Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
L-a cunoscut Elena Văcărescu pe Friedrich Nietzsche? de Simion Dănilă

Traducându-l pe Friedrich Nietzsche în româneşte, am rămas cu amărăciunea iremediabilă că în opera lui nu se pomeneşte absolut nimic în legătură cu românii. În schimb, într-o scrisoare din 20 martie 1883, trimisă din Genova compozitorului şi prietenului său Heinrich Köselitz (Peter Gast), el o menţionează pe „regina României” în următoarele împrejurări: cu vreo doi ani în urmă, Carmen Sylva i-a trimis compozitorului german August Bungert (1845-1915) câteva poezii pentru a i le pune pe note. Acesta se cunoştea din 6 martie 1883 cu Nietzsche, care-şi petrecea la Genova ultima iarnă din cele trei de pe Riviera italiană. Pe cei doi îi apropia pasiunea comună pentru muzică şi antichitatea grecească, dar şi distanţarea de muzica lui Wagner şi de filozofia lui Schopenhauer. Când a aflat din ziare că perechea regală a României vine în curând să-şi petreacă un sejur într-una din multele staţiuni-satelit ale Genovei, Bungert l-a invitat la el să-i asculte liedurile compuse la repezeală pentru regina Elisabeta. Nietzsche a ascultat de patru ori unul dintre ele, Alpenglühen/ Luciri alpine, şi l-a apreciat ca fiind „o foarte bună poezie”.

Cât despre cele cinci recurenţe ale cuvintelor traci (Thracier, Thraker, Thrakier) şi tracic (thrakisch, de două ori) în toată opera lui Nietzsche, acestea nu-s decât o foarte palidă compensaţie pentru suferinda mea mândrie naţională.

Nu mi-a rămas decât să-mi caut consolarea în receptarea destul de timpurie a lui Nietzsche în cultura noastră. Printre primii români mai cunoscuţi care l-au citit pe Nietzsche încă în timpul vieţii lui (până pe la sfârşitul anului 1893) se numără Regina Elisabeta, C. Rădulescu-Motru, G. Bogdan-Duică şi Elena Văcărescu. Primii doi s-ar fi putut chiar întâlni cu el, atât de aproape s-au aflat la un moment dat de reşedinţa lui Nietzsche, dar au ratat acele ocazii. Am motive să cred că Regina este prima cititoare a lui Nietzsche de la noi, după cum C. Rădulescu-Motru e cel dintâi exeget român al filozofului german, iar G. Bogdan-Duică este primul care publică (în „Gazeta Bucovinei”) un text nietzschean şi un text despre Nietzsche (al filozofului german Hugo Kaatz), ambele în traducere românească.

Cea mai spectaculoasă punere în scenă a contactului cu filozoful german ne-o prezintă însă, în memoriile sale, Elena Văcărescu (1864-1947). Dacă s-ar adeveri cele afirmate acolo, ea ar fi prima şi singura dintre români care a stat de vorbă cu el. În tinereţea ei pariziană (1879-1888) s-a impus ca poetă talentată, frecventată în saloanele ei literare de mari personalităţi ale vremii. Regina Elisabeta a României o simpatiza într-atât, încât a numit-o domnişoară de onoare în 1888, a susţinut logodna ei cu Ferdinand, viitorul rege, dar, din cauza veleităţilor de viitoare regină ale Elenei, a urzelilor ce le punea la cale, a scandalului monstru provocat de întregul ei comportament, logodna s-a rupt, iar relaţiile cu regina au încetat definitiv în vara lui 1892, când Regina a plecat într-un exil de doi ani pe meleagurile ei natale, iar Elena, profund deprimată, a luat drumul Romei, unde tatăl ei era încă ministru plenipotenţiar.

În primăvara lui 1893, după presupunerea lui Ion Stăvăruş (Elena Văcărescu, Ed. Univers, Bucureşti, 1974, p. 54-55), Elena se află în vilegiatură cu familia la Vallombrosa, o staţiune climaterică din apropierea Florenţei. Hélène Vacaresco a publicat în 1946 la Paris un Mémorial sur le mode mineur, din care capitolul Pourquoi j’écris Niezsche sans t a fost tradus în româneşte de Aneta şi Ion Stăvăruş (Elena Văcărescu,Memorii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 93- 99) şi de Anca-Maria Christodorescu (România literară, 34 (2001), nr. 38, 26 sept.-2 oct., p. 12-13, reluat, fireşte, în volumul Memorial în mod minor de la Compania, Bucureşti, 2001, p. 90-95). „Bunica Ligii Naţiunilor”, cum era supranumită Elena Văcărescu, relatează între altele: „De câteva zile locuiam cu părinţii şi sora mea la Vallombrosa. // Tristeţea care mă apăsa şi starea mea de nelinişte îi îndemnaseră pe ai mei să facă această călătorie în speranţa că ar putea să atenueze sau chiar să calmeze suferinţa mea. Timp de câteva zile frumuseţea acestor locuri reuşi să mă facă să uit de mine [...] Hotelul în care locuiam era o veche mănăstire [...] // Dacă singurătatea şi liniştea locului mă încântau, nu puteam totuşi să-mi uit durerea. Aşteptam mereu scrisori care nu mai veneau; ochii şi mâinile se îndreptau cu speranţă spre vraful corespondenţei, cercetând până şi cel mai neînsemnat jurnal pe care îl primeam. Pentru a-mi înşela disperarea, plecam în zori şi mă plimbam prin pădure. [...] // Uneori, pentru a da impresia că mă amuz, aduceam cu mine o carte şi o deschideam la întâmplare.// Într-o astfel de împrejurare, într-un amurg fără seamăn, am făcut cunoştinţă cu Zarathustra, also sprach. Şi Zarathustra mi-a vorbit, iar violenţa sa dionisiacă m-a tulburat. Din acel moment Zarathustra poruncea şi hotăra în locul meu, într-atât încât pentru a mă apăra de ceea ce el voia să-mi impună, citeam cu voce tare lungile versete ce se desfăşurau după voia celor mai tainice silogisme. Zarathustra mă mustra şi mă întorceam la hotel într-o stare de neobişnuită agitaţie.” (Memorii, p. 93-94)

Când s-au întâmplat toate acestea şi altele la care mă voi referi, ea nu ne spune. Mai departe pretinde că, într-o după-amiază, ieşind din hotel cu Zarathustra sub braţ şi voind să lase cheia camerei la poartă, a constatat că în locul blondului portar florentin apăruse un bărbat cu părul cărunt, cu care a legat repede o conversaţie despre cartea lui Nietzsche. Conversaţiile cu acesta s-au repetat în mai multe zile, ba chiar a ajuns să-l însoţească în plimbările lui şi să-i descopere tot felul de ciudăţenii, cum ar fi obsesia cheilor. Dar într-o zi revenise la post portarul florentin, de la care află că cel ce l-a înlocuit până acum nu era altul decât Nietzsche însuşi, care în dimineaţa aceea a plecat la Genova.

Ce frumos ar fi fost ca această întâlnire să fi avut loc cu adevărat! Din păcate, ştim astăzi exact că picioarele lui Nietzsche n-au călcat niciodată pe la Vallombrosa. E adevărat însă că o tentativă de a ajunge aici a existat în mintea lui. Cel ce i-a dat ideea a fost Paul Lanzky (1852- 1936), un evreu originar din Weißagk (Niederlausitz, Germania), cu studii de literatură romanică şi filozofie, care, citindu-i Omenesc, prea omenesc, devenise interesat de filozofia lui şi i s-a adresat în scris pe la începutul lui decembrie 1883, după ce-i obţinuse adresa de la editorul cărţii. Prima impresie despre el este bună, cum vedem din scrisoarea lui Nietzsche către Franz Overbeck din 24 decembrie: „Există un alt om care mi-a fost dăruit, poate, la timpul potrivit: se numeşte Paul Lanzky şi-mi pare că i-ar face plăcere să-şi unească destinul cu al meu, de îndată ce-i va fi cu putinţă. Independent şi un prieten al singurătăţii şi simplităţii, 31 de ani, atras de filozofie, mai mult pesimist decât sceptic: e primul care mi se adresează în scris cu «Prea stimate Maestre!» (ceea ce mi-a declanşat cele mai felurite sentimente şi amintiri). // Este coproprietar al hotelului (foresteria) [it. „cameră, apartament de oaspeţi într-o mănăstire”; tot ce figurează în paranteze drepte este intervenţia noastră, S. D.] din Vallombrosa – şi, în sfârşit, «filozofia» mea îşi va întemeia încă o dată «un cuib» în acest prielnic colţişor vechi şi măreţ. – Probabil voi petrece o parte din anul viitor acolo, în Paradisino [dependinţă a hotelului La Foresta din Vallombrosa], ca un pustnic, alături chiar de hotel: am fost invitat. – Întâlnirea este miraculoasă: anul trecut îmi dădusem atâta osteneală tocmai pentru această Vallombrosa – şi dacă tu ai ghicit ceva din gândurile mele ascunse, acum vei şi simţi cum îmi vine mie întâmplarea în întâmpinare.” (Friedrich Nietzsche, Sämtliche Briefe. Krtitische Studienausgabe in 8 Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Deutscher Taschenbuch Verlag. München. de Gruyter. Berlin/New York. 1986; mai departe KSB; aici vol. 6, 462, 24-463, 41) Punerea în practică a acestui plan nu-i chiar aşa de simplă, cum aflăm din scrisoarea către acelaşi prieten din 12 februarie 1884: „Cu Vallombrosa multă corespondenţă, expedieri de fotografii, tabele meteorologice ş.a.m.d. Problema nu-i încă rezolvată.” (KSB 6, 477, 34-36) Similar prietenului Köselitz în 5 martie: „Sunt foarte stăruitor invitat la Vallombrosa de un domn Paul Lamzky [...] Mi-a trimis fotografii şi tabele meteorologice despre V‹allombrosa› (950 metri altitudine, pădure de brad). Dacă vreau, voi locui în „Paradisino”, singur (acolo unde a trăit însuşi sfântul Gualterus şde fapt, Gualbertus = San Giovan Gualberto di Pistoia, fondatorul Ordinului Cenobiţilor din Vallombrosaţ).” (KSB 6, 483, 31-484, 41)

Meteosensibilitatea lui Nietzsche (temperatura ideală pentru el era de 9° C), migrenele acute, vederea slabă şi alte boli, nepotrivirea programului său cu cel al lui Lanzky etc. au împiedicat petrecerea în acel an a proiectatului sejur la Vallombrosa. Abia în 3 decembrie ajunge şi Lanzky la Nisa şi trage la aceeaşi Pension de Genève la care locuia şi „Maestrul”. Acum se văd ei pentru prima dată faţă-n faţă şi încep să se cunoască mai bine. Nietzsche însă nu se decide nici în acea iarnă, nici în primăvara şi vara lui 1885 să meargă la Vallombrosa până ce nu explorează şi aerul din alte staţiuni. După ce se lămureşte, în sfârşit, îi comunică din Florenţa, într-o sâmbătă, 7 noiembrie, surorii sale: „Pentru mine Florenţa nu-i convenabilă, e zgomotoasă, cu pavajul denivelat şi risc mare de a fi călcat de trăsuri. De luni încolo adresa mea este: Vallombrosa per Pontassieve (Italia). Lanzky îmi pregăteşte acolo cea mai bună cameră.” (KSB 7, nr. 641, 106, 2-107, 6) Similar mamei în aceeaşi zi: „Draga şi buna mea mamă, un salut din Florenţa, unde e vreme mohorâtă şi ploioasă şi absolut diferită de riviera. Poimâine ne retragem (domnul Lanzky şi cu mine) în singurătatea pădurii şi a muntelui şi a mănăstirii de la Vallombrosa, nu-i nicidecum departe. Acolo mi se pregăteşte cea mai bună cameră; vom avea linişte, locul este renumit, Dante şi Milton l-au ridicat în slăvi, cel din urmă în descrierea paradisului. Acum e acolo o mare şcoală silvică; în afară şi alături de hotelul în care vom locui noi doi. Altitudine circa 3000 de picioare, aşadar aer proaspăt, sporadic zăpadă.” (KSB 7, 107, 2-12)

Dar dintr-odată, miercuri, 11 noiembrie, i se adresează din Nisa mamei: „Să nu vă mire prea mult, dragele mele, că astăzi cârtiţa hamletiană se aude din Nisa, iar nu din Vallombrosa («Schattenthal» –). Pentru mine a fost de nepreţuit să experimentez aproape concomitent [28 oct.-10 nov. 1885] aerul de la Leipzig, München, Florenza, Genova şi Nisa. Nici n-aţi putea crede cât de clar a triumfat în această competiţie Nisa. Ca şi înainte, locuinţa mea este Pension de Genève, petite rue St. Etienne; între timp a devenit foarte apetisantă prin transformare şi renovare totală a materialelor şi culorilor.” (KSB 7, nr. 644, 108, 2- 11) Aici, mai întâi, trebuie desluşită expresia „cârtiţă hamletiană”: cârtiţă, la prima vedere, fiindcă el era orb pe jumătate (acest cuvânt apare de vreo trei ori în opera lui însoţit chiar de determinantul oarbă); dar hamletiană ce va să zică? Or fi înţeles mama şi sora ce-a vrut să spună Nietzsche cu asta? Puţin probabil. Explicaţia ne-o dă Joachim Köhler în Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlüsselte Botschaft şEnigma lui Zarathustra. Friedrich Nietzsche şi mesajul său cifratţ, Greno Verlag, Nordlingen, 1989, p. 526-527: Nietzsche vrea să spună că locul lui ca sobol (cârtiţă) hamletian(ă) este în Schattenthal (= Valea Umbrelor = Vallombrosa), în perioada respectivă el fiind, ca şi alte dăţi, mai aproape de iad, din care urcase odinioară, în drama lui Shakespeare, fantoma tatălui mort al lui Hamlet. Duhul tatălui îi spune mai întâi metaforic: „adormind eu în grădină, / Am fost muşcat de-un şarpe.” Apoi îi tălmăceşte că şarpele era propriul lui frate: „ca-n fiecare după-amiază, / Dormeam în tihnă în grădina mea, / Când unchiul tău s-a furişat cu zeama / Procletei mătrăgune într-un şip / Şi-n porţile urechii mi-a turnat / Veninul ticălos.” (Hamlet I, 5, trad. Leon D. Leviţchi şi Dan Duţescu, Ed. Univers, Bucureşti, 1986) Prin asta, Hamlet devine un iniţiat, ca omul dionisic, asemănare despre care vorbeşte Nietzsche în Naşterea tragediei: „amândoi au pătruns odată cu privirea în esenţa lucrurilor, au cunoscut, şi sunt dezgustaţi de a acţiona; căci acţiunea lor nu poate schimba nimic din esenţa veşnică a lucrurilor, percep ca ridicol sau infam să li se pretindă a potrivi la loc lumea desfăcută din încheieturi. Cunoaşterea ucide acţiunea, pentru acţiune este nevoie de voalarea în iluzii – aceasta este teoria hamletiană, nu acea ieftină înţelepciune a visătorului prostănac, care, de prea multă cugetare, n-ajunge să acţioneze, parcă din pricina unui exces de posibilităţi; nu cugetarea, nu! – adevărata cunoaştere, privirea aruncată în adevărul îngrozitor precumpăneşte asupra oricărui motiv care îndeamnă la acţiune, la Hamlet, ca şi la omul dionisiac.” (Op. comp. [= Friedrich Nietzsche, Opere complete 1-7, trad. S. D., Hestia, Timişoara, 1998-2013] 2, p. 40) Dezgustul faţă de acţiune se manifestă la Hamlet când fantoma tatălui, devenită un torţionar, îi cere să-l răzbune: fiul i se adresează cu „sobol bătrân”, robotind „atât de iute sub pământ” ca un ocnaş. Un text din Zarathustra întregeşte tâlcuirea expresiei cârtiţa hamletiană: Zarathustra relatează „vedenia celui mai singuratic om”, adică ce-a văzut el continuând să urce pe-o anevoioasă potecă de munte după ce i-a sărit în cârcă „spiritul ce-l trăgea în jos, ce-l trăgea-n prăpastie, spiritul gravitaţiei, diavolul şi duşmanul meu de moarte [...] pe jumătate pitic, pe jumătate cârtiţă; schilod; schilodind; turnându-mi, prin ureche, în creier, picătură cu picătură, gânduri de plumb.// «O Zarathustra, şoptea în batjocură, silabă cu silabă, tu, piatră filozofală! Te-ai zvârlit în sus, dar orice piatră zvârlită trebuie – să cadă!// O Zarathustra, piatră filozofală, piatraruncată din praştie, tu, sfărâmător de stele! Pe tine însuţi te-ai zvârlit aşa de sus, – dar orice piatră zvârlită – trebuie să cadă!” (Op. comp. 5, p. 151)

Scrisoarea din 11 noiembrie 1885 este importantă şi prin aceea că i-a indus în eroare pe mulţi dintre nietzscheeni, întrucât, fiind un text intim nedestinat publicării, el n-a simţit nevoia să spună limpede că nu s-a mai dus la Vallombrosa, ci s-a întors la Nisa. Aşa cum „s-au lunecat şi săracul Ureche vornicul” într-o altă circumstanţă de pomină, „s-au lunecat” şi ei aici luându-se după scrisorile care au fost păstrate în Arhiva Nietzeche de la Weimar şi publicate în mai multe ediţii după moartea lui Nietzsche. „Credem neputinţii omeneşti”, mai adaugă cronicarul moldovean, aşa trebuie să-i disculpăm şi noi pe toţi biografii lui Nietzsche, căci atâta se ştia în epocă despre presupusul sejur al lui Nietzsche la Vallombrosa. Şi tot aşa pe Elena Văcărescu, care a „muşcat” apelând la aceleaşi surse. Numai că, în mitomania ei, aceasta şi-a dat frâu liber la fantezie, încrucişându-şi cărările cu cele ale filozofului care devenea din ce în ce mai cunoscut pe măsură ce trecea vremea. Acuma, dacă este foarte plauzibil ca Elena Văcărescu să fi fost împreună cu familia la Vallombrosa în 1893, Nietzsche, după declanşarea la Torino a demenţei sale în primele zile ale lui ianuarie 1889, n-a mai fost în altă parte decât, strict supravegheat, la clinica de boli nervoase din Basel (10-17 ianuarie) şi Jena (18-24 martie), apoi într-o locuinţă privată din Jena (24 martie-12 mai), după care e dus în locuinţa mamei sale din Naumburg (12 mai 1890-19 iulie 1897), iar după moartea ei (20 aprilie 1897), mutat de sora sa în 20 iulie la Weimar, unde se şi stinge în 24 august 1900. Aşa că Elena Văcărescu n-avea cum să-l întâlnească pe Nietzsche în perioada 1889-1900 în împrejurările descrise în memorialul său. Iar Nietzsche, în noiembrie 1885, singura dată când s-a apropiat de Vallombrosa, n-avea cum să dea ochii cu ultimul vlăstar al poeţilor Văcăreşti, presupunând că Elena ar fi fost atunci acolo, fiindcă el s-a răzgândit şi s-a întors din drum.

Cum s-au petrecut cu adevărat lucrurile n-aş fi aflat dacă n-aş fi întreprins în perioada 22 iulie-4 august 2011 o călătorie pe urmele lui Nietzsche în nordul Italiei (Veneţia, Florenţa, Vallombrosa, Genova, Torino) cu automobilul prietenului C. pe post de şofer. De fapt, ţinta era Vallombrosa, convins fiind că voi găsi aici ceva care să fi păstrat amintirea faimosului filosofo tedesco. N-am găsit nimic, dar mi-am propus ca, odată întors acasă, să iau legătura în scris cu abaţia. Ceea ce însă n-am făcut imediat, ci abia în 27 iunie 2012, când m-am adresat Abatelui Giuseppe Casetta, iar acesta i-a dat scrisoarea dlui Nicola Wittum (n. 1948 în Italia, fiu al germanului Herbert Wittum şi al italiencei Annetta, din familia hotelierilor Balestri), care se ocupă din pură pasiune de istoricul staţiunilor turistice Vallombrosa şi Saltino, publicând mai multe cărţi pe această temă, şi căruia îi mulţumesc şi pe această cale pentru informaţiile primite cu privire la hotelul lui Paul Lanzky: „Mi-am încheiat cercetările despre Nietzsche la Vallombrosa şi, în sfârşit, am putut clarifica misterul... vizitei sale; am ajuns astfel la concluzia, de altfel confirmată atât de Nietzsche, cât şi de Lanzky, că marele gânditor n-a fost niciodată la Vallombrosa.” La baza acestei afirmaţii fără niciun echivoc stă mărturia lui Lanzky dată la iveală abia prin publicarea întregii corespondenţe a lui Nietzsche la Walter de Gruyter.

Misterul s-a lămurit, aşadar. Dl Nicola Wittum conchide fericit: „Iată explicată astfel incertitudinea care a ţinut atâta timp pe loc cercetătorii şi pe noi, valombrozanii.” Adevărul este că biografilor nietzscheeni le era indiferent dacă Nietzsche şi Elena Văcărescu au fost sau nu vreodată concomitent la Vallombrosa. Interesaţi de acest fapt, în ce-l priveşte pe Nietzsche, erau doar valombrozanii ce lucrau în turism, iar în ce-o priveşte pe Eleana Văcărescu, doar nietzscheenii români preocupaţi de receptarea lui Nietzsche în România. De la ei (adică un italian şi un român) a venit până la urmă şi dezlegarea enigmei. Mai bine de-ar fi rămas nedezlegată!

Ne întrebăm acum de ce avea nevoie Elena Văcărescu să recurgă la mistificarea ei. Trebuie să recunoaştem însă că, din punct de vedere literar, ficţiunea ei este o reuşită. Lui Nietzsche i-ar fi plăcut, aşa cum a apreciat şi punerea în scenă a învierii lui Lazăr din Evanghelia lui Ioan. Compatrioata noastră posedă măiestria de a-l introduce pe Nietzsche în naraţiune şi de a-l scoate apoi din scenă în aşa fel, încât să nu i se reproşeze că n-a ţinut ulterior legătura cu el. În afara „minciunii” artistice, cum numeşte Nietzsche arta în general, exită aici şi câteva adevăruri: românca a fost la Vallombrosa, chiar dacă nu avem şi alte mărturii; l-a citit pe Nietzsche, fără a-l aprofunda însă (imboldul nu putea veni decât de la Carmen Sylva); trebuie să mai fi scris greşit (Niezsche) numele filozofului şi în alte locuri din producţia ei literară şi publicistică, altfel n-ar fi încercat să ne convingă că motivul pentru care a procedat constant aşa este altul decât superficialitatea ei. Când îi spune locţiitorului de portar că nu reuşeşete deloc să reţină cum se scrie numele lui Nietzsche, acela îi răspunde: „Ei bine, fără t este o catastrofă. Promite-mi însă că-l vei scrie aşa, astfel voi fi sigur că nu mă vei uita: deci simplu, Niezsche. E stupid, nu-i aşa?” (Memorii, p. 97) Ba-i aşa, normal ar fi fost să spună că se va strădui să-l scrie corect de-acum înainte. Nu-i singura care l-a scris greşit. Cosima Wagner foloseşte în jurnalele sale, pe lângă varianta corectă, cel puţin alte două greşite: Nitsche şi Nietsche. Îngijitorii ediţiei Memorii, p. 194, afirmă: „Scris fără litera t, numele lui Nietzsche se pronunţă diferit, cuvântul rezultat având sensul de firidă, ocniţă.” Litera t, care lipseşte în varianta Elenei, nu schimbă cu nimic semnificaţia acestui nume provenit de la Nikolaus şi atât de răspândit în Germania centrală în formele Ni(e)tsch(e), Nitsche, Nietzsch, Nitzsche, Nitz(e), Nietzke, Nizze, Nietz, Ne(t)zsch, Nitzke, Nit(s)chke, Nitzschke etc. (Horst Naumann, Das große Buch der Familiennamen. Alter. Herkunft. Bedeutung. Weltbild GmbH, Steinerne Furt, Augsburg, 2005, p. 203). Cu sau fără t, pronunţia lui Nie(t)zsche este aceeaşi: [niţ-şe], dar, cu timpul, s-a încetăţenit rostirea şni-ceţ. Cuvântul german care, pentru „firidă, ocniţă, nişă”, este Nische şni-şeţ nu-i chiar o catastrofă, cu toate că nu se găseşte în sistemul antroponimic din ţările germanofone.

Mitomană incorigibilă, care trebuia să stea mereu în centrul atenţiei, să aibă întotdeauna dreptate, fiindcă ştia totul, narcisiacă pozând în femeie fatală de care toţi bărbaţii se îndrăgosteau la prima vedere, Elena l-a sedus şi pe un emul al lui Nietzsche, pe Gabriele D’Annunzio (v. Memorii, p. 100-116), care, în romanul Plăcerea, ar fi dat unui personaj feminin numele ei, Elena, după ce în 1895 scriitoarea engleză Vernon Lee aranjase să i-l prezinte pe scriitorul italian la vila ei din Florenţa. D’Annunzio contramandase însă întâlnirea, dar, în aceeaşi zi, s-au încrucişat totuşi pe o stradă, el călare pe un bidiviu superb, înclinându-se în faţa unei trăsuri în ale cărei perne sta afundată ea. A fost suficient ca să-l cucerească pe il cavaliere, cu care a făcut cunoştinţă abia la Paris în 1903. Cum o fi putut Elencuţa să-i inspire lui Gabriele o evocare a unei Elene la Palatul Roccagiovine din Roma pornind de la numele ei, când, după Piero Chiara, Viaţa lui Gabriele D’Annunzio, traducere şi note de Rodica Locusteanu, Editura Univers, Bucureşti, 1988, p. 66-68, romanul Il piacere la care a lucrat D’Annunzio între iulie şi decembrie 1888 era în librării la 2 mai 1889? Într-un singur fel: era în stilul ei să epateze alunecând neconstrânsă de nicio realitate pe coordonatele timpului şi spaţiului.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara