Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:27
(13/07/2005 - 19/07/2005)


Tableta:
EXORCIŞTII
de Nicolae Manolescu

Ceea ce atrage în primul rînd atenţia în oribila crimă din mânăstirea vasluiană Tanacu, şi în general în practicile exorciste, este că preoţii, adev...


Conversaţie cu o ţânţăroaică
de Barbu Cioculescu

Deocamdată nu vom trăi bine!" a fost modulul de sunete mai întâi ajunse la urechile mele, bebeluş al marii crize economice din prima treime a secolu...

Contrafort:
Prinţ şi delator
de Mircea Mihăieş

Relaţiile mele de simpatie / antipatie faţă de familia regală au urmat, ca şi în cazul altor intelectuali, o curbă sinuoasă. Dacă la începutul anilo...

10 ani de la moarte:
Însemnări despre Cioran
de Gheorghe Grigurcu

Deasupra marelui Cioran, să fim drepţi, plutesc cîteva nume, mari şi ele: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche. Mai cu seamă Nietzsche. Cum i-am put...

Lecturi la zi:
Preludiu pentru iubita ideală
de Marius Chivu

Atenţie! Cronică explicită, conţine cuvinte şi versuri licenţioase Nu ştiu cîte cărţi de poezie românească au fost atît de aşteptate precum ac...

Literatură:
Poezie
de Ion Pop

BIBLIOTECA LUI HADRIANUS Aici - ne spune ghidul - a fost biblioteca împăratului Hadrianus, - şi ne arată o livadă de măslini. Nu...

Literatură:
Romanul acumulativ
de Valentin Taşcu

Caz de urgenţă paradoxală: Marius Tupan a tipărit ,ieri" un roman care pare că ar fi fost scris ,mâine". S-ar zice că s-a întâmplat o profeţie, măca...

Cerşetorul De Cafea:
În dimineaţa asta-i joi...
de Emil Brumaru

Tu care-mi cînţi de la magnetofon ,Hello", în dimineaţa asta-i joi... Trec chelneriţe... Trage-n buze moi, Ţigara fină, sonda cu sifon, O copi...

Lecturi la zi:
Navetă cu metronom
de Simona Vasilache

Departe de-a nu avea cursele ei rapide, literatura totuşi prosperă, adesea, şi prin poveşti încete, aduse cu diligenţa. Creşte, fragilă, vrăjmăşită,...

Cartea Românească:
Copilul bătrân
de Daniel Cristea-Enache

Senzaţia de inflaţie poetică pe care o au câţiva critici literari de azi (cap de serie: Ion Simuţ) vine mai mult dintr-o abundenţă a tipăriturilor, ...

Critică Literară:
PRO MEMORIA
de G. Pienescu

Nici-o amintire nu plăteşte cerneala cheltuită pentru a i se acorda relief", scrie, mi se pare, într-o ,parenteză" Tudor Arghezi. Aş adăuga: cu exce...

Istorie Literară:
Există o critică regională?
de Ion Simuţ

Dacă există o literatură regională, trebuie să existe şi o critică regională care să o susţină? Mă gândesc în mod special la Basarabia, dar se pot c...

Prepeleac:
Româna vulgata
de Constantin Ţoiu

Reiau o tabletă uşor modificată, scrisă fără nici un ecou într-un cotidian oarecare, cu un an şi ceva în urmă, ea părându-mi-se acum vrednică de a f...

Păcatele Limbii:
"Două Mai"
de Rodica Zafiu

Una dintre normele literare prea puţin respectate în limba actuală este cea care prevede indicarea datei calendaristice prin forma de feminin a nume...

Comentarii Critice:
Adnotările "Ţiganiadei"
de Elvira Sorohan

Receptarea corectă a creaţiilor artistice, indiferent de arta care le încape, a fost dintotdeauna, mai ales la noi, întârziaţii, o obsesie a creator...

Istorie Literară:
Literatură scrisă la comandă
de Alex. Ştefănescu

Începând din 1948, în materie de creaţie literară, nu se mai lasă aproape nimic la voia întâmplării. Autorităţile comuniste iau toate măsurile neces...

10 ani de la moarte:
O modă a anilor '30: pelerin la Berlin
de Dumitru HîNCU

Anii '30" - cum ne-am obişnuit a-i numi - subînţelegând astfel deceniul trei al veacului de care nu demult ne-am despărţit - au cunoscut, se ştie, m...

Cronica Optimistei:
Romanul unui tânăr romantic
de Ioana Pârvulescu

La 30 de ani, Iacob Negruzzi se simte atras de roman. Tatăl său, care făcuse nu puţin pentru întemeierea prozei româneşti, murise de cinci ani, ceea...

Cronica Dramatică:
Rîzi tu, rîzi, Harap-Alb
de Marina Constantinescu

Dar, unde mergi, fără de mine n-ai să poţi face nimica." De cîte ori n-am auzit, nu ni s-a citit, n-am citit, n-am invocat aceste vorbe. Ceea ce tin...

Cronica Filmului:
Extaz şi agonie
de Alexandra Olivotto

Cam acestea au fost senzaţiile pe care le-am trăit cu ocazia filmului Moartea domnului Lăzărescu. Prima se explică prin vizionarea lungmetrajului, a...

Arte:
Explore Dance Festival
de Liana Tugearu

Genul de dans contemporan din România se vădeşte, în continuare, de o vivacitate remarcabilă, compensând, în cadrul sferei mai largi a dansului, băt...

Cronica Plastică:
Despre percepţia feminităţii
de Pavel Şuşară

Expoziţia pictorului Dumitru Ivan de la Bucureşti, Galeria Artis, şi Cluj, Muzeul de Artă, şi expoziţia Nudul, Galeria Lima, proprietate a soţilor D...

Meridiane:
În sens invers
de Florina Pîrjol

Cînd am început să citesc pagina 239 a romanului Săgeata timpului, mi-am dat seama imediat că o sa-mi placă, şi pe măsură ce mă apropiam de pagina 1...

Cronica Traducerilor:
Epos homeric, de fabricaţie americană
de Elisabeta Lăsconi

Romanul, încotro? Încotro se îndreaptă romanul la început de nou deceniu, secol, mileniu? După ce, timp de 100 de ani, a parcurs toate vîrste...

Corespondenta din Stockholm:
Bergman,mină de aur
de Gabriela Melinescu

În această vară rece lumea filmului din Suedia îl omagiază mai mult decât oricând pe Ingmar Bergman. încă de la începutul verii marele cineast a fos...

La microscop:
Lacrimile lui Seche
de Cristian Teodorescu

Hotărît lucru, Dumitru Sechelariu nu era potrivit pentru rolul de magul local. Chiar dacă a fost ani de zile cel mai puternic om din judeţul Bacău ş...

Cronica TV:
Marşul ,în şi spre U.E" în acordurile F.M.I.
de Dumitru Hurubă

Ori de câte ori aud la televiziune zicerea - iar în ultima vreme se întâmplă tot mai des: ,ca urmare a acordului încheiat cu FMI-ul..." - îmi cotrop...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

În jurul unei cronici duble Şaizeciştii nemaifiind numeroşi şi nesuferiţi ca pe vremuri, iar cei rămaşi în viaţă şi activi până-n ziua de azi...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara