Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
fantasmele unui producător de software de Ioan Holban

Liviu Ioan Stoiciu, Efecte 2.0 , Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2017.

în limbajul internauţ ilor, 2.0 este varianta a doua a unui anume program informatic; în deschiderea celei mai recente cărţi de poezie, Efecte 2.0 (Editura Tracus Arte, 2017), Liviu Ioan Stoiciu îşi descrie proiectul liric astfel: „Fenomenul Web 2.0: Posibilitatea de a organiza şi clasifica informaţia pentru a deveni cît mai accesibilă. Versiunea 2.0 a aplicaţiei Poezie...”. Liviu Ioan Stoiciu şi-a construit, vreme de aproape patruzeci de ani, „programul informatic” al poeziei sale în cele cincisprezece volume tipărite, începînd, din anii 1980 ai secolului trecut, cu La fanion, Inima de raze, Cînd memoria va reveni şi O lume paralelă pînă la cărţile anilor 2000, Poemul animal, La plecare, pam-param-pam/ adjudu vechi, Craterul Platon, Pe prag/ Vale-Deal, Substanţe interzise şi Nous, fixînd, în stricta noastră actualitate literară, un poet cu multe rezerve lirice disponibile; modul său de a citi realul şi realitatea, în oglinzi paralele, felul de a-şi adecva limbajul pe un canal direct, deplin transparent, abordînd frontal realitatea, pentru ca, apoi, să se întoarcă în şoaptă, în senzualitate, comunicînd prin subtext, aluzie, metaforă şi, din nou, la strigăt şi traumă reprezintă un poet care îşi ţine cititorul într-o permanentă stare de alertă. Este Efecte 2.0 o variantă nouă a programului informatic (citeşte: liric) din celelalte volume? 2.0 ar putea fi, ne sugerează poetul, pentru măcar o parte din generaţ ia viitoare a internetului, locul/ timpul cînd vom şti totul unii despre ceilalţi, nu vom mai putea ascunde ceva anume, cînd – într-o distopie de azi – ne vom fi pierdut identitatea, intimitatea şi cînd, poate, va trebui să ne reinventăm; pentru altă lume, aceea a literaturii de pe arca lui Gütenberg, cu 2.0 putem afla multe, dacă nu totul, despre noi înşine, fiinţa interioară şi preajma noastră. În fond, pentru a (ne) comunica, Liviu Ioan Stoiciu inventează un cod care pare credibil şi accesibil; „versiunea 2.0 a aplicaţiei Poezie” nu spune, probabil, nimic internauţilor, dar poeţilor şi cititorilor lor? Liviu loan Stoiciu ne propune să-l citim pe această aplicaţie în cartea recentă: cine apucă şi cine se pricepe.

„Eu sunt oricum în inferioritate – vîrsta, depresia,/ lipsa de motivare de a continua,/ totul pare a fi expirat”, scrie poetul în Ceea ce este, trimiţînd un mesaj, încă unul, din depresie, vîrstă crepusculară, lipsă de motivare, al unei fiinţe în regres, inutilă, exclusă, „instrument mediocru în mîna/ unor presimţiri care nu l-au lăsat să doarmă”, cum se spune în A regresat lent (Jurnal) – o temă pentru toată literatura lui Liviu Ioan Stoiciu din jurnal, poezie, proză de ficţiune; în permanentă ceartă cu sine şi în proces cu ceilalţi, mereu în ofensivă, neiertător, fără milă, poetul pune, între semnele de exclamare şi în interogaţiile active adresate lumii şi sinelui, acuze, sarcasm, sentinţe definitive şi irevocabile; de altfel, într-un comentariu rezervat cărţii în România literară, Gh. Grigurcu scrie că Liviu Ioan Stoiciu e un „exponent deopotrivă al crepusculului rural ca şi al celui urban, punînd în scenă o mare energie a dezolării”. Totuşi. În Efecte 2.0, noua „aplicaţie” a programului său poetic, Liviu Ioan Stoiciu pare a căuta ceea ce nu se vede, ceea ce e dincolo de zariştea blagiană, adăugînd mesajului disperării, surpării, neantizării, un altul, creştin, de căutare a lui Dumnezeu în-fiinţat înlăuntrul omului: „Nu se întrevede nimic deosebit, deşi stai de ani/ grei în aşteptare: priveşti în gol. Nu/ auzi nici un sunet fundamental. Nu auzi decît nişte sunete/ ciudate dinlăuntru. Te resimţi, îngropat în/ stratul gravitaţional. Nici/ un semnal clar de nicăieri. Îţi baţi joc şi de chinurile tale./ Ce cauţi de fapt, şi nu găseşti? Nu mai/ căuta ceea ce nu se vede! Dumnezeu e în tine, nu în zare...” (Nici un sunet fundamental): un alt fel de a rosti cuvintele Apostolului Pavel, „dacă dragoste nu am, nimic nu am”, transcrise altădată şi de Marin Preda, cu o minimă, dar esenţială, modificare, în alt registru, în Cel mai iubit dintre pământeni.

Liviu Ioan Stoiciu reformulează în Efecte 2.0 relaţia violentă cu sine, mereu în conflict, în rugina cuielor, scursă pe scîndurile gardului unei cabane (La sfîrşitul istoriei), ori într-un vagon de marfă bine zăvorît, cu sigiliu, pe linia dintr-o gară pustie (Autodenunţ), gîndac oarecare într-un „popor de gîndaci, fără împotriviri” (Un popor), într-o lume în sminteală colectivă (Sminteli) şi în naufragiul lăuntrului, o „fenomenală prăbuşire înlăuntru” (Prăbuşire înlăuntru), mirosind, încă din 1989, „floarea morţii” (Îţi poţi aminti); singurătatea, disperarea, captivitatea năruită într-un discurs despre o „porcărie mucegăită” sînt vizitate de două fantasme; o pisică „sălbatică, neagră, venită din pădure”, ca un mesager al întunericului, al morţii şi, în acelaşi mesaj abia pîlpîind, al luminii, al înaltului serafic, o fetiţă în rochie de primă împărtăşanie: „Paragină, buruiană necosită de ani de zile, litere/ chirilice căzute de pe frontispiciul/ ruinei, sîrmă ruginită şi cărămizi sparte, urzici cît omul,/ un măr de aur şi melci,/ melci, melci, care ies, generaţii după generaţii din/ cavoul de fier părăsit, cu uşile/ întredeschise, legate cu lanţuri – şi care cotropesc/ împrejurimile, îl păzesc, îl/ influenţează: chiar mă sperie, de ce am sărit eu grilajul/ pînă aici? Să mănînc un/ măr? Stîrnit de tulburarea poftei. Resorbit. Poate/ eram în căutarea imaginii unei/ fetiţe, apărute brusc, în rochie de primă împărtăşanie,/ îndrăgostită de flori, lumînări, muzică:/ după moartea căreia să fi plîns împreună. O fantasmă. Flori,/ lumînări, muzică, toate stinse – şi noi/ toţi, cu inima arzînd... Ce voiam să găsesc atîta, de fapt? Şi/ ce ar fi de găsit în interiorul unui meteorit/ căzut pe pămînt, în definitiv?” (Resorbit). Cromatica poemelor e una violentă, „fauve”, dominată de „copacul mov” din Impuls imoral, spaţiul liric se identifică în metaforele obsedante ale saltimbancului „învăţat să joace sub lovituri de bici”, melcului cu „cochilii perfect finisate” şi ale Celuilalt, cel dimpotrivă din O mare însufleţire şiÎmpotrivirile, într-o lume a lui Nimeni şi Nimic, cel mult plictisitoare, ca aceea de la Cantonul 248 ori din Halta Adjudu Vechi, repere ale unei geografii minimaliste, evocate aici, ca şi în volumele precedente, pentru a experimenta, încă o dată, unghiul mort, singurătatea, uzura, zilele de oxid de carbon, metan şi amoniac: o fiinţă golită de conţinut, avînd consistenţa ceţii ridicate pe o arătură, păstrînd gustul cenuşii după ce va fi fost arsă de solitudine „pînă în măruntaie”, cu departele definitiv retezat, precum indicatorul uriaş de la Agigea, îndreptat către orizontul mării, pe care scrie către o fundătură, ca în poemul În această viaţă.

poetul din Efecte 2.0 asumă un prezent al sporilor veniţi de la Domniţa Neaga, din vremea lui Mihnea cel Rău Turcitul; un text precum În lanul cu spori se structurează pe o simbolistică a răului, întors într-o istorie a trădării, de unde vine, azi, fantasma aceluia să năruie „schelăria cerească”; invocarea figurii domnitorului din secolul XVI, trecut la mahomedanism, primind, ca răsplată, sangeacul de Nicopole, nu e deloc întîmplătoare pentru viziunea unui poet care „nu mai stă cu sine”, cum spune în Semne bune, nu rele şi, încă, mai departe, în O forţă adversă, „nu mă mai văd, deşi ştiu că sunt aici” şi care îşi stinge, într-un peisaj cangrenat de rău şi trădare, în sunetul arginţilor, orice nostalgie a înaltului, în ironie şi sarcasm, telegrafic, ca în Rar sus („«Aş vrea», scrie şi continuă – «Cosmos». Nu”) ori ca în acest antologic poem-scrisoare „de la mare”, expediat la adresele ştiute ale lui Nimeni şi Nimic: „Mii de musculiţe: acolo nu! Ne mutăm cearceaful, în/ care ţinem resturile – că asta suntem,/ numai resturi. Bate fetiţa peste poponeţ. Că unde se uită?/ Să nu mai mănînci de jos! Mă/ uitam după aeroplan. Fetiţa întinde mîna şi mai ia/ o bucată de rahat,/ împiedicată, dată prin nisip, printre stele./ Mi-a stat ceasul pe canicula asta. Şi mă doare! E un mod/ precis de prăbuşire... Se răsucesc:/ în ceruri – cu burta în jos. N-a fost rău la mare,/ dar de ce a durat atît? Mult, puţin?/ Nimic nu mai e cum a fost. Şi-au perfecţionat toţi caznele,/ să devină conştienţi de ei înşişi... Dar e plăcut,/ miroase a cafea pe aici, e discotecă,/ e ora cînd începe bum-bum şi cînd la ştiri se anunţă/ că se apropie de Litoral boala limbii/ albastre, te sărut, al tău” (Printre stele).

Versiunea 2.0 a aplicaţiei Poezie din Efecte 2.0, tastată pe computerul liric în cuvintele roase de „boala limbii albastre”, este a unui poet mereu egal cu sine în registrul valoric înalt al poeziei adevărate.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara