Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
nefericirea confortabilă de Marius Miheţ

Cătălin Pavel, Chihlimbar, Iaşi, Editura Polirom, 2017, 272 pag.

„Alb, pur şi divin,
Sufletul nostru nemuritor vine dintr-un corp neînsufleţit
Unde se leapădă cu totul
De lumina gloriei lui, umbrind
între frică şi dorinţă, între
dureri, zadarnice bucurii, dispreţuri şi mânii
izbindu-se de natură şi de stihii
înfruntând vânturi potrivnice”

iată poate cel mai frumos şi mai enigmatic poem de la 1500, Canzone alia Morte, atribuit lui Pandolfo Collenuccio. Citindu-l, Jean Delumeau crede că poetul nu găseşte termeni suficient de elogioşi pentru a califica moartea. De altminteri, în epocă, tipul acesta de neputinţă bântuia umaniştii fără odihnă.

Între ei, Josquin des Prez s-a remarcat prin sutele de compoziţii, trezind sentimente contradictorii chiar şi în Luther. Cătălin Pavel propune o biografie romanţată a lui Josquin în piele de trubadur preocupat tocmai de melancolia din poemul lui Collenuccio. Chiar dacă naratorul romanului Chihlimbar nu-l numeşte ca atare, datele biografice ale lui Josquin indică modelul (naşterea, la 7 ani după căderea Constantinopolului, şi moartea, anunţată, din 1521, apar în roman). În Chihlimbar, protagonistul rătăceşte cu desfătare printre concepte precum cele enumerate în Canzone alia Morte (un titlu care s-ar fi potrivit şi romanului). Căutarea lui este numai în aparenţă labirintică. Triumfă o poveste de iubire încrucişată cu altele, ce adăpostesc destul mister şi piste false.

Ca peste tot în romanele lui, Cătălin Pavel se dovedeşte un hermeneut minuţios, fidel realităţilor compensatorii, un ludic-temperat cu ambiţia sobrietăţii tragice. Citindu-l, îţi spui că nu-i lipseşte nimic. Puţini sunt cei capabili să scaneze cu atât de mecanică voluptate ce ţine de anatomia realităţilor. Un pudic exaltat, care mai degrabă deschide uşi cu ochii închişi şi se ascunde sub pat cu degetele în urechi. În Chihlimbar, erotismul de pretutindeni se stinge prudent în flash-urile senzualităţii. Niciodată pasiunea nu trece de poezia ei. Intensităţile cresc degeaba. Un cod al tăcerii şi nespusului este urmat cu religiozitate.

Cine l-a citit pe Cătălin Pavel nu poate să nu observe că literatura lui concentrează modalităţile de descifrare a realităţilor. De pildă, în cele mai recente romane, un copil autist evada într-o realitate paradisiacă (Nici o clipă Portasar, 2015), iar Constantin Cosma/Artiom din Trecerea (2016) manipula istoria prin euri multiple. Şi aşa mai departe.

Formaţia lui de arhitect contribuie în toate cărţile la prospectarea trecutului. Uneori agasant, căci, aşa cum debutează şi Chihlimbar, se formează o densitate inutilă de informaţii şi relatări, fără mare legătură cu inima naraţiunii. Cu toate acestea, ca structură şi posibilitate hermeneutică, romanul este o reuşită. Nu însă până la capăt. Senzaţia este că autorul nu şi-a lăsat îndeajuns la dospit cartea şi s-a grăbit să o vadă îmbrăcată în celuloză. Ignorarea distanţării de text este uneori fatală. Cătălin Pavel are destul talent şi textul lui suficientă esenţă cât să deturneze cititorul spre interogaţii. Cu excepţia câtorva naraţiuni atribuite unor voci independente, discursul se urneşte greoi, în ciuda fabulaţiei încântătoare.

Chihlimbar este alegoria unui individ ce probează un eu al muribunzilor, cum defineşte Bergson firile copleşite de memoria suprapusă morţii (iminente). Josquin călătoreşte de la Calais la Callatis şi ajunge într-un sat dobrogean pentru a o regăsi pe Ilona, iubirea pierdută de două decenii. După reunirea familiei, alături de Magde, fiica lor însărcinată cu un soldat depresiv, el pleacă, ca şi cum ar trebui să moară singur sau gândul stabilirii într-un loc fix e insuportabil. Cel mai probabil, soluţia – rămasă deschisă interpretărilor – ţine de nefericire. La fel cum clovnii ascund cele mai adânci suferinţe, aşa şi trubadurii. Doar că, viitorul bunic nu profită până la capăt de prezent. Cătălin Pavel se arată mereu interesat de elasticul trecutului ataşat de eroii prezenteişti. Mecanismul de regresie, de captivitate în trecut, se activează din pricini diferite. În Chihlimbar, trecutul se varsă în prezent pentru a se repeta.

Trucul e elaborat: cu biografia specială a personajului istoric, Josquin ajunge într-un loc obişnuit cu străinii doar dacă nu se împământenesc. Treptat, falsul menestrel renunţă la cântec evident fără regret, pentru că singura monedă de schimb valabilă este sporovăiala. Localnicii, tâlhari şi autorităţi, se duelează la nunţi în poveşti cu tâlc, se caută doar pentru a relata istorii încâlcite şi a epuiza prin Celălalt povara angoasei. Viceprimarul Argint narează povestea unei seducţii târzii, inegale, dar, în ciuda talentului, are nevoie de un străin să-i vindece fabulatoriu tristeţea copilului. Muzicantul cu acordeon roşu al satului, Dimitrie Cantemir, istoriseşte viaţa alături de o femeie marqueziană, ce se urâţeşte dacă se implică afectiv. Pretutindeni, Cătălin Pavel realizează intertextualităţi, folosind cu evidentă satisfacţie replica absurdistă şi satira subţire.

orbitoare este disproporţia dintre monografia epocii sugerate şi limbajul folosit. Semn că epoca nu e mai mult decât pretext. Protagoniştii naratori deţin un vocabular conceptual, cu termeni de psihanaliză şi filosofie, viceprimarul Argint conceptualizează fără ruşine (vorbind chiar de anamneză), iar tâlharul Akiba Muşatinul pricepe subversiunea nativ. Totul ambalat într-o frenezie livrescă de-a dreptul copleşitoare. În plus, discursul este adeseori aforistic, cu vârtejuri heraldice, căutând reflecţia. Citim despre „produse religioase antirid”, despre pastişe detectivistice („predă- te, Moriarty!” i se strigă „vagabondului” Josquin), oamenii vorbesc de indemnizaţie, cauţiune, „ediţia Iorga”, „clironomie” şi „simptome nesistematizabile”, despre mistificare, categorii, relativitate, „stigmatul inadaptabilităţii”, „abscisa timpului”, zăpadă carbonică, interfaţă... Câte şi mai câte. Jocurile onomastice, parodice, de asemenea, sunt concludente (printre altele, se aminteşte un batalion disciplinar numit Villiers de l’Isle-Eve). Fără îndoială că romanul se transformă pe nesimţite într-o babilonie parodică, unde ideile dinspre modernitate înapoi spre 1500 (iarăşi doar o convenţie: mai precis, 1507, căci stă să apară capodopera lui Spinacio; însă în altă parte e amintită o carte din 1550, deci după moartea personajului istoric) nu ţin cont de progres. Timpul e, carevasăzică, spiralat, personajele, numaidecât recipiente culturale. De pildă, Josquin mărturiseşte: „Concepţiile mele n-au nicio aplicabilitate, şi apoi eu nu ştiu să exagerez decât la nivelul ideilor, or un justiţiar trebuie să exagereze la nivel practic”. Aşa şi sensul romanului: să exagereze secundarul, sudând intertextual realităţile.

Iubirea şi teoriile ei domină discursul şi imaginarul. Ilona şi Josquin înţeleg ce înseamnă căutarea prin îndepărtare, ştiu să fugă unul de altul pentru a se regăsi. Au şi o reprezentare a scenariului absurd: „cutia lumii” cu bila de chihlimbar ce trebuie dirijată prin labirintul mecanic. După cum tot într-un chihlimbar sunt păstrate poveştile trubadurului. Problema memoriei se topeşte în cea a iubirii şi invers. Iar istoria comunică strategic cu singurătatea. În Chihlimbar, Cătălin Pavel alcătuieşte tapiserii în care iubiri şi destine alterate sunt imprimate prin recondiţionare. Dar fără putinţa fericirii. Frumuseţea apare „gălăgioasă” şi neproductivă trubadurului. De aceea şi părăseşte fericirea restabilită din, cum zice poemul amintit, „frică şi dorinţă”. Cătălin Pavel pare convins de fleacurile capitale ce susţin iubirea. Eroii lui fug de lucrurile fundamentale ca de un blestem. Siguri că lumea întreagă este o imensă poveste de iubire, ei se sustrag cu sentimentul unei captivităţi superioare. De fapt, al acediei.

Fără să aibă imaginaţia lui Nicolae Strâmbeanu, nici exploziile absurdiste ale lui Florin Toma, prea temperat pentru parodicul lui Cimpoeşu, Cătălin Pavel conservă demarcaţiile poetice ale parodicului din fresca livrescă. În Chihlimbar avem, întâi de toate, colecţii despre iubirile dintr-un sistem al lumii care cedează în faţa cuvintelor. În al doilea rând, romanul este alegoria acediei lumii. Pretextând cu epoca în care desfătarea se instaurează rapid şi iubirile – fulgerătoare sau iluzorii – pun în mişcare lumea, Cătălin Pavel înfăţişează un Casanova ratat. Supralicitând feminitatea, el renunţă la a mai fi esenţial, adică un psiholog al timpului său.

Dintr-o mare încurcătură labirintică se desprinde adevăratul chihlimbar, nefericirea sau teama de fericire. Chihlimbar este un mini- Decameron pudic ce reface portretul unui erou din viitor. Cătălin Pavel scrie euforic şi abundent, uneori fără să-i pese de cititor, dintrun prea-plin al lumilor care îl bântuie la rându-i. Un roman ce confirmă un prozator extrem de talentat, care uită să se grăbească încet.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara