Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
hotărâre judecătorească de ---

oricât s-ar strădui grupul Teodorescu – Cipariu – Iaru să amâne, cu fel de fel de trucuri mizerabile, deznodământul în puzderia de procese în care a târât Uniunea Scriitorilor, până la urmă, oricât de târziu, adevărul iese la suprafaţă, de neoprit. Ca în această cauză importantă, a cărei hotărâre judecătorească o publicăm în pagina de faţă. Se vede, cu claritate, că dreptatea este de partea actualei conduceri a USR. Dar, până când ajunge să se pronunţe justiţia, câte minciuni şi câte insulte au aruncat aceşti iresponsabili agresori în spaţiul public, afectând grav imaginea unor oameni care nu au nicio vină afară de aceea că, aleşi fiind în fruntea Uniunii, apără drepturile membrilor ei, şi, totodată, afectând imaginea instituţiei înseşi, credibilitatea, prestigiul ei, şi, în fapt, compromiţând întreaga comunitate scriitoricească de astăzi. Ca să nu mai vorbim despre costurile băneşti uriaşe ale proceselor, despre consumul nervos, despre timpul şi energia irosite, despre stricarea definitivă a climatului literar. Ne întrebăm: aceşti autori nu trebuie să plătească pentru răul pricinuit? Şi cum să plătească? Desigur, nu doar prin cheltuielile de judecată ce le-au fost impuse de justiţie. Ci prin ceva cu mult mai potrivit: prin izolarea lor în această breaslă pe care au încercat şi încearcă, incalificabil, s-o distrugă.

Instanţa recunoaşte definitiv că pretinsa alegere a lui Cristian Teodorescu nu este valabilă

Tip soluţie: Admitere apel
Soluţia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant a domnului Nicolae Manolescu pentru Uniunea Scriitorilor din România, invocată în apel, ca neîntemeiată. Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant a domnului Cipariu Dan Mircea, pentru Uniunea Scriitorilor din România, invocată în apel , de apelanta-pârâtă Uniunea Scriitorilor din România prin preşedinte Nicolae Manolescu. Admite apelurile. Anulează în parte sentinţa civilă apelată şi evocând fondul: Admite cererea. Dispune suspendarea efectelor hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Membrilor Scriitorilor din România din data de 07.01.2017 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 932/299/2017 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Obligă pârâţii Teodorescu Cristian George, Cipariu Dan Mircea şi Râpă Florin (Florin Iaru) în solidar la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei reprezentând taxa judiciară de timbru. Respinge cererea pârâtei Uniunea Scriitorilor din România prin Nicolae Manolescu referitoare la cheltuielile de judecată ca neîntemeiată. Menţine dispoziţiile sentinţei civile apelate referitoare la respingerea excepţiei tardivităţii şi a excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a domnului Nicolae Manolescu. Obligă intimaţii-pârâţi, Teodorescu Cristian George, Cipariu Dan Mircea şi Râpă Florin (Florin Iaru) în solidar, la plata către apelanta Uniunea Scriitorilor din România a cheltuielilor de judecată în cuantum de 5700,12 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.01.2018.

Document: Hotărâre 139/2018 19.01.2018

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara