Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
Geografie literară de Gabriel Dimisianu

Andreea Răsuceanu, Bucureştiul literar. Şase lecturi posibile ale oraşului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2016, 348 pag.

Noţiunea de geografie literară, Andreea Răsuceanu a preluat-o de la Michel Collot, unul dintre eseiştii contemporani preocupaţi, în mare vorbind, de relaţia operei cu spaţiul. În introducerea la Bucureştiul literar , cartea despre care voi face câteva însemnări, cercetătoarea noastră se referă în mai multe rânduri la eseistul francez, care „nu vede nici o incompatibilitate între geografia literară şi istoria literară”.

În acest spirit procedează şi Andreea Răsuceanu, care realizează, privitor la Bucureşti, o „confruntare a geografiei ficţionale cu cea concretă”, considerând că „fiecare element de pe harta oraşului are un rol în economia spaţiului şi o valoare simbolică”.

Dar să vedem mai de aproape materia acestei noi cărţi despre Bucureşti, alcătuită de autoare prin convocarea în pagini a mai multor scriitori români contemporani, scriitori ataşaţi, prin creaţia lor, în diferite chipuri, de marele oraş românesc. Andreea Răsuceanu le comentează scrierile de inspiraţie bucureşteană, episoadele existenţiale legate de Bucureşti, dându-le prilejul de a vorbi şi ei înşişi despre acestea, luându-le fiecăruia un interviu. Este vorba de şase scriitori cam din aceeaşi generaţie, iar aceştia sunt : Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameşteanu, Stelian Tănase, Simona Sora, Filip Florian, Ioana Pârvulescu. Nu toţi şase sunt bucureşteni de baştină (Gabriela Adameşteanu s-a născut la Târgu Ocna şi a făcut liceul la Piteşti, Ioana Pârvulescu este braşoveancă), dar toţi şi-au proiectat cele mai multe scrieri în spaţii bucureştene, fie evocând Bucureştiul actual, fie pe cel istoric (din secolul XIX mai ales).

Ar fi fost de amintit, dar Andreea Răsuceanu nu o face în cartea sa, că scriitorii bucureşteni de azi au precursori de variate calibre, de la Anton Pann şi Nicolae Filimon la I.L. Caragiale, desigur, la Matei Caragiale, la Camil Petrescu, G. M. Zamfirescu, I. Peltz, până la mai apropiaţii de noi Eugen Barbu sau Teodor Mazilu. Unii scriitori au socotit Bucureştiul „oraşul prăbuşirilor” (Octav Dessila) sau, mai rău, „capitala care ucide” (Cezar Petrescu). Alţii l-au idealizat (reporterii frenetici din evul socialist).

Cartea reface trasee presărate de repere care vorbesc despre gustul şi mai ales despre răul gust al diferitelor epoci, despre acele „clădiri-simbol” de felul Casei Scânteii, adusă în discuţie de Gabriela Adameşteanu şi de Stelian Tănase, ori al Casei Poporului care îl oripilează pe Mircea Cărtărescu. Autoarea studiului distinge de altfel multiplele perspective din care văd Bucureştiul scriitorii de astăzi, tot atâtea feluri de a trăi într-o ambianţă pe care o răsfrânge, într-o măsură sau alta, şi scrisul lor. Perspectiva Gabrielei Adameşteanu e mai deschisă către perceperea imediat realistă, înregistrând „imaginile dezolante ale şantierelor perpetue, ale blocurilor gri, cozilor interminabile şi autobuzelor supraîncărcate”. La Mircea Cărtărescu acestea devin „teatrul întunecat, absurd, burlesc al unei lumi în dezintegrare...” Pentru Gabriela Adameşteanu, prozatoare obiectivă, astfel zicând, Bucureştiul cum arată azi e un „cadru al evenimentelor, amplu reconstituit”, în timp ce pentru „subiectivul” Cărtărescu e „un oraş construit în imaginaţie, suprapus peste cel real”. Romanul Orbitor al acestuia este „un mare poem trist”.

Bucureştiul literar, aceasta e temacheie a cărţii despre care vorbim, enunţată din titlu, cu numeroase raportări la cariere de scriitori, la publicaţii, la edituri, la spectacole, toate legate de marele oraş, de istoria lui deloc monotonă. Şi totuşi, nu numai literar este Bucureştiul Andreei Răsuceanu, ci unul înfăţişat sub încă multe aspecte. Nici nu se putea altfel. Diferitele instituţii au funcţionat în interdependenţă, personalităţile s-au confruntat pe variate fronturi, viaţa oraşului şi-a schimbat mereu cursul, înfăţişările, potrivit determinărilor istorico-sociale. Şi totuşi s-a putut vorbi, se poate vorbi şi azi, de permanenţe în viaţa oraşului, de forme care nu au pierit şi nu pier, fie şi numai prin faptul că formează obiectul reconstituirilor literare. „Gubernia Mătăsari”, astfel cum îşi reprezintă unul din vechile cartiere Stelian Tănase, Gara de Est evocată de Gabriela Adameşteanu, „spiritul oborean” reconstituit de Mircea Cărtărescu, Hotelul Universal al Simonei Sora, Lipscanii şi Târgul Moşilor, astfel cum îi apar lui Filip Florian, cele două feţe ale Bucureştiului, din secolul XIX şi din secolul XXI, restituite de Ioana Pârvulescu, toate acestea aduc în pagini spiritul unei lumi pe care cartea Andreei Răsuceanu o reînsufleţeşte. O face în termenii exactităţii istorice şi cu mult farmec.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara