată cu avionul, revolt...

Meridiane:
Femei victoriene
de Codrin Liviu Cuţitaru

Apariţia simultană (iniţial, sub pseudonime masculine – „Currer Bell“ şi „Ellis Bell“), în 1847, a celebrelor romane victoriene, Jane Eyre/Jane Eyre...

Meridiane:
Din Arhipelagul Gulag
de Daniel Dragomirescu

Epoca stalinistă, cu tot ceea ce a însemnat ea pentru indivizi şi societate în cea mai mare ţară din lume, a generat o literatură care se remarcă pr...

Meridiane:
Inevitabila despărţire...
de Micaela Ghiţescu

Cu un an în urmă, la 4 octombrie 2008, se stingea la Lisabona unul din cei mai mari prozatori ai epocii post-revoluţionare portugheze, Dinis Machado...

Meridiane:
Moartea actorilor
de Dinis Machado

Înaintăm puţin în moartea celorlalţi Am vorbit despre moartea actorilor străzii - şi mai vorbesc şi despre moartea prietenilor ajunşi la vârsta c...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Cum altfel decât cu nădejdea întreagă a publicării lor ne-aţi trimite aceste poeme reuşite? Invitaţia însă, lejeră, cu un uşor răsfăţ de lider copil...

Prin anticariate:
(P)omul discordiei
de Simona Vasilache

Amestecul paharnicului Sion în tainele familiilor moldovene naşte o carte de scandal. Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane, apărută în...

La microscop:
Vis în doi
de Cristian Teodorescu

De cînd vedea cum se întorceau bărbaţii de pe front, care se mai întorceau, Virginia începuse să se bucure că Fănică al ei nu era întreg. Nu se ma...

Curs practic de cenzură literară:
Muncă de furnici
de Livius Ciocarlie

Detalii cum ar fi farfuriile pentru Corina cred că ştiu de ce lipsesc. N-a fost sesizată poetica pactului meu autobiografic, în virtutea căruia citi...

Actualitatea:
Tichia de mărgăritar
de Alex. Ştefănescu

Afurisirea unui istoric literar Puşi Dinulescu a involuat ca scriitor. De la o superficialitate agreabilă a ajuns la incoerenţă, vulgaritate şi p...


Lista Autorilor din numarul curent