Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
eminescu în Polonia de Nicolae Mareş

Printre cei douăzeci de poeţi polonezi care au tradus din lirica eminesciană din anii ’30 ai secolului trecut până în prezent, prin tălmăcirile ei fără de cusur, Kazimiera Illakowiczówna a dovedit mult curaj, înţelegere şi o mare măestrie artistică în mânuirea slovei polone. Am spus curaj, deoarece în 1947, când despre Eminescu nu se vorbea sau se vorbea în şoaptă în România „democrată“ de atunci, autoarea plachetei de versuri: Zborurile lui Ikar a publicat în cunoscutul săptămânal cracovian – Tygodnik Katolicki, Rugăciunea eminesciană, acea înălţătoare rugă mariană. Curaj a fost şi faptul că a păstrat până la moarte ş1983ţ, în sertar, pentru că cenzura poloneză la fel de vitregă ca şi „autocenzura“ românească, nu i-a permis să publice plânsul şi blestemele din Doina : De la Nistru pân’ la Tisa/Tot Românu plânsu-mi-s-a. Ca pe o ofrandă a lăsat textul respectiv posterităţii diplomata şi poeta refugiată pe Someş, cea care a iubit atât de mult poporul român pentru ospitalitatea pe care Clujul şi clujenii i-au asigurat-o din 1939 până în 1947, convinsă că va veni timpul ca slovele în polonă ale Doinei să fie publicate de generaţiile viitoare, că acestea vor înţelege mai bine Ţara ei de adopţiune, România. Şi aşa s-a întâmplat. Ne vom apleca asupra bocetului respectiv cu un alt prilej. În schimb, am ales ca în eseul de faţă să prezint analiza a două poezii traduse de Illakowiczówna în polonă, respectiv: Departe sunt de tine şi Somnoroase păsărele, cea de-a doua poezie comparând-o cu traducerea unui alt mare traducător – Wlodzimiez Lewik, cel care încă din anii 1930 a transpus şi Glossa. La fel de impecabil a tălmăcit şi poezia lui Aron Cotruş, despre care azi nimeni nu mai pomeneşte nimic.

Unele poeme eminesciene sub pana Kazimierei Illakowiczówna

poezia Departe sunt de tine evidenţiază modalitatea în care iubirea eternă ajunge prin puterea amintirii să reînvie, temă prezentă şi în lirica romantică poloneză. Adverbului „departe“, pe care îl întâlnim chiar în titlu, în versiunea poloneză traducătoarea i-a găsit corespondentul dalekom. Ca şi în original, fonemul are o perspectivă locativă, temporală, spaţială şi de timp, în relaţia dintre eul poetic şi fiinţa iubită. Pentru a asigura multitudinea de ipostaze rezultate din original, poeta va opta să adauge consoana m drept terminaţie la adverbul daleko. Illakowiczówna surprinde astfel cu mare exactitate trăirile eului liric fără a pierde ceva din stările contradictorii apărute în poem: zgasle szczescia – spojrzeniem starczym pieszcze, expresii bazate pe relaţia atracţie-respingere. Confesiunii lirice nu îi lipseşte aşa-zisa contrapunere, element care vine din relaţionarea antitetică: vis/reverie-realitate, odinioară/altădată-prezentul clipei, al norocului şi nenorocului, al amintirii şi al uitării etc.

Mesajul trist eminescian atât de prezent în lirica romantică universală îl regăsim în întregul lui în transpunerea poloneză; traducătoarea n-a pierdut nimic din trăirea redată de Eminescu în original. Illakowiczówna procedează de aşa manieră încât muzicalitatea versului să fie păstrată neştirbită de la început până la sfârsit, în metrica a-a, b-b. Remarcăm, totodată, claritatea şi muzicalitatea pe care aceasta a redat-o în primele patru versuri şi nu numai: sam – mam//lat – swiat. Unele mici modificări întâlnite în cazul unor expresii, ca de pildă: în loc de bătrân ca iarna – spune traducătoarea – bătrân precum lumea /universul/: stary jak swiat, fără a aduce vreo îngustare gândului exprimat de poet. Matricea stilistică eminesciană nu pierde în limba polonă nimic, absolut nimic.

Şi tot aşa, Illakowiczówna simte nevoia de a personifica Amorul şi Frumuseţea iubitei, denumindu-le în termenii de mai sus: Milosc i Piekno – deci sub forma unor categorii filosofice şi pe care ea le transcrie cu majuscule. Astfel, cele două versuri sună, în traducerea din polonă:

Eu strâng la piept averea-mi de-Amor şi Frumuseţi, [subliniere – N.M.] Unind în sărutări sărmanele noastre vieţi...

Fără ca expresia poetică să fie prejudiciată, dimpotrivă: sărmanele vieţi se unesc printr-un act fizic:

A ja przygarniam Milosc i Piekno, tule skarb şidemţ Mój i pocalunkiem slów szukam u twych warg.

Jocul silabelor pline al celor două versuri: skarb – warg dau semnificaţii vii, puternice expresiei eminesciene. Averea strânsă la piept devine comoară/skarb/ iar săruturile – realizate prin unirea buzelor redau dragostea în profunzimile ei erotice. Poeta poloneză potenţează astfel în mod original relaţia: Amor – Frumuseţe.

Dramatismul ultimelor patru versuri îl surprinde Illakowiczówna cu toată forţa pe care originalul o redă:

„O! glasul amintirii rămâie pururi mut,
Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut,
Să uit cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult...
Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de mult!“
O glosie wspomnien, którys zamilkl na zawsze niemy!
O szczescie, com je tulil, którego dzisiaj nie ma!
O chwilo, gdys mi z ramion uscisku sie wydarla…
Jam stary i samotny… Tys dawno juz umarla.

În polonă sentimentul sfâşietor pe care îl încearcă eul poetic (bătrân şi singur – stary i samotny) este redat cu multă acureteţe; traducătoarea face, totodată, un salt calitativ măiastru şi ajunge la a logodi perfect acţiunea redată de verbele finale din cele două versuri, cu rimă plină: wydarla – umarla. Cu alte cuvinte – smult... – de mult! De asemenea, pronumele eu şi tu – nu în forma obişnuită – ja şi ty, ci Jam şi Tys – arhaizează acţiunea romantizând-o printr-o delicateţe suavă.

Această formă aminteşte polonezului de sonetele din Odessa ale lui Mickiewicz, care spunea în poemul său: Prima oară sclav:

„Pierwszy raz jam niewolnik z mojej rad niewoli,
Patrze na ciebie, z czola nie znika pogoda;
Mysle o tobie, z mysli nie znika swoboda;
Kocham ciebie, a przeciez serce mi nie boli.“

În româneşte: Eu prima dată-s sclav....

Şi Zegdalowicz a folosit din plin această matrice stilistică în transpunerile sale, surprinzând nuanţa redată de noi mai sus. E drept, azi ea are un sens arhaizant.


Alte transpuneri congeniale din Eminescu în polonă

somnoroase păsărele… a fost una dintre poeziile cele mai îndrăgite de unii actori polonezi spre sfârşitul secolului trecut, mai exact prin anii 1980. Şi azi îmi mai amintesc cu câtă dragoste şi afecţiune recita poemul de mai sus, ca pe un cântec de leagăn, actorul Wojciech Siemion. De asemenea, îl interpreta ca pe o melodie de suflet şi renumita cântăreaţă Slawa Przybylska pe scenele varşoviene, de Ziua Naţionlă a României, inclusiv la posturile de radio şi televiziune şavând o audienţă de multe milioane de ascultători la o ţară de 38 de milioane de locuitoriţ. Asemenea cântece de leagăn există şi în lirica poloneză, nu desfăşurate într-un cadru natural atât de personificat, existent în strofele şi din structura acestui poem în care întâlnim: izvoare (care)suspină, codrul negru (care)tace, (şi unde) dorm şi florile-n grădină. Iar toate acestea se află în deplină armonie cu lebăda, cu păsări, cu o fiinţa umană, participantă etc.

Traducătoarea Kazimiera Illakowiczówna, ea însăşi autoare a numeroase culegeri/volume de poezii pentru copii, a simţit din plin măiestria poetică, sensibilitatea eminesciană, muzicalitatea strofelor cu rimă încrucişată etc. A încercat, la rându-i, poeta şi i-a reuşit totul, respectând cu mare rigurozitate textul original, conştientă de valenţele fiecărui cuvânt şi de rolul pe care acesta îl joacă sau îl are în poezia lui Eminescu. Respectă traducătoarea măsura din silabe, fiind în elementul ei poeta în asigurarea muzicalităţii din interiorul fiecărui vers, apoi la fiecare vers în parte, şi al poeziei în ansamblul ei.

Cea mai frumoasă reuşită în redarea prozodiei eminesciene o găsim transpusă încă de la început, adevăratul punct de atracţie aici se află. În transpunere, ca şi în original, titlul se repetă în primul vers. Apoi este continuat, tălmăcitoarea apelând la inversiunea cuvintelor: păsărele somnoroase/somnoroase păsărele.

Iar trecerea păsărelelor de la stare de veghe la cea de somn din poezie se produce lin, sub ochii observatorului: Senne ptaki, ptaki senne.

Limba polonă cu consoanele ei devine parcă mai onomatopeică în versiunea Illakowiczównei:

Wieczór w gniazdkach swych swiergoca,
Kryja glowy w krzaki ciemne.

Cu stricteţe respectă traducătoarea urarea (mesajul) din ultimului vers al fiecărei strofe, respectiv: Noapte bună! Dormi în pace! Somnul dulce! Noapte bună! Primele trei urări sunt urmate de puncte de suspensie/... /. Semnele respective de punctuaţie joacă în versiunea Doamnei Poeziei poloneze de la Poznan rolul unei pauze insolite, în sensul că povestitoarearecitatoarea ar mai avea încă multe de spus....

Cunoscătorii ştiu că acestea nu sunt altceva decât pauze caracteristice întâlnite în cântecele de leagăn.

Iată transpunerea la care ne referim şi pe care o vom compara cu cea realizată în perioada interbelică de confratele ei, Wlodzimierz Lewik, şi care, la rându-i, a realizat o transpunere extrem de interesantă, însă mult mai prelucrată, cu versurile finale de la fiecare srofă preluate din română, conştient că noapte bună are o rezonanţă mai convingătoare şi că micul ascultător are capacitatea de a intui ceea ce urmează după cele trei versuri expuse. Aşadar, dacă în versiunea Illakowiczównei suntem martorii unei magii care se petrece direct în natură, în prezenţa noastră, la Lewik lumea ni să prezintă singură.

Remarcabilă sonoritatea din a treia şi a patra strofă, atât de expresive în originalul eminescian, şi din care în transpunerea Illakowiczównei din limba polonă nu se pierde nimic. Cu excepţia lebedei, care în lexicografia polonă e de gen masculin. Iar urarea somnul dulce din strofa a treia se transformă în somnul cel mai dulce! Pentru a asigura o rimă (împerechiată) cât mai bună între versurile 2 şi 4.

Labedziowi z nocna rosa
Trzciny szum zamyka oczy.
Niech ci aniolowie niosa
Sen najslodszy!

I feeria nocy plonie
Przy ksiezycu. Sny sie zloca
Od pogody i harmonii.
… Dobrej nocy!

la Wlodzimierz Lewik, rima nu este chiar atât de clar evidenţiată, la primul şi al treilea vers /a-a/ – cum este la Illakowiczówna – în cazul fiecărui vers în parte, dar poetul pune pe prim plan mesajul din originalul (chiar dacă în primul vers introduce „ca personaj“ o privighetoare). În ansamblu, ritmul are formatul abab. Omogenitatea este ceva mai redusă la silabele din primul şi al treilea vers, în sensul că nu sunt atât de evidenţiate (klaska – galazkach), dar rimează perfect, urmare a jocului de rime folosite în rândul al doilea cu cel de al patrulea /bb/. Surpriza oferită de Lewik este că versul al patrulea nu mai este tradus în limba polonă, pentru că realmente se subînţelege ce urmează. Şi atunci este folosit versul din originalul eminescian de la fiecare strofă.

luna – Noapte bună! /placze – Dormi în pace!/ jaskólcze – Somnul dulce!/ şi în final: luna – Noapte bună! Un joc ingenuu de silabe împerechiate aparţinând limbii polone şi române.

Atât Lewik cât şi Illakowiczówna găsesc alte corespondenţe pentru cuvintele folosite de Eminescu. La poeta poloneză codrul negru înlemneşte, la Lewik pădurea foşneşte tot mai încet, izvorul la Illakowiczówna suspină /se stinge/, la Lewik plânge pe undeva prin rămurele etc. Climatul este păstrat la ambii creatori polonezi, iar natura vibrează precum cea eminesciană, fără a pierde din intensitatea romanticei expuneri (drăgălăşenii). Visul şi armonia din poezie se regăsesc formulate în contexte diferite la cei doi traducători; a se vedea ultima strofă din transpunerile lor în limba polonă.

Iată versiunea ultimei strofe la Illakowiczówna:

I feeria nocy plonie
Przy ksiezycu. Sny siê zloca
Od pogody i harmonii.
… Dobrej nocy!

Iar la Lewik:

Z otêczona blaskiem skronia
Na niebiosa wschodzi luna –
Wszystko snem jest i harmonia –
Noapte bună!

La Illakowiczówna grădina doarme, la Lewik adierea florilor somnoroase se leagănă să doarmă: I spi ogród pelen kwiatów – respectiv: Kwiaty wiew do snu kolysze. Toate acestea sunt nuanţe destul de subtile în procesul de traducere, individualizând textul. Din noianul de încercări /soluţii/ pe care tălmăcitorul îl are la dispoziţie el caută să găsească valorile poetice cele mai apropiate de original. Translatorul este într-o bătălie continuă cu el însuşi şi cu textul original. Simţul poetic înnăscut (cei care-l au!) şi inteligenţa, nu-i dau pace până nu găseşte cele mai apropiate valori, acelea care asigură cel ma bine atât mesajul dar şi valenţele poetice intrinseci ale originalului. Un traducător bun duce această bătălie până ce are asigurate echivalenţele cele mai bune pentru conţinutul textului transpus, asigurării unei metrici, structuri echivalente a poemului în sine, muzicalităţii acestuia, şi nu în ultimul rând, a ritmului, a rimei necesare etc. etc. De aceea, nu oricine îl poate traduce pe marele poet român. Eminescu nu este intraductibil în limba polonă, dar nici uşor nu poate fi transpus, ţinând seama că trebuie operat cu atâtea imponderabile. Şi nu le-am identificat pe toate fie şi numai la o poezie.

Dacă ar fi să luăm/comparăm/ poemele eminesciene cu cele ale lui Marin Sorescu sau chiar ale lui Nichita Stănescu, şi ei bine traduşi în polonă de Zbigniew Szuperski şi Irena Harasimowicz, greutăţile sunt incomparabil mai mari la Eminescu. În cazul poemelor eminesciene, trebuie să fii un foarte bun versificator, dar şi un bun cunoscător al mesajul poetic transmis de poet. De aceea, mulţi polonezi au încercat să îl transpună, dar puţini au reuşit. S-au găsit totuşi traducători vistulani care au făcut-o foarte bine, cazul celor doi: Lewik şi Illakowiczówna; în cazul poemelor la care m-am referit, o asemenea perfecţiune greu poate fi atinsă. Cei doi traducători realmente au asigurat tălmăciri congeniale. În literatura română, doar Miron Radu Paraschivescu a făcut o transpunere de o asemenea valoare artistică din Mickiewicz, e vorba de Pan Tadeusz şi de unele poeme din Juliusz Slowacki. Cu toate că la apariţia traducerii respective, profesorul I. C. Chiţimia şi asistentul său Victor Jeglinschi au criticat-o, în „Romanoslavica“,1 ulterior cei doi au revenit. În ceea ce mă priveşte, la Varşovia, unde mă aflam atunci, am arătat care sunt valenţele traducerii realizate de poetul român, elogiindo. 2 Miron Radu Paraschivescu, care a primit Premiul Academiei Române pentru această traducere, a nutrit dorinţa de a o revedea. Mai mult, de a-i înălţa romanticului polonez un monument la Vălenii de Munte, la poalele Munţilor Ciucaş. Mi-a mărturisit acest lucru în 1965 şi 1966. Boala de cancer l-a răpus peste vreo patru ani şi n-a mai avut răgazul necesar pentru a da viaţă acestui proiect insolit. De remarcat, totodată, că pe unii dintre traducătorii polonezi, cu transpuneri remarcabile din creaţia poetului naţional, i-am evidenţiat în cuvântul înainte la lucrarea de faţă, pentru istorie le voi retranscrie numele tuturor polonezilor care au transpus până în prezent din Eminescu. 3

***

Traducerile Kazimierei Illakowiczówna4 din creaţia eminesciană au însemnat, după transpunerile efectuate de Emil Zegadlowicz, în anii 1932-1933 şi de Ryszard Dobrowolski, în anii 1960, o nouă etapă în transpunerea operei marelui romantic român în Polonia. A fost pentru prima dată când un poet de anvergura creatoarei din Poznan, cu un loc bine definit în literatura ţării sale, de data aceasta bună cunoscătoare a limbii române, pe care o vorbea fluent, să îl traducă şi să îl răspândească în ţara lui Mickiewicz, Slowacki şi Norwid pe Eminescul nostru, romanticul cu preocupări largi despre istoria Poloniei5.

marele merit al traducătoarei a fost că a acţionat intens într-o perioadă în care presa culturală din ţara natală apărea în tiraje de sute de mii de exemplare, iar Illakowiczóna a apelat din plin la mijloacele respective de comunicare, precum şi la radio şi televiziune6, ceva mai târziu, întru şi pentru cunoaşterea în masă a poeziei clasice şi contemporane româneşti, cât şi a liricii populare. Autoarea florilegiului Zborul lui Icar (a debutat cu volumul respectiv în 1912), a şi declarat că de poezia populară românească este fascinată. Era pentru prima dată când un poet de talia şi de factura acestei poete se apleca constant asupra literaturii române, ca semn de recunoştinţă pentru ospitalitatea cordială acordată de români, timp de peste opt ani, în perioada cea mai grea din viaţa sa ei şi din istoria generaţiei sale (1939-1948)7, pentru modul în care personal a fost înconjurată de români în vremuri de restrişte. Illakowiczówna, Bienkowska, Demel, Wrzoskowa, Jaworowski şi alţii au infirmat concepţia românilor că polonezii nu ştiu ce-i recunoştinţa. Cei enumeraţi au răsplătit ospitalitatea românilor cu preţul unor lucrări şi traduceri de mare calitate, unele impecabile, scrise cu dragoste şi afecţiunea fraternă. Cei enumeraţi de noi mai sus n-au uitat niciodată de şansa acordată lor de români, de a munci şi de-a trăi pe meleaguri româneşti, în Moldova, la Cluj sau la Bucureşti. Fosta diplomată, Kazimiera Illakowiczówna, considera că a fost un privilegiu pentru ea că soarta crudă a adus-o în Transilvania, la alegerea ei, în septembrie 1939.

Nicolae Mareş

Fragment din cartea : Eminescu – Universal;
Receptarea personalităţii şi a creaţiei poetice în limba polonă. Studiu şi antologie lirică bilingvă. În curs de apariţie la Editura ePublishers, Bucureşti

______________

1 I. C. Chiţimia, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz sau ultima încălcare de pământuri în Lituania, traducere de Miron Radu Paraschivescu, Bucureşti 1956 /recenzie în colaborare cu V. Jeglinschi/, în „Romanoslavica“ , III, 1958, pp.276-272.
2 Nicolae Mareş, Recepcja Mickiewicza i Slowackiego w Rumunii, (Receptarea lui Mickiewicz şi Slowacki în România), în revista „Przeglad Humanistyczny“, nr. 1 (50)/1966/, Editura PWN, pp. 181-185.
3 Emil Zegadlowicz, Wlodzimierz Lewik, Emil Biedrzycki, Kazimiera Illakowiczówna, Stanislaw Ryszard Dobrowolski, Ludmila Marianska, Danuta Bienkowska, Anna Kamienska, Adam Weinsberg, Edward Holda, Dusza Czara-Stec, J. Roman, Wlodzimierz Slobodnik, Arnold Slucki, Leopold Lewin, Aleksander Nawrocki, Adam Kozlowski, Magdalena Szymaszkiewicz.
4 Nicolae Mareş, Marea doamnă Illa din Poznan – un alt „ambasador“ al literaturii române pe meleaguri poloneze // Nicolae Mareş, Cultură – Artă – Literatură – Ştiinţă – Spiritualitate (Eseuri), Colecţia OPERA OMNIA publicistică şi eseu contemporan, Vol. I, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2014, pp. 387-390; idem, Două distinse traducătoare: Janina Wrzoskowa şi Kazimiera Illakowiczowna // Nicolae Mareş, Cultură – Artă – Literatură – Ştiinţă – Spiritualitate (Eseuri), Colecţia OPERA OMNIA publicistică şi eseu contemporan, Vol. I, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2014, pp. 385-386; idem, Tălmăciri, 27-30.
5 Nicolae Mareş, Eminescu şi Polonia, România literară, nr. 2/15 ianuarie 2016, pp. 22-23;
6 În august 1970, Televiziunea Poloneză a transmis pe primul program grupajul poetic Brazii din înaltul cerului, după scenariul şi traducerea Kazimierei Illakowiczowna, în interpretarea unor actori se seamă ai scenelor varşoviene. Cu prilejul unor evenimente istorice, radiodifuziunea poloneză introducea în programele culturale poezie clasică şi contemporană românească, Eminescu în primul rând, mai ales în traducerea Illakowiczownei.
7 Nicolae Mareş, Încă Polonia... Editura Prut Internaţional and Colosseum, 2008, pp. 234-237; idem Tălmăciri, Ed. TipoMoldova, Opera Omnia, Iaşi, 2013, pp. 27-30.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara