Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Centenar:
Monede pe teritoriul României în preajma Marii Unirii şi unificarea monetară de Eugen Stancu

Una dintre dificultăţile majore cu care s-au confruntat primele guverne ale României Mari a fost problema banilor străini aflaţi în circulaţie în noile teritorii alipite ţării. Situaţia a fost rezolvată odată cu unificarea monetară din 1920, dar această reformă a fost făcută destul de târziu. Până atunci au circulat concomitent monedele teritoriilor alipite, fapt care a influenţat negativ stabilitatea economicomonetară a ţării.

Regatul României

În perioada neutralităţii şi, mai ales, după intrarea în război, leul românesc a cunoscut o evoluţie sinuoasă. Până în 1916, când România a ieşit din neutralitate alăturându-se forţelor Antantei, au trebuit susţinute cheltuielile necesare pregătirilor de război. Acestea au fost acoperite prin împrumuturi publice interne şi externe care au dus la o uşoară devalorizare a leului.

Apoi, parcursul României în război a influenţat profund situaţia monedei naţionale. Înfrângerile grele din toamna anului 1916 au dus la părăsirea Bucureştiului de către autorităţile centrale ale statului român şi refugierea acestora la Iaşi. Tot atunci tezaurul Băncii Naţionale a României şi o mare cantitate de obiecte aparţinând patrimoniului naţional au fost trimise spre păstrare la Moscova.

În 1917 a fost suspendată convertibilitatea în aur a bancnotelor româneşti. Împreună cu noile emisiuni BNR fără acoperire, făcute la comanda guvernului pentru acoperirea cheltuielor de război, dar şi autorizarea Ministerului de Finanţe să emită bani de hârtie au dus la creşterea galopantă a inflaţiei. Trebuie însă menţionat faptul că în 1917 s-a tipărit prima emisiune de bancnote cu reprezentarea efigiei Regelui Ferdinand.

Dintre acestea, merită menţionată bancnota de 10 bani emisă în 1917. Pe lângă faptul că este bancnota cu cea mai mică valoare emisă în România, muzeograful Mircea Radu Iacob de la Muzeul de Istorie al Sighişoarei afirmă, după verificări în Cartea Recordurilor, că aceasta este şi cea mai mică din lume.

În tot acest timp, în Bucureştiul părăsit de către autorităţile române avea să se instaleze în decembrie 1916 administraţia militară germană. Pentru teritoriile ocupate, reprezentanţii Puterilor Centrale au hotarât tipărirea unor bani de hârtie. Astfel, Banca Generală Română (BGR), o bancă cu capital german înfiinţată în 1895, a fost desemnată să fie instituţia emitentă. Banii BGR au fost tipăriţi la Berlin şi avea valori nominale de 25, 50 de bani şi 1, 5, 20, 100, şi 1000 de lei. Circulaţia leilor emişi de BNR nu a fost interzisă. Cele două monezi au circulat în paralel. Aceasta avea să fie situaţia monetară a regatului în momentul marii uniri.


Transilvania, Bucovina şi Banat

În provinciile româneşti aflate sub stăpânire Austro-Ungară, moneda aflată în circulaţie era coroana. Aceasta fusese introdusă odată cu reforma monetară din anul 1892 în urma căreia coroana a luat locul vechii unităţi monetare austriece, florinul. Reforma a fost implementată de Banca Centrală Austro-Ungară. Înfiinţată în 1878, aceasta avea sedii la Viena şi Budapesta şi filiale, printre altele, la Cluj şi Arad. Noile bancnote, coroanele, aveau sa fie tipărite bilingv (în germană şi maghiară), iar denumirea nominalului înscrisă în toate limbile naţionalităţilor supuse dublei monarhii. Primul Război Mondial a provocat o inflaţie fără precedent în istoria monarhiei austro-ungare. Astfel, la sfârşitul anului 1916 preţul alimentelor crescuse cu 300% faţă de nivelul lor antebelic, iar coroana se depreciase pe pieţele internaţionale cu aproape 90%.


Basarabia

Basarabia a fost prima provincie istorică care s-a unit cu România. În martie 1918, pe fondul înfrângerii pe front a Rusiei, dar şi a degringoladei politice ce a urmat Marii Revoluţii Socialiste din 1917, Sfatul Ţării din Basarabia a proclamat unirea cu România.

Din punct de vedere monetar, în noua provincie unită cu ţara existau la acel moment, în circulaţie două tipuri de ruble. Era rubla Romanov emisă până în februarie 1917 de guvernul ţarist şi rubla Lvov emisă de primul guvern revoluţionar. Ultima monedă nu are nicio legătură cu oraşul Liov/Lwow. Numele acestei ruble provine de la numele primului premier revoluţionar Gheorghi Evghenievici Lvov. În timpul mandatului acestuia s-au tipărit cantităţi mari de ruble pentru a înlocui şi completa rublele imperiale Romanov.


Unificarea monetară

Unificarea monetară nu s-a făcut imediat după Marea Unire din 1918. Întârzâierea a permis intrarea în piaţa financiară românească a unui volum semnificativ de ruble si coroane, care aveau să crească costurile procesului de unificare monetară. La 14 august 1920 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea pentru retragerea din circulaţie a coroanelor şi a rublelor, precizându-se că termenul şi cursul de schimb al acestor monede urmă să se stabilească de către Ministerul Finanţelor.

Unificarea monetară a fost realizată în cursul anului 1920, în baza unor împrumuturi pe care statul român le-a contractat de la BNR pentru acoperirea bancnotelor străine retrase din circulaţie. Preschimbarea valutelor străine în lei nu a fost lipsită de controverse privind speculaţiile financiare. De pildă, cursul oficial de schimb al coroanei austro-ungare stabilit de Ministerul Finanţelor la 0,50 lei pentru o coroană a fost mult peste cotaţia la bursă a monedei austro-ungare.

Sinteză realizată de Eugen STANCU

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara