Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Europa continuă de Ovidiu Pecican

Summit-ul desfășurat în urmă cu câteva zile la Roma, cu prilejul sărbătoririi a șase decenii de la semnarea Tratatului de la Roma, a semnalat vigoarea și succesele, ca și dificultățile de etapă și complexitatea acestora în drumul Uniunii Europene către o agregare progresivă și către asigurarea unui cadru cât mai ofertant de desfășurare a vieților cetățenilor săi.
Totodată, bilanțul a permis atât evaluarea retragerii Marii Britanii din procesul construcției europene, cât și disponibilitatea U.E. de a menține deschise porțile sale pentru statele și popoarele dornice să participe la continuarea efortului comun.
Existența unei Uniuni Europene care promovează cooperarea pașnică, respectarea demnității umane, a libertății, democrației, egalității, precum și solidaritatea între națiunile și popoarele europene este un succes care poate, merită și trebuie continuat, în efortul de a face din partea noastră de lume un spațiu de viață mai bun și mai ofertant în asigurarea condițiilor de împlinire a aspirațiilor celor mai nobile ale cetățenilor care îl locuiesc, într-un ancadrament democratic.
Poziția României în acest context, expusă în documentele și în declarațiile oficiale, este neechivocă. „Este esențial să prezervăm și să construim pe baza realizărilor fundamentale ale UE: cele patru libertăți fundamentale interconectate – Piața Internă, Schengen, euro, politica de coeziune și extinderea. Prezervarea unei abordări echilibrate și incluzive în promovarea acestor politici, spre beneficiul comun al tuturor membrilor UE, este esențială pentru o Uniune de succes și prosperă”.
Cu câteva zile înainte de summitul din 25 martie, s-a enunțat: „Cuvintele cheie ale acțiunii noastre viitoare trebuie să fie: securitatea (internă și externă), creșterea economică și ocuparea forței de muncă, respectarea valorilor și a libertăților fundamentale”. Totodată, la Roma, reprezentantul țării noastre președintele României, Klaus Iohannis, a precizat că „Obiectivul major al României este acela al unei Uniuni unite și coezive în acțiunile sale interne și externe, o Uniune care are capacitatea de a juca un rolcheie la nivel global”. În virtutea acestui țel general, „Menținerea unității celor 27 de state membre este și trebuie să rămână deviza noastră în continuare. Într-o lume globalizată, cu nenumărate provocări, o Uniune mai bine integrată oferă perspective în mod clar mai bune pentru noi toți decât o Uniune fragmentată”.
Față de toate cele de mai sus, salutând momentul aniversar și istoria celor șase decenii de viață scurse de la semnarea actului de naștere al U.E., și celebrând, în acest an, un deceniu de la intrarea României în U.E., scriitorii care scriu în limba română – nu doar din punct de vedere genealogic europeană, ci și cu statut european recunoscut – cu intenția de a crea opere de valoare durabilă, contribuie,prin scrisul lor, la plămădirea și perpetuarea continuă a unei coeziuni culturale și identitare europene. Rolul și rostul moștenirii literare românești și al dinamicii literaturii noastre vii se cuvin puse în lumină la altitudinea cuvenită, capacitatea iradiantă, empatică, a acesteia de a stârni emulație și interes nu numai față de valorile naționale, ci și în raport cu cele europene fiind dincolo de orice îndoială.
Este un moment potrivit pentru ca, în numele principiilor și al valorilor care stau la baza construcției europene, scriitorii din România să îi invite pe colegii lor europeni și de aici încolo la dezbaterea, asumarea, asimilarea și afirmarea valorilor Europei și ale spiritului european. Astfel, se va răspunde pe măsură, cel puțin cu același succes decât în interiorul altor abordări, nevoilor și aspirațiilor fiecărui cetățean al Europei, potențial cititor, contribuind, prin talentul și prin priceperea sa profesională, la sporirea coeziunii cetățenești europene și la apropierea dintre inși, dincolo de așezarea lor geografică, de cultura de origine și de frontierele – permeabile – ale diversității etnolingvistice.
Uniunea Scriitorilor din România, alături de oricare dintre instituțiile și persoanele relevante astăzi din punct de vedere cultural și de oricine aderă la această poziție de principiu, susține, prin creația concretă a membrilor săi și prin inițiativele și publicațiile sale, convergența europeană și adeziunea cetățenilor la axiologia Europei, invitând la o solidaritate constructivă și efectivă în jurul afirmării fără limite a creativității europene, atât de prestigioase și de glorioase în trecut, și atât de diversificată și de complexă în prezent.
Să construim Europa comună ca spațiu al exemplarității umane cu ajutorul literaturii, al artelor, al culturii.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara