Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
Falsa gâlceavă de Marius Miheţ

George Bălăiţă, Învoiala, Iaşi, Editura Polirom, 2016, 216 pag.

Omul modern aşteaptă întotdeauna să se întâmple ceva. Când nota judecata aceasta, Noica nu se gândea, fireşte, la Creangă. Nu cu totul. Dar îi lua în considerare o zicere absurdistă: „Se vede c-a venit, de n-a mai venit”. Între cele două verdicte se găseşte Stan Ipate. Mai întâi, ca tot bărbatul împlinit după 30 de ani, nu mai aşteaptă nimic. Vrea să fie liniştit în continuare, tocmai scăpat de stigmatul veneticului sărac. Apoi, când dracul Chirică apare în viaţa lui, Stan înţelege că răul e deja acasă. Fugind dibaci de căsnicie ca de o iraţionalitate toxică, ajunge să trăiască cu răul însuşi. Dilema se derulează cu tâlcuri prevestitoare.

În Povestea lui Stan Păţitul citim chiar pilda unui individ care nu aşteaptă nimic, în vreme ce toţi ceilalţi din jurul lui fac totul pentru a se întâmpla ceva. Va fi nevoie de o strategie diabolică, pentru că Stan este un om aflat în ordine, atins de seninătate, ce-a reuşit să răstoarne viciul în muncă. Diavolii lui Creangă nu se arată deranjaţi de libertatea exprimată de toate aceste stări. Ci de boţul de mămăligă binecuvântat de Stan atunci când îl lasă cui l-o vrea. Numai Chirică strică ordinea, mâncând fără să păstreze legea lui bogdaproste. Nemulţumindu-i pe morţi, el trebuie să mulţumească pe cel viu. Aşa începe infernul dracului, căci ordinea pe care el nu o respectă e una universală, „de sus”, nicidecum una conjuncturală, „de jos”. Încolo, vă amintiţi povestea. Chirică munceşte cât zece, înmulţeşte averea stăpânului, iar după trei ani îl căpătuieşte cu o nevastă căreia îi scoate ultima coastă de drac.

Noul roman al lui George Bălăiţă porneşte de la asemenea posibile interogaţii. Pretextul e chiar Povestea lui Stan Păţitul. În prezentarea de pe coperta a patra, ca şi în cronica literară de acum câtva timp, Nicolae Manolescu observă că Învoiala este o poveste paralelă cu cea a lui Creangă, una inventată, „un adevărat roman ţărănesc, realist şi fabulos totodată”, complex, ce „nu poate fi redus la o singură idee”. Pentru Nicolae Manolescu nu Stan, ci Chirică devine adevăratul protagonist, iar împreună, cei doi realizează o dublă inversiune: „nu e om fără ceva diavolesc în sine, după cum nu e diavol fără capacitate de umanizare”.

Cu alte cuvinte, citim un scenariu inedit, cu numeroase deschideri simbolice. Precedente, cel puţin la nivelul intenţiei, existaseră. George Bălăiţă nota în publicistica sa cum avea de gând să scrie variaţiuni după teme din Sadoveanu şi, mai ales, Rebreanu. Proştii, de pildă, i se părea un text mai mult decât fertil. Nici ceilalţi scriitori şaizecişti nu erau străini de procedeu. Constantin Ţoiu chiar a finalizat un întreg volum (Prepeleac, 1991) dedicat lui Creangă – în fapt, variaţiuni în cheie proprie. Nu poţi decât să constaţi că, înainte vreme, alături de autori şi filosofi canonici, scriitorii noştri reciteau cu nesaţ clasicii. Nemaivorbind că astăzi nici dascălii nu mai citesc pe Creangă. Iată că George Bălăiţă revine cu un roman scris sub forma unui scenariu surprinzător.

O arhitectură impresionantă realizează Bălăiţă aici cu mijloacele scenariului poetic. Zic poetic, pentru că indicaţiile actualizează mereu o plasticitate mustoasă. Iată începutul: „Bolta cu stele mari, cărnoase. E trecut de miezul nopţii, dar mult înainte de răsărit. Maşina cosmică se simte colosală, înspăimântătoare prin iluzia perfecţiunii, acum însă domesticită”. Sub semnul detaliului simbolic stau toate evenimentele. Iar ele închid un secret, prelungit strategic, când suplimentat cu date noi, când reinvestit cu nuanţe trecute ce au scăpat vederii. Detectivistica lui Bălăiţă din Învoiala se organizează ingenios. Tertipul e următorul: cititorul păstrează în minte povestea clasică şi asistă la adaptarea textului ce devine în cele din urmă unul autonom. Însă joncţiunile întreţin esenţialul: jocul. Autorul Lumii în două zile nu scrie nimic fără tentaţia proteicului.

Ne întâmpină numeroase trimiteri inter şi intratextuale (la Soacra cu trei nurori, Fata babei şi fata moşneagului, Ursul păcălit de vulpe ş.a.), toate diluate într-un discurs întretăiat cu şarje auctoriale. Scribul, Poetul şi Păpuşarul laolaltă, instanţe şi personaje deopotrivă, amestecă perspectivele. Scribul, alter-ego constant în textele lui Bălăiţă, fixează în fişele lui „ţinutul Muntelui Ou”, nimic altceva decât o plonjare atemporală în limitele unui tărâm cu alonjă fabulatorie. În povestirea Un om şi lucrurile sale, publicat în volumul Nopţile unui provincial (proze, 1958-1967), aflăm, de pildă, că „peste ţinutul cuprins între Muntele Ou şi Capete căzură ploi”. Nu întâmplător, între Păpuşar şi Scrib „există o învoială până acum de nimeni ştiută”. La rândul lui, Poetul caută în scena deschisă de Scrib subiecte pe care le notează în propriul caiet. Bălăiţă insistă pe datele ambiguităţii auctoriale, avertizând cu semnale metaficţionale. Scena autorilor se lărgeşte, făcând loc personajelor. Iar Bălăiţă umple viaţa lui Stan din Valea Ursului cu de toate: Vecinii Haralambie şi Ioana convieţuiesc cu „viclenia duioasă” a femeii şi corecţiile soţului; baba Hârca îşi face ucenică din fata cea mică a morarului Lomură cel Şchiop, pe Catrina, viitoare soaţă a lui Stan; argaţii de la han suferă după Anghelina – diavoliţă de rang înalt. Nu lipsesc meşteşugarii, negustorii evrei şi actorii. Deasupra tuturor, diavolii.

Spectacolul uman pregăteşte adevărata confruntare dintre Stan şi Chirică, aceşti Prospero- Ariel autohtoni sub aura lui Creangă. Spectacolul măştilor asigură tot farmecul Învoielii. George Bălăiţă propune un joc al complicităţilor ce nu se încheie nici după căderea cortinei. Fapt este că Stan-Chirică se recunosc de la bun început. Cu trecutul său inglorios (împrumutând destinul din Povestea lui Ionică cel prost), Stan ispăşeşte un blestem încheiat numai cu biciuirea unui diavol. După cum Chirică „scoate omul din minţi cu vorbele lui” nu pentru că e diavol, ci pentru că e mai mult decât atât: e un artist („Credeai că nu te vede nimeni cum tragi chiulul şi pierzi vremea pe la iarmaroace, la circ şi la teatru, ba cu păpuşile, ba cu cântatul… Aud că scrii şi poezii” îl ceartă Naşul, diavolul bătrân). Scamator, Poet, păpuşar şi actor în acelaşi timp, el se vede „îmbolnăvit de o boală a sufletului pe care numai oamenii o au”. Înscenările celor doi, stăpân şi slugă, transformă jocul măştilor într-unul al identificării cu fârtatele. Chirică pleacă cu prada – baba Hârca – dar lasă geamănului uman putinţa revederii (un şesar de poker şi un inel de smarald soţiei). Psihologia legăturii se dovedeşte mai tainică decât misterul însuşi. Iar femeia – care „se naşte cu darul puterii”, spune Bălăiţă undeva – nu poate renunţa la boala „cea mai parşivă” – curiozitatea. Resemnarea lui Stan din final, momentul când se recunoaşte din nou „păţit”, e acela de care s-a ferit mereu: femeia – „Ea e stăpâna. Surâsul ei viclean şi liniştitor totodată. Feminitatea ei victorioasă”, spune împăcat naratorul în final.

Elaborat în tuşe precise şi prin episoade convingătoare, suspansul menţine întreaga greutate a naraţiunii. Ambiguitatea pulverizată pretutindeni sprijină jocul de obscurităţi preferat de Bălăiţă, ca în toată opera sa. În Învoiala nu există sentinţe definitive. Nici adevăruri expiate până la capăt. Nu e limpede ce intenţionează Naşul, dracul experimentat ce apare alături de Chirică, nici unde duc seducţiile Anghelinei. La fel, respingătorul stăpân al ruletei – la care pierd şi omul şi dracul său – se recomandă drept patron al norocului, iar negustorul evreu Levi istoriceşte despre un alt Chirică ce şi-a incendiat stăpânii, furând doar un inel cu piatră verde…

Coincidenţele, ca şi neclaritatea ierarhiei răului, se zidesc reciproc în labirintul din Învoiala. Adunate, însă, ele dau sens întregului caraghioslâc. Nu e de mirare că Poetul, ca observator al adevărului care „nu se vede”, îi spune lui Stan: „domnia ta nu crezi s-ar putea ca în om să se afle tot atâta parte din diavol cât în diavol din om…”. După cum, în alt loc, naratorul întreaba retoric: „Este cruzimea lui Stan diavolească?” şi „mila lui Chirică este omenească?”. Ce uneşte tot carnavalul din Învoiala? Râsul vindecă lumile învrăjbite; tot el face uitată femeia ca agent al răului şi pansează unitatea pierdută.

Învoiala aduce pe scena derizorie a lumii întreaga recuzită cosmică, animată de o falsă gâlceavă faustică. Mai mult decât în oricare altă parte din opera scriitorului băcăuan, aici soluţiile se brodează shakespearean. Chiar dacă erorile sunt complicităţ i, iar revelaţiile, resemnări. Triumful aparţine compatibilităţilor răsturnate.

Scânteietor în stil şi fantast instigator este George Bălăiţă în acest scenariu al erorilor bine controlate.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara