Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
Jurnalul nefericirii de Liana Cozea

„Zile rele. Anotimp murdar. Nervi, tristeţe, inapetenţă totală de lucru” – ianuarie 1979 – rezumă tonul general al jurnalului în patru volume al lui Mircea Zaciu, cuprinzând un interval temporal de zece ani, 1979 – 1989.

Tentaţia însemnărilor zilnice i se iveşte în adolescenţă, pe la 14 ani, precumpănind, de atunci, exteriorul, notând „cronicăreşte spaţiul real în care mi-a fost dat să trăiesc, să rezist, să supravieţuiesc”. Observaţia lui Cioran: „«Poate că ar trebui să ne privim dinafară, aproape cum îi privim pe ceilalţi şi să încercăm a nu avea nimic cu noi înşine …»” i se pare a fi „soluţia unui jurnal intim care să coboare în intimitatea proprie aşa cum ar observa interioritatea unui personaj”.

Preocupările sale diaristice îl apropie de Mircea Eliade – „mult mai înrudit cu substanţa confesiunii lui […] din acea paranteză strecurată în Şantier (considerat, tocmai de aceea, un «roman indirect», nu un simplu «jurnal de călătorie»)”1 Există, „ca o ameninţare, problema sincerităţii şi a literalităţii”, la fel, dubiul privind „inutilitatea «jurnalului»”. Se remarcă o „ciudă împotriva cochetăriei. Cuvintele sunt ades cosmetice, farduri ca să-ţi ascunzi ridurile. Jurnalul nu-i decât o mască pentru bătrâneţe”. Sinceritatea îl conduce spre formulări tranşante: „scriitorul se observă involuntar cu ochi de pictor şi îşi caută totdeauna o lumină favorabilă. Minte? Falsifică? Pozează? Nu, ci devine personaj […] La drept vorbind, nicăieri mai mult decât în pretinsa confesiune a «jurnalului» nu e mai adevărat că «persona» înseamnă «mască»”.2 A fost Mircea Zaciu sincer până la capăt în jurnalul său sau a ales această cale pentru mistificări salvatoare?

Revenind la textul propriu-zis, nu cred să fi citit un jurnal mai deznădăjduit, mai trist şi mai întristător decât acesta. Este o tristeţe iremediabilă, un pesimism funciar în aceste volume. „Durerea mea, sfârşitul meu. Încotro s-o apuc?” E o suferinţă continuă şi un lamento pe măsură. „Nimeni nu pare să realizeze condiţia mea adevărată şi proporţiile dramei”, notează cu desperare în singurătatea care ia forme dramatice, în „sihăstria asta”, în „casa goală, pustie” de pe strada Bisericii Ortodoxe, în vidul care se instalează treptat.

În dinamica însemnărilor sale, Mircea Zaciu, ca diarist şi om, a suferit o metamorfoză. În volumul prim se simte vigoarea luptătorului, a omului interesat de literatură, de viaţa scriitoricească, combate şi „se bate” în plan literar, se bate pentru adevăr, e interesat şi cucerit de frumos. Şi, cu toate acestea, notează: „totul e prăbuşit în mine. Tot timpul mă simt frustrat. De fapt n-ar trebui”. Cu familia alături, se simţea nu o dată singur, iar aluviunilor de aşa-zisă simpatie şi curiozităţii semenilor le conferă o notă de ostilitate. Se poate vorbi de o „conspiraţie a destinului” la Mircea Zaciu? De ce nu? Dedicat familiei în absolut, în sensul neprecupeţirii niciunui efort pentru a-i înlesni plecarea în Germania, va fi, la rândul lui, sacrificat, negăsindu-şi locul, nici „aici”, dar nici „acolo”, un „acolo” rece, chiar dacă nu ostil. O soartă şi un climat potrivnic îl împresoară.

În 1989 este cvasiînfrânt. Au trecut, e drept, zece ani. A „îmbătrânit”, fără să fie bătrân, obosind fizic şi psihic, e obosit de luptele sale cu morile de vânt, e singur. Şi-a realizat visul de a-şi trimite familia în Occident, dar a rămas singur. S-a rupt de cei dragi, dăruindu-li-se, sacrificânduse. Întors acasă din Germania, de la ai săi, în septembrie 1988, notează: „două săptămâni […] de poveşti, relaxare şi tensiune în acelaşi timp: rămân ori mă întorc ? Balans nervos între cele două alternative, necaz, anxietate, durere, afecţiune, îndoială şi tot mai slabe certitudini. Învins. Întoarcerea învinsului. Niciuna dintre lumi nu e a mea. Niciuna din soluţii nu mă convinge. Singura, probabil, e şi cea pentru care nu am destul curaj. Încât răvăşit şi epuizat, m-am întors”.

Grăbitele sale consemnări ale stărilor de spirit sunt pătrunse de decenţă, de stăpânirea de sine privind viaţa personală, intimitatea sa. Rareori notează întâmplarea sau evenimentul intim, cu ecou dureros. Totul este vag, aluziv, cu tentă de mister, doare absenţa cuiva sau împrejurarea de a nu fi fost înţeles. Abundă însă răbufnirile de durere şi tristeţe când părinţii îi dispar unul după altul; sunt apoi aprehensiunile legate de plecarea copiilor, regretele după plecarea soţiei şi prăpastia pe care o simte că se insinuează între ei.

Începe să cunoască preţul amar al strădaniei de a-şi trimite copiii în Occident şi îi vine foarte greu să-l plătească. El, tatăl, trebuie să accepte că înstrăinarea geografică a fiului poate să aibă consecinţe extreme. Radu, în ultimele fotografii îi apare ca un bărbat în toată firea. „Nu cumva acum se pregăteşte tot mai mult să fie altul, un altul care nu va mai fi al meu, cu care nu voi mai putea – în curând – nici comunica?”

S-a rupt de prieteni, de literaţi, cărora le reproşează că l-au părăsit în lupta sa imposibilă pentru cauza Dicţionarului scriitorilor români. A făcut corp comun cu ei, sprijinindu- i, semnând petiţii în interesul lor, al tuturor, ei, în schimb, abandonându- l, uitându-l, ferindu-se să-l mai întâlnească. Devine obsedant „gândul relaţiilor rupte, al prieteniilor dizolvate, unele din laşitate, din teamă, poate din ingratitudine şi felonie, pe care nu le-am ştiut observa din vreme”. N-a remarcat la timp „«egoismul» fiecăruia, că fiecare şi-a apărat micul său interes” şi „a abandonat chestiunile mari, de interes general, între care e Dicţionarul, a cărui cauză e o tortură”.

Interesantă este formula aceasta de jurnal care porneşte de la volumul Teritorii unde se conturează profilul neobişnuit al autorului, un personaj contradictoriu, dual pe alocuri şi în care se regăsesc, aleatoriu, şi, în proporţii neaşteptate, calităţile, înzestrarea unui doct şi rafinat om de litere, ale unui talentat critic literar, cu un bine definit sens, cu o clară traiectorie a acţiunii critice, un creator de şcoală, ale unui Profesor cu certe virtuţi formative, dedicat nu unei mase informe de tineri, de studenţi, ci unor individualităţi distincte, bine conturate, care, prin talent şi inteligenţă, îi stârnesc entuziasmul şi darurile de tutor, în accepţiunea bunelor tradiţii ale Universităţilor Oxford şi Cambridge. Mă gândesc la Marian Papahagi, unul din cele mai strălucite spirite ale Clujului academic, talentatul şi minunatul prin inteligenţă student la Roma, care devine pentru Profesorul aflat la un lectorat în Germania, un model şi un scop; modelul unui supradotat tânăr care îi va deveni prieten şi colaborator apropiat în coordonarea Dicţionarului pe care îşi doreşte a-l consilia pentru o strălucită carieră universitară. Tot astfel grupul de tineri viitori scriitori de la revista Echinox se revendică prin seriozitate şi succes literar, prin valoare, drept cercul îndrumat şi tutelat de Mircea Zaciu, socotit de el „o grupare de elită intelectuală, un laborator de literatură autentică”.

În anii din urmă se conturează „fenomenul Zaciu”, se gravează cu fineţe faţa şi reversul medaliei cu profilul unui om mai puţin obişnuit, se remarcă talentul său de inspirat peisagist. A creat portrete ale contemporanilor săi, scriitori şi politruci, sunt chipuri de oameni întâlniţi în inspecţii la dăscălimea fără iluzii din şcoli transilvane, profesori, cu un aer resemnat de belferi „care nu mai aşteaptă nimic de la viaţă, decât o pensie şi să fie lăsaţi în pace”. Poate nu antipatia, cât lipsa unei empatii îi stârneşte dispreţul sau mila sau amândouă la un loc. Unii din profesorii de la ţară‚ „au un aspect semi-rural, câte o dăscăliţă are unghiile date cu ojă ţipătoare, contrastând cu vestimentaţia de navetistă: pantaloni matlasaţi, pufoaice, bocanci. Stau prin comunele din jur, vin cu ce apucă la şcoală”. Profesorii chemaţi la reciclare „au uitat şi bruma de cunoştinţe cu care ieşiseră din facultate (mai ales că cei mai mulţi sunt fefişti sau absolvenţi de institute de trei ani)”; simte „o iritare faţă de această umanitate inertă şi necăjită”, pe urmă îl cuprinde „un soi de milă soioasă şi cedez, ascultând plictisit şi dându-le nota de trecere.” Chiar şi profesorii merituoşi şi dedicaţi profesiei îl dezamăgesc prin aspectul fizic ori sartorial: „Profesoara, fiinţă stranie, personaj din Roman Polanski. Când se apropie de elev, cu o anume bruscheţe şi cu ochi exoftalmici, pare că vrea să-şi strângă de gât preopinentul”.

Sunt numeroase portrete, „biliare”, rele, cu tentă de caricatură, sunt crochiuri în aqua forte, unele groteşti, altele mai „blânde” în ironia constatărilor sale. „AEB a avut o tinereţe aurită: băiat frumos, cu succese uşoare, tentat de lux, de dandism, de aventură şi de bani, urcând imperial în anii proletcultului”. „Schimbând brusc jocul, partenerii, formula, el fu exclus fără milă, izolat, lăsat să se fijeze în dandismul lui anacronic, să se stafidească în fantasmele lui. Aşa a murit”.

Portretele sale excelente, savuroase, dar şi încărcate de venin de oameni inteligenţi, blazaţi sau sceptici aparţin unor personaje nonfictive şi totuşi, pornind de la o observaţie a lui Nicolae Manolescu referitoare la portretistica lui G. Călinescu, potrivit căreia autorul „procedează în critică în felul în care procedează romancierii, inventând portrete după bunul lui plac literar. Portrete fictive, aşadar, ca şi peisajele în care personajele (da, personajele!) din Istoria se scaldă ca în nişte ape matrimoniale”3, mutatis mutandis, este posibil ca Mircea Zaciu, „să fi creat” portretele contemporanilor săi în aceeaşi manieră, după cum, e posibil ca peisagistica lui să fie tot atât de „fictivă”, oricum reuşită, chiar excelentă în unele pagini.

Profilul diaristului se întregeşte prin alipirea trăsăturilor unui remarcabil personaj bengescian, cu un „colosal deficit de existenţă”, trăind viaţa altora, mai ales spre sfârşitul anilor ’80, amator de colportaje, de veşti pe care le consemnează cu nerv şi exactitate, acele „aflu”, „se pare”, „umblă zvonul”, „se zice”, „se vorbeşte” „lumea discută intens” îi inundă notaţiile aproape cotidiene. „Numai supoziţii, nimic precis, ştirile au secat dealtfel cel puţin aici, în provincie, unde totul e înnămolit”. Geta „nu-mi spune nimic din Bucureşti. Chiar n-o fi nicio noutate?” Mircea Zaciu este o personalitate accentuată, dar dominată de un bovarism pe care l-am numit „al centrului”, căci interesul său constant faţă de evenimentele mari şi mici ale capitalei, vizitele sale lunare în Bucureşti îi animă existenţa monotonă şi îi însufleţesc viaţa ternă, deambulările prin capitală, ştirile despre viaţa celorlalţi devin un fel de Ersatz al unei vieţuiri care nu-l mai mulţumeşte, dominat de o insaţiabilă foame de epic. „Plăcerea de a mă regăsi în Bucureşti: eliberare, respiraţie, sentimentul unei pierderi”: De aici paraponul său că prietenul G., romancier cunoscut şi recunoscut, întors din capitală „nu ştie să povestească ce este efectiv în Bucureşti la ora actuală, fie că nu a observat esenţialul, fie că nu dă importanţă unor detalii semnificative”.

Admirând capitala, îi ignoră metehnele. După ce e dezamăgit de prietenii şi colegii de acolo, vede un alt fel de Bucureşti „ponosit, mizer, trivial.”, iar „traversarea Bucureştilor e o suferinţă: noroi, mizerie, îmbulzeală sordidă”.

Dintotdeauna, fie vară, fie iarnă, Clujul îl indispune: „de atâta amar de vreme, mereu ploios, veri scurte şi reci”. De aceea, mărturiseşte cu sinceritate: „Îmi pierd vremea săptă- mânal la Bucureşti numai să nu stau prin Cluj”. Oraşul său îi devine odios, „urbe nefericită”, „neschimbată din punctul climatului esenţialmente anticultural, deşi cu tam-tam zgomotos, cu funcţionari culturnici din cei mai tâmpi şi mai ostili oricăror valori adevărate, faţă de care poartă sistematic un război de exterminare. Numai mediocrităţile, lingăii şi demagogii s-au putut afirma, alături de prostălăii din «zonă» […]. Tot ce a fost valoare reală a trebuit să dezerteze la Bucureşti”.

Este un complex al provinciei şi provincialului, de care mai tânărul său prieten, Marian Papahagi, reuşise să se vindece: „Marian, după patru ani petrecuţi la Roma nu mai suferă de nici un complex provincial, iar, pe de altă parte, mi se pare evident că devenise adeptul unui model de urbanitate şi de cultură de tip italian, în care nu există doar un centru (de obicei capitala administrativă a unei ţări), ci centre culturale simultane”.4

Tentaţia scrierii unui roman a existat în preocupările sale de multă vreme. Nu o dată se simte asemenea unui personaj de roman sau trăieşte o „senzaţie romanescă […] când reveneam într-o casă unde copilărisem, ori unde interiorul îmi sugera o dimensiune epică, prezenţa unui «personaj»”. De altfel prietenul [B] îl sfătuieşte apoi să se lase de critică, să se apuce de roman: „pe când romanul?” În octombrie al aceluiaşi an, 1979, notează: „Lumea ca expresie a nebuniei. O carte cu asemenea personaje, în mai multe popasuri la Bucureşti. O mai veche idee”. „O lună măcar, o singură lună dacă aş putea să mă refugiez, dar nu în cronicile despre cărţile altora, ci într-un scris al meu, altul. În critică nu găsesc acum tonul potrivit”.

Mircea Zaciu este un prozator neîmplinit în ciuda talentului său. Pagini întregi din jurnal se pot asimila prozei de ficţiune sau autobiografice – concludent, în acest sens, este volumul său Teritorii – cu interesante nuclee de povestiri sau chiar de romane, rămase în stare de proiect; trama aici este insuficientă şi neconvingătoare, ca un spectacol parţial finisat şi abandonat astfel. Personajele sunt remarcabile; ele sunt asemenea autorului, au trecut, trăiesc în trecut, dar viitor nu au, prezentul este momentul schematizat în care scriitor, narator şi personaje retrăiesc amintiri şi au nostalgiile unui illo tempore. Este o foarte reuşită galerie a figurilor de ceară din perspectiva unui moralist, cu meditaţii asupra condiţiei umane.

Mircea Zaciu a realizat că lectura a mii de pagini de ficţiune i-a contaminat scrisul, după cum criticul literar avizat ridică oprelişti în calea aspiraţiilor sale de romancier, abandonate, poate dintr-o blazare sau din luciditate excesivă. O vizită la V., în interiorul lor „fantast”, unde „gazdele nu sunt în «mare aparat», deşi îmbrăcaţi tot în costume de epocă”, se consumase un incident ce-mi aminteşte de vizitele lui Babighian în casa arhitectului Ioanide, din romanul Scrinul negru al lui Călinescu, pentru a admira carnaţia rece a garoafelor lui Luchian, acea „simfonie albă” din tabloul achiziţionat de arhitect. Aici este vizita unui tânăr venit să „contemple” mobila Empire recent cumpărată: „salonul cu lebede aurite ce susţineau masa, spătarele scaunelor, pe care chiar şedeam acum şi care dau un efect în plus atmosferei de alt veac, în care trăiesc ei”. Abia adusă „că primiră vizita unui tânăr […] fusese şi el în târg cu acea mobilă, oferise însă o mie de lei mai puţin. Când s-a răzgândit şi s-a întors la magazin, mobila se vânduse […]. E înnebunit de mobila asta, roagă să-i permită «s-o contemple» […]. A mai venit o dată. Nu putea dormi din pricina salonului, a zis. Să-l mai lase să-l «contemple» […]. Cu mâna lui palidă, transparentă le mângâie şlebedeleţ una după alta, zice că i-ar plăcea să audă în acest timp muzica lui Ceaikovski”.

O relatare animată, prin notarea aspectelor din lumea reală, creează o pată de culoare în jurnalul său; sunt două momente, amândouă având drept decor cimitirul, cu lumea celor intraţi în eternitate, cotropită de lumea celor vii, cu certe accente de burlesc. La Cimitirul Bellu, comemorarea a 90 de ani de la moartea lui Eminescu „la amiaza unui mijloc de iunie, pe o caniculă grozavă”. Într-un colţ, un cor de pensionari cântă tărăgănat. M. ţine un scurt cuvânt omagial, […], dar nu se aude nimic din pricina tramvaielor care huruie cu fierărie veche, […]. Apoi, un actor bătrân, prost îmbrăcat, netuns, neîngrijit, recită într-o manieră demodată patru poeme, între care un fragment din Scrisoarea III, cu gesturi mari şi voce sforăitoare. Soarele loveşte în creştet, tramvaiele huruie. Cei de la TV filmează mereu; cocoţată într-un copac Marilena Rotaru dirijează cu mare dificultate: i s-a atras atenţia să nu apară în plan «cruci». ….”

Tot la Cimitirul Bellu, într-o altă tonalitate, înmormântarea lui Marin Preda este un spectacol sinistrugrotesc prin întristătoarea şi umilitoarea condiţie umană la trecerea pragului definitiv, surprins însă cu satisfacţia unei mizantropii cronice. E „o lume imensă. […] Difuzoare instalate în copacii din jur transmit muzică funebră. În fine soseşte duba cu sicriul. Dar, în loc să fie purtat la groapă pe umerii unor colegi, sicriul descoperit, lăsând privirilor indecente imaginea unui Preda violaceu, mască irecognoscibilă, e purtat pe un cărucior metalic, din cele ce transportă buteliile de aragaz, iar la cărucior trage Romulus Vulpescu şi încă cineva pe care nu mi-l pot reaminti. Stupefiantă apariţie, cortegiu sinistru-hilar, cum bietul Marin Preda, aşa de sensibil la ridicol, nu merita. […] Bietul Preda, nimeni nu l-a iubit în fond. Cel mai iubit dintre pământeni? Titlul însuşi mi se pare citit acum, de o profundă (involuntară?) ironie. De fapt, le mal-aimé, aşa a fost”. Din asemenea evenimente, cele mai multe în cheie grotescă, bufă, Mircea Zaciu face un spectacol colorat, halucinant, observând atent, dar lipsit de simpatie speţa umană. O distanţă, o răceală faţă de semeni se cuibăreşte în paginile acestui doct şi rafinat cititor şi scriitor, ale omului elegant în stil englezesc, cu chipul aspru tăiat în linii dure, aşa cum era şi cum l-a prins prietenul său, Spiru Vergulescu, în unul din portretele-desen.

(fragment dintr-un studiu)

1 Mircea Zaciu Teritorii, Cluj- Napoca, Editura Dacia, [1976] p. 130
2 Idem, ibidem, p. 131
3 Nicolae Manolescu Tot despre Călinescu, România literară, nr. 13, 27 martie 2015, p. 3
4 Ion Vartic, Prefaţă la vol. O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj. Corespondenţă Mircea Zaciu – Marian Papahagi, Ediţie îngrijite şi note de Lucia Papahagi, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2012, p. 22.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara