Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

ex libris:
Marin Preda şi Securitatea de Mircea Anghelescu

Ioana Diaconescu, Marin Preda. Un portret în arhivele Securităţii, prefaţă de Eugen Simion, Fundaţia naţională pentru Ştiinţă şi Artă şi Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2015, XXIX + 551 pag.

Volumul pe care îl publică poeta Ioana Diaconescu este rezultatul unor preocupări mai vechi şi consistente pentru prezenţa scriitorilor în arhivele Securităţii şi urmează mai multor publicaţii fragmentare în reviste, inclusiv în România literară, şi volume precum cel din 2012, Scriitori în arhivele CNSAS.

Alături de multe alte texte ale lui Preda, printre care „convorbirile” cu Florin Mugur şi mai ales din publicaţiile postume, în primul rând din Jurnalul intim şi „carnetele intime” apărute în 2007, aceste documente contribuie decisiv la confirmarea unei imagini complexe a scriitorului, în primul rând a personalităţii sale dramatice, a intensităţii cu care şi-a trăit viaţa şi şi-a asumat destinul. Marin Preda însuşi este, cred, personajul cel mai complex şi mai adevărat din toate scrierile sale, un personaj-matcă, generator care validează într-un fel toate celelalte personaje „ciudate” şi întortocheate ale cărţilor sale, ţărani, intelectuali, oameni politici sau activişti. Cum spune Florin Mugur în Argumentul dialogurilor sale cu Preda din 1972: „Nu şi-a înşelat niciodată cititorii cu bună ştiinţă... Nu a minţit. Nu şi-a jucat singur farse şi n-a jucat farse nici altora. Nu s-a făcut de râs... Nu e doar un scriitor, ci şi un intelectual... este un om care ştie să-şi asume riscurile”.

Sunt în acest volum numeroase documente care detaliază alte şi alte ipostaze ale personalităţii lui Preda, între care cele mai interesante par a fi tot cele în legătură cu literatura sa. În august 1962, înainte ca editura să trimită romanul Risipitorii la tipar, informatorul Şoimu Dan (al cărui nume real este probabil cunoscut de specialişti) dă Securităţii o Notă pe care, după toate aparenţele, ofiţerul care o primeşte o rescrie, pentru că semnalează la Preda „anumite manifestări pe care sursa le arată (subl.ns.) în modul următor”. Textul este antologic prin combinaţia de insinuări la adresa lui Preda, cu atenuarea că faptele imputabile se datorează unor atitudini care se pot corecta, şi că scăderile au fost corectate prin grija şi competenţa factorilor de pe parcurs: „axându-şi lucrarea pe devierea de dreapta, el ajunge la concluzii cu caracter negativist care însă, prin continui intervenţii în text cerute de lectorii din editură, de la Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, au fost în mare parte eliminate. Această orientare se datoreşte izolării în care trăieşte Marin Preda, care de şapte-opt ani locuieşte în special la Sinaia...”. Din acest motiv, „Trăind numai cu sine, văzându-se numai pe sine, ascultând din povestite ce se petrece în ţară, el a ajuns la concluzii defetiste despre literatură... se interesează numai de persoana sa... socoteşte că singurul prozator actual în România este el însuşi”. Amplul material, care ocupă patru pagini din carte, oferă chiar citate din părţile respinse de „lectori” şi ne pot da o idee despre lipsa de convenţionalism cu care Preda trata realităţile contemporane: „Marin Preda nu are comunişti în centrul cărţilor sale, iar dacă se ocupă de membrii de partid, o face ori în treacăt, ori găsindu-le tot felul de deficienţe, cusururi”, iar mai departe: „Exprimările prea libere, necontrolate la adresa unor teze de bază ale marxism-leninismului, au fost numeroase în variantele anterioare ale cărţii: unitatea contrariilor-bucuria nebunilor, un pictor râde când aude expresia realismul socialist, trăiască tovarăşul Stalin şi tovarăşul Cutare etc. Chiar şi motivaţiile date de autor sunt transmise: „Marin Preda introduce astfel de expresii pentru a da senzaţia vieţii ,spune el, pentru acea autenticitate” etc. (toată nota la p.436-439).

Cum se poate vedea din acest singur exemplu, documentele selectate şi comentate de Ioana Diaconescu din arhivele Securităţii, mărturii, denunţuri sau rapoarte ale unor oameni care l-au cunoscut bine, oferă cititorului de astăzi un material nepreţuit în ipoteza că cineva va dori să discute odată literatura lui Marin Preda şi a întregii „epoci de aur” din perspectiva presiunilor politice şi mai ales existenţiale pe care le făceau organele de partid şi cele „speciale”. Această discuţie este necesară şi va deveni, într-un moment de normalitate, un capitol firesc al istoriei literaturii din epoca respectivă. „Organele” colaborau imperativ cu autorii pentru a determina forma concretă sub care apăreau cărţile lor: cititorii şi critica au cunoscut literatura vremii şi au comentat-o efectiv, atunci ca şi astăzi, în forma impusă de ele şi uneori chiar cu includerea unor pasaje sau termeni recomandaţi de ele. Aceste documente fundamentează deci un fel de arheologie a literaturii unei întregi epoci, permiţând istoricilor literari care i se vor devota să reconstituie – cu o aproximaţie determinată de consistenţa materialului documentar – atât arhetipul cărţii apărute, forma genuină dorită de autor, cât şi etapele parcursului dintre aceasta şi compromisul rezultat.

Fascinantă în sine, operaţia reconstituirii unui peisaj secret, dar caracteristic pentru o întreagă epocă istorică, chiar dacă foarte limitată prin comparaţie cu alte epoci literare, mi se pare principala contribuţie a cărţii de documente pe care întreaga presă a semnalat-o cu interes. Lăsând la o parte referirile directe la scriitorul şi omul public Marin Preda, vom putea imagina foarte curând o hartă a activităţilor implicate în operaţia de informare pe care autorităţile le cer de la organele de supraveghere şi a celor de decizie şi influenţare pe care autorităţile înseşi o urmăresc, în ultimă instanţă: Direcţia Presei, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, secţiile de cultură, de relaţii externe, de propagandă ale Comitetului Central, adică „partidul” şi persoanele aflate în acel moment pe scara ierarhică. În funcţie de moment, de circumstanţe şi de persoana care decide, actul direct prin care se rezolva un caz şi decidentul ieşea la lumină era, practic, imprevizibil: în octombrie 1972, ora 5,43 dimineaţa, Marin Preda este oprit la graniţă şi dat jos din trenul cu care se ducea la Paris, pentru că s-au găsit asupra lui 51 dolari şi un carnet CEC cu o depunere de 140.000 lei. Raportat imediat, cazul este rezolvat de colonelul Pele, cu aprobarea ministrului de Interne: i se opreşte carnetul CEC şi este urcat apoi în trenul de 11,46. În patru ore, cazul pentru care un scriitor necunoscut sau un simplu cetăţean ar fi fost imediat arestat ( cu posibile urmări tragice: editoarea aminteşte că Gh.Ursu a fost arestat sub această acuzaţie), este rezolvat la cel mai înalt nivel, căci nimeni n-ar fi îndrăznit să ia de unul singur o asemenea decizie.

Documentele din volum dau, direct sau indirect, informaţii şi despre alţi mulţi scriitori care intrau în biroul directorului Editurii Cartea Românească, căci se urmărea demult timp „stabilirea motivului pentru care spre Editura Cartea Românească (unde Marin Preda era director, n.n.) se îndreaptă diferiţi scriitori care ridică probleme”, cum arată un document citat încă din 2008 într-un articol din România literară. Marin Preda bănuia probabil că este urmărit şi făcea gestul demonstrativ de a raporta „problemele” lui Cornel Burtică, nimeni altul decât secretarul Comitetului Central cu problemele respective, ca în Nota informatorului Vlad din ian.1973, când Baconsky plecase în RFG, unde se va publica în 1976 romanul său Biserica neagră, tradus în germană de Max Demeter Peyfuss: „se plânge că adesea se fac presiuni asupra sa din partea unor scriitori... o poziţie ideologică retrogradă. Astfel este cazul lui A.E. Baconsky, ce a prezentat cu un timp în urmă un roman al cărui conţinut era complet necorespunzător. Acţiunea se petrecea într-o ţară nedefinită, dar a cărei populaţie era formată numai din cerşetori... Marin Preda l-a considerat un roman în cheie, pe care sub nici un motiv nu admite să se publice la el în editură... Ulterior... a plecat în R.F.Germania.” În aceeaşi amplă notă este vorba şi de Drumul câinelui al lui Lăncrănjan („Aceeaşi situaţie s-a petrecut şi cu Ion Lăncrănjan...”), de D.Ţepeneag (care „dinainte de plecarea din ţară a depus un volum la editură, iar Marin Preda nu vrea să-l tipărească până nu se va întoarce. Din acelaşi motiv, Dumitru Ţepeneag îi scrie frecvent ameninţându-l, aducându-i injurii etc.”) sau de N.Breban („scriitorul Nicolae Breban, care a venit cu alura unui om care... va stârni discuţii şi va fi recunoscut ca cel mai mare scriitor român pentru că romanul este o bombă. Iniţial, manscrisul a fost lucrat de Marin Preda... iar după ce a citit în jur de o sută de pagini, i l-a dat în continuare lui Mihai Gafiţa spunându-i să-l termine... dar personal este dezamăgit de conţinut”), Paul Goma (care urma să vină în ţară, iar Preda opinează că „problema Goma” este creaţia lui D.Popescu, „care nu a ştiut cum să lucreze când a stat de vorbă cu Goma”). Important este pasajul în care „sursa” vorbeşte despre ce ar fi vrut Preda să răspundă pentru volumul de convorbiri cu Florin Mugur, deja citat: „Îşi manifestă nemulţumirea pentru faptul că i se cere să scrie despre figura ţăranului român nou. El nu crede că există aşa ceva şi dacă este, atunci în nici un caz în sens pozitiv, aşa cum i s-a sugerat ţăranul nou. După el, e acela care a fugit de la sate şi face orice pentru a scăpa de pământ... este acela care lasă recolta neculeasă pe câmp şi trebuie să vină orăşeanul s-o strângă; este acela care preferă munci umilitoare în oraşe şi puţin plătite, numai să nu meargă la CAP” ş.a.m.d. (tot documentul la p.155-161).

În fine, un document din sept.1966 vorbeşte despre piesa Martin Bormann a lui Preda şi dezvăluie identitatea modelului care a stat la baza personajului principal al piesei: „Paulescu, eroul piesei de teatru Martin Bormann de Marin Preda, este, după cum a aflat sursa de la Mihai Gafiţa, un oarecare transfug pe nume Pârvulescu, care a fost prin Guvernul Chombe” (p.457). Sunt şi alte nume ale unor scriitori din emigraţie în aceste documente, dar acesta este un caz special: Ion Pârvulescu (m.2010), autor de versuri româneşti apărute în primele reviste ale exilului, s-a afirmat ulterior ca un fecund prozator de limbă franceză, romancier care explorează ceea ce Balzac numea „l’envers de l’histoire contemporaine” în cărţi pseudo-poliţiste de inspiraţie gnostic-ermetică, un fel de precursor ignorat al literaturii de tip Dan Brown şi admirator al lui Raymond Abellio, despre care a şi scris în 1987 o carte intitulată Le soleil rouge.

Dar numărul punctelor de interes din acest volum este mult mai mare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara