Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica ediţiilor:
Iașii: un panopticum literar de Răzvan Voncu

Cred că nici unul dintre orașele României nu s-a bucurat, în istoria literaturii noastre, de atenția acordată Iașilor.
Et pour cause!, cum ar zice francezul. Capitala Moldovei a fost, în lungul nostru Ev de Mijloc, și capitala culturii române: oraș al marilor ctitorii aulice, al primilor scriitori și al unor figuri marcante ale Eclesiei. Mai bine așezați, geografic, decât Bucureștii (oraș defensiv, strecurat între Dâmbovița și Colentina), Iașii și-au păstrat farmecul indelebil și după ce, în urma Unirii de la 1859, și-au pierdut statutul de capitală. Prima universitate modernă din România s-a înființat aici, în 1861, și tot de aici Junimea a dat tonul marii culturi. Nici după ce, în jurul lui 1910, Bucureștii au devenit cel mai mare oraș al Sud-Estului European, fosta capitală a Moldovei nu și-a pierdut ștaiful sau relevanța cultural-artistică, dacă ne gândim numai la Ibrăileanu și la „Viața românească”.
Toate acestea și-au aflat, negreșit, o reflectare pe măsură în literatură. Iașii sunt o prezență urbană proeminentă în textele noastre literare, din Evul Mediu și până azi. O prezență, desigur, neconceptualizată, în operele medievale, și intenționată de-abia după 1830, când modernizarea pătrunde în viața vechii cetăți de scaun, care încerca să se transforme într-o capitală de tip european. Cum finalitatea procesului de modernizare este constituirea statului național – și, implicit, pierderea de către Iași a statutului de capitală –, nu-i de mirare tonul elegiac care însoțește aproape toate evocările orașului, de atunci și până azi, și identificarea modernizării cu decăderea.
O antologie care să adune toate evocările literare semnificative ale capitalei Moldovei nu exista până acum. Misiunea de a o realiza și-a asumat-o – cel puțin, pentru intervalul delimitat de C. Negruzzi, respectiv, Geo Bogza – cercetătoarea Diana Vrabie, profesor la Universitatea din Bălți și alumn al Almei Mater Iassiensis. Rezultatul e un volum masiv, plin de recuperări documentare din paginile unor publicații locale inaccesibile cititorului comun.
Elementul afectiv va fi stat la originea demersului (ar fi bizar dacă ar lipsi, la un cercetător format chiar la Iași), după cum și-a pus amprenta pe majoritatea scrierilor care au evocat orașul. Însă, cum afirmă, pe bună dreptate, Diana Vrabie în Cuvântul înainte, există și un considerabil interes istorico-literar și teoretic în spatele cercetării sale. Pe de-o parte, Iașii sunt o prezență urbană semnificativă pe toată întinderea istorică a literaturii române, iar pe de alta, evocarea orașului, ca temă literară, este interesantă din punct de vedere teoretic, întrucât ne spune multe despre ce este și cum funcționează literatura.
Antologia Dianei Vrabie începe, ziceam, cu Costache Negruzzi și se încheie cu Geo Bogza. Cu alte cuvinte, lasă deoparte orașul din scrierile medievale (topos din care nu se mai păstrează, după 1830, decât câteva edificii religioase excepționale și numai vagi rămășițe ale orașului civil), se concentrează asupra momentului când, odată cu modernizarea, începe și „decăderea” Iașilor, și se oprește cu circa patru decenii în urmă. Este o opțiune bună, deoarece orașul nou, de azi, este, el însuși, în curs de reașezare, ca și literatura care-l evocă. Între cele două borne cronologice, avem un întreg panopticum: o multitudine de fragmente care, însumate pe retina lectorului, produc un portret al orașului. Un portret care însumează și istoria, și modernitatea, și prezența lui obiectivă, și asumarea lui subiectivă.
Marele merit al antologiei Orașul Iași în evocări literare este cuprinderea. Cu migală, cercetătoarea a desfoliat colecții de publicații și arhive, a parcurs mii de pagini de proză și publicistică, decupând fragmente ce conțin, întrun fel sau altul, referințe la istoria, cultura, arhitectura sau spiritualitatea ieșeană. Cu accentul, firește, pe orașul obiectiv și pe raportarea celui care scrie la o realitate edilitar-culturală vizibilă la tot pasul.
Îi datorăm, astfel, Dianei Vrabie readucerea în atenție a unor texte uitate, cum ar fi Suvenire și impresii de călătorie, al pașoptistului Dimitrie Ralet, Pe ulițele Iașului, de Vasile Panopol, Iașul – Oxfordul României, de C. Săteanu, și chiar Iașul meu, al deloc uitatului Panait Istrati. O mulțime de scriitori minori sau de interes local (Nicolae Gane, Agatha Bârsescu, Scarlat Panaitescu, D. D. Pătrășcanu, Eugen Herovanu, Oreste Tafrali, Lucia Mantu, Sandu Teleajen ș.a.) sunt și ei recuperați, cel puțin prin paginile pe care le dedică urbei. E foarte interesant că nu toți cei atinși de farmecul Iașilor sunt moldoveni și că mai ales ieșenii get-beget sunt critici și deplâng „decăderea” fostei capitale.
Dacă meritul este cuprinderea, defectul esențial al antologiei este lipsa criteriilor. Pentru Diana Vrabie, nu e nici o diferență între Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-vodă, adică o operă de ficțiune, și Pentru înflorirea Iașului. O linie scurtă Iași – Gura Humorului, de Artur Gorovei, text aflat la confluența publicisticii cu analiza socio-economică. Nici între Amintirile lui Radu Rosetti, text confesiv, și Țara mea, de Regina Maria, manifest politic și de propagandă. Amănuntul că opera de ficțiune are o cu totul altă raportare la referent decât cea non-fictivă sau decât textul neliterar nu o împiedică pe cercetătoare să le pună pe toate la un loc, de-a valma, ratând tocmai miza teoretică a antologiei.
Nici cu cronologia nu stăm mai bine, căci criteriul utilizat pare a fi data nașterii scriitorului, nu periodizarea literară propriu-zisă. Astfel, Mihail Sevastos, scriitor care dobândește o oarecare notorietate în interbelic, este integrat epocii de la 1900, iar Iorga, literar, perfect contemporan cu Sadoveanu, îl precede cu aproape 120 de pagini.
Elementul temporal în opera literară este, de altfel, o necunoscută pentru editoare, care nu face distincția între cronologia operei (însemnând epoca în care ea apare) și timpul narativ. Astfel, Iașii interbelicului Sadoveanu sunt, în Zodia Cancerului, cei medievali, nu cei moderni. La fel, orașul memorialistului Radu Rosetti, de la 1925-1927, este cel al finalului de epocă fanariotă și al începutului de modernitate, după cum Iașii interbelicului Teodoreanu sunt cei de la 1900 ș.a.m.d. Antologia trebuia să conțină niște delimitări strict necesare.
Sunt și câteva surprinzătoare lacune în această, altminteri, cuprinză- toare lucrare. E admirabil că e recuperat Dimitrie Ralet, dar e greu de înțeles absența lui Ion Ghica, în a cărui epistolă O călătorie de la București la Iași înainte de 1848 avem, la final, o splendidă descriere a intelectualității ieșene de pe la 1835-1840. Negruzzi, de asemenea, este antologat cu un fragment din Păcatele tinereților (mai exact, din Au mai pățit-o și alții) și altul din Negru pe alb (din Scrisoarea XIX), nu și cu Scrisoarea XXI (Trisfetitele), dedicată explicit edificiului de la Trei Ierarhi. Mihail Kogălniceanu este prezent cu un fragment din Tainele inimei, nu și cu Fiziologia provincialului în Iași. Basarabeanul C. Stere, cu lungul episod ieșean din În preajma revoluției, lipsește cu totul, iar Ionel Teodoreanu e antologat doar cu paginile sentimentale din La masa umbrelor, nu și cu cele, mult mai bune, din volumul al III-lea al Medelenilor: portretul lui Ibrăileanu, descrierea casei Ibrăileanu și a Palatului de Justiție ș.a. Inacceptabilă este absenț a oricărui scriitor evreu, în condiț iile în care Iașii au fost un puternic centru intelectual evreiesc, atât în limba idiș, cât și în română. În schimb,   este introdus cu forța Eminescu, cu un fragment din Sărmanul Dionis care nu are nici o legătură referențială cu Iașii...
Aparatul critic nu este, nici el, la înălțimea efortului de documentare depus de editoare, care, în multe cazuri, a citat numai ediția recentă din care a preluat textul, fără indicații asupra primei ediții. Cititorul neprevenit ar putea, de pildă, rămâne cu impresia că Amintirile lui Radu Rosetti au apărut de-abia în 2015, iar La Paradis General, de Cezar Petrescu, în 1970...
Cu toate aceste neajunsuri, însă, Orașul Iași în evocări literare este o antologie utilă și interesantă, care răspunde pentru prima dată, cu argumente documentare, la întrebarea: cum s-au constituit, în paralel cu Iașii reali, Iașii ideali din memoria noastră culturală?


Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara