Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica de artă:
film cu umbra mea în prim-plan de Petre Tănăsoaica

întotdeauna după ce plec dintr-o expoziţie refac filmul traseelor pe care am mers, pe care le-am intuit: nu întotdeauna îmi ies aceleaşi nuanţe precum cele pe care a vrut curatorul să mi le inducă. Asta o simţi din structura materiei pe care acesta vrea să o impună. Apoi te prinzi repede dacă acesta ştie să folosească lumina sau nu, cu alte cuvinte dacă intuieşte structura internă a lucrărilor cu care croieşte scenariul în care te-a adus. Asta a fost pe scurt strategia proprie prin care am intrat/ieşit din expoziţia Wandei Mihuleac de la MNAC, al cărei regizor a fost redactorul-şef al revistei „Arta“, Magda Cârneci. Cu sprijinul secundului Mica Gherghescu şi sub coordonarea – după cum scrie în foaia de sală, a Mălinei Ionescu. Cred că s-ar fi putut mai mult, dar şi aici lipseşte ceva ca în toate întreprinderile noastre. Nu este vorba despre profesionalism, ci de bani, pentru că nu văd cum ai putea să scoţi ceva de mare clasă cu fondurile limitate pe care le au muzeele noastre... În fine, expoziţia asta este bine supravegheată de ochiul atent al curatorului şi lucrată pe nişte cicluri, de care n-am să ţin cont aici aşa cum v-am avertizat, nu pentru că nu mi-ar fi plăcut organizarea ei în teren ci pur şi simplu pentru că a existat o secvenţă care m-a impresionat atât de tare încât am închis tot bagajul emoţional în perimetrul său. Imaginaţi-vă un ecran pe care se vălureşte o mare, iar jos, la picioarele sale, o femeie tânără şi frumoasă prin modularea emoţională pe care o produce, alunecată în nuditate numai atât cât să nu frizeze limitele de unde ar fi putut deborda într-o imagine comună, de revistă sexi. E un început de lume aici sau un sfârşit de deluviu, poate doar un moment de meditaţie sau de introspecţie într-o memorie din care vor ţâşni toate elementele instalaţiei care se leagă între ele, pe platoul din faţa sa, locul de însumare a unor elemente rezultate de pe urma unui şantier arheologic, care au fost înainte de asta cu desăvârşire înghiţite de nisip, iar şi mai înainte de asta, locuri vii, ale unei locuiri pe care şi-o imaginează artistul aici, cu o urgenţă mai mare ieşind urmele unor temple, al unor cetăţi... Sub două feluri se întâmplă asta: o dată sunt reconstruite din aşchiile unor ateliere de pietrărie, ale unuia de sculptură, aşa cum fac mai întotdeauna copiii când găsesc asemenea rezerve de materie uşor de manipulat... Este aici şi un gest uşor de restaurare a unor imagini de care nu am prea avut parte să găsim prin săracele noastre cetăţi, mai mult îngropate sub pământ decât ramase să ne străjuiască istoria de la suprafaţă, cum spunea într-o carte de călătorie A.E. Baconsky, după întoarcerea sa la civilizaţia semnalată de cultura europeană. Cea de-a doua ipostază este o refacere a sitului arheologic pe planşetele ordonate în cicluri pe simeze. E o execuţie impecabilă, variaţii de griuri ce produc adâncime şi perspectiva creată dă senzaţia că se înşurubează direct în planul vertical al lucrărilor o realitate care vine din străvechime... Într-una dintre ele nici n-a apucat să fie dezgropată, doar simţi că pe sub pielea tabloului se mişcă să-şi facă loc spre ieşirea la lumina.

Toate aceste amănunte, salvate din imaginaţia autoarei, sunt carnea pe care-şi clădeşte Magda Cârneci narativităţile discursului curatorial! Puţin derutat, am citit o imagine ca fiind a unui detaliu din Poarta Sărutului a lui Brâncuşi, iar lucrul acesta nici n-ar putea să fie străin de o astfel de citire. În ansamblu, începând cu marginea peretelui unde este reconstruită o insulă şi sfârşind cu peretele de care tocmai v-am povestit, o privire de sus, aşa cum am încercat să fac, folosind telefonul pe post de aparat de fotografiat, într-un alt moment al citirii, pornind de la sugestia de apă pe care o au marginile nisipoase ale insulelor din care au fost dezgropate temple şi cetăţi, spune de la sine că am fi într-un arhipelag al unei antichităţi devastate de ape... În parte vom mai regăsi tema într-un traseu colateral, când artista vrea să umple spaţiul unul tablou cu temele pe urmele cărora organizează şantierul despre care tocmai v-am povestit. În ramele acelui tablou intră urmele, umbra şi semnele cu care se va scrie realitatea; deşi pare cât se poate de simplu de citit fiecare imagine, ele ascund de fapt intenţiile reluării citirii realităţii într-o cercetare mai amplă. Acesta este centrul de greutate al expoziţiei, dar pornind spre marginile sale vom descoperi, aşezate în timp mai aproape sau mai depărtate de momentul scrierii acestei povesti, locuri ale unui constructivism bine calculat, cu tumuli decopertaţi: înlăuntrul acestor morminte sunt oglinzi de apă, fântâni cu albastrul neprihănit, dar asaltat de verdele proaspăt al ierbii ce se va năpusti în curând peste tot peisajul aflat sub presiunea unor calcule tehnice din care nu ştim ce va ieşi!

nu ştiu dacă mă voi mai întoarce în acest spaţiu, al expoziţiei, deşi a mai rămas încă pe atâta materie de adus în prim plan, dar peste pasajul dedicat colaborării cu filozoful Derida ar fi impardonabil să trec... desigur că această formă de scriere a textului poetic, în cărţile care mai degrabă sunt nişte cutii de ambalat bomboane de ciocolată, are partea sa de ironie dulce amară, după cum te îndrumă aducerea poemului în graiul tău sau mai degrabă la nivelul tău de înţelegere. Orice întoarcere în decorul de dinainte ar putea să fie doar o scriere de text ce-şi caută rezonanţe mai noi, mai apropiate de citirea postmodernă. Evident că în acest context, capodopera este instalaţia de clopote care râd cu gura până la urechi într-o oglindă ce poate fi şi apa Stixului, dar şi cea din fântânile ce izvorăsc din tumulii descoperiţi mai devreme. Mi s-a părut genială această luare în derâdere a sacralităţii, care ascunde râsul homeric al destinului multiplicat diabolic de oglinda în care se vede adevărul. O ultimă privire asupra peisajului cu marea de care v-am povestit la începutul acestui text, m-a provocat să-l reproduc în telefonul care cerea să pună între mine şi lucrarea de pe ecran exact umbra care vă desparte de Wanda Mihuleac. Faceţi un pas prin ea şi, după patruzeci de ani de când şi-a mutat destinul artistic la Paris, vă veţi întâlni cu una dintre cele mai tulburătoare artiste ale patrimonialităţii noastre artistice.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara