Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
Menhirul rece de Sorin Lavric

Mircea Flonta, Drumul meu spre filozofie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, 322 pag.

În memoria generaţiei mele, de Mircea Flonta se leagă imaginea profesorului excelînd în claritatea gîndurilor. De o punctualite bătînd în tipicărie nemţească, purta mereu cămaşă cu sacou, obicei la care nu renunţa nici în zilele toride din preajma sesiunii.

Se aşeza la catedră, îşi arunca privirea pe un caiet de notiţe şi apoi vorbea liber despre tema aleasă. Vocea puternică îl ajuta să răzbească în ultimul colţ al aulei, în vreme ce mintea îi zbîrnîia sub obsesia rigorii: urmărea o temă pînă în pînzele albe, pentru ca la sfîrşit să vezi cum distincţiile se aşezau disciplinat, ca soldaţii destoinici, în două tabere opuse. Frumuseţea e că, în loc să-şi declare preferinţa pentru una din ele, Flonta ne arăta că, dacă taberele nu se împacă, nu e pentru că argumentele de care fac uz sunt şubrede, ci pentru că premisele pe care se sprijină sunt contrare. Termenul-cheie era „supoziţie tacită”: viziunea pe care o împărtăşeşte un gînditor fără ca măcar să fie conştient de ea. După cum îi este viziunea aşai va fi şi poziţia în cursul polemicilor.

Prin grija pentru protocol, Mircea Flonta semăna cu Dragan Stoianovici, al cărui costum, cu cravata încheind ultimul nasture al gulerului, făcea parte din formula lui intimă. Stoianovici fără cravată era o ipoteză absurdă, un ens privativum, o privaţiune imposibil de gîndit, la fel cum Flonta fără sacou era un oximoron, un ens negativum, o negaţie pe care mintea n-o putea cuprinde. Cu o ţinută hieratică, în care spinarea şi-o ţinea dreaptă pînă la scrupul milităresc, Stoianovici avea aceeaşi mină severă ca Flonta, atîta doar că primul avea o tentă cordială cu neputinţă de găsit la al doilea. Primul preda logica, al doilea teoria cunoaşterii, şi dacă îi invoc laolaltă e pentru că aparţin aceleiaşi categorii de profesori: meticuloşi în expunere, cu o coerenţă de cristal în înfăţişarea distincţiilor. Dar la examen, cristalul dispărea şi apărea sabia, Flonta fiind de o exigenţă mergînd pînă la cruzime: îţi dădea nota pe care o meritai, fără nici o abatere inspirată de simpatii ascunse. Deşteptăciunea lui nu răbda indulgenţa, onestitatea nu îi permitea concesii. Dacă printre calificative ar fi existat verdictul de tăiere a capului, Flonta l-ar fi dat fără ezitare ignoranţilor. În ochii lui, să nu ştii la examen era o dezonoare cu neputinţă de spălat.

În plus, la Flonta severitatea era însoţită de o scorţoşenie arţăgoasă de ardelean sadea, căruia umorile zgomotoase ale regăţenilor îi provocau tresăriri de iritare. Parcă un brîu nevăzut, ca un nimb rece de rigiditate pedagogică, îl ţinea departe de studenţ i. Semăna cu un urs morocănos, fără înclinaţii duioase, un ins ferecat într-o platoşă aspră, din care spiritul ludic se furişase înspăimîntat. De aceea, nu doar că nu-ţi îngăduiai bezele cu profesorul, dar nici măcar nu-ţi trecea prin cap că ai fi pututo face. Te aflai în faţa unui aparat ce bătea metronomic tactul fiecărui curs, în virtutea unei cadenţe din care emoţia fusese alungată. Aducea cu o capsulă etanşă, prin pereţii căreia iradierea spiritului nu putea trece decît dacă mai întîi se golea de vibraţia sufletului. Un menhir impunător, predîndu-şi impecabil materia, dar un menhir ce transmitea o răceală din faţa căreia te retrăgeai crispat. Atunci am înţeles că un profesor te poate lămuri fără să te mişte, te poate convinge fără să te tulbure, îţi poate explica fără să-ţi insufle vreo undă de entuziasm. În fiinţa lui Flonta, timbrul liric se stinsese cu totul, pentru a lăsa liberă lumina egală a raţiunii. Lîngă el, patima filosofiei izbucnind ca manie celestă, acea manie cînd vrei să rupi cerurile şi să răstorni canoanele, nu apărea. A gîndi sub imperiul lui impetu animi (al imboldului sufletesc), din dorinţa patetică de a înfiora auditoriul, nu intra în vederile lui. Pur şi simplu latenţele congenitale nu-i înlesneau o asemenea ostentaţie. Pe scurt: un mare profesor croit dintr-un aluat dificil, pe jumătate introvertit, pe jumătate coleric, un intelectual de interior, simţindu-se mult mai bine printre cărţi decît printre semeni.

Toate aceste trăsături le-am regăsit în Drumul meu spre filozofie, un volum pe care numai ilicit l-aş putea numi autobiografic. Să-i ceri lui Mircea Flonta să vorbească despre sine e cum i-ai cere un preot ca, dîndu-şi jos patrafirul, să ţină slujba în pielea goală. Noţiunea de spovedanie nu intră în ecuaţia minţii sale. Gîndul că şi-ar putea dezvălui intimităţi i se pare o indecenţă, iar gestul de a depăna amintiri pitoreşti l-ar resimţi ca pe o vanitate. Din acest motiv, volumul e refacerea itinerei filosofice pe care mintea lui a păşit din liceu şi pînă în prezent.

Detaliile de viaţă sunt atît de sărace că abia de poţi încropi un portret: copil venit de la ţară, Mircea Flonta trăieşte mirajul actului educativ la un liceu din Arad şi apoi se înscrie la Facultatea de Filosofie din Cluj, în 1951. Desfiinţarea facultăţii îi îndreaptă paşii spre Bucureşti, unde va absolvi Filosofia în 1955, cînd va deveni preparator la aceeaşi facultate. Ambele decizii, de a pleca la Bucureşti şi de a deveni preparator, nu i-au aparţinut. Alţii au decis în locul lui. De aceea destinul l-a ajutat prin mijlocirea întîmplării. Din 1955 şi pînă în 1967 va preda materialism dialectic şi istoric, o tortură pe care o descrie amănunţit în prima jumătate a cărţii. E uimitor cît de lung a fost tributul pe care profesorul a trebuit să-l plătească epocii. Să-ţi intoxici mintea cu masoreţii marxismului e un marasm de pe urma căruia nimeni nu scapă fără sechele. Anul de cumpănă a fost 1972, cînd a putut pleca cu o bursă Humboldt la München, scăpînd de propaganda de la catedră. În Germania se va adînci doi ani în filosofia limbajului şi în gnoseologie. Întors în ţară, se va strădui să predea teoria cunoaşterii sub paravan marxist, împăcînd filosofia cu ideologia. Prudent, are grijă să nu iasă în evidenţă pentru a nu culege represalii. Va face cît mai puţine concesii într-un climat în care, fără compromisuri, dispăreai în neant. Dar cu adevărat liber să predea ce va dori va fi după 1990, cînd va deveni profesorul al cărui ştaif l-am schiţat la început. E o modestie bizară în toată cartea, autorul recunoscîndu-ş i lacunele de pregătire, tocmai el, a cărui cultură impune celui mai pretenţios judecător. E o artă de a se pune în umbră pe care autorul o desfă- şoară aici.

Estetic vorbind, cartea e anostă, fiind scrisă într-o limbă inertă, fără ferment literar. Mircea Flonta nu are înlesniri de stil. Îl preocupă ca nuanţele să fie clare, fără a da atenţie la cît sunt de inexpresive. Neavînd drojdia prozodiei, frazele se aşază sec, într-o procesiune placidă. Cine nu-i cunoaşte persoana îşi va pierde treptat motivaţia lecturii, cauza stînd în smalţul tern al limbii.

Dar autorul reintră în pielea gînditorului cînd atinge o temă aparte: unde e de găsit marea filosofie? În metafizică sau în filosofia limbajului? În gnoseologie sau în filosofia analitică? Răspunsul lui Flonta e diplomatic, vrînd să împace toate taberele: dacă există mai multe genuri filosofice (specialităţi), între ele nu poţi face o ierahie. De aceea, marea filosofie nu e privilegiul unui gen anume. Fiecare gen cu capodoperele lor, dar genurile nu pot fi aşezate pe verticală în „superior” sau „inferior”. Cine alege filosofia limbajului şi ocoleşte metafizica nu o face pe baza unor argumente raţionale, ci pe seama unor predispoziţii intime. Pur şi simplu într-acolo îl trage flerul lăuntric. La fel, cine se regăseşte în ontologie mai mult decît în filosofia minţii nu poate spune că prima e superioară pe motiv că marile probleme (sensul şi adevărul vieţii) sunt de găsit în ea, în vreme ce filosofia minţii se ocupă cu teme minore, prozaice, de o tehnicitate aridă.

Înclin a-i da dreptate profesorului. Ne alegem acea ramură din filosofie către care suntem împinşi de latenţele native. Şi acolo unde mă simt în elementul meu, acolo voi declara solemn că e marea filosofie, uitînd că un altul se va simţi stingher în acelaşi loc. Singurul impas vine din neputinţa unor autori de a insufla entuziasm estetic. Cînd citesc Nietzsche sau Kierkegaard îmi creşte tonusul minţii, dar cînd citesc Rorty sau Kripke mă golesc de pofta de a mai medita asupra lumii. La Mircea Flonta se întîmplă invers: cercetarea analitică îl atrage, în vreme ce eseistica sprin- ţară îl indispune.

O carte al cărei autor e mai valoros decît lasă să transpară din paginile ei.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara