Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
Ioan Es. Pop în interviuri de Marius Miheţ

Ioan Es. Pop, Feţe jupuite. 12 interviuri, Bucureşti, Editura Casa de pariuri literare, 2015, 136 pag.

Discutând, la un moment dat, despre cât de hipnotice pot fi personajele lui Shakespeare, Stephen Dedalus îşi surprinde auditoriul în Ulise. John Eglinton tocmai amintise sfătos că, după Dumnezeu, Shakespeare a creat toate celelalte pe lumea asta.

Altminteri Stephen răspunde provocării mai mult sieşi, cum face de obicei. Una dintre judecăţile lui coincid cu probabil verdictul cel intim pentru Joyce, pe care, deloc întâmplător, scriitorul irlandez decide să-l aşeze în fruntea volumului său de Corespondenţe de mai târziu. Iată pasajul: „Orice viaţă înseamnă multe zile, o zi după alta. Umblăm prin noi înşine, întâlnind tâlhari, fantome, uriaşi, bătrâni, tineri, soţii, văduve, fraţi îndrăgostiţi. Dar întotdeauna întâlnindu-ne pe noi înşine”. O carte precum Feţe jupuite. 12 interviuri cu Ioan Es. Pop privilegiază taman asemenea revederi.

Ioan Es. Pop hoinăreşte provocat prin memoria lui, punând toată enumerarea lui Joyce în seama poeziei. Din volumul de interviuri editat de Casa de pariuri literare reţinem, în primul rând, diversitatea biografică a partenerilor de dialog. Ceea ce confirmă prestigiul lui Ioan Es. Pop şi priza la generaţii diferite de scriitori. Nimic mai grăitor pentru situarea canonică de care se bucură poetul printre confraţi.

Cartea este în sine o micromonografie, extrem de utilă mai cu seamă în privinţa limpezirii anumitor date biografice. Nu mai puţin însemnate sunt şi precizările autorului despre laboratorul de creaţie. Strânşi laolaltă, cei aproape 15 ani cuprinşi în dialoguri dau seamă despre un scriitor care ştie să-şi păstreze disponibilitatea confesiunii, chiar dacă nu totdeauna comodă. Cu toate acestea, ai impresia că Ioan Es. Pop spune tot şi nu se ruşinează de nimic din trecut. Ba mai mult, el reia, în dialoguri separate, răspunsuri asemănătoare, semn că reperele lui au un centru de unde faptul se travesteşte în conştiinţă.

Curiozitatea volumului are a face cu sentimentul că nu există propriuzis o dominantă a discursului. Materia primă cu care lucrează Ioan Es. Pop se cunoaşte. Intervievatorii, se vede bine, îl admiră necondiţionat. Nici măcar tinerii, la un moment dat grupaţi pentru un fel de „Roast of Ioan Es. Pop” nu aleg întrebări inchizitoriale, dovadă că nu-i interesează politizarea discursului, nici etica posibil discutabilă. Cu toţii, de la Iolanda Malamen, Bogdan Ghiu, Ioana Pârvulescu, Adrian Alui Gheorghe la Cristian Cosma, Alexandru Vakulovski, Şerban Axinte, Svetlana Cârstean, Andra Rotaru, Adina Diniţoiu şi ceilalţi empatizează fără perdea şi sunt autentici în ataşamentul lor faţă de literatura lui Ioan Es. Pop. Niciun cuvânt, nici măcar codat, despre perioada „Marton”, a colaborării cu Securitatea. Se pare că spovedania lui din urmă cu cinci ani a fost acceptată sau nu s-a pus mare preţ pe relaţia ei cu poezia. Totuşi, mă gândesc acum cu păcat, un scriitor ca Ioan Es. Pop, ce trăieşte periculos singurătăţile, nu putea să nu-şi păstreze cicatrici, oricât de nelămurite, pe cerul anxietăţii lui proverbiale. Pentru poetul Ioan Es. Pop, o astfel de întrebare mi se pare onestă la începutul unui dialog de astăzi: Cum aţi reuşit să armonizaţi singurătatea vinovăţiei cu cea a poeziei? Într-un fel, poetul răspunde parţial în câteva rânduri, de pe poziţiile altor culpabilităţi, de extracţie comună. În fine, lipseşte, omologia.

Să nu fiu înţeles greşit: îl admir enorm pe Ioan Es. Pop, îi iubesc poezia; însă tocmai din dragoste, chestiunile alunecoase trebuie clarificate. Din răspunsurile lui creşte o viaţă tristă, croită nefericit de la bun început, cu puţine, dar providenţiale ferestre. De mic, el este obligat să lupte cu marginalizarea, chiar din interiorul familiei. I se spune, de pildă, că nu e „bun, dorit şi deştept”, trebuind să se acomodeze într-o stare de supravieţuire, una limită, însuşindu-şi minciuna ca pe un fel de-a fi: „Am fost obligat să mint ca să par că sunt. Eu de fapt nu am identitate, sunt o simplă goarnă prin are suflă nu se ştie cine, iar când sunetele sunt prea nemelodioase, mă ascund”. Pasiunea cititului o moşteneşte, spre exasperarea mamei, de la tată, un rapsod al cântecelor de înmormântare. Va crede, de aceea, că a copilărit într-un cimitir. Şi că, la ţară, „te naşti bătrân”.

Cândva, viitorii biografi ai lui Ioan Es. Pop vor putea extrage filoane psihanalizabile de aici, ce se vor lega, cine ştie, poate cu unele decizii de la maturitate. Criticii fideli ai poeziei lui vor fi contrariaţi să afle că nu biografismul esenţializează poezia lui. Doar el afirmă desluşit: „În poezia mea nu există foarte multă autobiografie. Asta şi pentru că n-am memorie. Lucrez însă cu o memorie afectivă, care, fatalmente, nu este aducere-aminte, ci retrăire imprecisă, în cadrul căreia inventezi. E o memorie inventivă. Nu ştiu câtă autobiografie pură poate să fie regăsită în final în poemele mele. Există câteva repere, neesenţiale însă dacă vrei să le suprapui peste autobiografie”.

În orice caz, viaţa poetului maramureşan oferă prea puţine jocuri de artificii. Însă tocmai din mâlul de jos al existenţei, el a reuşit să-şi „scalde” viaţa, cum spune, în misticism. Viziunea atinge deseori nervuri dostoievskiene, trecând, mai mult sau mai puţin conştient, prin poeţi expresionişti (deşi singurul reper recunoscut rămâne Blaga): „Numai acolo jos, unde se geme, unde e grosul pământului, doar acolo sunt adevărul şi viaţa”. Lumina din întuneric face ca expresia lui poetică să conteste radicalitatea altor modele poetice (neo)expresioniste. De fapt, aşa cum reiese şi din mărturisirile lui dialogate, cred că ambiţia lui Ioan Es. Pop, ca a multor altor poeţi autentici, ţine de felul cum despică realitatea. Literatura lui nu se poate înţelege deplin fără a testa circumstanţele ce au dus la pârtia negativă după care începe parcelarea realităţii. Căci asta face el în poezie. Necunoscutul, până la graniţele abisului, trebuie să declanşeze în senzaţia de irealitate ceva palpabil, lucid. Iar odată măsurabil, necunoscutul să poată fi exorcizat sub forma unei melancolii creatoare. Distanţa de la nereprezentabil la concret defineşte, în bună măsură, poieninul său. Astfel se ajunge la ceea ce numeşte el, ca şi alţii, inadecvarea la realitate, culminând cu revelaţia celor două mâini stângi: o neputinţă paradoxală, cu adevărat întemeietoare a poeziei, prin asumarea unei „vinovăţii mântuitoare”.

Din dialoguri, viaţa lui Ioan Es. Pop aduce cu un scenariu de film: rămâne repetent, dar ambiţia îl transformă în profesor filolog, din păcate exilat după facultate în celebrul deja Ieud. De aici, satul natal, Vărai, din Ţara Chioarului, arată paradisiac. Evadează din cele şase cercuri ale infernului, dintre Văile Izei, Marei şi Vişeului, după ce birtaşul din Ieud îl asigură că sora lui, inginer în Capitală, îi va da de lucru; fuge, aşadar, la Bucureşti, în maşina lui Ştefan Hruşcă, pentru a lucra la Casa Poporului. După ce face de toate pe şantier (tâmplar, betonist, paznic la porci chiar), trăind în tot acest timp prin garsoniere austere, Laurenţiu Ulici îi oferă şansa normalităţii: poziţia de corector la „Luceafărul”. Pe critic îl cunoaşte de pe vremea festivalurilor maramureşene de profil, unde fusese şi premiat, în 1987. De-acum înainte, boema bucureşteană şi treptele succesului se ştiu. Trăieşte în gazdă la mai mulţi amici, între care figura lui Cristian Popescu, la care locuieşte doi ani, se desprinde aureolată. În spate, lasă un trecut aproape carceral, o căsnicie ghinionistă şi un bagaj de melancolii (melancolia, spune el, este „singura de gen feminin care nu m-a părăsit niciodată”). Pe cele din urmă le transformă în poezie scriind pe genunchi în căminul de nefamilişti, până în 1990, când încheie volumul despre Ieudul metafizic, ce-l va face celebru, publicat patru ani mai târziu. Poezia, mărturiseşte el, este „istoria celor învinşi”, „rugăciunea mea”. Cum se vede bine, însuşi destinul său.

Pentru Ioan Es. Pop, felul lui de-a face „poezie povestită”, cum zice, înseamnă a anexa întotdeauna fragmentele de realitate ce angajează prelungiri mistice. Deseori, senzaţia e că urmărim o Scară a lui Iacob pe care poetul n-o contemplă de departe, nici nu are şansa unui favor neaşteptat. Nu. El doar o sprijină să nu se surpe în pământul mişcător de care nu se poate desprinde. Doar aşa se fixează centrul de rezonanţă al poetului, totodată portalul spre originar.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara