Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
Labirintul amintirilor de Gabriel Dimisianu

Matei Călinescu, Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp, ediţie îngrijită de Raluca Dună, Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, 480 pag.

Printre iniţiativele fericite ale Editurii Humanitas este şi aceea de a-şi fi propus să realizeze, în următorii ani, seria de autor a scrierilor lui Matei Călinescu.

Avem deja în faţă, din anunţata serie, masivul volum Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp, ediţie îngrijită de Raluca Dună. Pe marginea acestei apariţii de dată recentă voi face aici câteva însemnări.

Constatăm înainte de altele că seria anunţată de editoare nu recurge la criteriul cronologic. Începe cu acest Un altfel de junal şi nu cu Titanul şi geniul în poezia lui Eminescu, studiul din 1964, care marca debutul editorial al lui Matei Călinescu. Şi aceasta pentru că sunt urmate indicaţiile pe care autorul însuşi le dă, în volumul de faţă, în legătură cu o „posibilă ediţie postumă”a scrierilor sale. Le-ar dori începute, ne spune, cu fragmentele sale din Amintiri în dialog „puse cap la cap”, extrase aşadar din volumul pe care-l scrisese cândva împreună cu prietenul său cel mai bun, Ion Vianu.

Editoarea este aceea care, în notele de început, ne previne asupra „postumităţii” acestui jurnal, pus pe hârtie de Matei Călinescu în ultimii ani ai vieţii şi marcat de înţelegerea faptului că, pentru el, acei ani erau ultimii. Ştia totul despre boala care îl invadase, despre tumori, despre analizele care arătau tot mai rău şi, desigur, despre faptul că boala nu-l va cruţa. Găsea totuşi motive de consolare în ceea ce numeşte „cancerul meu”, scutindu-l, acesta, „de o boală teribilă ca Alzheimer” care-i răpusese mama. Nu-şi va pierde deci memoria şi luciditatea, în aceşti ultimi ani, ba chiar luciditatea îi sporise, constată, drept care şi „capacitatea de dialog interior, interesul pentru marile întrebări”.

Scris în limba română (şi nu în engleză, ca majoritatea eseurilor) jurnalul îl poartă pe Matei Călinescu prin „labirintul amintirilor”, proiectândul când în fericita copilărie, aceea în care îl delectau filmele cu Stan şi Bran, când readucându-l în prezentul cu „teribile insomnii” şi cu obsesia morţii mereu mai apropiate. („Tema profundă a acestor pagini ar fi deci drumul spre moarte”).

Reparcurgerea în memorie a vârstelor trăite, din copilărie până acum (adică până în momentul când scrie), reface trasee în multe feluri semnificative. Are 74 de ani şi îl preocupă chestiunea vitalităţii creatoare. Mai poate dispune de ea? Unii au reuşit şi exemplul cel mai la îndemână i-l furnizează chiar prietenul său, Ion Vianu, care, între 70 şi 74 de ani, a publicat trei romane. Există,desigur, marile exemple, Goethe, Thomas Mann etc. Dar el, Matei Călinescu? Ar fi putut fi, dacă n-ar fi fost boala: „Chiar şi eu am început să scriu mai bine la bătrâneţe, deşi imaginaţia proiectului mai consistent şi mai de lungă durată a slăbit, şi după diagnosticul de cancer s-a prăbuşit...” Impresionantă este liniştea celui care scrie despre acest deznodământ al prăbuşirii proprii, recunoscător Ucăi pentru „grija delicată” pe care i-o arătase şi apăsat de remuşcări pentru „doliul anticipat pe care situaţia mea i-l impune”.

Dar nu doar înlăuntrul său priveşte Matei Călinescu în jurnal, ci şi în afară, către confraţi şi prieteni, către lumea redacţiilor şi a Universităţii, un cadru de manifestări evocat cu plasticitate şi vervă. Este şi un inspirat portretist Matei Călinescu, reînsufleţind personaje care, în epoca tinereţii sale, constituiau ceea ce numim azi modele. Baconsky, de pildă, care, în anii ’60, îşi repudiase trecutul de scriitoractivist şi acum ilustra un stil care stârnea admiraţia tinerilor nonconformiş ti ai timpului, prin extravaganţă, prin marele contrast în raport cu spiritul vremii de atunci, comportare care lua astfel şi culoare politică: „...era de un anticomunism răspicat şi intransigent, un anticomunism de poet- aristocrat şi de dandy în tradiţia baudelaireană, straniu prelungită în mizeria cotidianului din acei ani. Întradevă r, mi-l amintesc totdeauna îmbrăcat în haine croite generos de cea mai bună calitate, cu fulare de mătase în loc de cravată sau cu lavalieră anacronică, având în întreaga lui ţinută ceva informal elegant şi totodată vag sfidător. Regimul comunist îi apărea ca un regim de slugi ajunse la putere, cu o ideologie de slugi pline de resentiment, incompatibilă în mod absolut cu cerinţele Artei şi căutările Artistului”.

Ar mai fi de vorbit despre felul în care vede Matei Călinescu exilul („...altă formă de sinucidere”), despre sinuciderea pusă în act de Nichita Stănescu („El avea fără îndoială o ţintă transcendentă”), despre relaţia cu ţara natală care îi apare, după douăzeci de ani de exil, ca „erupţia unui vulcan de noroi”, despre colaborarea cu Securitatea a foştilor condamnaţ i politic, nerăsfrântă, în unele cazuri, asupra operei (Balotă, Negoi- ţescu), despre fotografia cu cei şase prieteni (Cezar Baltag, Nichita Stănescu, Petre Stoica, Modest Morariu, Matei Călinescu, Mircea Ivănescu) pe spatele căreia poate fi citită întrebarea, scrisă apăsat: Cine va muri primul? Nichita a fost acela.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara