Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:19
(14/05/2003 - 20/05/2003)


Editorial:
Despre o anumită impostură
de Nicolae Ioana

Am făcut loc în numărul de astăzi al revistei noastre unei scrisori de la un cititor � pag. 30, în locul Cronicii tv.) care ne semnalează un fa...

Contrafort:
Paşte cu Orwell
de Mircea Mihăieş

După o eclipsă de câţiva ani, ziua de 1 Mai şi-a reintrat în drepturi. Până acum, în competiţia dintre Paşte şi orice altă sărbătoare a primăverii cel...

Actualitatea:
Premiile pentru Debut
de ---

Miercuri 7 mai, la Clubul Prometheus, au fost decernate Premiile pentru Debut acordate de revista noastră unor cărţi apărute în intervalul mai 2002 ap...

Lecturi la zi:
Cum dispar canibalii
de Cătălin Constantin

Tot ce ştiu despre Cătălin Avramescu, autorul cărţii pe care o prezint astăzi, am aflat din scurta schiţă biografică de pe reversul foii de titlu, cu ...

Lecturi la zi:
"Jurnalul meu din România"
de Iulia Popovici

Jurnalele de felul celui publicat de Sorana Gurian în 1950, la Paris Les Mailles du filet ( tradus de Cornelia Ştefănescu cu titlul Ochiurile reţelei)...

Lecturi la zi:
Bărbatul la cincizeci de ani
de Tudorel Urian

Cu discreţie şi ( auto)ironie, aşa cum le este şi scrisul, veşnic tinerii optzecişti depăşesc, rînd pe rînd, borna celor cincizeci de ani de viaţă. Du...

Ecouri:
Martha Bibescu şi Mogoşoaia
de Magda Teodorescu

Îmi vine în minte o frîntură de frază repetată de Martha Bibescu în timpul exilului ( aşa cum îşi repeta ea mereu gîndurile apăsătoare): "a dispărut c...

Cerşetorul De Cafea:
Iar pentru femeile cu sînii nebuni aş avea sutiene de forţă!
de Emil Brumaru

Stimate domnule Lucian Raicu,

Fericit c-am bătut aseară într-un mod absolut senzaţional, cînd totul părea dus dracului, pe handbaliştii ruşi, a...

Poezii:
Miriapodul (fragment)
de Liviu Georgescu

din firida întunericului un miriapod cu paşi de soldat

se trezeşte din închipuirea geometriei

să-şi înceapă rondul de noapte

din ...

Semn De Carte:
Conotaţiile libertăţii (II)
de Gheorghe Grigurcu

Nu ÎntÎmplător ochiul diaristului se opreşte cu predilecţie asupra peisajelor urbane urîţite, pustiite, mutilate. Toposuri corelate simbolic cu timpul...

Literatură:
Grigore Cugler omagiat în Peru
de Dan Shafran

Ulrica Cugler îmi aduce aminte printr-o scrisoare de la Lima că la 7 aprilie s-au împlinit 100 de ani de la naşterea soţului ei, Grigore Cugler, unul ...

La o noua lectura:
Petre Pandrea
de Alex. Ştefănescu

(Urmare din numărul trecut)

Patetica valahă

ÎnsemnĂrile din volumul Reeducarea de la Aiud, scrise în închisoare, în perioada celei de-a ...

Cultură:
"Ţara turcită"
de Alexandru Muşina

Poate că, dacă în nr. 2/2003 al României literare, eminenta noastră ( mult) mai tînără şi mult mai activă - colegă, Rodica Zafiu nu s-ar fi ocupat de ...

Cronica ediţiilor:
Basme valahe
de Cornelia Ştefănescu

Basme valahe este titlul românesc al lucrării Walachische Maerchen de Arthur şi Albert Schott, apărută în 1845 la Editura Cotta din Stuttgart şi Tübin...

Prepeleac:
Romanul celor trei nurori - variantă -
de Constantin Ţoiu

Povestea lui Creangă este de fapt romanul unei mici revoluţii împotriva unui stat autoritarist, cum ar fi, în scrierea marelui autor humuleştean, soac...

Păcatele Limbii:
"Spală-varză"
de Rodica Zafiu

Vodevilurile lui Alecsandri au fost uneori judecate cu asprime, pentru naivitatea procedeelor dramatice şi mai ales pentru păcatul lipsei lor de origi...

Literatură:
Revanşa lui Homer
de Radu Sergiu Ruba

Literatura este, fără îndoială, anterioară scrisului. E o invenţie a sălbaticilor, ea însăşi specie sălbatică, multă vreme cinegetică şi carnivoră. Ed...

Ochiul Magic:
Big Brother şi goana după vînt
de Pavel Şuşară

Dacă ar fi fost să ascult glasul de sirenă al zăcămîntului balcanic pe care eu, cel puţin, îl resimt ca pe o moştenire inalienabilă şi ca pe o aspiraţ...

Literatură:
Feţe cunoscute ale necunoscuţilor
de Ioana Pârvulescu

JE EST UN AUTRE

Feţe cunoscute ale necunoscuţilor
           
CărŢile poştale pe care a...

Interviu:
Mihai Mihalcea - Prietenul meu elefantul
de Liana Tugearu

Liana Tugearu: Domnule Mihai Mihalcea, vă urmăresc cariera de cînd eraţi încă elev al Liceului de Coregrafie "Floria Capsali": Aţi fost şef de promoţi...

Muzică:
La o aniversare
de Liviu Dănceanu

De Şase decenii Valentin Gheorghiu se dăruieşte semenilor cântând. Este felul său de a-şi prezerva integritatea. Mereu dăruindu-se, rămâne mereu între...

Cronica Dramatică:
Faptul divers
de Marina Constantinescu

Am admirat-o pe Gianina Cărbunariu necunoscînd-o aproape deloc. Ştiam că este studentă la Regie, la clasa profesorului Valeriu Moisescu şi asta înseam...

Arte:
Falşi ambasadori
de Georges Tzipoia

(câteva consideraţii despre Expoziţia doctorului Georges Dumitresco)
           
Textul care u...

Cronica Traducerilor:
Un roman paradoxal
de Doina Condrea Derer

Antonio Tabucchi, absolvent al superuniversităţii Scuola Normale Superiore din Pisa ( oraşul natal), profesor de literatură portugheză, specialist de ...

Meridiane:
Tomas Tranströmer
de Dan Shafran

Tomas Tranströmer se bucură de un loc aparte în literatura suedeză contemporană, fiind considerat încă de la apariţia primului său volum de versuri în...

Meridiane:
Între două ţărmuri
de Ilie Constantin

Lui François-René de Chateaubriand � 1768-1848) îi va fi fost dată celebritatea literară la treizeci de ani, o viaţă politică de importanţă eur...

Actualitatea:
POST-RESTANT
de Constanţa Buzea

Ne confruntĂm câteodată cu situaţii cărora, neputându-le da de capăt, cerem scuze, rugându-l pe autorul însuşi să ne lămurească. De data aceasta nu i-...

Actualitatea:
VOCI DIN PUBLIC
de ---

Stimată redacţie,
           
Mă întreb de mai multă vreme care sînt criteriile de selecţie a ...

Scrisori portugheze:
Cuba şi Portugalia (I)
de Mihai Zamfir

Ca entitate geografică, poetic-culturală şi politică � în ultimele decenii), Cuba a avut mereu o rezonanţă specială pentru Portugalia: limba as...

La microscop:
Secretoasa elită de ieri a României
de Cristian Teodorescu

Sper că prietenii mei din presă, de la sindicate şi din cîteva organizaţii ale societăţii civile n-au uitat de campania lor pentru deconspirarea foşti...

Actualitatea:
REVISTA REVISTELOR
de Cronicar

Sper că prietenii mei din presă, de la sindicate şi din cîteva organizaţii ale societăţii civile n-au uitat de campania lor pentru deconspirarea foşti...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara