Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:22
(02/06/1999 - 08/06/1999)


Editorial:
Adevăr si oportunitate
de Nicolae Manolescu

Cel mai recent număr al Jurnalului literar (7-10 din aprilie-mai 1999) reia "cazul Caraion" pe mai multe pagini si sub multe semnături, fiin...

Contrafort:
"Presedintele nostru, premierul vostru"?!
de Mircea Mihăieş

Tot mai des, societatea românească îmi sugerează imaginea unui bolnav aflat pe patul de reanimare. Dar e un bolnav cu totul si cu totul neob...

Actualitatea:
Prin Bucuresti
de Val Gheorghiu

Cu bontul creion prin Bucuresti, în răstimpul îngăduit de nebunia, frumoasa nebunie a pregătirii versnisajului meu de la galeria "Orizont". ...

Scrisori portugheze:
NABOKOV
de Mihai Zamfir

Centenarul nasterii lui Vladimir Nabokov ne situează astăzi nu numai în proximitatea aniversară a marelui scriitor, ci mai ales în prezenta ic...

Cronică Literară:
UN EXEGET AL FANTASMELOR
de Alex. Ştefănescu

Parcul cu patru dimensiuni În l997, publicând Panic syndrom la Editura Univers, Dumitru Radu Popa si-a recucerit publicul din Români...

Cronică Literară:
Amazoana artistă
de Gheorghe Grigurcu

Scrisorile către Filip Lahovari ale Cellei Delavrancea îsi au mica lor istorie, asortată cu cea a veacului. Acoperind perioada dintre 1926 (...

Lecturi la zi:
Meseria de a scrie
de Angela Marinescu

Întotdeauna am spus că arta, în buna traditie a tuturor meseriilor, presupune concurentă. Dar pentru că arta nu este o meserie oareca...

Lecturi la zi:
Realitate si retrospectie
de Dan Croitoru

Criticii au văzut în Virgil Duda "realistul prin vocatie" (Gabriel Dimisianu), "analistul perseverent, viguros si totodată foarte nuantat, i...

Alfabetul Domnilor:
Omul propune, Domnul dispune
de Ioana Pârvulescu

Asemenea singurătătii din De ce-as fi trist, personaj feminin întrupat, care se-ascunde de oameni în odaia singuraticului ori doarme în pat ...

Cronica ediţiilor:
Cum a devenit Istrati scriitor
de Z. Ornea

Destinul lui Panait Istrati a fost, fără îndoială, nefericit. Si, mai ales, de un tragism putin obisnuit. Născut la Brăila, a practicat, pîn...

Cronica melancoliei:
Dosarele de scriitor
de Ileana Mălăncioiu

Pe la jumătatea anului l986, datorită impresiei bune pe care le-a produs-o cartea mea Urcarea muntelui unor colegi ai nostri stabiliti în Ge...

Pupat Toţi Piaţa Unive'sităţi:
"O să vii la înmormîntarea mea?" ( I )
de Dorin Tudoran

Winston Churchill a spus la un moment dat cam asa: "Poti conta pe americani că vor face ceea ce trebuie, după ce vor fi epuizat toate ce...

Păcatele Limbii:
"Mobil" Si "celular"
de Rodica Zafiu

Exemple perfecte pentru a ilustra fenomenul de răspîndire rapidă a unor neologisme odată cu utilizarea tot mai masivă a obiectelor denumite ...

Inedit:
Jurnalul mandarinului valah
de Petre Pandrea

Publicăm un fragment din Jurnalul mandarinului valah de Petre Pandrea, scriere memorialistică inedită, aflată în curs de aparitie la Editura...


După un seminar de traduceri literare
de Elena Ştefoi

Decenii la rînd, scriitorii români au trăit cu dorinta secretă sau cu ideea fixă că vor fi tradusi peste hotare, publicati în reviste si e...


Al. Săndulescu la 70 de ani
de Teodor Vârgolici

Ajuns la nobila vârstă de 70 de ani, confratele si prietenul Al. Săndulescu poate privi retrospectiv cu satisfactia că, în conditii adesea n...

Cronica Plastică:
Drumul spre Venetia
de Pavel Şuşară

Peisaj urban încremenit, spirit iesit victorios din confruntarea surdă cu vremurile, exponat viu al unei Renasteri perpetue, Venetia a trebui...

Muzică:
Etape si zări
de Ada Brumaru

Cu câtva timp în urmă, una din dilemele care mă balansa într-un joc de incertitudini, lipsite de gravitate de vreme ce el nu atingea direct ...

Cinema:
Unde nu-i foc, nu iese fum
de Miruna Barbu

O gască de tineri fără căpătîi. Mici si mari excrocherii. Droguri si arme. Furturi si crime. Astfel s-ar putea rezuma filmul britanic Jocuri...


Festivalul filmului european
de Irina Coroiu

Ocolul continentului în 10 zile si 19 filme - un pretios survol cinematografic ocazionat de Ziua Europei si înfăptuit datorită Delegatiei Co...

Prepeleac:
...Ci dar să venim la prochimen
de Constantin Ţoiu

ori d-ale grămăticilor - ...Ziaristii, publicistii bucuresteni nu se gîndiră nici pînă azi, de la primul rezbel mondial încoace spre anul 200...

Ochean:
Vizitatorul (II)
de Paul Miron

Sosirea cernăuteanului la Fălticeni tulbură pacea tîrgului. Povestirea despre masa de la Rebi acasă se umflase ca un balon. În zăpuseala car...

Cartea Straina:
Estetica îndrăgostitului
de Andreea Deciu

Îmi aduc aminte o scenă din mult lăudatul/hulitul film al lui James Cameron, Titanic : tînărul interpretat de Leonardo di Caprio îsi pictează ...


Nadine Gordimer - Nimeni alături de mine
de Antoaneta Ralian

Numele Nadinei Gordimer se asociază spontan cu două referiri: premiul Nobel pentru literatură din 1991 si Africa de Sud. Scriitoarea trăiest...

Cronica Traducerilor:
Orasul nevrozelor si al noptilor albe
de Victoria Luţă

"Tu, Rusie, aidoma esti bidiviului! Prin beznă si hăuri repezitu-ti-ai copitele dinainte; si trainic înfiptu-ti-ai în cuibul de piatră copit...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Noul "Continent" Motivele de descurajare a initiativelor culturale sînt pentru unii scriitori o provocare la actiune: de la Suceava ne-a ...

La microscop:
Un nou Stoenesti sindical
de Cristian Teodorescu

O ziaristă măruntică si inimoasă din Oltenia îmi povestea, la începutul mineriadei care s-a sfîrsit la Stoenesti, cum au decis liderii să vi...


Lista Autorilor din numarul curent