Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:26
(03/07/2009 - 09/07/2009)


Actualitatea:
Un trecut care nu trece
de Vasile Popovici

Nu am văzut ca problema angajamentelor la Securitate să fi făcut la noi obiectul unor dezbateri publice serioase. La începutul anilor '90 problem...

Contrafort:
De când n-aţi mai stat de veghe în lanul de secară?
de Mircea Mihăieş

Nu cred că există pe planetă vreun colţişor unde numele lui Holden Caulfield, eroul lui J. D. Salinger, să fie necunoscut. Romanul The Cacher in the...

Despre literatură cu bucurie:
Cum aţi devenit celebru?
de Ioana Pârvulescu

Invitat: Martin Page Povestea publicării lui Page în România începe aşa: într-un teanc de cărţi primite din toată Europa era şi micul roman Comme...

Cronica Ideilor:
Între caduceu şi liră
de Sorin Lavric

Ca să întocmeşti un dicţionar al scriitorilor români de formaţie medicală trebuie să îndeplineşti trei condiţii: să îndrăgeşti literatura, să ţii la...

Cronică Literară:
Argumentul Echinox
de Cosmin Ciotloş

Marele pericol pentru orice comentator al criticii lui Ion Pop e acela de a se ţine prea aproape de text. (Sigur că, până la urmă, un asemenea de ex...

Poezii:
Poezie
de Andrei Zanca

TRCEAM în ruga paşilor, scai de gânduri sub arborii hibernând de-a lungul străzii când ea m-a prins deodată de mână: în apropiere, două-trei vr...

Scrisoare din Paris:
Tichia lui Sainte-Beuve
de Lucian Raicu

Va trebui să dea o raită pe rue du Montparnasse (situată astăzi intre boulevard Raspail şi boulevard du Montparnasse) orice tânăr pasionat de studiu...

Cerşetorul De Cafea:
Poveştile n-au timp să se sfîrşească…
de Emil Brumaru

Poveştile n-au timp să se sfîrşească, Trec curcubeiele dintr-una-n alta, Din prag de-argint în prag de aur sare-o broască Purtînd grea coroniţă...

Reacţii imediate:
Eu şi Tamisa în trecere prin Oxford
de Alex. Ştefănescu

Douăzeci şi cinci de profesori evaluează cunoştinţele şi capacitatea de a gândi pe cont propriu a şaisprezece studenţi. Iar evaluarea durează timp d...

Semn De Carte:
Mărturiile Doinei Cornea (II)
de Gheorghe Grigurcu

Nu e greu de constatat că Doina Cornea a urmat o asemenea cale a eliberării în afara căreia adevărul rămîne intruvabil. Tramei spirituale a existenţ...

Istorie Literară:
Caragiale „obscur“
de Ştefan Cazimir

Întîmplarea de la teze cu subiect unic la limba şi literatura română a readus în atenţie schiţa lui Caragiale Triumful talentului, povestea celor do...

Comentarii Critice:
Cultura cuvintelor
de Radu Ciobanu

A cultiva cuvântul înseamnă a-l respecta. A-l respecta înseamnă a-i cunoaşte originea, devenirea, potenţialul semantic şi modul de a-l folosi nu doa...

Lecturi la zi:
Fără iluzii
de Tudorel Urian

Proza lui Radu Aldulescu este ca vinul. Cu trecerea timpului devine tot mai bună. Fiecare nouă ediţie a cărţilor sale (şi, Slavă Domnului, opera sa ...

Prepeleac:
„Lixandru Machidon“
de Constantin Ţoiu

În societăţile pauperizate, în declin economic, deşi libere-libere, deosebirea dintre cei care cerşesc şi cei care se întâmplă să dea, se reduce pe ...

Păcatele Limbii:
Cuvintele limbii de lemn
de Rodica Zafiu

Dicţionarul limbii române de lemn (Paralela 45, 2008) al lui Aurel Sasu este, în primul rând - aşa cum precizează şi autorul, în Prefaţă -, o antolo...

In Memoriam:
Matei CĂLINESCU
de ---

Spirit de elită Ne-a părăsit zilele acestea, la 75 de ani, unul din martorii şi creatorii tinereţii noastre literare ca şi al generaţiei ce s-a a...

Lecturi:
Un căutător al Luminii
de Gabriela Gheorghişor

Atrăgătoare prin titlul ludic şi cu iz arhaic, Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită (Editura Ram...

Însemnări:
Previziunea d-nei Toltea
de Doina Ruşti

Când eram în liceu am avut o profesoară de istorie pe care o chema Toltea. Doamna Toltea, de fapt. Niciodată nu i-am ştiut celălalt nume. Nu avea ne...

Lecturi:
Vise din cartierul de est
de Grete Tartler

Pasiunea optezecistă pentru modelul poetic american, sau cea douămiistă pentru modelul german şi britanic are încă în România o serioasă concurenţă ...

Arte:
Nostalgia
de Marina Constantinescu

Sînt momente cînd, ieşind puţin din circuit, nu eşti la curent cu tot ce se întîmplă, cultural, prin tîrg. Dar, vorba ceea, prietenul la nevoie se c...

Arte:
Refugiul în cultură
de Dumitru Avakian

După un deceniu şi jumătate de la ultima ei apariţie pe scenele bucureştene, soprana Angela Gheorghiu revine într-un context cu totul inedit pentru ...

Cronica Filmului:
Poliţist, dubitativ
de Angelo Mitchievici

Filmul lui Corneliu Porumboiu se bazează pe o intuiţie fundamentală, şi anume că, adeseori, cuvintele decid totul. În romanul lui Marin Preda, Cel m...

Cronica Plastică:
Memoria şi visul
de Pavel Şuşară

Prima întrebare care se naşte în faţa picturii Paulei Ribariu este dacă această pictură încearcă se rememoreze trecutul sau intră mai degrabă în zon...

Cronica Traducerilor:
Un text daoist fundamental
de Florentina Vişan

Traducerea la Editura Humanitas a textului daoist Zhuang zi reprezintă un eveniment important, pentru că ea aparţine unui tip special de traduceri, ...

Meridiane:
Poeme de Morelle Smith
de Simona-Grazia Dima

Absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Edinburgh, oraşul ei natal, distinsă cunoscătoare a limbii franceze, Morelle Smith este poet ...

Lecturi:
Psaltirea lui Şerban Foarţă
de Ion Buzaşi

Nicolae Iorga vorbea despre Biblie ca despre o operă literară completă şi complexă ("cartea care poate înlocui o întreagă literatură"), în sensul că...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

V-am reproşat, şi poate pe nedrept, şi în alte vremuri, plăcerea de a nu spune până la capăt ce aveţi de spus şi de a folosi obsesiv semnul celor tr...

Prin anticariate:
Respiro
de Simona Vasilache

Cauza de respiraţie e dreptul pe care şi l-a cerut, într-un fel sau altul, fiecare nou val poetic. Oricît s-ar asemăna, orice ar avea de împărţit, n...

La microscop:
Ochi fumurii
de Cristian Teodorescu

S-a speriat Sandra casieriţa cînd la cinci dimineaţa - nici nu se luminase de ziuă! - dl Ion i-a ieşit înainte în hainele lui negre, pe treptele per...

Din Cartea cu fleacuri:
Toate râs, toate praf
de Livius Ciocarlie

Lung telefon gratuit, fără obiect lucrativ, ca să sporovăim, Şerban. Îmi spune cum un cunoscut om politic, luat pe nepregătite de întrebarea dacă ta...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Un artist aventuros: Marcel Chirnoagă La două luni de la moartea graficianului Marcel Chirnoagă, la Iaşi s-a deschis o expoziţie comemorativă. C...


Lista Autorilor din numarul curent