Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
meditaţii despre trecut - Convorbiri cu Răzvan Theodorescu realizate de Narcis Dorin Ion de Victor Neumann

despre Cultura de ieri şi românii de azi (RAO, 2017) este o carte în care academicianul Răzvan Theodorescu evocă numeroase şi importante fragmente din biografia sa. La întrebările bine gândite şi formulate de Narcis Dorin Ion, academicianul Theodorescu face o lungă incursiune în viaţa familiei şi, prin intermediul ei, în istoria moldo-valahă; descrie locurile prin care a trecut, rudele mai apropiate şi mai îndepărtate, şcolile, însuşirea limbilor de circulaţie, germana, franceza şi engleza; rememorează anii de studiu la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, precum şi aceia de pregătire postuniversitară, profesorii, colegii, instituţiile academice în care a lucrat, marii cărturari pe care i-a întâlnit şi cărora le-a rămas recunoscător. Sunt pagini dintro biografie cu multiple momente tensionate, dar şi cu indiscutabile reuşite. Mentorii, profesori precum Ion Nestor, Ion Frunzetti, Emil Lăzărescu, George Oprescu, au contribuit decisiv la promovarea lui Răzvan Theodorescu în viaţa ştiinţifică şi culturală a României. Cel mai de seamă reper i-a fost academicianul Emil Condurachi. Faţă de acesta a avut o mare admiraţie şi o sinceră afecţiune, umanistul-profesor fiindu-i un model atât în cercetările istorico-arheologice, cât şi în diplomaţia relaţiilor interumane.

Fiind o prezenţă de lungă durată în viaţa culturală a României, Răzvan Theodorescu a avut şansa să cunoască multiplele faţete ale intelligentsiei ţării. În dialogurile cu Narcis Dorin Ion schiţează portrete, comentează autori şi cărţi ale căror contribuţii ori merite le consideră demne de remarcat ori discutabile. Aproape niciunul dintre aceste portrete nu seamănă cu ceea ce îndeobşte ştim din propriile noastre lecturi, din presă sau din publicitatea făcută lor în diverse ocazii. E vorba de figurile unor reputaţi oameni de ştiinţă ca de exemplu Constantin Daicoviciu, Victor Papacostea, Florin Constantiniu, Ştefan Pascu, Virgil Cândea, Virgil Vătăşianu ş.a.

Dense sunt paginile cărţii în care descoperim traseul plin de neajunsuri şi de suferinţe parcurs în anii ‘60 ai secolului trecut, atunci când regimul comunist l-a eliminat pe Răzvan Theodorescu din facultate şi l-a obligat să lucreze timp de trei ani ca muncitor fierar betonist. Reprimirea în facultate, confruntările cu oficialităţile, prieteniile, trădările, căsătoriile şi divorţurile, toate sunt redate fără patimă, într-un stil elegant, cu înţelegere pentru natura umană şi pentru conjuncturile socialpolitice ivite. Cum observă Narcis Dorin Ion, în toate ocaziile, academicianul Theodorescu este de o sinceritate dezarmantă. Întotdeauna aşa a fost şi reiese acest lucru din câteva trăsături personale: interlocutor de excepţie, povestitor fascinant, mesager al gândirii libere, interpret fără prejudecăţi al istoriei şi al societăţii contemporane.

Graţie temelor propuse ori interogaţiilor formulate de intervievator, din carte aflăm nu numai biografia lui Răzvan Theodorescu, ci şi informaţii privind orientarea cosmopolită a propriei familii, a tuturor acelor familii pe care le-a frecventat ori pe care doar le-a cunoscut în copilărie şi în tinereţe. Moştenirile şi influenţele de acest fel l-au stimulat în pregătirea intelectuală, în formularea unor idei şi ipoteze originale. Nu întâmplător rememorează cu multă plăcere şi în detaliu câteva dintre propriile contribuţii ştiinţifice, probând preocuparea constantă pentru înţelesul istoriei româneşti cu ajutorul izvoarelor documentare, dar şi prin intermediul obiectelor de artă, al arhitecturii, al instituţiilor. Trebuie să recunosc că o astfel de metodă de a cerceta trecutul este credibilă, părând inspirată de opera marelui filozof Giambatista Vicco, fondatorul ştiinţei istorice.

În carte sunt povestite multe episoade dramatice pe care Răzvan Theodorescu le-a înfruntat în perioada comunistă, dar şi solidaritatea, omenia sau recomandările unor colegi, prieteni şi profesori cărora le-a datorat depăşirea neajunsurilor. Cartea Despre Cultura de ieri şi românii de azi are multe pagini memorabile cu întâmplările vieţii din deceniile de după 1989: alegerea ca rector al Universităţii de Arte, numirea ca preşedinte al Radioteleviziunii Române, numirea ca ministru al Culturii, colaborarea cu preşedintele Ion Iliescu. Atunci când se va scrie fără patimă o istorie a schimbărilor politice din anii 1989-1990, un capitol de sine stătător va trebui acordat Televiziunii Române, respectiv informaţiilor pe care Răzvan Theodorescu ni le oferă despre perioada în care a fost preşedintele acesteia. Dincolo de ceea ce supără pe unii sau pe alţii, este de dorit să reţinem descrierile privind organizarea şi funcţionarea televiziunii publice, deciziile luate în momentele de mare tensiune socială şi politică, nemulţumirile proprii sau cele provocate altora în mod involuntar, cum s-au desfăşurat cele dintâi dezbateri libere din istoria României a candidaţilor la preşedinţia ţării.

Nu de puţine ori, şi aceasta pentru că Narcis Dorin Ion pune adesea accentul în întrebările sale pe atmosfera politică a anilor ‘90 ai secolului trecut, aflăm care au fost cele mai controversate momente la care Răzvan Theodorescu a luat parte; situaţiile limită din timpul mineriadelor; injuriile ce i-au fost aduse de diverse categorii de intelectuali, cunoscuţi şi necunoscuţi, pentru îmbrăţişarea politicii social-democrate şi pentru susţinerea politicii lui Ion Iliescu. Dialogurile inserate în carte aduc în prim plan persoane sau personalităţi care i-au fost apropiate. Nu absentează nici observaţiile critice adresate celor ce n-au înţeles ori păreau că n-au înţeles starea de spirit a momentului. Chiar dacă nu toţi cei invocaţi se vor recunoaşte în opiniile formulate ori în portretele schiţate, Theodorescu nu se sfiieşte să spună ceea ce gândeşte. O face cu sinceritate în legătură cu oamenii politici pe care i-a cunoscut personal precum Ion Iliescu, Adrian Năstase, Emil Constantinescu, regele Mihai I de România, Dinu Patriciu, Călin Popescu-Tăriceanu ş.a. În general, portretele rezultă dintr-o cunoaştere directă a fiecăruia, dar şi din curiozitatea şi ştiinţa de a pune întrebări, din perspicacitatea lui Răzvan Theodorescu de a intra în intimitatea intelectuală ori sentimentală a celor care i-au reţinut atenţia. În fine, din multe pagini aflăm trăsăturile de caracter ale personajelor ori personalităţilor întâlnite, forţa sau limitele lor intelectuale.

Din poziţiile publice în care s-a aflat, Răzvan Theodorescu a cunoscut figurile notorii ale României din anii imediat următori colapsului comunist. Relatările sunt senzaţionale, completând cu informaţii şi interpretări personale un tablou al istoriei recente a României. De citit şi de reţinut sunt acelea privind demonstraţiile din Piaţa Universităţii, vizita lui Miron Cozma la Televiziunea Română în timpul uneia dintre mineriade, întâlnirile cu oamenii politici ai anilor 1990-2000, propunerea venită din partea lui Ion Iliescu privind posibila candidatură la preşedinţia României etc. Sunt destule cazuri în care Răzvan Theodorescu taxează cu argumente opiniile formulate împotriva sa de congeneri, de o parte a intelectualilor României şi de noul segment politic al acesteia. Fusese criticat, adesea excesiv şi nemeritat, pentru orientarea sa ideologică.

Fără a justifica sau condamna una sau alta dintre confuziile anilor 1990, cei ai începutului de drum, este de dorit să recunoaştem că un segment important al cetăţenilor statului n-a avut – în bună măsură nu are nici astăzi – nici cultura politicojuridică şi nici civilitatea necesară participării la viaţa publică. În sfârşit, în urmă cu aproape trei decenii intelectualitatea nu fusese pregătită nici ea pentru o schimbare majoră, intoleranţa unora dintre reprezentanţii ei având un nefericit ecou pînă în astăzi. Mulţumită talentului de povestitor al lui Răzvan Theodorescu şi celui de bun intervievator al lui Narcis Dorin Ion, cartea Despre cultura de ieri şi românii de azi este una care readuce în prim plan oamenii, amintirile, ideile şi reflecţiile unui autentic intelectual al României contemporane, unul pentru care studiul şi cunoaşterea au jucat un rol fundamental în articularea şi practicarea unei minimae moralia.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara