Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
fete pierdute - Invocaţii de mireasă (Margareta Dorian) de al. cistelecan

Nu doar în dragoste, ci şi-n literatură ochii care (sic!) nu se văd se uită fatalmente. Aşa s-au uitat, bunăoară, şi cei ai Margaretei Dorian, fiica scriitorului Emil Dorian (de apariţia jurnalului căruia s-a ocupat după 1989), poetă şi prozatoare ea însăşi, dar plecată din România (născută fiind la Bucureşti, în 1924) în 1948, mai întîi la Paris şi apoi – din 1954 – în SUA, unde a şi rămas.1 Îşi ia aici, la Brown University, licenţa în ştiinţe botanice şi, cu vremea, publică şi trei romane (scrise direct în engleză).2 În România ezitase între litere, horticultură şi arte plastice, încercîndu-le, la rînd, pe toate (dar neisprăvind niciuna la o vîrstă aşa crudă), după cum i se spovedeşte Mariei Banuş.3 Era „o lungană slăbuţă, cu faţa prelungă, străvezie, cu ochi limpezi, cu ciuf castaniu“ şi care scria, văzînd în Maria Banuş o „maestră“, „versuri sensibile, autentice.“4Cu un mănunchi de asemenea versuri cîştigă (alături de Ion Frunzetti, Mihail Cosma, Victor Torynopol şi Ion Cutova) şi ea concursul de poezie al Editurii Forum, care-i şi editează placheta Ierbar în 1946. „Elevă a Mariei Banuş“, după cum zice Piru,5 Margareta nu e mai puţin colegă (de poetică, de nu chiar de mistică senzuală – mistică senzuală a cuvîntului/poemului) cu Floarea Ţuţuianu. A intuit-o deja, cu mult înainte de epifania Floarei Ţuţuianu, Perpessicius, cînd a subliniat că „totul în poezia d-sale /.../ se colorează de o uşoară senzualitate, cînd nu este de-a dreptul una din acele forme de sulamitism, proprie Cîntării Cîntărilor. Cu adaosul totuşi că mirele, urmînd interpretarea alegorică, este însuşi poemul.“ 6 El este, într-adevăr. Lui îi descîntă Margareta, pe el îl invocă într-o gramatică senzualizată şi cu o imaginaţie corporalizantă cu care-şi creează premise de extaz: „Ne rugăm pentru carnea poemului, ascunsă,/ ne rugăm cu pumnii-ncleştaţi/ şi opintiţi în cuiburile calde ale vorbelor/ ne rugăm cu rotunjimea şoldului/ şi cu subţioara arămie, ameţită,/ ne rugăm pentru dezlegarea poemului“ etc. (Secetă). Mai rar, la noi, asemenea invocaţii viscerale ale poemului, asemenea preparative corporale întru aşteptarea lui; Margareta se pregăteşte de ivirea poemului ca o mireasă poftalnică. Şi tot rară este şi senzualizarea poemului ca atare, transformarea lui în zburător întrupat. Margareta pare să fie de doctrina lui Rilke atunci cînd e vorba de febra creativă, părînd a agrea şi ea că „trăirile artistice sînt neverosimil de aproape de cele sexuale“, chiar dacă ea însăşi nu se avîntă în sexualizarea scriiturii. Dar nici foarte departe nu e. Atîta doar că îndrăzneala ei tematică merge mînă în mînă cu sfiala de directeţe şi cu o cultură a limbajului de candoare (care, ambele, o inhibă). Sau a celui – să zicem – de artă, care, pe vremea aceea, nu era, în cazul poeteselor, de tot slobod. Aşa că oricît de aprigă ar fi senzualitatea – şi este destul!, expresia ei rămîne candidă şi primăvăratică. Sau, cum mai bine zice Mirodan, „geamătul la aşternut este autentic, frazele şoptite-n urechi sunt livreşti.“7Livreşti nu-s, ba dimpotrivă: spontane, senzuale, fruste chiar; dar elegante, oarecum estetizate, sunt numaidecît. Într-un cuvînt, e vorba de „o poezie cu gust sănătos, de senzualitate sinceră şi curată.“8 „Curată“ şi-n limbaj şi-n senzaţii de vreme ce acestea par autentice. În tot cazul, se simte în ele, cum zice Ruxandra Oteteleşanu (care a ascultat-o la o şezătoare, în 1945), „accentul pur al poeziei“.9

Chiar dacă ar fi vorba de „poezia cărnii înfrigurate“, „a sîngelui curgînd repede prin artere“10 (dar nu-i chiar aşa), Margareta propune cele mai candide ecuaţii ale acestui freamăt de creştere şi ale acestui vuiet surdinizat de senzaţii, topind o linguriţă de dramatism în dialectica lor: „În noaptea asta iezilor le cresc corniţele./ Sssst! Taci!/ Clipa atîrnă grea ca plînsul lor prin somn/ grea ca o rodie…/ Noi nu suntem decît jumătăţile ei despicate…/ Sîmburul – ascultă –/ în fiecare bate, negru bate.//…// Acum sunt mare. Nu mai mi-e frică. Dar vreau să te ţin încă de mînă“ (Hotarul). În subtextul tuturor poemelor – dar şi pe faţă –, metafora centrală a iubirii e cea alimentară: iubita e ceva de devorat, de muşcat, de cules ş.a.m.d. Dar toată această senzualizare, această „carnalizare“ a iubirii, e pusă sub semnul unei candori iremediabile (şi uşor cochetă, jucăuşă): „Ştiu/ carnea are prospeţimi de fruct/ iar gura zvîcnete de şarpe prins/ şi e tîrziu…//…// Am auzit cum s-a desprins o piersică/ din cuibul ei/ acum/ şi pîrgul trupului a scuturat cercei…/ Arată-mi cum…“ (Clipă). Lumea Margaretei (şi trupul ei nu mai puţin) e un coş cu fructe, e făcută doar din lucruri bune, pozitiv incitante. Chiar şi tristeţile devin la ea senzaţii ingenue şi electrizate euforic: „… au încărcat tristeţea în carele cu fîn/ şi-au dus-o prin oraşul nostru – unde?/ Mirosul ei de cîmp încins/ aleargă ca un mînz fără stăpîn/ cu coapsele rotunde!“ etc. (Vorbeşte strada). Nu e nimic agravant în stările ei negative; nici pomeneală de frustrări, abţineri, refulări sau lucruri şi mai grave. Momentele cu tematică elegiacă – sau, mai degrabă, cu pretext elegiac – devin, inevitabil, exultante şi contaminate şi ele de senzualitate (glumeaţă, desigur): „Uneori tristeţea e o femeie cu şorţ albastru şi rîşniţă-n poală…/ unu-doi/ se sfărîmă cuvintele, boabele tari,/ negre/ fierbinţi/ şi nu ne mai putem striga pe nume.//…// şi-o să ne-nţelegem numai din mers, şold lîngă şold, ca juncanii“ (Fragment). Asta pentru că Margareta nu e doar o simţualistă, ci o vitalistă adevărată care ţine strict regim de extatice, înfruptîndu-se fără cenzură din toate şi fremătînd de bucuria cîntării şi de cîntarea bucuriilor: „Înfiptă-n miezul vieţii îmi simt făptura toată/ şi-mi aflu pasul care se deschide neted pe pămînt/ şi cîteodată-n trup se-ncheagă cîntul ca o apă/ deşi pe mine nimeni nu m-a învăţat să cînt“ (Ceas bun). Poate de aceea zice Ovidiu Constantinescu, admirativ, că Margareta „murmură suave cîntece cu darul firesc pe care-l au păsările cerului şi ale cîmpiei.“11 N-o fi chiar aşa (mai face şi Margareta trucuri), dar de o poezie a spontaneităţii e vorba, de o spontaneitate a bucuriei – şi de o bucurie a spontaneităţii deopotrivă: „În fiecare zi mă-ntîmplu/ limpede şi conturat:/ genunchiul rece ca un măr curat/ stă-n dimineaţă./ Palmele cuprind coaja de clipă/ braţele strîng trunchiul zilei/ şi ţipă:/ sunt străbătută de drumuri lungi de seve-ncrucişate/ de cuvinte nenăscute/ şi vreau să prind cu degete neînvăţate/ lumina care joacă pe talgerul pîntecului…// Ascultă! Dimineaţa începe cu trîmbiţa cîntecului!“ (Cîntec de dimineaţă). Aceeaşi trîmbiţă sună şi-n restul zilei şi-n tot volumaşul: o trîmbiţă a elanului senzual şi a senzualizării lumii (pe un fond, după cum se vede, de uşor narcisism sublimat). O adolescentă muşcînd drastic dintr-un măr – asta e Margareta Dorian.

Al. Cistelecan

____________
1Al. Mirodan, Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română, vol. II, D-E-F, Minimum, Tel Aviv, 1997, p. 166. Cam tot ce am aflat despre Margareta am aflat din Dicţionarul lui Mirodan. După cum se vede dintr-o scrisoare reprodusă în România literară, nr. 33/2008, ar fi vrut să revină în literatura noastră şi chiar să se înscrie în filiala Alba. Nu ştiu dacă a şi reuşit, dar grupaje de versuri i-au apărut în România literară şi-n Apostrof.
2 Idem, p. 167.
3 Maria Banuş, Însemnările mele. 1927-1944, Text stabilit, note şi comentarii de Geo Şerban, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014, p. 483.
4 Idem, ibidem.
5 Al. Piru, Panorama deceniului literar românesc 1940- 1950, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968
6 p. 190.
7 Perpessicius, Opere. XII, Menţiuni critice, Editura Minerva, Bucureşti, 1983, p. 108.
8 Al. Mirodan, op. cit., p. 167.
9 O.C. (Ovidiu Constantinescu), în „Revista Fundaţiilor Regale“, nr. 4/1946.
10 Ruxandra Oteteleşanu, în „Universul literar“, nr. 10/1945.
11 Al. Piru, op. cit., p. 190.
12 Ovidiu Constantinescu, op. cit.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara