Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Însemnări despre câteva scriitoare de Nicolae Scurtu

Biografia şi opera scriitoarelor Ioana Postelnicu (1910–2004), Lucia Demetrius (1910–1992), Maria Banuş (1914–1999) şi Henriette Yvonne Stahl (1900–1984), personalităţi arhicunoscute în perioada interbelică şi postbelică, se impun a fi recercetate şi recitite de istorici şi critici literari, din generaţii mai noi, spre a le revalida imaginea şi mesajul estetic al creaţiilor lor.
Se cuvine să menţionez, ab initio, că aceste doamne ale literelor române au fost descoperite, publicate şi impuse în peisajul vieţii literare şi culturale de către criticii şi esteticienii G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu, care au relevat prospeţimea şi noutatea discursului lor epic şi liric.
Cele câteva epistole, ce se transcriu aici, întâia oară, demonstrează, încă o dată, că drumul de la manuscris la cartea tipărită este, adesea, anevoios, că talentul şi valoarea, unora dintre aceste scriitoare, nu au fost receptate cu obiectivitate şi, unele, printr-o insistenţă agresivă, au adus prejudicii instanţelor culturale.
Trebuie să afirm, cu tărie, că ceea ce este extrem de important în cazul acestor prozatoare e faptul că au har, talent şi o temeinică şi asimilată cultură literară.
Epistolele trimise Aidei Vrioni, lui Pavel Ţugui, Manea Mănescu şi Aurel Martin se constituie în excelente documente de istorie literară, din care cercetătorul şi biograful reţin informaţii privitoare la destinul unor cărţi.
Aceste câteva gânduri despre cele patru scriitoare, mi-au fost sugerate de lectura excelentei cărţi a doamnei Mihaela Stanciu Vraja – Hortensia Papadat-Bengescu în oglinda prozei de tinereţe (2015), în care autoarea rediscută, dintr-o perspectivă saint-beuviană, începuturile literare şi confirmările, în timp, ale acestei prozatoare emblematice din spaţiul literar naţional.

*

Bucureşti, 27 iunie [1]939

Stimată doamnă Vrioni1,

Întoarsă din străinătate de câteva zile, am citit, numai acum, în Revista scriitoarelor şi scriitorilor români, critica literară2 făcută de domnia voastră romanului meu Bogdana.

Ţin să vă mulţumesc pentru aprecierea şi interesul pe care l-aţi arătat lucrării mele încă de la început, de la întâile lecturi făcute la domnul E. Lovinescu.

Rândurile scrise de domnia voastră despre Bogdana, felul în care vedeţi eroina, observaţiile asupra subiectului, asupra stilului etc., mă încurajează şi mă îndeamnă la viitoare scrieri.

Acceptarea debutului meu literar de către domnia voastră ca înaintaşă mă onorează şi mă face să vă mulţumesc încă o dată din toată inima.

Cu cele mai bune sentimente,
Ioana Postelnicu 

*

[Bucureşti], 28 ianuarie 1959

Tovarăşe Ţugui3,

Am încercat de nenumărate ori să vă prind la telefon ca să cer o audienţă, dar n-a fost cu putinţă. Aş fi vrut să vă spun foarte multe lucruri. Cum, însă, trebuie să renunţ la posibilitatea de a vă vedea pentru că plec astăzi în provincie ca să lucrez, din cele multe trebuie totuş[i] să vă comunic una.
Am dat la minister, la începutul lui octombrie, o piesă. Tot în octombrie, tov[arăşul] Virgil Florea mi-a făcut la ea o unică observaţie de importanţă, urmând ca cele mărunte să-mi fie comunicate mai târziu, după ce-aş fi reparat-o pe cea esenţială.
Am refăcut piesa şi am predat-o, din nou, în noiembrie. Am întrebat apoi de soarta ei. Tov[arăşul] Virgil Florea mi-a răspuns că vom discuta în curând, apoi că aşteaptă şi părerea secţiei asupra acestei piese.
De trei săptămâni n-am mai telefonat eu la minister, socotind că răspunsurile trebuie să vină şi singure, nu să insişti, să te rogi, să implori ca să le obţii.
Uneori situaţia de veşnic solicitant devine prea jignitoare şi apăsătoare pentru un om, ca să mai poată îndura.
Nu socotesc că o merit. Cred că un om care lucrează de ani de zile, cu seriozitate şi perseverenţă, merită şi o frântură de respect.
Asta ar fi a treia piesă4 pe care o înmormântez în decurs de un an şi jumătate. Sunt dispusă să cred că pe bune motive şi să mă supun lor, dar cred că e firesc să mi se facă cunoscute şi mie, şi din timp, nu după o aşteptare de luni de zile, ca la precedenta.
Vă rog să credeţi, tovarăşe Ţugui, că şi această intervenţie pe care o fac acum pe lângă dumneavoastră nu-mi vine uşor, că mult mai firesc mi-ar părea ca lucrurile să-şi parcurgă calea lor cuvenită, şi scriitorul să nu trebuiască să ceară ocrotire cel puţin odată pe an şi să turbure cu treburi personale pe cei care ar trebui să aibă tihnă să se ocupe de chestiuni generale.
Singurul meu noroc în împrejurarea de faţă e acela că ştiu că am în dumneavoastră un prieten şi intervenţia mi-e mai puţin grea.

Vă mulţumesc,
Lucia Demetrius

[P.S.]
Şi încă ceva, duceţi-vă, vă rog, la Teatrul Tineretului, la Cuza Vodă şi Unirea, să-l vedeţi pe Cristel într-un rol care pe mine m-a emoţionat adânc.
Şi aceasta voiam să vă spun la telefon, şi uite o adaug aici, nu din slăbiciune de nevastă, ci cu destulă obiectivitate. Pentru că anul trecut v-am vorbit despre el, vreau să-mi ilustrez acum concret peroraţia de atunci.

Şi iar vă mulţumesc,
L[ucia] Demetrius

*

Bucureşti, 22 octombrie 1965

Stimate tovarăşe Manea Mănescu5,

În aşteptarea audienţei, când aş dori să vă spun câteva chestiuni legate de viaţa literară, îmi permit să vă informez pe scurt asupra următoarelor.
La începutul acestui an, editorul Pierre Seghers (Paris) a primit de la poetul Eugéne Guillevic un număr de poezii ale mele, traduse de el în limba franceză.
I-au plăcut. I-a comunicat că e de acord cu editarea unui volum de versuri al meu, în condiţii similare cu ceea ce a apărut până acum, şi că urmează să discute cu partea română.
M[inisterul] A[facerilor] E[xterne] prin conducerea sa şi prin Direcţia Culturală se arată dispusă să susţină editarea acestui volum, prin cumpărarea unui număr de exemplare. Suma necesară, din bugetul anului 1965, există.
Uniunea Scriitorilor a trimis, în scris, o recomandare, cu aviz favorabil, Ministerului Afacerilor Externe, pentru editarea acestei cărţi.
Poetul Eugéne Guillevic nu are nici o pretenţie materială pentru tălmăcirile pe care le face. Mi-a comunicat-o în scris. Copie după scrisoare se află la M[inisterul] A[facerilor] E[xterne], Direcţia Culturală.
Pentru ca toate aceste iniţiative să se traducă în viaţă şi ca Editura Meridiane să semneze cu Editura Seghers contractul necesar în asemenea cazuri, e nevoie de un aviz din partea forurilor conducătoare de partid.
Mi-am permis să mă adresez d[umnea]v[oa]s[tră] cu urgenţă, deoarece, de ieri, se află în ţară Pierre Serghes, invitat de Uniunea Scriitorilor, şi socotesc că ar trebui folosită prezenţa lui pentru a se ajunge la o înţelegere6 fermă în privinţă editării.
Indicaţiile d[umnea]voastră ar fi hotărâtoare. Vă mulţumesc anticipat pentru sprijinul de care, sunt convinsă, că mă voi bucura din partea d[umnea]voastră.

Cu deosebită stimă,
Maria Banuş

*

Paris, 13 februarie 1974

Domnule director şi scump amic7,

Pot fi iertată pentru neputinţa mea de a-ţi fi scris la timp? Dacă da, atunci te rog să mă ierţi, iar ca să-ţi fie mai uşor să o faci, îţi voi spune că am fost bolnavă.
O congestie pulmonară, febră, tuse, cheaguri de sânge... gripă, colibacili... etc.
Noroc că am răbdare şi că dintotdeauna sunt obişnuită să lupt cu boala, şi, iarăşi noroc că până acum am reuşit să ies la suprafaţă şi să... trăiesc.
Pentru mine „a trăi” înseamnă a lucra, deci foarte repede mă voi apuca aici de lucru şi apoi la reîntoarcere în ţară voi lucra acolo.
Sunt conştientă cât m-ai ajutat. Sprijinul dumitale m-a susţinut, mi-a dat elan, bucurie.
Îţi mulţumesc şi sper ca şi cazna dumitale, atât de fertilă, să fie recompensată cu aceleaşi măsuri.
Din toată inima îţi trimit gândurile mele cele mai calde,

Henriette Y[vonne] Stahl

[Tovarăşului director Aurel Martin, Bulevardul Ana Ipătescu, nr. 39, Editura Minerva, Bucarest, Roumanie; Henriette Yvonne Stahl, 38 rue Saint- Sulpice, Paris 6eme, France].


Note:

Originalele acestor epistole, inedite, se află, prima, la Arhivele Naţionale ale României. Fond Aida Vrioni, iar celelalte se găsesc în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
1 Aida Vrioni (1880–1954), publicistă şi prozatoare. A fondat şi condus Revista scriitoarelor şi scriitorilor români (1926–1940; 1942–1943).
2 Aida Vrioni – Ioana Postelnicu – Bogdana în Revista scriitoarelor şi scriitorilor români, 13, nr. 5-6, mai-iunie 1939, p. 25-26 (Recenzie).
3 Pavel Ţugui (n. 1921), cercetător şi istoric literar. A ocupat funcţii însemnate în administraţia de stat.
4 Lucia Demetrius – Cei care rămân singuri. Piesă într-un act. [Bucureşti], Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1959, 44 pagini. Celelalte piese sunt: O să fie nuntă mare. Piesă într-un act. Bucureşti, [Litografiat], 1959, 37 pag. (Ministerul Învăţământului şi Culturii. Casa Centrală a Creaţiei Populare) şi Vlaicu şi feciorii lui. Piesă în trei acte. Bucureşti, [Litografiat], 1959, 84 pagini.
5 Manea Mănescu (1916–2009), economist, profesor universitar şi om politic. A fost prim-ministru al guvernului României (1974–1979).
6 Maria Banuş – Joie [Traduction]. Préface de Eugéne Guillevic. [Paris], Pierre Seghers, [1966], 71 pages. (Autour du monde).
7 Aurel Martin (1926–1990), istoric şi critic literar. Director al Editurii Minerva în perioada 1969–1987.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara