Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Literatura, între valoare şi succes de Simona Vasilache

În zilele de 5 şi 6 iunie a avut loc, la Alba-Iulia, a şaptea ediţie a Colocviului Naţional al Romanului Românesc, organizat de Uniunea Scriitorilor. Tema, provocatoare şi ofertantă, a urmărit nu atât formularea unei opţiuni pentru succes sau pentru valoare, cât discutarea relaţiei dintre ele, de la postulatele teoriei literare la concreteţea exemplului personal. În cele două sesiuni succesive de dezbateri, moderate de criticul Daniel Cristea-Enache, s-a trecut, uneori polemic, prin nuanţele unei ecuaţii literare complicate, în care sunt implicaţi, deopotrivă, creatorii, cititorii lor profesionişti, alte instituţii ale sistemului cultural, publicul larg şi, de bună seamă, factorul timp. Astfel, Marta Petreu care a deschis dezbaterea, cu o intervenţie succintă şi percutantă, a vorbit despre disproporţia dintre o literatură care şi-a găsit drumul, cuprinzând, la ora actuală, multe romane de foarte bună calitate, şi receptarea, respectiv vandabilitatea acestei literaturi pe care, de multe ori, o regăsim, în librării, la nivelul podelei, librarii preferând să promoveze traducerile.
Florin Toma a citit un eseu de-o încântătoare oralitate despre sintaxa pe valoare adăugată (la succes). Inventariind obsesiile şi temele forte ale modernităţii, Florin Toma pune degetul pe rana confuziei destul de răspândite între valoare şi reuşită, neferindu-se să ofere exemple din actualitatea noastră literar-mondenă.
Expunerea Simonei Vasilache a cuprins scurte referiri la felul cum au fost percepute, istoric, procesul scrierii operei şi soarta ei într-o posteritate mai dreaptă.
Dan Stanca a dat glas întrebărilor care-l frământă pe un autor după ce a dobândit succesul, prin cronici, prin premii, prin câştiguri.
Irina Petraş a ridicat problema definiţiilor, a delimitărilor dintre termenii puşi în discuţie şi despre rolul criticii în relaţia succes-valoare. Fireşte, critica nu este nici infailibilă, nici ferită de influenţele care adie dinspre vremelnicul succes.
În încheierea primei serii de prezentări, Daniel Cristea-Enache i-a invitat pe cei prezenţi să intre în dialog pe marginea temelor atinse. Intervenţiile au nuanţat sau, dimpotrivă, au radicalizat punctele de vedere, colorând spontan tabloul de ansamblu.
În cursul serii de 5 iunie s-a decernat, de către un juriu format din criticii Irina Petraş (preşedinte), Daniel Cristea- Enache, Ioan Holban şi Virgil Podoabă, premiul pentru cel mai bun roman apărut în intervalul dintre precedentul colocviu şi acesta. Romanele finaliste au fost Manuscrisul fanariot, de Doina Ruşti, Harald şi luna verde, de Nora Iuga şi Vrăjmaş, de Liviu Ioan Stoiciu. În urma deliberărilor, premiul l-au câştigat, ex aequo, Nora Iuga (din păcate, absentă de la Colocviu) şi Liviu Ioan Stoiciu, cărora Daniel Cristea- Enache şi Virgil Podoabă le-au făcut laudatio, în aplauzele asistenţei. Premiul a fost susţinut financiar de doctorul Nicolae Danciu, fost consilier judeţean, după cum organizarea colocviului a fost posibilă, ca în fiecare an, prin implicarea Preşedintelui Consiliului Judeţean, Ion Dumitrel, şi prin lăudabilul efort al poetului Aurel Pantea, preşedintele filialei Alba-Hunedoara a USR.
Dezbaterile din 6 iunie i-au adus la rampă pe Ioan Holban, Liliana Corobca, Liviu Ioan Stoiciu, Virgil Podoabă, Cornel George Popa şi Doina Ruşti.
Ioan Holban a adus în discuţie concepte ale teoriei literare şi ale criticii, pentru a contextualiza tipuri de lectură şi tipuri de receptare care contribuie la cristalizarea valorii, respectiv a succesului.
Liliana Corobca a studiat relaţia dintre cenzură şi valoare, arătând că lipsa de valoare era ultimul argument al cenzorilor, dacă pericolul ideologic al unei cărţi era dificil de demonstrat cu alte arme.
Liviu Ioan Stoiciu a discutat despre succes ca recompensă financiară, relevând realităţi jenante, dar cunoscute tuturor, şi disproporţii care pot frustra, sau pot, dimpotrivă, stimula o opţiune pentru valoare.
Virgil Podoabă a stimulat asistenţa atingând problema elitelor şi a relaţiei cvasi-religioase dintre apartenenţa la un anumit grup şi succesul la publicul larg.
Cornel George Popa a lăsat proza să vorbească, transformând tema colocviului în intriga unei poveşti de dragoste dintre două personaje, analizată la rece de unul dintre ele.
Doina Ruşti a pornit de la un fragment din Manuscrisul fanariot, punându-şi problema insuccesului şi a permanenţei scriitorului în fibra propriei cărţi.
Cu o participare, aşa cum a subliniat, de mai multe ori, Daniel Cristea-Enache, valoroasă şi reprezentativă pentru proza şi critica actuale, Colocviul a surprins starea literaturii române vii, atingând acele probleme pe care scriitorii, aşa cum s-a văzut din intervenţiile deloc formale ci, uneori, foarte pătimaşe, chiar şi le pun şi la care încearcă să găsească răspunsuri. Fără pretenţia infailabilităţii sau o completitudinii, câteva au fost oferite de substanţialele luări de poziţie de la Alba-Iulia, din care veţi putea citi o selecţie în unul din numerele viitoare ale României literare, textele integrale urmând să fie publicate în Discobolul. (S.V.)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara