Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:20
(19/05/1999 - 25/05/1999)


Editorial:
După zece ani
de Nicolae Manolescu

Am fost la Paris, în primele zile ale lui mai, pentru a participa la un simpozion international consacrat împlinirii unui deceniu de la cădere...

Contrafort:
Parteneriatul pentru Albion
de Mircea Mihăieş

Românii - si excrescenta lor bolnavă, numită "parlamentari" - nu mai reactionează de mult la dezastrele care au năpădit ca niste buruieni ucig...

Actualitatea:
Firul cu multe noduri al Ariadnei
de Barbu Cioculescu

Parcă prevăzând că scrisuri ale sale cu destinatar exclusiv si doar în fundal literare vor fi date publicitătii si comentate, Ion Caraion, c...

Cronică Literară:
Mircea Cărtărescu, critic literar
de Alex. Ştefănescu

O fictiune critică Ca exeget al postmodernismului românesc, Mircea Cărtărescu se află într-o situatie tragicomică (postmodernistă!): sc...

Lecturi la zi:
Secretul lui Val Gheorghiu
de Ioan Holban

Artistul Val Gheorghiu, pictor, scriitor, publicist, printre ultimii adevărati Arnoteni pe care îi avem, ne oferă de mai bine de douăzeci de a...

Lecturi la zi:
Contrapunct
de Dan Croitoru

În Amintiri deghizate, Ov. S. Crohmălniceanu surprinde câteva din liniile de fortă ale prozei optzeciste: "observatia concretă, vie, asupra lu...

Alfabetul Domnilor:
Sinucigasii
de Ioana Pârvulescu

Mă aflu acum într-unul din acele momente cînd mi se pare că pentru prima oară (...) descopăr cum că existenta n-are drept scop ...

Cronica ediţiilor:
Emil Ghilezan se destănuie
de Z. Ornea

Emil Ghilezan a întruchipat, în personalitatea sa, o figură tragică. Fusese membru de frunte al P.N.T., încă dinainte de anii războiului, pretui...

Cronica melancoliei:
Fericiti făcătorii de pace
de Ileana Mălăncioiu

În cuvîntul său rostit la venirea în tara noastră, unde a fost primit cu căldură, Papa Ioan Paul al II-lea a asemănat România cu Grădina Mai...


O carte de etnoestetică
de Iordan Datcu

În articolul despre etnoestetică din cunoscutul său dictionar de etnologie, R. Vulcănescu mentiona doar trei nume de specialisti care s-au rem...

Dosar:
"Cazul" Eminescu
de Ioan CONSTANTINESCU

Pentru cine nu ignoră dialectica receptării si dinamica hermeneuticii operei literare, initiativa revistei "Dilema" de a pune în discutie "caz...

Dosar:
Eminescu "pro" si "contra"
de Gheorghe Grigurcu

Discutia, tot mai neasteptat întetită, pînă la note acute, care s-a declansat în jurul lui Mihai Eminescu ni se pare de bun augur. Ea certif...

Pupat Toţi Piaţa Unive'sităţi:
Portativ sub ghilotină ( I )
de Dorin Tudoran

Greu de crezut pentru un scriitor, dar cea mai cenzurată formă de artă nu pare a fi literatura, ci muzica. Cel putin asa ne asigură Ur...

Păcatele Limbii:
"A-si da cu părerea"
de Rodica Zafiu

Una dintre expresiile si locutiunile colocviale care trezesc cîteodată reactii negative, de iritare, din cauza unei anumite lipse de motivar...

Comentarii:
Resincronizarea romanului
de Marian Victor Buciu

Alexandru Robe, născut cam prin 1970, fiul francezului Victor si al Mariei, e un produs bio-fictional, cosmopolit prin destin existential si...

Cronica Plastică:
Umilintele postume ale lui Avram Iancu
de Pavel Şuşară

În ultimii săi ani de viată, cu o figură apatică si cu mintile rătăcite, Avram Iancu umbla prin Muntii Apuseni cîntînd din fluier. Personaj ha...

Cinema:
Sperantă, supravietuire si filme
de Miruna Barbu

Cunoscut ca regizor de comedii (Singur acasă, primul si al doilea, Doamna Doubtfire, tăticul nostru trăsnit, Nouă luni, Goana după cadou), C...

Muzică:
Valori redescoperite
de Dumitru Avakian

Câteva dintre concertele ultimelor perioade te obligă să evaluezi cu atentie anume aspecte privind înjghebarea tinerelor formatii camerale, cr...

Prepeleac:
Fenomenul Vasile (II)
de Constantin Ţoiu

Si noi, care puneam atîta bază... Ei, dacă nu e, nu este... Credeam, în fine, că-l regăsisem. Cînd colo, mă uit ce mă uit la distinsa Aca...

Ochean:
O amică
de Paul Miron

Consoarta lui domnu^ Nelu, amicul meu, mă împinse cu pieptul ei zdravăn ca o pavăză romană, drept în coltul cel mai întunecos al încăperii. Su...

Cartea Straina:
Ultimul dintre mistere
de Andreea Deciu

Dacă de la Platon la Descartes dualismul minte (sau suflet)-trup e o chestiune relativ clară în sensul în care cele două entităti sînt distinc...


Medalionul lui Charlemagne
de Pia Brînzeu

Editia a 4-a a Simpozionului "Scriitori britanici si români", organizată în 20-25 aprilie de Consiliul Britanic în colaborare cu Catedra de En...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Însemnări din '58 Ne-am mai exprimat admiratia pentru cei patru profesionisti care publică revista ATENEU din Bacău (Sergiu Adam - redact...

La microscop:
"Oportunismul" României
de Cristian Teodorescu

România intră în cărti la care până nu de mult, doar trăgea cu ochiul. Nu cred că face asta pe usa din spate si nici, cum s-a spus, călcînd pe...


Lista Autorilor din numarul curent