Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:19
(12/05/1999 - 18/05/1999)


Editorial:
Candoarea dlui Breban
de Nicolae Manolescu

Nu e prima oară cînd constat că marii artisti sînt capabili, uneori, de o desăvîrsită candoare. Am citit si răscitit editorialul Contemporan...

Contrafort:
Cu toate pânzele sus, spre Zona Rublei!
de Mircea Mihăieş

Amestecul tot mai pronuntat al ex-sovieticilor în criza iugoslavă reprezintă pentru noi, românii, un factor de îngrijorare, si nu unul de bu...

Actualitatea:
Un centenar oarecum prematur
de Geo Şerban

Mai sunt doar cîteva săptămâni pînă la împlinirea a o sută de ani de la ivirea pe lume a lui G. Călinescu. După toate aparentele, sorocul va...

Cronică Literară:
Amurgul romanului istoric
de Alex. Ştefănescu

O realitate scăldată într-o lumină rosie De numele lui Eugen Uricaru se leagă - în literatura română - un mod nou (si ultimul din a...

Cronică Literară:
Poezia ca vis, visul ca poezie
de Gheorghe Grigurcu

Simona Popescu, poetă si eseistă, într-o cumpănă ce avantajează ambele domenii, teoretizează în marginea conceptului de poezie, insist...

Lecturi la zi:
Printre clasici
de Dan Croitoru

Motto: "(...) toti suntem reformatori cu gura, până ce vor veni si faptele să răspundă" (Alecu Russo) S-a spus despre Cornel Regman că ...

Lecturi la zi:
Sub obrocul autenticitătii
de Robert Capsa

Nu mai miră astăzi pe nimeni publicarea unui nou jurnal, fie el si oniric. Spunea cineva că a fi la modă este semnul sigur al demodăr...

Diagonale:
Rusia lui Soljenitîn
de Monica Lovinescu

Soljenitîn a fost printre rezistentii rusi singurul sau aproape singurul care credea că se va întoarce într-o Rusie dezbărată de comunism. Nu ...


La o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Cu Ion Horea am împărtit acelasi birou redactional vreme de cincisprezece ani, în sediul României literare de la Casa Scânteii, unde revista n...

Cronica ediţiilor:
N. Filimon si reportajul de călătorie
de Z. Ornea

Acum doi ani Editura Minerva a inaugurat o nouă colectie. Se numeste "Clasicii români Minerva" si îsi propune să reia, aici, vechile editii cr...

Cronica melancoliei:
Cîstiguri colaterale
de Ileana Mălăncioiu

Pierderile colaterale produse de fortele NATO în rîndurile populatiei civile din Iugoslavia - implicit ale refugiatilor albanezi bombardati di...

Pupat Toţi Piaţa Unive'sităţi:
Reforma pactada (IV)
de Dorin Tudoran

Cine sînt dezamăgitii tranzitiei conservatoare românesti? Evident, exact cei care i-au imprimat un asemenea caracter. Cine acuză lipsa de dial...

Păcatele Limbii:
"Românica"
de Rodica Zafiu

Am întîlnit, cu putină vreme în urmă, în baza de date aflată la dispozitia publicului pe calculatoarele Bibliotecii Nationale din Bucuresti, c...

Dreptul la replica:
"Erau de fată si alte persoane"
de Sorin Dumitrescu

Aflat, mai nou, în postura de "pârât" al venerabilului maestru Camilian Demetrescu, dinaintea onoratei conduceri a Ministerului Culturii, mă v...

Evocări:
Opera lacomă
de S. Damian

Flaubert îi avertiza pe colegii de breaslă că au de înfruntat, în cursa pentru glorie, un concurent nebănuit si anume propria lor progenitură ...

Restituiri:
Un dascăl uitat: Gian Luigi Frollo
de Dumitru Cârstocea

Într-o istorie a culturii românesti care ar încerca să pună în lumină contributia cărturarilor străini la nasterea si dezvoltarea institutii...

Plastică:
Catalogul retrospectivei Tuculescu
de Eugenia Iftodi

Datorită recomandării de a comunica în scris inadvertentele observate în textele ce însotesc unele tablouri din expozitie, m-am aplecat cu s...

Muzică:
Artisti francezi
de Elena Zottoviceanu

Recent publicul meloman a avut ocazia să asiste la o serie de concerte pe care întîmplarea le-a apropiat în timp, chiar dacă ele au provenit...

Cinema:
Cannes, fin de siècle
de Eugenia Vodă

Miercuri seară (12 mai), ultimul Cannes al secolului va fi inaugurat de un film rusesc: Bărbierul din Siberia, de Nikita Mihalkov. Filmul de...

Prepeleac:
Oceania-Pacific-Dreadnought
de Constantin Ţoiu

Tiparul mustătii de palicar răsucită în sus a poetului noptii de iunie, ochelarii săi pedanti de epocă, fără ulube, picînd de pe nas în lung...

Ochean:
La mare
de Paul Miron

În anul acela, la mare, am tras la altă gazdă, o dobrogeancă zdravănă, în ale cărei vine fierbea sîngele multor neamuri. Abia ajuns, după ce ...

Cartea Straina:
În căutarea chipului pierdut
de Andreea Deciu

După ce Suskind a scris un roman al cărui personaj "fura" arome de femei tinere pentru a distila esentele unui parfum desăvîrsit, Pascal Bruck...

Lecturi la zi:
Prăbusirea casei Kalabuhov
de Ioan Stanomir

Cel putin în aparentă, Romanul Teatral apartine segmentului realist al prozelor din Diavoliada (Editura Univers, 1998); si totusi, parod...

Lecturi la zi:
Profesionistii dispretului
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Într-una din camerele mizerabilului hotel Adrianopol Svidrigailov rosteste - parte a ritualului său de sinucidere - următoarele cuvint...


Jorge Luis Borges - Nobilul castel din Cîntul al patrulea
de Tudora Şandru-Mehedinţi

Volumul Nueve ensayos dantescos ("Nouă eseuri dantesti" - din care prezentăm cititorilor nostri primul eseu - este una din ultimele opere ale ...

Corespondenţă:
Cum citim româneste la Paris
de Andreia Roman

Nu lipsesc la Paris nici bunii români, dornici să citească literatură natională în limba strămosilor, nici studentii - mai bine de o sută în f...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Existenta prin scris În "amarul tîrg" unde, fără voie, trăieste în solitudine, Gheorghe Grigurcu scrie si publică enorm, fiind prezent nu...

La microscop:
Cinstea concursurilor
de Cristian Teodorescu

Cu cîteva zile în urmă, un prieten m-a întrebat cum se poate cîstiga cinstit un concurs pentru ocuparea unei functii în administratia de stat....


Lista Autorilor din numarul curent