Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi libere:
Emil Hurezeanu, poetul de Gabriel Dimisianu

Emil Hurezeanu, Opera poetică, ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Bogdan Lefter, referinţe critice de Alexandru Dumitru şi Andreea Teliban, Piteşti, Editura Paralela 45, 2016, 208 pag.

Am în faţă volumul Opera poetică de Emil Hurezeanu, apărut în acest an la „Paralela 45“, ediţie alcătuită de confratele său Ion Bogdan Lefter. El însuşi poet, Ion Bogdan Lefter a fost şi este preocupat de ambianţa literară căreia-i aparţine, de felul cum se manifestă unul sau altul dintre contemporanii săi imediaţi, printre ei aflându-se şi Emil Hurezeanu. Îi consacră acestuia prezenta ediţie prin care, ne spune în prefaţă, a dorit să îndrepte o inechitate, să înlăture un rău tratament: Emil Hurezeanu, atât de bine cunoscut azi ca jurnalist şi diplomat, este aproape ignorat ca poet.

Manifestarea în cele trei planuri nu avea totuşi cum să evite disproporţia ecourilor. Poetul, încă student, se făcuse cunoscut cititorilor de poezie la sfârşitul anilor ’70, odată cu Marta Petreu, cu Ion Mureşan, cu Dumitru Chioaru, cu Dinu Flămând şi cu alţi confraţi clujeni ataşaţi grupării echinoxiste. În 1979 îi apărea lui Emil Hurezeanu primul volum de poeme, Lecţia de anatomie, prefaţat de Ştefan Aug. Doinaş şi foarte bine întâmpinat de Nicolae Manolescu. Acesta văzuse în carte „promisiunea unui poet extraordinar”. Dar în 1982 Emil Hurezeanu emigrează, ceea ce-i aduce în ţară interzicerile de rigoare. În ciuda acestui fapt numele îi devine tot mai cunoscut pentru că exista „Europa Liberă”, exista „Deutsche Welle”, unde Hurezeanu va fi mereu prezent. Acolo nu spunea însă versuri, ci era comentator politic şi, uneori, cultural. Întors în ţară, după 1990, Emil Hurezeanu se manifestă intens ca jurnalist, la televiziune, la radio, în ziarele de mare tiraj, din nou lăsându-l în umbră pe poet. În 1994 publică a doua carte de poezie (Ultimele, primele), dar a treia, promisă cititorilor într-un interviu din 2002, până azi nu a apărut. În aşteptarea acesteia facem câteva însemnări de lectură pe marginea celor două volume existente, publicate acum laolaltă în ediţia îngrijită de Ion Bogdan Lefter.

Este de observat în poeme, poate înainte de altele, îmbinarea expresivă a senzualului cu livrescul, asocierea reprezentărilor despre viaţa comună cu sugestii oferite de marile opere. Venirea cosaşilor de la seceriş este un astfel de episod trimiţând la Cantata ţărănească a lui Bach: „Un duh flamand unduie aerul verii/ Se-nclină lanul mai presus de noi./ Tânăra mea iubită Lotte născută Buff/ Şi eu, un tânăr student./ Femeile rumene şi cosaşii acestei amiezi/ Ne privesc cu uimire. Tu nu-i poţi vedea./ Să ne gândim şi fără murmur să înălţăm/ Imnul lor: Cantata ţărănească de Johann Sebastian / Noi suntem doar târgoveţi călători/ Într-un rădvan hodorogit” (La seceriş, detaliu livresc).

Doinaş, în prefaţă, vorbeşte despre „înclinarea spre pictural” a poetului, care într-adevăr nu doar că proiectează plastic viziunile sale, dar le şi raportează la marii pictori, la Rembrandt şi la Rondul de noapte al acestuia. Alte două ronduri îi adaugă Hurezeanu: Rondul de seară şi Rondul de dimineaţă. Tot rembrandtiană este, desigur, şi „lecţia de anatomie” a poetului, actualizată, am zice, prin atribuirea lecţiei de acum doctorului Christian Barnard, renumitului chirurg care în epoca noastră a realizat prima oară transplantul de inimă.

Dar acestea sunt evadări ale poetului din orizontul familiar (şi familial) în care mereu se întoarce, urmărit de imaginea îndepărtatei copilării şi a Sibiului de odinioară, un spaţiu generator de melancolice retrăiri : „Eram la Sibiu cu mama / Fiecare în altă parte însă, / Era un drum în copilărie cu autobuzul – în care copilărie repetam / Modelul maturităţii : naveta gară-cimitir, cu opriri obligatorii şi / facultative – / Ştiu că am ajuns în plin soare pe-o stradă coborâtoare” (Un vis al lumii de dincolo).

Scrise, cele mai multe poeme, în anii anteriori prăbuşirii comunismului, ele sunt, nu odată, şi expresia unei reacţii la totalitarism. A revoltei ,dar şi a resemnării, a dezgustului, dar şi a complacerii cu răul, a indignării dar şi a supunerii, un amestec de comportamente care in alte lumi s-ar fi exclus.Nu şi în lumea noastră care le accepta şi despre care cu referiri inechivoce la mediile scriitoriceşti, Emil Hurezeanu aduce o sarcastică reprezentare: „Agitând flamura roşie şi coborând doliul / Iubind tirania şi urându-l pe tiran / Iubind libertatea dar urându-i pe cei liberi / Iubind libertatea dar urând libertatea / Cu variantele atât de inspirat revizuite şi adăugite / Neptun, Mogoşoaia, Madam Candrea, 2 Mai / Colocviul de poezie de la Iaşi, Congresul Culturii / Săptămâna culturală a Capitalei, Cântarea României, / Volumul colectiv Omagiu, întâlniri cu activul MAI / La canal, înainte şi mai ales în era noastră./ Vai ce lume, ce obiceiuri, ce distracţii. / Vai, vai, vai de gloria atâtor învinşi” (Declaraţie de absenţă).

Reproducerea câtorva interviuri acordate de Emil Hurezeanu, ca şi a unui grupaj de referinţe critice, completează în chip fericit imaginea despre un scriitor important al momentului nostru. Cu atât mai mult este de preţuit acţiunea lui Ion Bogdan Lefter şi a editorului Călin Vlasie şi el poet, cu cât este susţinută dezinteresat în favoarea unui confrate. Nu cunosc prea multe cazuri de comportări asemănătoare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara