Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
Ion Vianu, romancierul de Gabriel Dimisianu

Ion Vianu, Arhiva trădării şi a mâniei, roman, ediţia a doua, Editura Polirom, Iaşi, 2016, 554 p.

Câteva însemnări despre Arhiva trădării şi a mâniei de Ion Vianu, romanul acestuia aflat acum la a doua ediţie. Despre romanul anterior al lui Ion Vianu, Amor intelectuallis, am scris ceva la vremea apariţiei, într-o ambianţă de receptare dintre cele mai favorabile. Amor intelectuallis a fost proclamată, în 2010, Cartea Anului de către România literară. Romanul de acum al lui Ion Vianu nu a stârnit la fel de mari ecouri, dar poate că acestea vor veni. Le cred îndreptăţite fie şi numai pentru faptul că ni se oferă, după destulă secetă în domeniu,un roman în accepţia deplină (şi clasică) a noţiunii, cu acţiune complexă, cu personaje numeroase şi de puternic relief, cu explicite raportări la un anume cadru social şi la bornele istorice. Cum să nu fi regăsit marea plăcere de altădată, aceea de a mă abandona, prin lectură, unei istorisiri care începe astfel: „Prin anii o mie nouă sute nouăzeci şi... putea fi văzut în Bucureşti un om care nu semăna cu nimeni. Ieşea în fiecare dimineaţă pe la ora zece dintr-un bloc cu faţada spre Cişmigiu, situat în strada Şipotul Fântânilor. Trăgea un picior...” Şi tot astfel mai departe. Să spun că în spaţiu avem de-a face cu un roman al Bucureştilor, iar în timp cu unul care acoperă un secol. Tot o sută de ani însumează şi Puiu Ozias, unul din povestitorii-martori ai şirului de întâmplări şi procese care alcătuiesc substanţa romanului. Să acceptăm că acest Ozias este unul din arhivarii epocii, dacă este să facem legătura cu titlul romanului, al epocii în care trădarea şi mânia se vor fi impus ca ipostaze caracteristice. Exprimă un spirit care este, ni se sugerează, al unei lumi anormale, bolnave, trăitoare, şi la figurat, dar şi la propriu, într-un climat de ospiciu. Şi Puiu Ozias, dar şi Laban, alt personaj cu mare prezenţă, au, într-un fel sau în altul, legături cu ospiciul, după cum au şi alţii, cu rol mai mare sau mai mic în acţiune. Am vorbit despre intervalul de un secol asupra căruia se deschide romanul lui Ion Vianu, aceasta prin extinderile în timp ale unei naraţiuni care vizează totuşi, în principal, anii de după Al Doilea Război Mondial, până în contemporaneitate. Protagoniş tii sunt de mai multe feluri: unii cu identitate istorică precizată, persoane reale, astfel zicând : Regele Mihai (Regele Michel i se spune în roman), Gheorghiu-Dej, Ana Pauker („fiica hahamului”); alţii cu nume schimbate dar pe care-i identificăm uşor prin ce ni se spune că au întreprins, pe un Leonte Răutu (în carte Rafail Rahila), fost ilegalist iar acum subsecretar de stat, sau pe un Lucreţiu Pătrăşcanu în C. Buzescu, „comunist burghez, instruit în Occident”. Alţii sunt în roman numai proiecţii ale ficţiunii, precum doctorul Vasiliu, directorul sanatoriului, adorator al lui Stalin, nelipsindu-i vreodată fotografia acestuia de pe birou, sau Dan Naidin, tânărul întors cu mulţi bani din Apus unde câştigase la jocuri de noroc, sau nebunul Balaban, cel care se considera „mareşalul nobilimii”, sau Chelfănescu („Chelfă”), cercetător literar, sau Mina, frumoasa de la Morgă pe care „toată lumea o iubeşte, o doreşte” şi „ tuturor le e frică de ea”. La cine din istorie trimite personajul Ionel Stanislas, omul politic condamnat la muncă silnică pe viaţă după executarea lui Buzescu (L. Pătrăşcanu),nu pot spune sigur. Ar putea fi Gheorghe Brătianu, unul din ultimii exponenţi ai marii dinastii de politicieni. Două lumi moral contingente sub multe laturi, lumea spitalului de alienaţi de la Răstoaca Melcilor şi aceea a societăţii româneşti întregi, astfel cum aceasta s-a configurat în era de după război. Continuă să existe, aceste lumi contingente, şi după răsturnările din decembrie ’89, ba chiar în forme agravante pentru că trecerile dintr-o parte în cealaltă se înmulţesc. Bolnavii mintal evadează din clinică în tot mai mare număr, împânzesc o societate şi ea bolnavă, anormală în orice caz. Apogeul e atins după „Revoluţie”, când „din respect pentru drepturile omului” porţile azilului de alienaţi vor fi deschise larg. Societatea în care aceştia ajung este, aşadar, anormală, dar în ce constă, înainte de toate, anormalitatea, starea sa maladivă ? Este una din mizele mari ale acestui roman, aceea de a răspunde unei astfel de întrebări, urmărind destinele unor eroi mereu împotmoliţi în anormalitate. Unul din răspunsuri acesta ar fi: sunt trăitori într-o lume în care, necontenit, trebuie să-şi probeze nevinovăţia. Deci nu să li se dovedească vreo vină, ci ei să probeze, la nesfârşit, că sunt nevinovaţi: „Trebuia fără încetare să faci dovada că nu erai vinovat. Vinovat de ce? Complementul nu e necesar! Vinovăţia era un postulat al faptului de a trăi (...) O lume întoarsă pe dos, în care privilegiul era un grad mai slab al sclaviei, o lume ce lucra fără odihnă pentru a se dezvinovăţi”. O lume astfel alcătuită încât nebunii dobândesc credibilitate, iar „de necrezut era numai omul normal”. Angrenarea unora dintre personaje într-un complot care ar fi dus , cu sprijinul „atlanţilor” (americanii), la readucerea normalităţii în societate este producătoare de drame. Cei mai mulţi „complotişti” vor fi executaţi, unii vor scăpa cu viaţă însă după anii lungi de detenţie refuză să vorbească despre acţiunea lor. Puiu Ozias, bătrânul de o sută de ani, este unul dintre aceştia, făcând totuşi destule destăinuiri fragmentare care conduc toate la încheierea că destinul românilor nu ar fi putut să fie altul decât acela pe care istoria l-a consemnat. Revin la ce spuneam la început. Un roman puternic această carte a lui Ion Vianu, cu epică bogată, cu personaje vii. Titlul mă trimitea la altceva, un titlu mai potrivit, cum mi s-a părut, pentru un eseu. I-aş reproşa prozatorului şi cele câteva crudităţi de limbaj, inutile alunecări în naturalism, ca şi acel amplu poem al defecării, parcă prea expresiv. La a treia ediţie eu l-aş elimina. Dar acestea sunt accidente. Peste tot în roman suntem cuceriţi de povestire, de prezenţele omeneşti. O mare carte în toate sensurile.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara