Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

întoarcerea la cărţi:
Geografia consolatoare de Mihai Zamfir

E vorba de geografia sadoveniană, căreia autorul i-a hotărît un rol primordial încă de la primele lui scrieri. Nici un alt prozator român n-a reeditat pînă acum performanţa.

În acea jumătate de secol în care Sadoveanu şi-a scris romanele istorice, realitatea României a suferit schimbări dramatice, imposibil de imaginat în secolele precedente. Între 1904 şi 1952, între Şoimii şi Nicoară Potcoavă, măririle şi decăderile s-au succedat cu o viteză apocaliptică: de la o belle époque prelungită, ce ar fi trebuit să dureze veşnic, la catastrofa Primului Război Mondial; de la agitaţia tot mai otrăvită a anilor ’30, la cel de al Doilea Război Mondial şi la ocuparea străină a ţării. Dacă scrisese Şoimii în tihna unui orizont provincial, într-un tîrguşor moldovenesc adormit, Sadoveanu avea să scrie Nicoară Potcoavă într-o ţară tîrîtă cu forţa spre o istorie catastrofală, ţară aflată la marginea Imperiului Roşu.

Aria în care şi-a fixat Sadoveanu acţiunea romanelor sale istorice a rămas aceeaşi, de-a lungul întregii Saga medievale de fantezie, pe care autorul şi-a propus să o desfăşoare: e Moldova istorică, rareori întretăiată de incursiuni în Bizanţ, Grecia ori Ţarigrad. Punctele fixe ale frămîntărilor trăite de locuitorii Moldovei din diferite epoci (domnia lui Ştefan cel Mare, mijlocul secolului al XVI-lea şi Ioan-Vodă cel Cumplit, domnia lui Ştefan Tomşa, vremea Ducăi-Vodă) le reprezintă mai ales mănăstirile (Rîşca, Horaiţa, Agapia, Neamţ), tîrgurile mai mult amintite decît descrise (Hîrlău, Roman, Huşi), oraşele domneşti Suceava şi Iaşi, rîurile Moldova, Siret, Prut, Nistru, pînă la frontiera sudică reprezentată de Galaţi şi de Dunăre. În decor etern se petrec mereu alte drame, condiţionate parcă de o geografie impasibilă.

Această geografie i-a permis lui Sadoveanu să imagineze punctele decisive ale naraţiunilor sale reprezentînd de astă dată o geografie personală: e vorba de hanuri şi locuri de popas, unde se întîlneşte o umanitate călătoare de diferite vîrste, origini şi caractere, unde încep să se închege povestirile. Aceste locuri de întîlnire se definesc, geografic, cu precizie doar aparentă; aflăm cît de departe e apa Moldovei, cît timp îţi trebuie ca să ajungi pînă în tîrgul Romanului, la ce distanţă se află drumul mare spre Suceava; detaliile ascund însă o indeterminare voită. Fără ca cititorul să-şi dea seama, e condus într-o lume paralelă pe de-a întregul inventată: detaliile geografice au servit drept trapă pentru pătrunderea într-o altă ordine a lucrurilor.

Peisajul cunoscut şi verificabil sugerează, mai ales în naraţiunile istorice, povestirea unor fapte petrecute aievea, prilej unic pentru prozatorul moldovean de a inventa cu delicii întîmplări insolite, uneori de-a dreptul fantastice, înscenate însă într-un decor familiar.

Fără îndoială că mulţi romancieri de primă mînă din secolele XIX şi XX au acoperit geografia cunoscută cu fantezia lor debordantă, lăsînd impresia că evenimentele s-au petrecut cu adevărat la anul cutare, în oraşul X din provincia Y; la Sadoveanu frapează însă consecvenţa remarcabilă a geografiei proprii, atent conservată de la un roman la altul; ba chiar şi de la un secol la altul. Într-una dintre primele povestiri istorice reuşite, Vremuri de bejenie (1907), naraţiune intenţionat vagă şi abstractă, ce s-ar fi putut petrece oriunde şi oricînd într-o Moldovă medievală nenorocită, periodic pustiită de năvăliri, drumul eroului principal parcurge traseul precis de la frontiera poloneză spre Sud, trecînd prin sate şi pe la curţi boiereşti cu nume de fantezie, potrivite însă cu fonetica locului. Este acelaşi drum pe care îl va străbate, peste o sută şi ceva de ani, abatele De Marenne însoţit de beizadeaua Alecu Ruset în Zodia Cancerului, îndreptîndu-se apoi spre Iaşi, la curtea Ducăi-Vodă. În triunghiul mărginit de Hîrlău, Iaşi şi Roman, se află hanul lui Goraşcu Haramin, punct de plecare în Nicoară Potcoavă. Repetarea întocmai, de la roman la roman, a unei geografii exacte oferă cititorului un supliment de încredere, senzaţia că se află în ţară cunoscută, în continuarea unei poveşti începute în romanul precedent, cu speranţa că povestea va dura la infinit.

Pentru naraţiunile sadoveniene terminate, majoritatea, în chip tragic (Vremuri de bejenie, Neamul Şoimăreştilor, Zodia Cancerului, Nicoară Potcoavă), decorul geografic imuabil desenează o modulare a destinului şi e pînă la urmă o consolare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara