Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
mentorul vacant de Sorin Lavric

Leonid Dragomir, Al. Th. Ionescu. Un om care te obliga să gândeş ti, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2017, 96 pag. apropiaţii îi spuneau „Puiu“ sau „Altehaş“, prin pronunţarea legată a celor două prenume prescurtate (Al. Th.), alintîndu-l ca răsplată pentru neastîmpărul luminos cu care îi întîmpina. Dacă i-ar fi spus pe numele de familie, l-ar fi pedepsit, cufundîndu- l în marea de anonimi pe care larga răspîndire a ştampilei „Ionescu“ o iscă mereu. Puiu nu impunea prin statură, dar vioiciunea pe care o emana îl păstra mereu în centrul atenţiei. Era „lasciv“ în sens etimologic, fiind atins de un dinamism necurmat, un soi de zburdălnicie superioară, graţie căreia juca mai tot timpul rolul de vioara întîi. Era genul de om spre care, de cum se afla într-un anturaj, toate privirile se duceau spontan. Se născuse în 1950 într-un sat obscur din Teleorman şi studiase, în intervalul 1970-1974, Filologia la Universitatea „Babeş- Bolyai“ din Cluj, oraş în care de altfel avea să debuteze, cu articole în revista „Echinox“, al cărei redactor a fost între 1972 şi 1974. Ordaliţiul pedagogic şi-l va ispăşi la liceele din Curtea de Argeş, unde îl va întîlni în anii 1980 pe Leonid Dragomir, un tînăr în căutare de părinţi spirituali, a cărui ahtiere după mentori vii îşi va găsi în profesorul de română limanul dorit: un spirit înzestrat cu virtutea de a le insufla efebilor emulaţie.

Între cei doi se va înfiripa un „arc voltaic“ de pe urma căruia tînărul, îndrumat în lecturi şi încurajat în proiecte, va creşte sub ochii pedagogului. „Niciodată, cred, n-am gîndit cu atîta patos ca în perioada de maximă intensitate a prieteniei noastre. Iar el avea un cult al prieteniei, al bucuriei de a fi împreună. În anii ‘90 ai secolului trecut a reuşit să creeze în jurul revistei «Calende» o emulaţie intelectuală cum nu a mai fost niciodată de atunci. Îi plăcea cu adevărat, de fapt aceasta era marea lui vocaţie, să-i ajute pe tineri să se descopere, să înainteze către a fi ei înşişi. Generozitatea sa ne făcea să ne depăşim inhibiţiile şi să încercăm să dăm tot ce aveam mai bun.“ (p. 9)

Volumul de faţă s-a născut dintr-o nostalgie căreia nu i s-a închis rana. Murind pe neaşteptate în 2009, Al. Th. Ionescu a trezit în Leonid Dragomir o dezamăgire de ordin vacant, ca sub şocul unei dispariţii bruşte, de pe urma căreia a căpătat presimţirea că, în materie de îndrumători, absenţa lui Puiu nu poate fi înlocuită. Mai mult, moartea a fost însoţită de o întîmplare macabră, din categoria coincidenţelor de ordin telepatic, pe care Leonid Dragomir şi-o notează în jurnal: „28 martie 2009. La trezire, soţia mea găseşte o vrabie moartă în balcon. Nu se întîmplase niciodată. Peste puţin timp mă sună Augustin Doman să-mi spună că a murit domnul Ionescu.“ (p. 6)

Rezultatul acestei melancolii nealinate este o antologie de texte, cu şi despre Al. Th. Ionescu, al cărei rost e străveziu: un elogiu postum adus mentorului. Din păcate, la capătul antologiei rămîi cu o impresie ingrată: dacă omul Al. Th. Ionescu avea un har aparte, el nu se regăseşte în scrisul său, scurtele fragmente pe care Leonid Dragomir le-a ales spre a-i ilustra stilul făcînd dovada unui gazetar ironic, sprinţar şi inteligent, dar care nu a avut privilegiul de a pune pe hîrtie ceva memorabil. Altfel spus, intelectualul viu era mai valoros decît scriitorul, volumul fiind o colecţie de citate al căror sens nu-ţi smulge vreo admiraţie deosebită în privinţa farafastîcului stilistic pe care Al. Th. Ionescu îl punea în pagină. Cu alte cuvinte, cartea este expresia unei recunoştinţe al cărei merit stă cu precădere în dorinţa lui Leonid Dragomir de a-l evoca pe mentor, şi mai puţin în farmecul inexistent al textelor maestrului. Într-o epocă a ingratitudinii epidemice, gestul lui Leonid Dragomir e lăudabil, atîta doar că nu are acoperire în litera lui Al. Th. Ionescu, ci doar în elevaţia pe care persoana lui vie pesemne că o avea.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara