Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:34
(28/08/2009 - 03/09/2009)


Actualitatea:
Soluţii ar fi…
de Barbu Cioculescu

Nu nu sunt de acord cu amicul X care consideră partida pierdută, spulberată orice speranţă pentru salvarea anticului şi talentatului nostru popor, d...

Contrafort:
Mic tratat despre doliu (2)
de Mircea Mihăieş

Van Gennep desenează, de fapt, modelul extensiv al doliului. Acest corsi e ricorsi existenţial nu e de întâlnit decât în societăţile tradiţionale. Î...

Despre literatură cu bucurie:
Este Ion Barbu şaradist ? (final)
de Ioana Pârvulescu

Destinatar: Şerban Foarţă Dragă Şerban, Am pornit de la nişte banale şarade cu care clanul Austen se amuza în ziua de Crăciun. Le-ai tradus ...

Cronica Ideilor:
Estropiaţii melomani
de Sorin Lavric

Cînd pasiunea pentru muzică se întîlneşte cu medicina, rezultatul este o carte ca Muzicofilia. Povestiri despre muzică şi creier. Citind-o, realizez...

Cronică Literară:
Atlas de comparatistică urbană
de Cosmin Ciotloş

Apar, în ultima vreme, cărţi bune la Editura Art. Că atenţia care li se acordă nu e totdeauna direct proporţională cu gradul lor de interes, e lucru...

Poezii:
Poezie
de Elena Ştefoi

Periplu duminical Am fost şi azi să dau bineţe protectorilor mei întrupaţi în diverse făpturi, obiecte, culori sau forme de vegetaţie de-a l...

Actualitatea:
Cartea şi computerul
de Vladimir SIMON

Simfonia a 9-a cântărea 5 kg Democratizarea accesului la cultură prin înmulţirea exponenţială a reproducerilor după opera originară a avut cel ...

Cerşetorul De Cafea:
Versuri cu năduf…
de Emil Brumaru

Ranchiuna voastră flască n-ajută la nimic. Învîrt, mereu mai dulce, în pulberi titirezul, Zarul îmi cade-n şase, ca boabele din spic, Gustos şi p...

Coupe-Papier:
Justiţiarul uitat
de Alex. Ştefănescu

A trecut aproape neobservată împlinirea a douăzeci de ani de la moartea lui M. Niţescu (25 august 1925 - 24 aprilie 1989), anticomunist convins care...

Semn De Carte:
În obiectiv, pisica
de Gheorghe Grigurcu

Joel Dehasse, autorul unui Ghid practic pentru educarea pisicilor (Ed.Polirom, 2007), ne informează că "există mii de cărţi despre pisici". N-am fi ...

Eseu:
Tabuizare, mitificare, transparenţă
de Ovidiu Pecican

Tabuizarea trecutului, prezentarea lui selectivă şi deformată în vremea dictaturii comuniste a făcut ca, odată cu prăbuşirea acesteia, în faţa istor...

Lecturi la zi:
Scene din viaţa cotidiană
de Tudorel Urian

Povestea este veche de când lumea. Ziaristul Andi este părăsit, pe nepusă masă, de prietena sa Marga, împreună cu care locuieşte de un an şi jumătat...

Prepeleac:
Vila Nova – prelucrare –
de Constantin Ţoiu

Nu există pe lume nobleţe uitată sau pierdută care să nu îşi găsească loc, ca-ntr-o lume a ei, normală, ca în Poloneza... Plină de reculegere, lu...

Păcatele Limbii:
Metonimii argotice
de Rodica Zafiu

Dacă rolul metaforei în formarea lexicului argotic este unanim recunoscut, cel al metonimiei (în care includem şi sinecdoca) a fost adesea neglijat ...

Literatură:
Poveşti impertinente
de Andrei Cornea

1. Singurătate Cînd, trezindu-se după un somn greu, deschise ochii, nu mai văzu pe nimeni alături. Ştiuse că aşa va fi, dar sperase o clipă contr...

Restituiri:
Recuperarea unui scriitor Lucian Boz
de Ilie Rad

1. Preliminarii. Pentru literatura română, Lucian Boz reprezintă un caz de două ori interesant şi oarecum singular. Mai întâi, analizând statutul său ...

Avanpremieră editorială:
Istoria romanţată a unui safari
de Daniela Zeca

Nu văzuse atâtea măsline în viaţa ei. Era fascinată. Aşezată pe treptele pivniţei, cu degetele de la picioare îngropate în nisip, respira pe nări mi...

Teatru:
Edinburgh semnează pactul cu Mefisto
de Marina Constantinescu

M-am despărţit de acest oraş, de Festivalul său fabulos în zorii unei zile ploioase. Ca mai toate de pe acele meleaguri. Eram pe aeroport şi mă gînd...

Cronica Filmului:
Visul chimeric al tinereţii eterne
de Angelo Mitchievici

Nimic din opera literară a lui Mircea Eliade (roman, nuvelă, piesă de teatru) nu a cunoscut vreo ecranizare înainte de 1989, scriitorul a fost pus l...

Cronica Plastică:
Eustaţiu Stoenescu, rememorarea unui caz
de Pavel Şuşară

Născut la Craiova în anul 1884, în casa uneia dintre cele mai înstărite familii din Oltenia, Eustaţiu Stoenescu face parte dintr-o generaţie exempla...

Avanpremieră editorială:
Jean-Claude Carrière - Povestiri filosofice
de Emanoil Marcu

Jean-Claude Carričre s-a născut în 1931 în Franţa. Deşi a studiat istoria, a renunţat curând la această vocaţie, consacrându-se desenului şi scrisul...

Meridiane:
Parsifal în haine de marinar
de Ana-Stanca Tabarasi

Într-o bună zi ne vom aduna cu toţii la Bayreuth, neînţelegând cum am putut suporta vreodată să fim în altă parte", se spune că ar fi zis Nietzsche,...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Un gest rar, astăzi, în grădina poeziei binecuvântate, o carte de rondeluri, 71 la număr, semnată de Ignatie Grecu, smerenia sa vieţuind în Sfânta M...

Prin anticariate:
Poezie şi întuneric
de Simona Vasilache

Despre Emanoil Ungher nu se ştie mare lucru. A predat latina, la liceul Cultura B, înfiinţat în 1940, după excluderea evreilor din şcoli, şi a trecu...

La microscop:
Arabica de război
de Cristian Teodorescu

De cîteva zile Sarkis se lăuda că primeşte un sac de cafea, dacă nu chiar doi, din cei trei pe care îi ceruse. Aştepta telegrama de pe vapor să se d...

Din Cartea cu fleacuri:
Ce naiba faci!
de Livius Ciocarlie

În tramvai, o bătrână oarbă şi un bărbat infirm, târând după ei un pat pliant şi o sacoşă cu resturi de mâncare. Iată de ce, oricât de dezirabil, su...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Ionel Teodoreanu n-a fost învăţătorul lui Marin Preda Zilele trecute, în suplimentul unui cunoscut cotidian, făcându-se o prezentare a unui film ...


Lista Autorilor din numarul curent