Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
Izbitoarea discreţie de Gabriel Dimisianu

Marina Dumitrescu, Platoşanevăzută, Bucureşti, Editura Vinea, 2015, 104 pag.

Când este să fie proiectată o reprezentare a liricii noastre feminine de azi ni se impun parcă de la sine nume ca : Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Gabriela Melinescu, Marta Petreu, Nora Iuga, Angela Marinescu. Li se alătură cele ale regretatelor Constanţa Buzea şi Mariana Marin. Împreună cu altele fac să se vadă diversificarea stilurilor, un proces survenit, după „deceniul obsedant“, ca reacţie la spiritul standardizării, al nivelării direcţionate ideologic.

Numelor pe care le-am amintit ar fi să li se alăture şi altele, mai puţin notorii, dar şi ele relevante pentru ceea ce spuneam că a fost, că este, procesul diversificării, al înmulţirii stilurilor. Nu pot fi ignorate, uitate, decât cu preţul sărăcirii tabloului general.

Un astfel de nume care nu trebuie ignorat este acela al Marinei Dumitrescu, poeta de „o izbitoare discreţie”, dacă este să preluăm formularea oximoronică pe care i-o consacră colega de generaţie Ioana Pârvulescu, şi ea poetă şi nu „doar” critic. Am citat din postfaţa acesteia la volumul Platoşanevăzută, al patrulea al Marinei Dumitrescu. A apărut nu prea demult la Editura Vinea. Pe marginea lui voi face aici câteva însemnări.

Să spun întâi că autoarea însăşi, din chiar primul text, vorbeşte despre cartea sa, o punere în temă a cititorului cu felul de poezie pe care avea să-l întâlnească. I se adresează acestuia direct : „Cititorule, / Această a patra carte de versuri/ ia largul precum o barcă fără vâslaş. / Purtată de curenţi, / se va opri din ţărm în ţărm. / O carte de poezie nu poate avea / decât un destin imprevizibil. / Deschizând-o, / faci parte din el”.

Cartea de poezie a Marinei Dumitrescu începe aşadar cu începutul, ca să vorbim astfel, cu ceea ce ar fi să considerăm că este o artă poetică a sa: va scrie fără preocupări de direcţionare („fără vâslaşi”), fără control tehnic, am putea spune, dând curs liber impulsurilor simţirii (barca „purtată de curenţi”) . O acţiune care îl angajează şi pe fratele-cititor, astfel cum ni se dă de înţeles : „deschizând-o” (cartea) faci parte din el, din „destinul imprevizibil” al ambarcaţiei, de fapt al oricărei cărţi de poezie. Cealaltă postfaţatoare (Nicoleta Pălimaru), fiindcă sunt două postfaţatoare, distinge în poezia Marinei Dumitrescu, ca funcţie primordială a discursului poetic, îndreptarea sufletului către Instanţa Supremă, acele convorbiri ale sufletului cu Cel de Sus, astfel că în esenţă discursul liric devine „pregnant creştin”.

Nu am o lectură mai nouă a celorlalte cărţi ale Marinei Dumitrescu (Caiet roman, 2002, Călătorind în marea interioară, 2006, Fragmente dintr-un mozaic necunoscut, 2009 ), dar putem bănui că există continuitate în ce priveşte tema credinţei şi a spiritului religios.

Urmărim astfel proiecţiile unui suflet (copil) aflat în plină plămădire şi care-şi găseşte sprijin numai privind către Marea Prezenţă, către Cel de Sus: „Ce frică mi se face fără Tine, Doamne,/ la orice mişcare alt hău / de feţe şi vorbe / în care mă pot prăvăli / nemiluit, / fără frica de Tine, Doamne, / se şterge viaţa / în bătaia ploii, / lăsându-mă pe lume / orfan în delir...” Urmărim, aşadar, reprezentările sufletului copil aflat în plină plămădire sub privegherea sfinţilor neştiuţi, ajungând repede şi la desluşirea alfabetului sacralizat, în fapt e o treaptă către cunoaşterea Celui Prea Înalt: „Lăsat-ai, Doamne, semn / că vrei să mă citeşti în alfabetul/ doar ţie cunoscut./ Pofteşte în inimă prin harta de noduri/ iar de vei vrea, să-mi spui/ ce ai aflat/ de versul scrijelit aici, / găsit-ai miez? / Adună-mă în cugetarea Ta ca o corabie / plutind în jos pe scara mării ascunse, / fii călăuza unei biete vieţi de fragmente”.

A doua copilărie e un stadiu în care „mai sunt atâtea de învăţat”, de înfrânt, când ajungem „la malul unor ape înfricoşătoare, / tot mai reci...”

S-a vorbit despre semnificaţia celor unsprezece elegii ale Marinei Dumitrescu (tot atâtea scrisese Nichita Stănescu, el strângându-le într-un volum compact, aici fiind diseminate în toată cartea), cele mai multe adresate mamei, un personaj sanctificat. Încărcate de dramatism sunt trimiterile la ipostazele acesteia, contemplarea trupului bolnav pe patul de spital, a trupului care, ajuns acolo, „se desfrunzeşte”. În general viaţa, fiinţele care o întruchipează, oricât de umile, îi apar poetei drept bunul cel mai preţios şi episodul strivirii sub talpă a unui gândac dobândeşte dimensiunea unei mari crime inexplicabile şi, desigur, de neiertat. „Un gândac strivit sub picior, / scrâşneşte într-un fel/ inacceptabil, / când comit crima cu talpa / nimic nu mă ajută să înţeleg / atâta sânge rece, indiferenţa / apasă toată încântarea lumii, / cum să mă smulg / din fatalitatea uciderii/ unei insecte,/ din banalitatea ei ?” Numai de esenţă creştină poate fi această frământare corespunzătoare cerinţei biblice: să nu ucizi . Numeroase sunt raportările la „Maria Născătoare”, la „Domnul” ce nu trebuie uitat, la răbdarea Domnului pe care noi, oameni, o punem prea des la încercare, la „cel mai frumos mort din lume”, care a fost „Iisus Nazarineanul”, răstignit „la poala Maicii Sale”. Toate acestea ne duc la constatarea religiozităţii acestei poezii, a simbolisticii şi a înţelesurilor ei creştine. Afinităţile cu ortodoxismul gândiriştilor interbelici nu sunt de negăsit.

Marina Dumitrescu este cunoscută ca jurnalist de radio, activă cândva la BBC, la RTJ, la „Europa Liberă”, iar la noi la Radio Cultural. Este şi publicistă, casantă, în „Dilema”, în „Dilema veche”, în „22”. Acum ni se relevă şi ca poetă autentică, într-un spirit rareori frecventat de liricii generaţiei sale.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara