Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Etica neuitării de Gabriela Gheorghişor

Nicolae Oprea, Ion D. Sîrbu şi timpul romanului,
ediţia a doua revizuită, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015, 321 pag.

Cu Ion D. Sîrbu şi timpul romanului, Nicolae Oprea deschidea, în anul 2000, seria unor studii critice dedicate lui Ion D. Sîrbu, cele mai cunoscute fiind Ion D. Sîrbu – de veghe în noaptea totalitară (2003) de Antonio Patraş şi Un om din Est (2006) de Daniel Cristea-Enache. Nu ştiu încă în ce măsură se poate vorbi despre o „revanşă postumă“ – de care Nicolae Oprea se arată convins, nu cred că Ion D. Sîrbu este astăzi mai citit decât autorii postbelici deja canonici. Biografia tragică îl apropie de Bulgakov, cărţile lui sunt însă departe de emulaţia unei capodopere precum Maestrul şi Margareta. Dar redescoperirea critică a scriitorului petrilean este mai mult decât binevenită, având în vedere exemplaritatea destinului său în anii dictaturii comuniste.

Revizuirea monografiei lui Nicolae Oprea vizează mai ales elemente formale: grafia numelui, criticul şi istoricul literar declarându-se învins de varianta impusă editorial, Sîrbu, deşi semnătura iniţială şi actele de identificare (certificat de naştere, foi matricole, diplome de absolvire) certificau prima opţiune, Sârbu; simplificarea notelor bibliografice. Lipseşte însă, la finalul cărţii, bibliografia operei lui Ion D. Sîrbu şi aceea critică. În ciuda reproşurilor unor comentatori, la apariţia primei ediţii (de la Editura Paralela 45), de a micşora capitolul despre literatura dramatică, Nicolae Oprea decide să-l păstreze neschimbat. În definitiv, Ion D. Sîrbu şi timpul romanului este un studiu monografic construit după regulile clasice: viaţa şi opera, aceasta din urmă fiind investigată în toate compartimentele ei. Titlul se justifică prin convingerea că autentica vocaţie a scriitorului ar fi fost aceea de romancier. Piesele de teatru ar fi reprezentat o ispită conjuncturală (Ion D. Sîrbu lucrând o vreme la revista „Teatrul”, apoi ca secretar literar la Teatrul Naţional din Craiova), iar povestirile – exerciţii prozastice în vederea atacării romanului.

Aş îndrăzni să spun că adevărata sa vocaţie a fost alta: speculaţia filosofică, pe urmele magistrului Blaga. Politicul a contorsionat însă atât de mult destinul lui Ion D. Sîrbu, încât cine ar putea şti cu certitudine? Ipoteza mea se bazează pe mai multe indicii. În primul rând, o mărturisire a scriitorului, dintr-o scrisoare către Eta Boeriu, din 1982: „Am pierdut Filosofia, Dumnezeu mi-a dăruit filosofarea…”. În al doilea rând, preocupările studentului, „predispoziţia teoretică” (eseul filosofic Despre o dialectică a lucidităţii, publicat în 1944, într-o revistă cu profil didactic din Bucureşti, Preocupări universitare; lucrarea de diplomă: De la arhetipurile lui C.G. Jung la categoriile abisale ale lui Lucian Blaga; pentru doctorat, proiecţia unei teze despre Funcţia epistemologică a metaforei; fişele de lectură din anii 1945-1955, recurente în Jurnal, arată, cum observă Nicolae Oprea, pasiunea pentru studii de psihologie şi ontologie, logică şi teoria cunoaşterii, estetică şi retorică, axiologie şi morfologia culturii, fenomenologie, intuiţionism). Cariera universitară a tânărului Sîrbu a fost distrusă, prin desfacerea contractului de muncă, în urma refuzului de a-şi „demasca” profesorii (Lucian Blaga sau Liviu Rusu). Studii teoretice ori filosofice nu se pot scrie în orice context de viaţă. Literatura, s-a dovedit demult, da. Literatura, inclusiv diaristică, poate fi un refugiu, un mijloc de supravieţuire, o mărturie, în cazul celui condamnat la condiţia provizoratului şi a şocurilor existenţiale. Traiectoria intelectuală firească a fost deturnată atunci. În al treilea rând, însăşi literatura lui Ion D. Sîrbu este una demonstrativă, „de idei”. Scriitorul afirmă că îi place să privească „lumea şi oamenii cu ochi de filosof”. Nicolae Oprea prezintă concepţia acestuia despre teatru „ca formă de filosofie” (v. şi „comediile-eseu”). În proză, accentul cade pe simboluri, mitologii, arhetipuri, iar formulele narative accesează alegoricul, parabolicul, utopia/ distopia, dialogul filosofic, eseul romanesc, satira menippee. Deşi unii critici au lansat eticheta de „realism ironic” (pe care o împărtăşeşte şi autorul monografiei), este Ion D. Sîrbu într-adevăr un prozator realist? Chiar Nicolae Oprea semnalează compoziţia hibridă, structura barocă a romanului Adio, Europa!, tenta parabolică şi symposion-ul platonician în Lupul şi Catedrala. În plus, fără „cheile” personajelor şi fără contextualizarea social-istorică a comentatorului, ce rămâne din „realismul” acestora? Şi să nu uităm că Adio, Europa! a fost gândită ca o scriere de sertar, şi nu ca o carte de „negociat” cu Cenzura.

Eugen Negrici spunea, în Literatura română sub comunism, că „peisajul literaturii scrise sub comunism ar putea deveni incitant (mai incitant chiar decât peisajul literaturii scrise în vremuri de normalitate) tocmai prin nefirescul lui, prin povestea dramatică pe care o conţine fiecare falie şi fiecare formă de relief. El seamănă întrucâtva cu priveliştea stranie a atolului Mururoa sau a Cernobîlului, după dezastru.” „Insule mirobolante de vegetaţie”, ivite din „cenuşa hrănitoare a dezastrului”, sunt şi scrierile lui Ion D. Sîrbu. Fibra sa filosofică se metamorfozează, din cauza presiunii istoriei, în bufonerie satirică şi tragică. În această ordine de idei, capitolul biografic al monografiei lui Nicolae Oprea, „Romanul” vieţii. Biografia unui proscris, devine indispensabil înţelegerii operei propriu-zise. Frontul, închisorile, domiciliul forţat (în „Isarlâkul” craiovean), influenţa blagiană (spaţiul-matrice, panteismul), prieteniile cu membrii Cercului Literar de la Sibiu, călătoria în Europa – toate îşi află ecoul în scris. Din acest punct de vedere, „literatura lui Ion D. Sârbu este o literatură suferită, îndurată, urmarea unei adânci suferinţe fizice şi morale”. Monograful nu detaliază însă despre cum a fost lăsat, totuşi, fostul deţinut politic să plece cu bursă D.A.A.D. (obţinută cu sprijinul lui Negoiţescu), vreme de trei luni, prin Europa (octombrie 1981- ianuarie 1982).

Câtă moralitate, atâta dramă! În această parafrază camilpetresciană s-ar putea esenţializa destinul „jurnalistului fără jurnal”. Dar admiraţia faţă de verticalitatea morală a scriitorului nu anesteziază simţul critic al lui Nicolae Oprea. Ion D. Sîrbu şi timpul romanului este o monografie echilibrată, care analizează minuţios opera „marelui ghinionist” (scos din literatură timp de 17 ani), fără să-i eludeze scăderile. Cu excepţia romanelor postume (Adio, Europa!, Lupul şi Catedrala) considerate relief de creastă, şi piesele de teatru, şi povestirile, şi romanele „pentru copii şi părinţi/ bunici” primesc o evaluare din care nu lipsesc termeni ca schematism, convenţionalism, melodramatism, maniheism, tezism. Jurnalul este interpretat ca un Noctal (v. tipologia jurnalului intim realizată de Mihai Zamfir), scriere ce adoptă regimul fictiv. „Jurnalul, dublat de epistolar, susţine în fond osatura teoretică a ficţiunii romaneşti” – notează Nicolae Oprea. Nici în caietele manuscris clandestine Ion D. Sîrbu nu poate renunţa la histrionism (chiar şi în epistolar, criticul descoperă un „personaj”). Ion D. Sîrbu este mai degrabă un spirit baroc, care nu poate vorbi onest (sincer) decât prin deformări, anamorfoze, şarje, măşti, paranteze şi digresiuni. Toate „jocurile” intelectuale, lingvistice sau livreşti, nu au însă drept mobil pura gratuitate estetică, ci depoziţia justiţiară. „Dorinţa supremă a lui Ion D. Sîrbu a fost să nu moară nemărturisit.” Un preconizat op memorialistic s-ar fi intitulat Depun mărturie!.

Ion D. Sîrbu este un caz interesant al istoriei noastre literare. Chiar dacă nu va ajunge să ocupe un loc fruntaş în canonul literaturii române postbelice, acolo unde îl aşază Nicolae Oprea („în rândul prozatorilor de prim-plan”), studierea vieţii şi a operei sale dă seama de grozăvia totalitarismului comunist din lumea estică. „Literatura va răspunde totdeauna de ale ei pe limba-i proprie”, cum zicea Monica Lovinescu, dar o etică a neuitării ar trebui să ne locuiască pe toţi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara